Libverdský pramen 1.7.

Komentarze

Transkrypt

Libverdský pramen 1.7.
LIBVERDSKÝ
LIEBWERDA QUELLE
PRAMEN
01.07.-15.12.
2016
NEPRODEJNÉ!
ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
ČASOPIS pro klienty společnosti LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | MAGAZIN für Gäste von
BAD LIEBWERDA AG | CZASOPISMO dla klientów uzdrowiska LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
Zahájení lázeňské sezony 14.5.2016
Quellenweihe 14.5.2016
Uroczystość majowa 14.5.2016
Druhý májový víkend byly posvěceny
libverdské léčebné minerální prameny a
lázeňské domy.
Libverdské „Boží vodě“ požehnal farář
Pavel Andrš z basiliky v Hejnicích.
Vysvěcením pramenů byla oficiálně
zahájena hlavní lázeňská sezóna, s
pořadovým číslem 635. Farář Andrš
požehnal metličkou z izopu léčivý
pramen a následně i hostům, kteří
zvědavě postávali kolem lázeňské
kolonády. Požehnán í podle něj není ani
tak pro vodu samotnou, ale především
pro ty, kteří ji pijí a kteří se v ní léčí.
Am zweiten Mai-Wochenende wurden
unsere heilende Mineralquellen und
Kurhäuser geweiht. Dem „LiebwerdaGottes-Wasser“ hat der Pfarrer Pavel
Andrš aus der Basilika in Hejnice
gesegnet. Durch die Quellenweihe
wurde die Hauptsaison mit der Nummer
635 offiziel eröffnet. Pfarrer Andrš hat
mit dem Rührbesen die Quelle des
Mineralwassers geweiht und dann auch
die alle Gäste, die die Weihung mit dem
Interesse beobachtet haben. Er hat
nicht nur das Wasser geweiht aber auch
alle, die das Wasser zur Trinkkur
W drugi majowy weekend zostały
poświęcone
libwerdzkie
lecznicze
źródła
lecznicze
oraz
domy
uzdrowiskowe.
Libwerdzkiej
„Boskiej
wodzie“
pobłogosławił ksiądz Pavel Andrš z
baziliki
w
Hejnicach.
Poprzez
poświęcenie źródła wody mineralnej
został oficjalnie otwarty
635 sezon
uzdrowiskowy. Ksiądz Andrš poświęcił
miotełką źrodło lecznicze na kolonadzie
oraz gościom uroczystości, którzy
z ciekawością powstali
z ławek
i
przyglądali się uroczystości. Ksiądz
poświęcil nie tylko wodę, ale i osoby,
które ją piją i korzystają z jej
dobrodziejstw: „źródło wody jest czymś
wspaniałym, człowiek nawet nie zdaje
sobie sprawy, jakim woda jest darem
ziemi i do tego całkiem za darmo”
powiedział ksiądz.
„Pramen vody je něco úžasného, člověk
si často ani neuvědomí, jaký je dar,
když něco tak dobrého, k našemu užitku
vyvěrá ze země a ještě úplně zadarmo,"
pronesl mimo jiné.
ausnutzen. „Mineralwasserquelle ist
sehr wunderbar, der Mensch weißt oft
nicht, was für ein Geschenk aus der
Erde heraussprudelt und es ist noch
kostenlos“ hat er gesagt.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
1
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
1. SEMINÁŘ 13.5.2016
Vážené kolegyně a vážení kolegové,
1. CENTRUM PODPORY PLODNOSTI, s.r.o. zdravotnické zařízení v souvislosti se zahájením spolupráce s lázeňským resortem
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. připravilo seminář pro odbornou veřejnost na téma, které je pro tyto lázně netradiční: KOMPLEXNÍ
INDIKATIVNÍ A TERAPEUTICKÉ ŘEŠENÍ FUNKČNÍ NEPLODNOSTI (komplexní psychosomatický přístup). Cílem naší spolupráce je
možnost podílet se na komplexním řešení celospolečenského problému zvaného „NEPLODNOST“, jehož příčiny často stojí mimo
gynekologii a urologii. Právě vhodným vyladěním pohybového aparátu společně s psychosomatickým přístupem týmu 1.CPP
a klidným, pohodovým
prostředím
našeho lázeňského resortu významnou měrou zvýšíme možnost početí, ať už
přirozenou cestou nebo IVF. Péče je směrována na celé páry. Seminář byl určen pro lékaře i sestry, hodnocen 4 kredity v systému
celoživotního vzdělávání sester a kromě odborných přednášek zde jste měli možnost získat podrobnější a praktické informace o
možnostech řešení poruch plodnosti i jak klienty do programů komplexní péče o neplodné páry zařadit a objednat.
