Temat: Wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji serii

Komentarze

Transkrypt

Temat: Wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji serii
Temat: Wprowadzenie do obrotu na rynku głównym GPW akcji serii M1 i S
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 158/2015 z dnia
16 listopada 2015 roku oraz raportu bieżącego nr 159/2015 z dnia 24 listopada 2015 roku
informuje, że dzisiaj, tj. 25 listopada 2014 roku, na podstawie uchwały nr 1181/2015 Zarządu
Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 19 listopada 2015 roku
(dalej: „Uchwała”) wprowadzono do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 20.000 akcji
serii M1 oraz 538.819 akcji serii S Spółki (dalej łącznie: „Akcje”).
Na mocy Uchwały Akcje zostały dopuszczone do obrotu oraz postanowiono z dniem
25 listopada 2015 roku wprowadzić je w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku,
pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
w dniu 25 listopada 2015 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem "PLKLSTN00017",
który to warunek został spełniony.

Podobne dokumenty