Søndagsblad - St. Johannes Apostel og Evangelist

Komentarze

Transkrypt

Søndagsblad - St. Johannes Apostel og Evangelist
Søndagsblad
Søndag 29. november
Uke 48, 2015
1. SØNDAG I ADEVNT
Info side
Requiemmesse, Åpent Hus
Julebasar & småbarnstreff
Norskkurs
Barmhjertighetensår av p. Phu
NUK adventsaksjonen
Engelsk
Vietnamesisk
Polsk
side 2
side 3
side 4
side 5
side6-7
side8-9
side 10
side11-12
side11-15
Søndagstekster år C, hverdagslesninger år II
1. lesning:
Jer 33,14-16
Salme:
Sal 25(24),4-5.8-9.10+14
2. lesning:
1 Tess 3,12-4,2
Evangelium: Luk 21,25-28.34-36
Kl. 09.30
Messe på polsk
Kl. 11.00 Høymesse på norsk , OLFB
opptagelse av nytt medlem, m/ kirkekaffe
Omkved: Til deg løfter jeg mine øyne,
du som troner i himmelen.
Kl. 14.30
Kl. 15.00
Kl. 17.00
Kl. 17.30
Rosenkransandakt på engelsk
Messe på engelsk m/kirkekaffe
Rosenkransandakt på tamilsk
Messe på tamilsk
——————————————————————————
Pavens bønneintensjoner for november
Generell intensjon:
At vi må være åpne for personlige møter og
dialog med alle, selv dem hvis overbevisninger
er forskjellige fra våre egne
Gratulerer
Dåp
14/11: Mykaela Jane M. Magpantay
14/11: Ericson Dwayne B. Santia
14/11: Rhean Kylie B. Ibarra
14/11: Amelia Kornecka
14/11: Noah Christy
Misjonsintensjon:
At Kirkens hyrder vil ledsage sine hjorder med
dyp kjærlighet, og styrke deres håp.
SKRIFTEMÅL
Skriftestolen er betjent
man-fredag kl. 17.00 - 17.30
For andre tider, kontakt prestene
el. menighetskontoret: 23 68 11 00
«Befrielsen er nær »
Takk til våre frivillige
som hjelper til i messene i dag
Polsk messe
Sikkerhetsvakt
Andrzej Mazur
Tamilsk messe
Sikkerhetsvakt:
Mahendren Mariampillai
Norsk messe
Sikkerhetsvakt:
Can Dinh Ngoc
Engelsk messe
Sikkerhetsvakt:
Ben Geronimo
Kirkeverter:
Pham Ba Thiep
Aldrin Raposa
Rosenkransandakt:
Nancy
Lektor:
Mysa Chu
Lektor:
JR Dela Fuente
Mayla Barrameda
Kommunionsutdeler:
Leonie Gelacio
Bang Cong Pham
Nguyen Duc Tho
Kommunionsutdeler:
Gerald Kailanthan
Dilani Maginaarachchi
Fely Geronimo
Konfirmasjonsundervisning
Onsdag 2.12 og torsdag 3.12
kl 18-20
OG
Katekese på polsk
Lørdag 5.12 kl 10-14
Har du husket å levere
registreringsskjema og betalt
katekese avgiften?
Har du YouCat og bibel?
Fås kjøpt på kontoret eller
i Bokskapet.
———————
——————
St. Jo ungdomslag
Hver tirsdag kl 18 - 21
Spørsmål til leder Ngan:
[email protected]
OLFB:
Joycelyn Lartey Adje
Bidrag & Oversettelser
til søndagsbladet
P. Krzysztof
P. Pawel
Kristine Martinsen
P. Phu
Dinh Ngoc Can
Mary Cabahug
Anni Bolano
Caritas gruppen
________________________________________
Hobbyklubben
Møtes hver mandag
fra kl 16-18. Velkommen
———————————Hold deg oppdatert på
bloggen vår:
Stjohannes.oslo.katolsk.no
Vi takker for mottatt kollekt
Søndag 22. november
Messe på polsk:
Høymesse på norsk:
Messe på vietnamesisk
Kirkekaffe til sammen:
Messe på engelsk:
-kirkekaffe
Messe på tamilsk:
Husk
kr. 4.172,kr. 2.577,kr. 4.578,kr.11.750,kr. 2.749,kr. 678,kr. 2.604,-
Og følg oss på facebook
www.facebook.com/
stjohannesgrorud
Takk for deres bidrag!