MUDr. Jana Všetičková
Světlana Kulbáblová
jednatelka a ředitelka
ředitelka
1. CENTRUM PODPORY PLODNOSTI s.r.o.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s.
PROGRAM SEMINÁŘE
10,00 - 10,45: MUDr. JANA VŠETIČKOVÁ, 1. CPP PRAHA
Význam životního stylu, výživy a psychického ladění při řešení funkční neplodnosti
10,45 - 11,30: MUDr. PETR KOLÁTOR, 1. CPP PRAHA
Výživa pánve
11,30 - 12,00: MILAN SCHIRLO, MYCOMEDICA
Exkurz do TCM ve vztahu k problematice plodnosti a možnosti řešení medicinálními houbami
13,00 - 13,45: GABRIELA KOLÁTOROVÁ, 1. CPP PRAHA
Menstruační cyklus a jeho vliv na vnímání ženy
13,45 - 14,45: MICHAL KINDL, SPOLEČNOST PRO VÝZKUM A VZDĚLÁVÁNÍ, s.r.o.
Význam role oxidu dusnatého při podpoře početí a udržení těhotenství
15,00 - 15,30: PharmDr. LUCIE KOTLÁŘOVÁ, EDUKAFARM PRAHA
Infuzní ochrana zdravé buňky v prevenci a terapii
15,30 - 16,00: MUDr. JIŘÍ ŠUK, 1. CPP PRAHA
Vliv přírodních bioaktivních látek na zvýšení vitality a plodnosti (možnosti ovlivnění spermiogramu a schopnosti početí) –
kazuistiky
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
2
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
Dovolili jsme si pro Vás připravit také doprovodný program v souvislosti s probíhajícím odborným seminářem, kde jsme Vám poradili,
jak byste mohli podpořit svoje zdraví a vitalitu pomocí přírodních produktů:
1.
2.
3.
4.
„HEALT&COLOSTRUM" produkty jsou 100% přírodní produkty z kravského mleziva na posílení imunity.
"TIENS" Diagnostika zdravotního stavu přístrojem Aculife - přes akupunkturní body.
"IN PHARM" Stav zdraví je výsledkem permanentní aktivní ochrany zdravých buněk před ohrožujícími rizikovými
faktory. Jaký význam má infuze vitaminu C a glutathionu pro organismus? Obě účinné látky přináší do organismu
antioxidační kapacitu, která neutralizuje nežádoucí oxidační stres, jenž je příčinou vzniku alergií, stresu, únavy,
autoimunitních a neurodegenerativních chorob. Nadto obě látky podporují a chrání zejména imunitní, nervové a jaterní
buňky, odvádí z organismu toxické látky včetně kancerogenních a reprezentují vysoce účinný detoxikant.
MYCO MEDIA - MEDICINÁLNÍ HOUBY PODPORUJÍ NÁŠ IMUNITNÍ SYSTÉM. Imunitní systém je náš ochranný štít, který
nás brání proti nepřátelům v podobě infekčních patogenů, rakovinných buněk a poradí si i se škodlivinami z vnějšího i
vnitřního prostředí. Nemá ani vteřinu na odpočinek, je neustále v akci. Medicinální houby díky množství bioaktivních látek,
které obsahují, dokáží imunitnímu systému poskytnout komplexní podporu. Dodají mu sílu a energii v bojích (infekce,
rakovina) a zklidní ho, pokud je jeho aktivita příliš vysoká (alergie, autoimunita, chronický zánět). Díky výjimečnému
komplexu polysacharidů mohou medicinální houby podpořit organismus i u různých problémů způsobených moderním
životním stylem, jako je diabetes, nadváha, hypertenze, únava, nespavost atd. Pomáhají organismu také zvládnout
nadměrnou stresovou zátěž.
Těšíme se opět na viděnou s Vámi na dalším semináři 21.10.2016 „POHYBEM K PLODNOSTI A VITALITĚ“ a věříme, že se nám
podařilo prospět Vám i Vašim klientům.
SUDOKU
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
3
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
LÁZEŇSKÉ
PROCEDURY ZA
SKVĚLOU CENU
Pro zpestření Vašeho pobytu a zvýšení
jeho relaxačního a léčebného efektu
jsme pro Vás připravili velmi zajímavou,
výhodnou a mimořádnou nabídku
lázeňských procedur.
LÁZEŇSKÉ PROCEDURY
BEHANDLUNGEN
ZABIEGI
FÜR TOLLEN
UZDROWISKOWE
PREIS
ZA SUPER CENĘ
Für
die
Aufbesserung
Ihres
Aufenthaltes und für die Erhöhung der
Relaxation und Kureffektes haben wir
für Sie ein sehr interessantes und
günstiges
Sonderangebot
der
Behandlungen vorbereitet.
KURBEHANDLUNGEN
Při nákupu 4 léčebných
procedur v minimální hodnotě
1.000 Kč,
2
získáte nárok na
lázeňské léčebné procedury
ZDARMA!
Více informací vám poskytnou
pracovníci recepce a rozpisu procedur
v hotelu Nový dům.
RECEPCE
Recepce v hotelu Nový dům zajišťuje
pro hosty tyto služby:
Informační služby; kulturní program;
koncerty; taneční večery; výlety do okolí
i po
zajímavých
místech
České
republiky;
vstupenky
na
kulturní
a společenské akce; transfery pro
běžkaře, taxi, informace o lázních,
hotelovém ubytování, pobytech a
procedurách; prohlídky lázní; služby
knihovny; hlídání dětí a mnoho dalších
služeb.
