efs – power (erasmus+)

Komentarze

Transkrypt

efs – power (erasmus+)
Staże zagraniczne dla uczniów Technikum
w Zespole Szkół Technicznych im. Jana
Pawła II w Zbąszynku
• Partner: Viatlis GmbH
• Miejsce: Gut Wehlitz, Schkeuditz / Lipsk
• Wartość projektu: 148.988 €
I. 03.05.2015 – 30.05.2015
Liczba osób: 29
Klasy:
3 I, 3 M
technik mechatronik:
technik informatyk:
technik elektryk
technik architektury krajobrazu
6
16
3
4
II. 01.05.2016 – 28.05.2016
Liczba osób: 38
Klasy:
2 IM, 2 EA
technik mechatronik:
technik informatyk:
technik elektryk
technik architektury krajobrazu
6
12
10
10
• Średnia ocen z przedmiotów zawodowych uzyskanych do
pierwszego półrocza 2014/2015 (3 I, 3 M) oraz do
pierwszego półrocza 2015/2016 (2 IM, 2 EA) – maks. 6 pkt
• Opinia wychowawcy klasy z uwzględnieniem oceny z
zachowania i zaangażowania w życie klasy i szkoły – maks. 6
pkt
• Test sprawdzający z języka obcego – maks. 30 pkt
• Rozmowa kwalifikacyjna – maks. 15 pkt
• Opinia nauczycieli przedmiotów zawodowych o wynikach w
nauce za cały okres kształcenia – maks. 6 pkt
•
•
•
•
•
•
•
Zakwaterowanie i wyżywienie
Dwie wycieczki weekendowe (Berlin, Drezno)
Kieszonkowe (ok. 50 €)
Transport
Ubezpieczenie
Niezbędne pomoce dydaktyczne
Ubrania robocze (technik mechatronik, technik elektryk, technik
architektury krajobrazu)
• Zajęcia przygotowawcze: warsztaty z autoprezentacji, bhp,
przygotowania kulturowego, aspektów prawnych
• http://www.gut-wehlitz.de/index.php/en-our-location-gutwehlitz