2
«Befrielsen er nær »
Velkommen til adventslunsj
og foredrag av Sr. Hildegard OP fra Lunden
Tirsdag 8. desember kl 10
Kl. 10 Vi starter med morgenbønn i kirken
Kl. 11 Foredrag av Sr. Hildegard «Betydningen av Advent»
Kl. 12 Lunsj til alle
Vel møtt!
Hilsen Caritas gruppen
Siste frist for påmelding er i dag
søndag 29.desember.
St. Johannes inviterer alle 4-åringer i
menigheten til barnebibel utdeling
Søndag 13. desember
i høymessen kl 11.00
Biblene vil bli velsignet i messen og
barnets navn blir lest opp i messen.
Da kan barnet sammen med foreldrene
komme opp for å motta bibelen.
Påmelding til menighetskontoret
[email protected]
Reqiuemmesse for ofrene etter Paris-terroren
Torsdag 3. desember 2015 klokken 18 feirer biskop Bernt Eidsvig
reqiuemmesse for ofrene etter Paris-terroren i St. Olav domkirke.
Dette skjer i samarbeid med Frankrikes ambassadør til Norge,
Jean-Marc Rives.
Oslos lutherske biskop Ole Christian Kvarme vil holde prekenen.
Representanter for det diplomatiske korps og for de ulike tros- og
livssynssamfunnene er invitert til å delta.
Herre, gi dem den evige hvile, og la det evige lys skinne for dem.
3
«Befrielsen er nær »
Julebasar til inntekt for adventsaksjonen
Det vil være julebasar alle søndagene i advent!
Julebasaren er et samarbeid mellom Caritas St. Johannes, St.Jo ungdomslag
Og Hobbyklubben St. Johannes
Pengene går til årets NUK adventsaksjonen
Adventsaksjonen er Norges Unge Katolikker sin årlige solidaritetsaksjon
og gjøres i samarbeid med Caritas Norge.
Her selges det håndlagde ting som julepynt, stearinlys, strikkeartikler, julekrybber o.l.
Det selges lodd hvor vinnergevinsten er dekorativ glasskunst.
Ungdomslaget vil også gå rundt med bøsser etter messene.
St.Joungdomslag
hobby klubben
St. Johannes menighet
Småbarnstreff
Velkommen til dere som er hjemme med barn.
Enten det er en nyfødt engel, eller eldre barn som ikke har barnehageplass.
Vi er en ganske ny gruppe som treffes ca annen hver uke og ønsker gjerne å bli kjent
med flere.
Vi serverer kaffe/te og frukt.
Du tar med deg 1. eller 2 barn, matpakke og et teppe.
Vi kommer til å synge, leke, og bli kjent med hverandre.
Det blir mulighet for skriftemål for de som ønsker det.
Neste treff er:
Tirsdag 1.desember kl. 11.00
Tirsdag 15. desember kl 11.00 med juleavslutning.
Her kan vi knytte bånd med flere av samme tro, fint for både store og små.
Kom og bli med!
4
«Befrielsen er nær »
I januar starter nye norskkurs på dagtid her i St. Johannes
Første kursdag: onsdag 13.1.2016
Kursdager:
onsdager og torsdager kl. 13-15
Lengde:
10 uker
Kurs nivå:
A2 –B1
Pris:
800kr
Tekstbok:
Stein på stein, tilgjengelig på kurset
Påmelding og betaling gjennom nett til:
Caritas.no infosenteret norskkurs
5
«Befrielsen er nær »
Barmhjertighetens år
Pave Frans har utropt et barmhjertighetens år som varer fra festen for Marias
uplettede unnfangelse, 8.desember 2015 til Kristi Kongefest, 20. november
2016. Året innbyr menneskeslekten til å være godhjertet og mottoet er
«Vær barmhjertig, slik deres Far er barmhjertig» (Luk 6,36).