Beim Einkauf von 4
Heilbehandlungen im
Mindestpreis von 1.000 CZK,
bekommen Sie den Anspruch
auf
2 Heilbehandlungen
Specjalnie
z myślą
o
Państwu
przygotowaliśmy
ofertą
specjalną
zabiegów
uzdrowiskowych
za
przystępną cenę.
ZABIEGI UZDROWISKOWE
Przy wykupieniu 4 zabiegów
leczniczych za cenę 1.000 CZK,
otrzymają Państwo
lecznicze zabiegi
uzdrowiskowe
ZA DARMO!
KOSTENLOS!
Mehr Informationen bekommen Sie an
der Rezeption und bei den Mitarbeitern
in der Abteilung der Behandlungspläne
im Hotel Nový dům.
Więcej informacji uzyskają Państwo na
recepcji lub w rozpisie zabiegów
w hotelu Nový dům.
REZEPTION
Die Rezeption im Hotel Nový dům bietet
folgende Dienste an:
Informationen;
Kulturprogramm;
Konzerte; Tanzabende; Ausflüge in die
Umgebung und in die interessante Orte;
Transfer
zu
den
Langlaufloipen;
Eintrittskarten
für
kulturelle
und
gesellschaftliche Veranstaltungen; Taxi;
Informationen über Bad Liebwerda,
über Aufenthalte und Behandlungen;
Besichtigung des Kurortes; Ausleihung
der Bücher; Kinderbewachung und viele
andere Dienste.
2
RECEPCJA
Recepcja w hotelu Nový dům oferuje
następujące usługi:
Usługi
informacyjne;
programy
kulturalne; koncerty; wieczory taneczne;
wycieczki
do
okolic
oraz
do
interesujących miejsc w Czechach;
bilety wstępów na imprezy kulturalne i
inne;
taksówkę;
informacje
o
uzdrowisku,
zakwaterowaniu,
zabiegach, turnusach leczniczych oraz
innych;
zwiedzanie
uzdrowiska;
biblioteka; pilnowanie dzieci oraz inne
usługi.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected]bverda.cz | www.lazne-libverda.cz
4
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
AKČNÍ
POBYT
SPAR
TIP
POBYT
MIESIĄCA
MIMOŘÁDNÉ
NABÍDKY
SONDERANGEBOTE
OFERTY
SPECJALNE
RELAXAČNÍ DOVOLENÁ
S WELLNESS PROCEDURAMI*
RELAXURLAUB MIT
WELLNESSBEHANDLUNGEN*
URLOP RELAKS ZE SPA
ZABIEGAMI
1.6. - 15.12.2016
1.6. - 15.12.2016
1.6. - 15.12.2016
Für Aufenthalt für Zwei Personen im DZ
bezahlen Sie nur
Pobyt dla dwóch osób w dwuosobowym
pokoju tylko
366 €
8.600 CZK
Unterkunft im Doppelzimmer 5 Tage / 4
Nächte, Halbpension – Buffet / Auswahl
á la carte, 8 Behandlungen / Person:2x
Sauerstofftherapie, 2x Thermotherapie,
1x Bad – Kräuter / Aroma /
Kohlensäurebad, 1x Massage mit
Lavasteinen – teil, 1x
Ganzkörpermassage, 1x Turnen im
Bad, 1 Stunde Privat Whirlpool mit
Sauna, freier Eintritt ins Fitness /
Fahrrad-Ausleihung, Parken, Gutschein
auf alkoholfreies Getränk oder Kaffee –
im Café „Espresso“
Zakwaterowanie
w
pokoju
dwuosobowym na 5 dni / 4 noce,
Śniadania i obiadokolacje: bufet / karta
dań, 8 zabiegów leczniczych / osoba: 2x
terapia tlenowa, 2x termoterapia, 1x
kąpiel – ziołowa / aromatyczna /
kwasowęglowa, 1x częściowa masaż
gorącymi kamieniami; 1x masaż; 1x
gimnastyka w basenie, 1 godzina
prywatnego jacquzzi ze sauną, wolny
wstęp do siłowni / wypożyczenie roweru
górskiego, parking, kupon na napój albo
kawę – kawiarnia Espresso
Zuschläge:
Appartement: 8€ / Person / Nacht
Pension Frýdlant: 8€ / Person / Nacht
Pension Frýdlant - Appartement: 43€ /
Nacht / Zimmer
Opłaty dodatkowe:
Apartament:
CZK / os. / noc
8€
/ Person / 200
Nacht
Pensjonat Frýdlant: 200 CZK / os. / noc
Pensjonat Frýdlant-apartamenty: 1000
CZK / noc / pokój
Za pobyt pro dvě osoby ve
dvoulůžkovém pokoji zaplatíte
8.600 Kč
Ubytování na 5 dní/4 noci, polopenze –
bufet/á la carte, 8 procedur/osoba: 2x
oxygenoterapie, 2x termoterapie, 1x
koupel – bylinná / aroma / uhličitá, 1x
masáž lávovými kameny-část., 1x
celotělová masáž, 1x cvičení v bazénu,
1 hodina privátního whirlpoolu se
saunou, volný vstup do fitness /
zapůjčení horského kola, parkování, 1x
voucher na nealko nápoj nebo káva
Příplatky:
Apartmá: 200 Kč / os. / noc
Penzion Frýdlant: 200 Kč / os. / noc
Penzion Frýdlant-apartmány: 1.000 Kč
noc / pokoj
Úhrada plné ceny pobytu do 5-ti pracovních
dnů po objednání. 100% stornopoplatky. Na
tento akční pobyt nelze uplatnit slevy z
bonusového programu ani jiné slevy.
