przekaźniki impulsowe

Komentarze

Transkrypt

przekaźniki impulsowe
PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE
W PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE CENTRALNEGO STEROWANIA
W SCHRACK INFO
LQ661230
strona
156
Przekaźniki impulsowe centralnego sterowania doskonale sprawdzą się w wielu miejscach jako
rozwiązania automatyki oświetlenia. Styki oferowanych urządzeń są dostępne w różnych
kombinacjach. Przekaźniki są dostępne w wersjach o napięciu cewki od 24 V AC do 230 V AC.
Wyposażone są w styki zwierne (od 1 do 3) oraz kombinacje styków. W rozbudowanych
układach sterowania należy zaopatrzyć się w moduły kompensacyjne celem uniknięcia
niepożądanych załączeń przekaźników.
W ZASTOSOWANIE
Przekaźniki impulsowe centralnego sterowania używane są często do sterowania oświetleniem w obiektach biurowych oraz
domach jedno i wielorodzinnych. Umożliwiają sterowanie grupowe oświetleniem, jak również załączanie i wyłączanie
poprzez przyciski rozmieszczone w różnych miejscach danego obiektu.
W NORMY
W AKCESORIA
• EN 60669-1/99 + A1/02
• EN60669-2-2/97 +A1/97
Moduł kompensacyjny
Moduł grupowy diodowy
W DANE TECHNICZNE
OBWÓD STEROWNIA
Napięcie sterowania Us:
24, 110, 230 V AC, inne na zapytanie
Częstotliwość znamionowa:
50 Hz 24 V; 50–400 Hz 240 V
Tolerancja napięcia:
0,9–1,1 x Us
Moc cewki przy załączaniu
12 VA / 7 VA
Min. czas trwania sygnału:
> 200 ms
Czas załączenia (długotrwałego):
1-modułowy: 1 godz. z dystansami bez ograniczeń
2-modułowy: maks. 1 godz. z dystansami
OBWÓD PRĄDOWY
Znamionowe napięcie pracy, 1-biegunowy:
250 V AC; 2/3
Znamionowe napięcie pracy, 3-biegunowy:
240/415 V AC
Min. napięcie pracy Umin:
24 V AC/DC (Us 8–110 V)
Znamionowy prąd obciążenia Iu w kat. AC1:
16 A AC
Prąd znamionowy DC:
24 V
Ie 16 A
48 V
Ie 12,5 A
230 V
Ie 1 A
Krótkotrwały prąd zwarciowy:
10 kA (z dobezpieczeniem 20 A gL/gG)
Żywotność elektryczna:
40 x 102 łączeń
Żywotność mechaniczna:
1 x 103 łączeń
Zaciski podłączeniowe:
0,5–10 mm2 jedno- i wielożyłowe
0,5–6 mm2 linka z tuleją
Temperatura otoczenia:
-25°C do +45°C
PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE
W PRZEKAŹNIKI IMPULSOWE CENTRALNEGO STEROWANIA – kontynuacja
W WYMIARY
1 MOD.
43xx
W PRZYKŁADOWY SCHEMAT PRACY
2 MOD.
Schemat pod∏àczenia sterowania centralnego, grupowego i lokalnego
D3
D2
D4
modu∏ diodowy
ON
A1
A2/N
2
OFF
przekaênik centr.
OFF
przekaênik centr.
A2/N
2
ZAŁ
WYŁ
1
1
ON
A1
A2/N
2
OFF
sterowanie lokalne
D1
A1
sterowanie lokalne
5,5
25,7
44
60
ON
1
sterowanie lokalne
przekaênik centr.
sterowanie
grupowe 1
35
17,5
WYŁ
ZAŁ
45
90
90
GRUPA 1
strona
157
sterowanie centralne
GRUPA 2
WYŁ
ZAŁ
WYŁ
ZAŁ
A2/N
2
OFF
1
ON
A1
A2/N
2
OFF
sterowanie lokalne
D1
OFF
ON
A1
przekaênik centr.
D3
modu∏ diodowy
A2/N
2
1
sterowanie lokalne
D2
ON
A1
sterowanie lokalne
sterowanie
grupowe 2
D4
1
przekaênik centr.
ZA¸.
przekaênik centr.
WY¸.
N
L2
W PRZEKAŹNIK CENTRALNEGO STEROWANIA – KOMPENSACJA
KOMPENSACJA:
Moduł kompensacyjny umożliwia instalację odpowiednio większej ilości przycisków wyposażonych w jarzeniowe podświetlenie w obwodzie przekaźnika impulsowego.
W poniższej tabelce pokazano, jaki wpływ na ilość możliwych do zainstalowania w obwodzie przekaźnika przycisków podświetlanych, ma zastosowanie modułu kompensacyjnego. Moduł stosowany wyłącznie na napięcie 230 V AC. Widać też, jakie są
bazowe możliwości przekaźnika bez zastosowania modułu kompensacyjnego.
Moduł kompensacyjny
Przekaźnik impulsowy
1P-2P
3P-4P
0
8*
15*
1
23*
X
2
46*
43*
Kompensacja przy u¿yciu kondensatora (LQ690001)
Modu³
kompensacyjny
* liczba przycisków z jarzeniówkami 0,6 mA
Maksymalna liczba równoległych przycisków sterowania
oświetleniem 230 V 0,85 mA.
Przekaźnik impulsowy (LQ6*)
Bez kompensacji
3 szt. (1 mod., 2 mod.)
Z kompensacją
13 szt. (1 mod.), 6 szt. (2 mod.)
Z kompensacją
21 szt. (1 mod.), 12 szt. (2 mod.)
n szt.
1 szt.
OPIS
MODUŁY
KOD EAN
Przekaźnik centralnego sterowania, 1Z, 24 V AC
1
9004840375152
LQ661024
Przekaźnik centralnego sterowania, 3Z, 110 V AC
1
9004840375329
LQ663110
Przekaźnik centralnego sterowania, 1Z, 230 V AC
1
9004840375145
LQ661230
Przekaźnik centralnego sterowania, 3Z, 230 V AC
2
9004840375312
LQ663230
Przekaźnik centralnego sterowania, 2Z + 1R, 230 V AC
2
9004840375350
LQ665230
Przekaźnik centralnego sterowania, 1Z + 1 R, 230 V AC
2
9004840375336
LQ669230
Diodowy moduł grupowy, 240 V AC
2
9004840394320
LQ690000
Moduł kompensacyjny, 240 V AC
–
9004840394313
LQ690001
produkt dostępny z Centrum
Logistycznego w Warszawie
produkt dostępny z Centrum
Dystrybucyjnego w Guntramsdorf
produkt dostępny
w STORE
DOSTĘPNOŚĆ
STORE
BRAK produkt na zamówienie (warunki realizacji
IKONKI wg uzgodnień z Działem Sprzedaży)
NR KAT.