Et av temaene som det fokuseres på er skriftemålets sakrament:
«Botens sakrament står sentralt under det kommende Barmhjertighetens år. Den 23.
april neste år forvandles endog Petersplassen til en gigantisk utendørs skriftestol.
Dette skjer under et arrangement for unge i forbindelse med jubileumsåret…
Paven oppfordrer blant annet alle biskoper i Verdenskirken til å åpne en
«Barmhjertighetens dør» i egen katedral eller i en annen kirke (St. Paul i Bergen har
bestemt seg for å åpne en barmhjertighetens dør). Flere millioner pilegrimer ventes
til Roma for blant annet å gå igjennom Den hellige port i Peterskirken, og delta på
ulike arrangementer.
– Dette er en valfart som viser ens dedikasjon til fornyelse av troen, og til å bli et
barmhjertighetens vitne, sier mgr. Fisichella, president i det Pavelige Råd for ny
evangelisering og organisator for jubileumsåret.»
(kilde: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/09/petersplassen-blir-gigantisk-utendors-skriftestol-for-en-dag)
St. Johannes menighet – Groruddalen, ønsker også å ta aktivt del i året som kommer.
Soknepresten skriver:
«Kjære menighet, brødre og søstre i Kristus. Barmhjertighetens år inviterer oss til å
synligjøre vår barmhjertighet gjennom handling og ord.
Gud viste sin barmhjertighet ved å sende sin enbårne Sønn, Jesus Kristus, til verden
for å befri oss fra å være slave for synd til å være Lysets barn. Tør vi å vise medlidenhet
med hverandre, og rekke ut en hånd i situasjoner som trenger vår hjelp? Den kjærlighet
som Gud viser oss er mer enn nok til at vi kan dele den med hverandre, istedenfor å stenge
den inne i oss selv. Ikke å dele nestekjærligheten med andre, er å begrense barmhjertigheten som Gud Faderen ønsker å dele med alle. Om vi faktisk tenker slik, er vi indirekte med
på å støtte at urettferdigheter utfolder seg i samfunnet, fellesskapet og Kirken. Hvor egoistiske kan vi være om vi ikke lar Jesus Kristus virke i oss, slik at Guds Ånd kan motivere oss
til å bringe det glade budskap til andre?
I barmhjertighetens ånd, ønsker pave Frans å gjøre noe med dette, gjennom barmhjertighetsgjerninger ved å fokusere på: å dele, å hjelpe, å ha medlidenhet og å tro.
I år har jeg et ønske om at vi i menigheten skal fokusere mer på sakramentene: Eukaristien
og Skriftemålets Sakrament. Katekeseundervisning for barn og ungdommer er viktig, men
også for voksne, gjennom samvær i familielivet og i Kirkens store fellesskap.
Menigheten har allerede tjuvstartet med Barmhjertighetens år ved å arrangere Helsetorget
i slutten av oktober. Frivillig helsepersonell ga gratis helsesjekk til alle som ønsket å benytte
seg av dette tilbudet i menighetens lokaler. Dette karitative arbeidet skal vi fortsette med
også i fremtiden.
6
«Befrielsen er nær »
Dette er planen for Barmhjertighetens år fom 8. desember 2015 til 20. november 2016: 
Vi ber Angelusbønn hver fredag kl. 12.00, etterfulgt av utstilling av sakramentet hele
formiddagen, helt til høytidelig velsignelse kl. 17.30, og påfølgende kveldsmesse.

Lysmesse/Roratemesse feires kl. 07.00 om morgenen 17.-23. desember.

Nytt tema for barmhjertighetsutøvelse blir presentert hver måned, visuelt og med
oppfordring til handling. Temautstilling i St. Lukas menighetslokale.

Pater prater vil bli arrangert etter høymessen 1. og 3. søndag i måneden. Konseptet
kommer fra leirene til NUK, og vi skal gjøre noe liknende men med en vri som blir til
katekese for voksne. Pater prater begynner umiddelbart etter høymessen og varer i
30. min. Katekeseundervisningen er åpen for alle som ønsker å benytte sjansen til å
få vite mer om den katolske tro. Mer informasjon vil komme i søndagsbladet.