Ubytování dle volných kapacit hotelů a
penzionů. Platnost do vyčerpání volné
kapacity této nabídky, nejdéle však do
15.12.2016. Nabídku nelze nijak upravovat,
odhlašovat stravu, zkracovat apod.
* Pokud klient přijede na pobyt sám, nemá
nárok na čerpání stravy a procedur za
druhou osobu v celém rozsahu.
Zaniká tak jakýkoliv nárok na kompenzaci za
tyto neuskutečněné služby druhé osoby.
Bei Nichtbezahlung des Gesamtpreises
innerhalb von 5 Werktagen nach der
Bestellung
wird
die
Reservierung
automatisch storniert, somit wird die
Bestätigung der Reservierung ungültig.
Bei Nichtantreten des Aufenthaltes werden
100% Stornogebühren berechnet. Dieses
Sonderangebot ist bis zur Besetzung der
verfügbaren Kapazität oder bis zum
15.12.2016 gültig. Angebot kann man nicht
mit anderem Sonderangebot, Rabatt oder
Treueprogramm kombinieren.
* Falls der Klient alleine zum Aufenthalt
kommt, hat er keinen Anspruch auf die
Verpflegung und Behandlungen der zweiten
Person. Es besteht also kein Anspruch auf
Ersatz fü diese nichtinanspruchgenommene
Dienstleistungen der zweiten Person.
Klient jest zobowiązany do zapłaty za pobyt
do 5-ciu dni roboczych od momentu
rezerwacji. Opłata 100% ceny pobytu przy
anulowaniu rezerwacji. Oferty nie można
łączyć z innymi zniżkami ani programem
Stałego
klienta.
Zakwaterowanie
na
podstawie wolnych miejsc w hotelach i
pensjonatach, do 15.12.2016. Pobyt nie
można skrócić ani zmieniać. Zastrzegamy
sobie prawo wycofania oferty lub zmian w
ofercie bez podania przyczyny.
* Jeśli klient przyjedzie na pobyt sam, nie ma
prawa na korzystanie z zabiegów i
wyżywienia drugiej osoby. Nie ma prawa na
zwrot kosztów za drugą osobę.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
5
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
VÁNOCE
SILVESTR
WEIHNACHTEN
SILVESTER
BOŻE NARODZENIE
SYLWESTER
Ještě jste neplánovali, kam se letos
vydáte slavit vánoční svátky nebo
silvestr? Přijeďte tedy k nám!
Sie haben noch nicht geplant, wo Sie
dieses Jahr Weihnachten oder Silvester
feiern? Kommen Sie also doch zu uns!
Nie mają Państwo planu, gdzie się udać
w tym roku z okazji Bożego Narodzenia
czy Sylwestra? Zapraszamy więc do
nas!
VÁNOČNÍ TÝDEN
23. 12. 2016 – 28. 12. 2017
WEIHNACHTSWOCHE
23. 12. 2016 – 28. 12. 2017
Cena: 5 900 Kč / os. / 6 dní
Preis: 235 € / Pers. / 6 Tage
6 dní / 5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
polopenze – bufet
plánu (5x snídaně, 4x večeře)
konzultace léčebného
3× procedura:
(1× masáž, 1× koupel, 1× sauna)
1× štědrovečerní večeře
1× taneční večer
6 Tage / 5 Nächte
– Unterkunft im Doppelzimmer
Halbpension-Buffet
(5x Frühstück, 4x Abendbrot)
Konsultation des Behandlungplanes
3× Behandlung:
(1× Massage, 1× Bad, 1× Sauna)
1x Abendbrot zum Heiligen Abend
1× Tanzabend
SILVESTROVSKÝ TÝDEN
28. 12. 2016 – 2. 1. 2017
SILVESTERWOCHE
28. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Cena: 6 850 Kč / os. / 6 dní
Preis: 275 € / Pers. / 6 Tage
6 dní / 5 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
polopenze – bufet
(4x snídaně, 5x večeře)
konzultace léčebného plánu
2× procedura:
(1× koupel, 1× masáž)
1× taneční večer
1× silvestrovská oslava s programem
1× novoroční oběd
VÁNOČNÍ MAXIPOBYT
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Cena: 11 220 Kč / os. / 11 dní
6 Tage / 5 Nächte
– Unterkunft im Doppelzimmer
Halbpension-Buffet
(4x Frühstück, 5x Abendbrot)
Konsultation des Behandlungsplanes
2× Behandlung (1× Massage, 1× Bad)
1× Tanzabend
1× Silvesterfeier mit Programm
1× Neujahrsmittagessen
MAXI-AUFENTHALT
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Preis: 450 € / Pers. / 11 Tage
