Regulamin gry terenowej „ROCZNICOWO - Gmina Ruda-Huta

Komentarze

Transkrypt

Regulamin gry terenowej „ROCZNICOWO - Gmina Ruda-Huta
Regulamin gry terenowej „ROCZNICOWO-ZABAWOWO”
1. Gra organizowana jest przez Gminę Ruda-Huta, Klub Turystyki Rowerowej PTTK
„RUDA TEAM” w Rudzie-Hucie oraz Stowarzyszenie Miłośników Gminy RudaHuta, w ramach Bolkowania 2013.
2. Gra terenowa połączona z rajdem rowerowym rozpoczyna się o godz. 10.00
17 sierpnia 2013r. w Rudzie-Hucie na parkingu przy Urzędzie Gminy, kończy się tego
samego dnia w miejscowości Hniszów pod dębem Bolko.
3. W grze biorą udział drużyny 5-7 osobowe, których zapisy prowadzone są do piątku 16
sierpnia 2013r. do godz. 15.00 pod numerem telefonu 791-189-567.
4. Dzieci do 18 roku życia powinny mieć pisemną zgodę prawnego opiekuna na
uczestnictwo w grze.
5. Gra polega na odgadnięciu za pomocą wskazówek miejsc, trasy oraz wykonaniu
zadań.
6. Czas ukończenia gry wypływa na punktację.
7. Opiekunem drużyny, nie zna trasy gry.
8. Ze względu na bezpieczeństwo szczególną uwagę należy zachować na
skrzyżowaniach dróg (zatrzymywać się w miejscu bezpiecznym i widocznym dla
innych pojazdów poruszających się po drodze).
9. Przynajmniej pierwszy i ostatni członek drużyny powinien być w kamizelce
odblaskowej.
10. Punktowane jest prawidłowe i dokładne wykonanie zadań oraz czas ukończenia gry.

Podobne dokumenty