Skriftemålets sakrament kan mottas i en time før kveldsmessen på hverdager,
fredager fra kl. 12.00 – 17.00. Andre tidspunkter kan eventuelt avtales med en
prest.

24 timers sakramenttilbedelse fredag 15. april kl. 9.00 til lørdag 16. april kl. 9.00. Vi
avslutter sakramenttilbedelsen med messe. Deretter serveres lunsj i menighetslokalet.
Måtte den Hellige Ånd følge oss i det vi utøver vår barmhjertighet for Evangeliets utbredelse gjennom forsoning og tilgivelse, nåde og medlidenhet. Ønsker alle sammen et velsignet
år.»
7
«Befrielsen er nær »
8
«Befrielsen er nær »
9
Engelsk
«Befrielsen er nær »
Engelsk
Chirstmas bazaar for the benefits of Advent campaign.
There will be a christmas bazaar all Sundays of advent!
The christmas bazaar is a collaboration between Caritas - St. John, St. Jo youth
and the hobby club of St. Johannes.
The money will go to this year's NUK advent's campaign.
The Advent's campaign is an annual solidarity of Young Catholics and is done with the
collaboration of Caritas Norway.
There will be selling of handmade things like christmas decorations,candles,knitted stuffs,etc.
Lottery tickets will be sold and the winner will get a decorative glass art.
The youth club will go around with money box.
Children’s Bible
Reminder: Last day of registration is today,
Sunday, December 9, 2015.
St. Johannes would like to invite all 4-year old
children in the parish to Children Bible Distribution on
Sunday, December 13, 2015
in the high mass at kl. 11:00.
Bibles will be blessed and child's name will be called
during the mass.
Each child will be accompanied by their parents to
receive the Bible.
Registration can be done in church office or email:
[email protected]
Requiem mass for the victims in Paris
On Thursday, 3rd of December, Bishop Bernt Eidsvig will officiate a
requiem mass in St. Olav Cathedral for the repose of the souls of the
victims in the recent assault in Paris. This will be done with the
collaboration of France's ambassador in Norway , Jean -Marc Rives.
Oslo's Lutheran Bishop, Ole Christian Kvarme will hold the preaching.
Representatives from the diplomatic corps and from other religious
communities will also participate.
Lord, grant them an eternal rest, and let the perpetual light shine upon them
10
Vietnamesisk
«Befrielsen er nær »
Vietnamesisk
Năm Thánh Lòng Thương Xót
Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố Năm Thánh Lòng Thương Xót bắt đầu từ
ngày Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm, 08 tháng Mười Hai 2015 đế n lễ Chúa Kitô Vua 20
tháng Mười Một 2016.
Năm Thánh này mời go ̣i nhân loại hãy có lòng nhân từ với châm ngôn:
"Hãy thương xót, như Cha các ngươi có lòng thương xót" (Lc 6,36).
Một trong những chủ đề đươ ̣c tập trung vào là Bí Tích Giải Tội:
"Bí Tích Hòa Giải là trọng tâm trong các nghi thức cử hành Năm thương xót. Ngày 23
tháng Tư năm tới, Quảng trường Thánh Phêrô sẽ được biến thành một tòa giải tội vi ̃
đại ở ngoài trời. Sự viê ̣c này sẽ diễn ra trong một cuộc họp mặt dành cho giới trẻ được
kết nối với các ngày mừng năm kỷ niệm này...
Đức Giáo Hoàng kêu gọi tất cả các giám mục Giáo Hội hoàn vũ hãy mở "cửa lòng
thương xót" tại nhà thờ chính tòa riêng của mình hoặc tại một nhà thờ khác (Nhà thờ
St. Paul tại Bergen đã quyết định mở cửa lòng thương xót). Hàng triệu khách hành
hương được dự đoán sẽ tới Roma để đi qua các cổng Thánh tại Vương Cung Thánh
Đường Thánh Phêrô, và tham dự các nghi thức khác nhau.
- Đây là một cuộc hành hương, nhằ m biể u lộ quyế t tâm của từng người để canh tân
đức tin, và nên chứng nhân của lòng thương xót, đây là lời của Đức ông Fisichella,
chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng về truyền giáo mới và tổ chức cho năm kỷ niệm này ".