Příplatky za doplňkové služby:
Samostatné ubytování:
320 Kč / noc / osoba
Apartmán: 200 Kč / noc / osoba
11 Tage / 10 Nächte
– Unterkunft im Doppelzimmer
Halbpension-Buffet
(9x Frühstück, 9x Abendbrot)
Konsultation des Behandlungsplanes
5× Behandlung:
(2× Massage, 2× Bad, 1× Sauna)
2× Tanzabend
1× Abendbrot zum Heiligen Abend
1× Silvesterfeier mit Programm
1× Neujahrsmittagessen
Zuschläge:
Einzelzimmerzuschlag: 13 € / Nacht
Zimmerzuschlag Appartement:
8 € / Nacht / Person
Ubytování Frýdlant:
200 Kč / noc / osoba
Penzion Frýdlant-apartmány:
1000 Kč / noc / pokoj
Zimmerzuschlag Pension Frýdlant:
8 € / Nacht / Person
Appartements Pension Frýdlant:
43€ / Nacht / Zimmer
11 dní / 10 nocí ve dvoulůžkovém pokoji
polopenze – bufet
(9x snídaně, 9x večeře)
konzultace léčebného plánu
5× procedura:
(2× masáž, 2× koupel, 1× sauna)
2× taneční večer
1× štědrovečerní večeře
1× silvestrovská oslava s programem
1× novoroční oběd
BOŻE NARODZENIE
23. 12. 2016 – 28. 12. 2017
Cena: 5 900 Kč / os. / 6 dni
6 dni / 5 nocy
– pokój dwuosobowy
5× śniadanie, 4× kolacja
konsultacja planu zabiegów
3× zabieg:
(1× masaż, 1× kąpiel, 1× sauna)
1× kolacja wigilijna
1× wieczór taneczny
SYLWESTER
28. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Cena: 6 850 Kč / os. / 6 dni
6 dni /5 nocy
– pokój dwuosobowy
4× śniadanie, 5× kolacja
konsultacja planu zabiegów
2× zabieg:
(1× masaż, 1× kąpiel)
1× wieczór taneczny
1× zabawa sylwestrowa z programem
1× noworoczny obiad
MAXIPOBYT
23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Cena: 11 220 Kč / os. / 11 dni
11 dni / 10 nocy
– pokój dwuosobowy
9× śniadanie, 9× kolacja
konsultacja planu zabiegów
5× zabieg:
(2× masaż, 2× kąpiel, 1× sauna)
2× wieczór taneczny
1× kolacja wigilijna
1× zabawa sylwestrowa z programem
1× noworoczny obiad
Dopłaty:
Pokój
jednoosobowy:
320
CZK
/
noc
/
osoba
Apartment: 200 CZK / noc / osoba
Pensjonat
200
CZK
/
noc
Apartmany
pensjonat
1000 CZK / noc / pokój
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
/
Frýdlant:
osoba
Frýdlant:
6
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
NOVINKA
A N T I S T R E S O V Ý
P O B Y T
Potřebujete se odreagovat a načerpat
novou energii? Přijeďte si odpočinout
do malebných lázní v Jizerských
horách…
4. 800 Kč / 1 osoba / 4 dny
V ceně pobytu je zahrnuto:
ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
s příslušenstvím na 4 dny / 3 noci
polopenze: bufetová strava / á la carte
8 procedur: 1x antistresová koupel, 1x
celková masáž lávovými kameny, 1x
masáž nohou, 1x aroma masáž část.,
3x oxygenoterapie, 1x uhličitá koupel
Připojení WIFI zdarma
+ dárek od LÁZNÍ LIBVERDA, a.s. - 1x
libverdské antistresové omalovánky
+ bonus 1x antistresový čaj v cukrárně
v hotelu Nový dům
Příplatky:
Doplatek za samostatné ubytování na
osobu a noc: 320 Kč
Apartmán: 200 Kč / os. / noc
Penzion Frýdlant: 200 Kč / os. / noc
Penzion Frýdlant-apartmány:1.000 Kč /
noc / pokoj
Na tento akční pobyt nelze uplatnit slevy z
bonusového programu ani jiné slevy.
Ubytování dle volných kapacit hotelů a
penzionů. Platnost do vyčerpání volné
kapacity této nabídky, nejdéle však do
15.12.2016. Nabídku nelze nijak upravovat,
odhlašovat stravu, zkracovat apod. Úhrada
plné ceny pobytu do 5-ti pracovních dnů po
objednání. 100% stornopoplatky.
NEUIGKEIT
ANTI - STRESS – AUFENTHALT
Fühlen
Sie
sich
ausgeschöpft?
Brauchen Sie neue Energie? Kommen
Sie zu uns und machen Sie einen
wunderbaren
verlängerten
Wochenendeaufenthalt
im
Isergebirge….
NOWOSĆ
A N T Y S T R E S O W Y
P O B Y T
Czujesz się wyczerpany? Potrzebujesz
naczerpać nową energię? Przyjedź do
nas do uzdrowiska u podnóża Gór
Izerskich….
