Budki dla sikor i wróbli zabezpieczone przeciw srokom Budka dla

Komentarze

Transkrypt

Budki dla sikor i wróbli zabezpieczone przeciw srokom Budka dla
Budki dla sikor i wróbli zabezpieczone przeciw srokom
Coraz liczniej występujące w naszych miastach sroki pustoszą lęgi nie tylko ptaków wijących
gniazda otwarte, takich jak kosy czy pokrzewki ale takŜe ptaków gnieŜdŜących się w budkach
lęgowych, szczelinach murów i innych zakamarkach, jak sikory i wróble.
Polecamy budkę z przedłuŜonym przodem zabezpieczającą lęg, zwłaszcza pisklęta przed
wybraniem ich przez sroki. Koszt takiej budki to ok. 40 zł.
tekst i zdj. Kazimierz Walasz
Budka dla sikor i wróbli
z przedłuŜonym przodem
- zabezpieczenie przeciw srokom
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne www.mto-kr.pl
5
34
34
20
7
3,2
28
19
16
16
8,5
9
17
tył: 19 x 12
dno: 17 x 12
grubość deski – 2 cm
wszystkie wymiary w cm
11
12
tel. do jednego z wytwórców 501-023-286
Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne www.mto-kr.pl