(nguồn tin: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/09/petersplassen-blir-gigantisk-utendors-skriftestol-for-en-dag)
Giáo xứ Thánh Gioan - Groruddalen, ước muốn tham gia tích cực vào sinh hoa ̣t năm tới.
Linh mu ̣c chánh xứ viết:
"Cộng đoàn giáo xứ thân mế n, anh chị em trong Chúa Kitô. Năm Lòng Thương Xót mời
Thiên Chúa tỏ lòng thương xót của Ngài bằng cách sai Con một của Ngài, Chúa Giêsu
Kitô vào trầ n gian giải thoát chúng ta khỏi nô lệ tội lỗi để trở nên con cái của Sự sáng.
Chúng ta có dám thể hiện sự quan tâm đế n nhau, và đưa tay ra nâng đỡ trong lúc họ cần
đế n sự giúp đỡ của chúng ta? Tình yêu Thiên Chúa ban cho chúng ta sẽ nhiều hơn nế u
chúng ta đem chia sẻ với nhau, thay vì giữ la ̣i cho chính mình. Không chia sẻ lòng từ
thiện với người khác, là hạn chế lòng thương xót Chúa Cha muốn chia sẻ với tất cả mọi
người. Nếu chúng ta không biế t suy nghĩ như thế , thì chúng ta đang gián tiếp hỗ trợ cho
những bất công diễn ra trong xã hội, cộng đoàn và Giáo hội. Chúng ta ích kỷ biế t bao
nhiêu nếu chúng ta không để cho Chúa Giêsu Kitô hoa ̣t động trong chúng ta, để rồ i Chúa
Thánh Thần có thể thúc đẩy chúng ta loan báo Tin Mừng cho những người khác?
Trong ơn thánh lòng thương xót, Đức Giáo hoàng Phanxicô muố n chúng ta làm một viê ̣c
gì đó qua hành động phát xuấ t từ lòng thương xót bằng cách tập trung vào: cầ u nguyê ̣n,
giúp đỡ, biế t thương người và đă ̣t niềm tin vào Chúa.
Năm nay, tôi ước mong rằng giáo xứ chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào các bí tích: Bí
tích Thánh Thể và Bí Tích Giải Tội. Giảng dạy giáo lý cho trẻ em và thanh thiếu niên là
quan trọng, nhưng còn cả cho người lớn, qua liên đới trong cuộc sống gia đình và trong
cộng đồng lớn của Giáo Hội.
11
Vietnamesisk
«Befrielsen er nær »
Vietnamesisk
Giáo xứ đã bắ t đầu Năm Thánh Lòng Thương Xót trước ngày khởi đầ u chính thức bằ ng
cách tổ chức viê ̣c chăm sóc sức khỏe cộng đồ ng vào cuối tháng Mười. Những nhân viên y
tế thiê ̣n nguyện đã khám sức khỏe miễn phí cho tấ t cả mọi người muốn khám trong cơ sở
nhà thờ. Chúng ta sẽ tiếp tục công việc bác ái này trong tương lai.
Chương trin
̀ h năm lòng thương xót từ 08.12.2015 tới 20. 11. 2016
- Chúng ta sẽ cử hành đọc kinh Truyền Tin mỗi thứ sáu lúc 12:00, tiếp theo là đặt
Mình Thánh Chúa trên bàn thờ cả buổi chiều cho tới nghi thức tro ̣ng thể lúc 17.30, và
sau đó là lễ chiề u.
- Lysmesse/Roratemesse se ̃ đươ ̣c cử hành lúc 7:00 vào buổ i sáng từ ngày 17 - 23
tháng Mười Hai.
- Đề tài mới cho viêc̣ thực hành lòng thương xót sẽ được giới thiêụ mỗi tháng bằ ng
nghe-nhìn và khích lê ̣ thực thi lòng thương xót. Chủ đề sẽ đươ ̣c trưng bày ta ̣i hô ̣i
trường St.Luca.