4. 800 CZK / 1 osoba / 4 dni
204 € / 1 Person / 4 Tage
Preis beinhaltet:
Unterkunft im Doppelzimmer 4 Tage / 3
Nächte
Halbpension – Buffet / Auswahl á la
carte
8 Behandlungen: 1x Anti-Stress-Bad, 1x
Ganzkörpermassage mit Lavasteinen,
1x Fußmassage, 1x Aromamassage –
teil.,
3x
Sauerstofftherapie;
1x
Kohlensäurebad
WIFI free
+ Geschenk vom Bad Liebwerda– 1x
Anti-Stress-Libverda-Malbilder
+ Bonus 1x Anti-Stress-Tee im Cafe im
Hotel Nový dům
Zuschläge:
Einzelzimmer: 13€ / Person / Nacht
Appartement: 8€ / Person / Nacht
Pension Frýdlant: 8€ / Person / Nacht
Pension Frýdlant - Appartement: 43€ /
Nacht / Zimmer
Bei Nichtbezahlung des Gesamtpreises
innerhalb von 5 Werktagen nach der
Bestellung
wird
die
Reservierung
automatisch storniert, somit wird die
Bestätigung der Reservierung ungültig.
Bei Nichtantreten des Aufenthaltes werden
100% Stornogebühren berechnet. Dieses
Sonderangebot ist bis zur Besetzung der
verfügbaren Kapazität oder bis zum
15.12.2016 gültig. Angebot kann man nicht
mit anderem Sonderangebot, Rabatt oder
Treueprogramm kombinieren.
Cena zawiera:
zakwaterowanie w pokoju
dwuosobowym na 4 dni / 3 noce
śniadania i obiadokolacje: bufet / karta
dań
8 zabiegów:
1x kąpiel antystresowa, 1x masaż
całego ciała gorącymi kamieniami, 1x
masaż stóp, 1x częściowy masaż
aromatyczny, 3x tlenoterapia, 1x kąpiel
kwasowęglowa
WIFI
+ prezent od LÁZNÍ LIBVERDA, a.s. 1x libwerdzkie antystresowe
kolorowanki
+ dodatkowo 1x herbata antystresowa
w kawiarni w hotelu Nový dům
Opłaty dodatkowe:
Pokój jednoosobowy: 320 CZK / osoba /
noc
Apartament: 200 CZK / osoba / noc
Pensjonat Frýdlant: 200 CZK / osoba /
noc
Pensjonat Frýdlant-apartamenty: 1000
CZK / noc / pokój
Klient jest zobowiązany do zapłaty za pobyt
do 5-ciu dni roboczych od momentu
rezerwacji. Opłata 100% ceny pobytu przy
anulowaniu rezerwacji. Oferty nie można
łączyć z innymi zniżkami ani programem
Stałego
klienta.
Zakwaterowanie
na
podstawie wolnych miejsc w hotelach i
pensjonatach, do 15.12.2016. Pobyt nie
można skrócić ani zmieniać. Zastrzegamy
sobie prawo wycofania oferty lub zmian w
ofercie bez podania przyczyny.
Libverdské antistresové
omalovánky
Anti-Stress-Libverda-Malbilder
Libwerdzkie antystresowe
kolorowanki
Penzion/Pension/Pensjonat Frýdlant
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
7
Zdroj – Quelle – Źródło: www.liberecky-
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA
QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
kraj.cz
CYKLOSTEZKY
na léto
RADWEGEN
für Sommer
TRASY ROWEROWE
na lato
Cyklovýlet - Lázněmi a Peklem
Ausflug - Bad Liebwerda und Peklo
Lázně Libverda, parkoviště -> Lázně
Libverda -> Peklo -> Raspenava ->
Ludvíkov -> Nové Město pod Smrkem
-> Bílý Potok -> Hejnice -> Lázně
Libverda, parkoviště (28,5 km)
Bad Liebwerda, Parkplatz -> Bad
Liebwerda -> Peklo -> Raspenava ->
Ludvíkov -> Nové Město pod Smrkem
-> Bílý Potok
-> Hejnice -> Bad
Liebwerda, Parkplatz (28,5 km)
Od parkoviště nad městem sjedeme po
cyklotrase 3006 do lázní a přes osadu
Peklo na východní okraj Raspenavy.
Odbočíme vpravo a přes Ludvíkov
sjedeme do Nového Města pod
Smrkem. Z náměstí se vydáme na jih
po cyklotrase 3027 do Bílého Potoka a
pokračujeme v další cestě po cyklotrase
3016 do Hejnic a zpět do Libverdy po
cyklotrase 3006.
Vom Parkplatz, der oberhalb der Stadt
ist, fahren wir auf dem Fahrradweg Nr.
3006 runter nach Bad Liebwerda und
über die Siedlung „Peklo“ bis zum
Ostrand des Ortes Raspenava. Wir
biegen nach rechts ab und über
Ludvíkov fahren wir runter nach Nové
Město. Vom Marktplatz fahren wir in
den Süden – auf dem Weg Nr. 3027
nach Bílý Potok und dann weiter auf
dem Weg Nr. 3016 nach Hejnice und
auf dem Weg Nr. 3006 zurück nach Bad
Liebwerda.
