Miejsce: Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim

Komentarze

Transkrypt

Miejsce: Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim
Miejsce: Galeria Malarstwa Polskiego na Zamku Lubelskim.
Program II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Piątek, 22.05.2009
15.00
Powitanie uczestników II Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego
Zygmunt Nasalski, Dyrektor Muzeum Lubelskiego na Zamku
Marian Król, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region
Środkowowschodni.
Tomasz Różniak, Prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy
Staw.
15.30
Przemówienia otwierające II Chrześcijański Tydzień Społeczny:
Ks. Abp Józef Życiński, Metropolita Lubelski
Ryszard Kaczorowski, Prezydent RP na Uchodźstwie (zaproszony)
Janina Švedienė, Wiceprezydent Europejskiego Centrum ds. Pracowniczych,
Litwa
16.30 – 18.30 „Obywatele, społeczeństwo, państwo - wolni od 20 lat – próba bilansu.”
Bożena Borys – Szopa, Doradca Prezydenta RP ds. społecznych i kontaktów z
partnerami społecznymi oraz prawa pracy i bhp.
Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Forum Ekonomicznego
Waldemar Bartosz, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Region
Świętokrzyski
Prof. Wiesław Kamiński, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
w latach 2005-2008.
Ks. Prof. Alfred Wierzbicki, Dyrektor Instytutu Jana Pawła II KUL
Prof. Zbigniew Zaleski, Katolicki Uniwersytet Lubelski, Poseł do Parlamentu
Europejskiego
18.30
Solidarność w XXI wieku
Jacek Rybicki, Sekretarz Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”
19.30
Uroczysta kolacja
21.00
Wyjazd do Nasutowa na nocleg
1
Sobota, 23.05.2009
8.00
Wyjazd uczestników nocujących w Nasutowie
9.00 - 10.30
„Jakiej solidarności potrzebujemy? Solidarne państwo - solidarne
społeczeństwo.”
Andrzej Czuma, Minister Sprawiedliwości RP - Prokurator Generalny RP
Maciej Płażyński, Prezes „Wspólnoty Polskiej”
Prof. Jerzy Stępień, Prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008
Leszek Walczak, Przewodniczący Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” w
Bydgoszczy
10.30 - 12.00 „Rodzina i praca - wyzwania współczesności.”
Longin Komołowski, Wicepremier, Minister Pracy i Polityki Społecznej w
latach 1997-2001.
Ks. Dr hab. Stanisław Fel, Dyrektor Instytutu Socjologii, Katolicki
Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Prof. Henryk Cioch, Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa
Adam Cichocki, Wojewoda Lubelski w latach 1991-1993
12.30 – 13.30 „Kościół wobec przemian społecznych po 1989 roku.”
O. Tomasz Dostatni OP, Prezes Fundacji „Ponad Granicami” im. Św. Jacka
Odrowąża
Ks. Jerzy Limanówka SAC, Prezes Pallotyńskiej Fundacji Misyjnej
Salvatti.pl
Ks. Prałat Henryk Błaszczyk, Rektor Kapelanatu Zakonu Maltańskiego
Zbigniew Nosowski, Redaktor Naczelny Miesięcznika "WIĘŹ", Dyrektor
Programowy Laboratorium WIĘZI
Ks. Prof. Stanisław Zięba, Prorektor ds. Administracji i Finansów KUL
13.30
obiad
14.30 - 15.00 „Globalne wyzwania solidarności.”
Eloy Bedoya, Fundacion Humanismo y Democracia, Hiszpania
Francisco Rivas Gómez, Zastępca Sekretarza Generalnego Europejskiego
Centrum ds. Pracowniczych, Niemcy
2
15.00 – 17.00 „Model społeczno-gospodarczy dla Polski. Jakiej Polski i Europy chcemy?”
Michał Drozdek, B.Prezes Instytutu Paderewskiego
Krzysztof Żuk, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu
Włodzimierz Karpiński, Poseł na Sejm RP
Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”
17.00 – 17.30 „Migracje w Europie i ich wpływ na życie społeczne i gospodarcze.”
Maria Reina Martin, Sekretarz Wykonawczy Fidestra , Portugalia
17.30 – 19.00 Seminarium grup roboczych
Aktywna parafia
Edukacja i wychowanie kluczem do rozwoju Polski
Rola związku zawodowego w czasach kryzysu
Wpływ emigracji na rynek pracy w krajach Europy Środkowo – Wschodniej
Kultura i media
19.30
Wyjazd do Nasutowa
20.00
Kolacja i ognisko w Nasutowie
3
Niedziela, 24.05.2009
8.00
Wyjazd z Nasutowa (z bagażami)
9.00 – 9.30
Sprawozdania i podsumowanie prac grup roboczych.
9.30 – 10.00 „Solidarność dziś - to nam się udaje, – dobre przykłady.”
O. Dr Filip Buczyński, Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego
Księcia
Tomasz Sadowski, Prezes Fundacji Pomocy Wzajemnej „Barka”, Poznań
10.00 - 11.30 „Dziedzictwo polskiej "Solidarności" - wyzwania dla przyszłości.”
O. Ludwik Wiśniewski OP, duszpasterz
O. Dr Tomasz Homa SJ, Wyższa Szkoła Filozoficzno-Pedagogiczna
„Ignatianum” w Krakowie
Dr Andrzej Juros, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Jarosław Gowin, Poseł na Sejm RP (zaproszony)
11.30
Podsumowanie
13.00
Msza Święta, Bazylika Św. Krzyża O.O Dominikanów w Lublinie
Komitet Organizacyjny Chrześcijańskiego Tygodnia Społecznego tworzą:
NSZZ „Solidarność” Region Środkowowschodni, NSZZ „Solidarność“ Region Świetokrzyski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
– Instytut Socjologii, Klasztor OO. Dominikanów w Lublinie, Dom Spotkań Angelusa Silesiusa; Stowarzyszenie Chrześcijańskich Dzieł
Wychowania; Stowarzyszenie Pedagogów Natan; Europejski Dom Spotkań – Fundacja Nowy Staw; Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw
Europejskich (OCIPE); Dominikańskie Centrum Duchowości, Kultury i Społeczeństwa w Europie (ESPACES); Kapelanat Związku Polskich
Kawalerów Maltańskich; Przymierze Rodzin; Dom Pojednania i Spotkań im.Św. Maksymiliana M. Kolbego w Gdańsku; Centrum Informacji
Obywatelskiej; Caritas Polska; Europejskie Centrum Młodzieży i Rozwoju Demokracji Lokalnej; Fundacja Pomocy Wzajemnej „Barka”;
Instytut Paderewskiego; Fundacja Szczęśliwe Dzieciństwo; Związek Dużych Rodzin "Trzy Plus", Związek Młodzieży Chrześcijańskiej Polska
YMCA oraz Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; Towarzystwo Katolickie Domu Akademickiego w Krakowie ;Europejskie Centrum
Społeczno-Gospodarcze – Krajowy Instytut Spraw Publicznych.
4