- Pater prater (Cha nói chuyê ̣n) sẽ được tổ chức sau thánh lễ Chúa Nhâ ̣t tuầ n thứ 1 và
tuầ n thứ 3 mỗi tháng. Sáng kiế n này xuất phát từ các cuô ̣c trại của NUK, và chúng ta
sẽ làm điều gì đó tương tự, nhưng với mô ̣t chút thay đổ i thành giáo lý cho người lớn.
Pater prater bắt đầu ngay sau thá nh lễ tro ̣ng Chú a Nhâ ̣t và kéo dài trong 30
phút. Buổ i dạy giáo lý kiể u này đươ ̣c mở rô ̣ng cho tấ t cả mo ̣i người muốn có cơ hội
học thêm về đức tin Công giáo. Thông tin chi tiết sẽ đươ ̣c đăng trong bản tin ngày
chúa nhâ ̣t.
- Chúng ta có thể lãnh nhận Bí tích giải tô ̣i một giờ trước Thánh lễ buổi tối các ngày
trong tuần, riêng ngày thứ Sáu từ 12.00- 17.00. Vào các giờ khác, có thể liên la ̣c với
linh mục.
- Chầu Mình Thánh suố t 24 giờ, từ thứ Sáu ngày 15 tháng 4 lúc 9.00 tới thứ Bảy 16
tháng 4 lúc 9.00. Chúng ta sẽ kế t thúc Buổi Chầu Mình Thánh bằ ng thánh lễ. Sau đó,
có bữa ăn trưa tại hội trường giáo xứ.
Xin Chúa Thánh Thần ở cùng với chúng ta khi chúng ta thực hiện lòng thương xót cho
Tin Mừng lan truyền thông qua hòa giải, tha thứ, lòng khoan dung và lòng từ bi. Mong
ước tấ t cả mọi người một năm đầ y ơn phước".
12
Polsk
«Befrielsen er nær »
Polsk
Rok Miłosierdzia
Ojciec Święty Franciszek ogłosił Rok Miłosierdzia, który rozpocznie się 8
grudnia 2015 roku, w dzień Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i potrwa
do 20 listopada 2016 roku, do Uroczystości Chrystusa Króla.
Rok Miłosierdzia zaprasza nas do stawania się co raz lepszymi według motta:
„Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny” (Łk. 6,36).
Jednym z tematów, na które zwraca się uwagę jest sakrament spowiedzi:
„Sakrament Pokuty i Pojednania stoi w centrum podczas Roku Miłosierdzia. Plac
Świętego Piotra 23 kwietnia będzie zamieniony na gigantyczne miejsce spowiedzi. Będzie
miało to miejsce w czasie spotkania młodzieży w roku jubileuszowym….
Papież zachęca między innymi wszystkich biskupów w Kościele, aby otwarli „Drzwi
miłosierdzia” w swoich katedrach lub innym kościele (Kościół św. Pawła w Bergen otworzy
takie drzwi miłosierdzia). Wiele milionów pielgrzymów przybędzie do Rzymu, aby przejść
przez święte drzwi w Bazylice św. Piotra, i aby uczestniczyć w przeróżnych wydarzeniach
religijnych.
„To właśnie pielgrzymowanie pokazuje nasze oddanie dla odnowy wiary i świadczenie o
miłosierdziu, mówi mgr. Fisichella, przewodniczący Papieskiej Rady Nowej Ewangelizacji
oraz organizator roku jubileuszowego.”
(patrz: http://www.katolsk.no/nyheter/2015/09/petersplassen-blir-gigantisk-utendors-skriftestol-for-en-dag)
Parafia św. Jana – Groruddalen, będzie brała aktywny udział w Roku Jubileuszowym. Ksiądz
Proboszcz pisze:
Drodzy parafianie, Drodzy Bracia i Siostry w Chrystusie. Rok miłosierdzia zaprasza nas do
ukazania naszego miłosierdzia przez uczynki i słowa.
Bóg ukazał swoje miłosierdzie przez posłanie swojego Syna, Jezusa Chrystusa na świat,
aby uwolnić nas od niewoli grzechu i uczynić nas dziećmi światłości. Czy jesteśmy w stanie
pokazać współczucie dla siebie nawzajem i wyciągnąć pomocną dłoń w sytuacjach, które
potrzebują naszej pomocy? Ta miłość, którą ukazuje nam Bóg jest na tyle obfita, że możemy
się nią dzielić między sobą, zamiast zatrzymywać ją tylko dla siebie.