Od parkingu nad miastem zjedziemy po
trasie rowerowej numer 3006 do
uzdrowiska i przez osadę Peklo na kraj
Raspenavy. Skręcimy w prawo, przez
Ludvíkov zjedziemy do Nového Města
pod Smrkem. Z rynku pojedziemy po
trasie rowerowej numer 3027 do Bílého
Potoka, a dalej pojedziemy po trasie
rowerowej numer 3016 do Hejnic a
potem do uzdrowiska po trasie
rowerowej numer 3006.
Viničná
Viničná
Ferdinandov -> Oldřichov v Hájích ->
Gebirgssattel -> Ferdinandov (16km)
Ferdinandov -> Oldřichov v Hájích –
sedlo -> Ferdinandov (16 km)
Viničná
Ferdinandov -> Oldřichov v Hájích –
sedlo -> Ferdinandov (16 km)
Z Ferdinandova mírně stoupáme po
cyklotrase 3006 na traverzovou cestu,
zpevněnou drobným štěrkem. Příjemná
projížďka Jizerskohorskými bučinami
nás zavede do Oldřichovského sedla.
Cestou se seznámíme s Jizerskými
horami na šesti zastávkách naučné
stezky. Stezka nám nabídne několik
vyhlídek na skupiny skal a kamenů. Pod
Oldřichovskými srázy spatříme část
lehkého opevnění – řopíků obranné linie
z roku 1938.
Cyklovýlet – Lázněmi a Peklem
Ausflug - Bad Liebwerda und Peklo
Wycieczka – Między Libverdą i
Peklem
Aus Ferdinandov steigen wir ganz
langsam auf dem Weg Nr. 3006, der
durch Schotter befestigt ist. Eine
gemütliche Spazierfahrt durch die
Isergebirgische Buchenwälder führt Sie
bis zum Oldřichov-Gebirgssattel hin.
Während der sechs „Haltestellen“ des
Lehrpfades machen wir Sie mit dem
Isergebirge bekannt. Der Fahrradweg
bietet uns einige Aussichte auf die
Felsengruppen
und
verschiedene
Steinblöcke. Unter den OldřichovAbhängen sehen wir dann einen Teil
einer Abwehrbefestigung aus dem
Jahre 1938.
Doporučujeme pobyt
Cyklovíkend 3 dny – 1.900 Kč /
1 os.
Viničná
Wycieczka rowerowa
Libverdą i Peklem
-
Między
Lázně Libverda, parking -> Lázně
Libverda -> Peklo -> Raspenava ->
Ludvíkov -> Nové Město pod Smrkem
-> Bílý Potok -> Hejnice -> Lázně
Libverda, parking (28,5 km)
Z Ferdinandova jedziemy po trasie
rowerowej numer 3006 na przejazdową
drogę, która jest wysypana małymi
kamieniami. Przyjemna wycieczka jest
wzbogacona widokami i powiedzie nas
do Oldřichovského sedla. Po drodze
znajduje
się
6
przystanków
edukacyjnych.
Szlak
ma
do
zaoferowania widoki na przepiękne
skały. Koło Oldřichova znajduję się linia
obronna z 1938 roku.
Wir
empfehlen
Ihnen
den
Aufenthalt
Wochenende mit dem Fahrrad 3
Tage – 82€ / 1 Person
Polecamy pobyt Rowerowy pobyt
weekendowy 3 dni – 1.900 CZK /
1 os.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
8
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
SINGLTREK
Singltrek pod Smrkem je první síť
singltrekových stezek v České republice
navržená pro maximální prožitek z jízdy
na kole a s respektem k přírodě.
Singltrek pod Smrkem je výsledek
projektu, hledající oživení cestovního
ruchu na severní straně Jizerských hor,
a který by současně nikterak neohrozil
zdejší krásnou lesnatou přírodu. Při
důkladném vyhodnocení projektu se
prokázalo, že singltrek je pro okolí
Smrku tou nejvhodnější možností.
Co singltrek vlastně představuje? Jedná
se o cyklistické stezky několika
obtížností, které cyklistické nadšence
provedou zdejším krajem a nabídnou
tak nejen požitek z jízdy, ale také
spoustu krásných zákoutí Jizerských
hor. Kromě nástupní zelené stezky,
která je obousměrná, jsou všechny
ostatní tratě jednosměrné a tudíž
nemusíte mít strach z toho, že na
nějakém technicky složitém úseku
nebo stoupání Vám do cesty vjede
horlivý cyklista do protisměru. Síť těchto
stezek se značně rozšířila (tentokrát již
jako česko-polský projekt podpořený
Evropskou unií) a bajkerům se tak dnes
nabízí 50 kilometrů upravených stezek,
které dohromady s doprovodnými
cestami čítají až cca 80 km a které své
návštěvníky provezou okolím Jizerských
hor jak na české straně, tak i také nově
– na polské straně.
