regulamin

Komentarze

Transkrypt

regulamin
KONKURS NA ILUSTRACJĘ DO KSIĄŻKI
(w ramach XIII Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom)
REGULAMIN
1. CELE KONKURSU
–
upowszechnienie czytelnictwa,
–
rozwijanie wrażliwości plastycznej i aktywności twórczej.
2. WARUNKI UCZESTNICTWA
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3 naszej szkoły. Zadaniem uczniów jest wykonanie
ilustracji do czytanej przez nauczyciela podczas Tygodnia Głośnego Czytania Dzieciom książki:
kl. I: Cudaczek Wyśmiewaczek – Julia Duszyńska
kl. II A: Dzieci z ulicy Awanturników – Astrid Lindgren
kl. II B: Dzieci z ulicy Awanturników – Astrid Lindgren
kl. III: Matylda – Roald Dahl
Praca może być wykonana dowolną techniką, jednak format nie powinien być mniejszy niż
A-4. Do każdej ilustracji należy załączyć fiszkę z następującymi informacjami:
– imię i nazwisko
– klasa
3. CZAS TRWANIA KONKURSU
5-15. 05. 2014
– Ilustracje należy dostarczyć do biblioteki szkolnej do dnia 15 maja.
– Prace oceniać będzie Komisja Konkursowa w składzie Aleksandra Burek i Barbara
Kurzak-Kawka.
– Po ogłoszeniu wyników, wszystkie prace biorące udział w konkursie przechodzą na
własność biblioteki.
Od oceny Komisji można się odwołać do Dyrektora Szkoły w ciąg dwóch tygodni od
ogłoszenia wyników.