Jeżeli nie dzielimy się miłością bliźniego z innymi, ograniczamy działanie miłosierdzia,
którym Bóg Ojciec chce obdarzyć wszystkich. Jeżeli nie dzielimy się tą miłością, jesteśmy
pośrednio odpowiedzialni za niesprawiedliwość, która obecna jest w społeczeństwie,
wspólnocie i Kościele. Jak wielkimi możemy stać się egoistami, jeżeli nie pozwolimy działać
Jezusowi Chrystusowi w nas, w taki sposób, aby Boży Duch mógł motywować nas do
głoszenia Dobrej Nowiny innym.
W duchu miłosierdzia pragnie Ojciec Święty Franciszek zmienić to negatywne nastawienie,
przez miłosierne uczynki, przez dzielenie się z innymi, na pomocy, współczuciu i na wierze.
13
Polsk
«Befrielsen er nær »
Polsk
W tym roku, chciałbym abyśmy w parafii skupili się bardziej na sakramentach: Eucharystii i
Spowiedzi.
Katecheza dla dzieci i młodzieży jest ważna, ale również powinna być ważna dla dorosłych
przez współgranie życia rodzinnego i Wspólnoty Kościoła.
Nasza parafia zapoczątkowała już w jakimś sensie Rok Miłosierdzia przez
„helsetorget” (pomoc medyczną) końcem października. Lekarze i wolontariusze oferowali w
lokalach parafii darmową pomoc medyczną i badania dla wszystkich, którzy tego sobie
życzyli. Tą pomoc charytatywną chcemy kontynuować w przyszłości.
Plan na Rok Miłosierdzia od 8. grudnia 2015 do 20. listopada 2016 roku:
Modlimy się modlitwą Anioł Pański w każdy piątek o 12.00. Następnie będzie miało
miejsce Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja do godziny 17.30
zakończona uroczystym błogosławieństwem oraz Msza św.
Msza św. roratnia będzie sprawowana codziennie od 17 do 23 grudnia z wyjątkiem
niedzieli o godz. 7.00
Każdego miesiąca będzie prezentowany nowy temat inspirujący do dzieł miłosierdzia.
Tematy będą prezentowane w sali św. Łukasza.
„Pater prater” (pytania do księdza) będą miały miejsce po Mszach św. w pierwszą i
trzecią niedzielę miesiąca. Pomysł pochodzi z letnich obozów młodzieżowych NUK,
ale tym razem będzie miał formę katechezy dla dorosłych. „Pater prater” rozpoczyna
się zaraz po Mszy św. i będzie trwał 30 minut. Nauka katechezy jest dla wszystkich,
którzy chcą pogłębić wiedzę na temat wiary katolickiej. Więcej informacji ukaże się
w gazetce niedzielnej.
Do Sakramentu Spowiedzi można pr zystąpić godzinę pr zed Mszą św. w tygodniu i
w piątki od 12.00 – do 17.00. W innym czasie można umówić się z księdzem.
24 godzinne wystawienie Najświętszego Sakramentu przewidziane jest na piątek 15
kwietnia od godz. 9.00 do soboty 16 kwietnia godz. 9.00. Kończymy Adorację Mszą
św. oraz wspólnym lunchem w sali parafialnej.
Niech Duch Święty prowadzi nas w dziełach miłosierdzia dla rozszerzenia Ewangelii
przez pojednanie i wybaczenie, łaskę i współczucie. Wszystkim życzę błogosławionego Roku
Miłosierdzia.
14
Polsk
«Befrielsen er nær »
Polsk
Bazar Bożonarodzeniowy
w każdą niedzielę adwentu!
we współpracy z
Caritas St. Johannes, St.Jo grupa młodzieżowa i Klub Hobby
Dochód wspiera akcję adwentową NUKu.
Akcja adwentowa jest or ganizowana każdego roku pr zez
NUK razem z norweską Caritas.
Będzie możliwość nabycia ręcznie wykonanych ozdób choinkowych,
świec, szopek, ozdób szydełkowych itp.
Do wygrania w loterii bożonarodzeniowej ozdoby ze szkła.
Młodzież będzie po Mszach św. zbierać ofiary do puszek w
ramach tej akcji.
St.Joungdomslag
hobby klubben
St. Johannes menighet
Spotkanie dla maluchów
Zaproszenie dla tych, którzy są w domu z dziećmi.
Dotyczy niemowlaków lub starszaków bez miejsca w przedszkolu.
Jesteśmy dość nową grupą, która spotyka się prawie co 2 tygodnie
i jest otwarta na nowych członków.
Serwujemy kawę/herbatę i owoce.
Ze sobą weź 1 lub 2 dzieci, drugie śniadanie i dywanik.
Będziemy razem śpiewać, bawić się i poznawać siebie nawzajem.
Jest możliwość spowiedzi dla chętnych.
Następne spotkania:
Wtorek 1 grudnia godz. 11.00
Wtorek 15 grudnia godz 11.00 spotkanie świąteczne
15
Søndagsblad
Kontakt informasjon
1. uke i advent
Uke 49 – 2015
Telefon:
23 68 11 00 (menighetskontor)
Kontortid: kl. 09.00-16.00 (man-fre)
E-post: [email protected]
Adresse: Bredtvetveien 12, 0950 Oslo
Mandag
30. november
DEN HELLIGE ANDREAS
Kl. 16.00 Hobbyklubben: Velkommen
Kl. 18.00 Messe på norsk
Kl. 18.30 St. Johannes korøvelse
Kl. 19.00 Lysmesse på polsk
Kontonummer: 3000.30.11859
Org.nummer:
911 907 577
Blogg:
stjohannes.oslo.katolsk.no
Facebook: www.facebook.com/
stJohannesGrorud
Prester i menigheten:
Sogneprest:
P. Dominikus Nguyen Thanh Phu,
Epost: [email protected]
Tirsdag
Kl. 11.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30
1. desember
Småbarnstreff
Messe på norsk
St. Jo: Adventsaksjonen
Onsdag
Kl. 18.00
Kl. 18.30
2. desember
Messe på norsk
Konfirmasjonsundervisning
Torsdag
3. desember
Den hellige Frans Xavier
Kl. 18.00 Messe på norsk
Kl. 18.30 Konfirmasjonsundervisning
Kl. 18.45 Menighetsrådmøte
Kapellaner:
P. Krzysztof Ireneusz Wanat SS.CC
Epost: [email protected]
P. Pawel Piotr Wiech SS.CC
Epost: [email protected]
P. Jeyanthan Pachcehek OMI
Epost: [email protected]
Ansatte på kontoret
Menighetssekretær:
Renate Marie G. Eriksen
Epost: [email protected]
Kontormedarbeider:
Mary Femane A. Cabahug
Epost: [email protected]
Spørsmål til katekesen:
E-post: [email protected]
Organist/Kantor:
Peder Varkøy
E-post: [email protected]
——————————————————
Menighetsrådets ordførerValer ie Håkonsen
Epost: [email protected]
Menighet fotograf: Marek Palma
——————————————————
Lunden kloster: http://lunden.katolsk.no/
Messe: Man-Fre: Kl. 18 Lør-Søn: kl. 10
16
Fredag
Kl. 17.00
Kl. 18.00
Kl. 18.30
Kl. 19.00
4. desember
Sakramenttilbedelse
Messe på norsk
Divine Mercy på tamilsk
Messe & skriftemål på polsk
Lørdag
Kl. 10.00
Kl. 13.00
Kl. 18.00
Kl. 19.00
5. desember
Katekese på polsk
Katekesemesse
Messe på norsk.
Messe på polsk.
Søndag
6. desember
2. SØNDAG I ADVENT
Søndagstekster år C, hverdagslesninger år II
Kl. 09.30 Messe på polsk m/kirkekaffe
Kl. 11.00 Høymesse på norsk, Olfb
m/kirkekaffe
Kl. 14.30 Rosenkransandakt på engelsk
Kl. 15.00 Messe på engelsk m/kirkekaffe
Kl. 17.00 Rosenkransandakt på tamilsk
Kl. 17.30 Messe på tamilsk

Podobne dokumenty