Rozdělení tras dle stupně obtížnosti:
Zelená – nástupní, vhodná pro všechny,
kteří se s kolem teprve seznamují – pro
menší děti a handicapované
Zelená stezka začíná u Singltrek centra
a je obousměrná. Využívá se též jako
spojovací stezka k ostatním sekcím
stezek destinace
Modrá – lehké stezky – vhodné pro
začátečníky, rodiny s dětmi a cyklisty,
kteří prozatím nemají zkušenosti s
jízdou v terénu nebo pro ty, kteří si
chtějí užít odpočinkovou jízdu lesním
terénem
Červená – středně obtížné stezky –
stezky jsou vhodné pro zkušené bajkery
a nabízí plynulou a dynamickou jízdu
Černá – náročné stezky pro opravdu
zkušené
cyklisty
s
maximální
koncentrací na fyzicky náročnou,
energickou a technickou jízdu
Nástupní místo "Singltrek" se nachází
také
přímo
v Lázních
Libverda
u Bikecentra Libverda.
SINGELTREK
Singltrek ist ein Ergebnis vom Projekt,
dessen Ziel die Erhöhung von
Besucherzahl auf der Nordseite des
Isergebirges ist und gleichzeitig darf es
nicht
zur
Beschädigung
dieser
Umgebung kommen.
Was ist eigentlich Singltrek? Es handelt
sich
um
Radwege
mehrerer
Schwierigkeiten, die die Fans vom
Radfahren durch die Umgebung vom
Isergebirge führen und viele schöne
Ecken des Isergebirges zeigen. Ausser
dem sgn. Grünem Weg („Anfangsweg“),
der zweispurig ist, gelten alle andere
Wege als einspurig und Sie brauchen
keine Angst haben, dass bei einer
schweren Steigerung Ihnen jemand
entgegen kommt. Das Projekt wurde
schon im ersten Halbjahr 2008
verarbeitet
und
auf
dessen
Vorbereitung nahm auch der weltweit
bekannte Spezialist Dafydd Davis teil.
Das erste Ergebnis dieser harten Arbeit
war ca. 20 km langer Radweg (beendet
im Jahre 2009) und der vom Anfang an
bei den Radfahrern aus Tschechien,
Polen aber auch aus Deutschland
beliebt ist. In der Folgezeit wurde das
Netz an Radwegen stark erweitert und
jetzt werden insgesamt ca 80 km
Radwege auf der tschechischen und
jetzt auch auf der polnischen Seite
angeboten. Schwierigkeitsgrad:
Grün - Ausgangspunkt, geeignet für
alle, die mit dem Fahrrad erst anfangen
- für kleine Kinder und Behinderte.
Grüne Trasse beginnt am SingltrekZentrum und sie ist für beide
Richtungen geeignet. Sie wird auch als
Verbindungsweg
zu
anderen
Abschnitten
der
Fahradwegen
verwendet.
Blau – leichte Trassen – geeignet für
Anfänger, Familien mit Kindern und
Radfahrer, die bisher keine Erfahrung
mit Fahrt im Terrain haben, oder für die,
die die Fahrt durch Waldgelände
geniessen wollen.
Rot – bisschen schwierige Trassen –
Trassen sind für erfahrene Radfahrer
geeignet und bieten eine dynamische
Fahrt.
Schwarz – anspruchsvollen Trassen für
wirklich erfahrene Radfahrer mit einer
maximalen Konzentration in körperlich
anspruchsvollen,
kraftvollen
und
technischen Fahrt.
Der Ausgangspunkt befindet sich direkt
auch
in
Bad
Liebwerda
beim
Bikezentrum Libverda.
SINGLETRACK
Singletrack pod Smrkem jest pierwszą
80
km
siecią
leśnych
ścieżek
zaprojektowanych w celu osiągnięcia
jak największych wrażeń z jazdy na
rowerze, pozostając w zgodzie z naturą.
Singletrack pod Smrkem jest efektem
partnerstwa
leśników,
lokalnych
samorządów
i
niezyskowych
organizacji.
Wojewódzka
dyrekcja
Lasów ČR w Libercu razem z
burmistrzami Związku gmin Smrk i
CHKO Góry Izerskie długo poszukiwały
projektu,
który
by
ożywił
ruch
turystyczny północnej strony Gór
Izerskich,
równocześnie
szanując
tutejszą wyjątkowo piękną leśną krainę.
Po kilku spotkaniach z Czeską
Mountainbikową asocjacją /CeMBA/,
pionierem singletracków w Czeskiej
Republice, zdecydowano, że singletrack
jest najlepszym projektem dla okolic
góry Smrk. Od początku roku 2008
trwają intensywne prace nad jego
przygotowaniem. Dzięki tej współpracy
jest już teraz do dyspozycji rowerzystów
wiele pętli singlterkowych ścieżek. Na
tym się ale rozwój singletracków pod
Smrkem nie kończy. W chwili obecnej
po polskiej i czeskiej stronie znajduje
się 80 km tras singletrackowych.
Podział ścieżek - stopnie trudności:
Zielona – start, dla wszystkich, którzy
zaczynają jezdźić na rowerze – dla
małych dzieci i niepełnosprawnych
Niebieska - lekka ścieżka – dla
początkujących, rodzin z dziećmi oraz
rowerzystów, którzy nie mają żadnych
doświadczeń w jeździe po lesie
Czerwona - średni stopień trudności –
dynamiczne ścieżki dla doświadczonych
rowerzystów
Czarna - dynamiczne ścieżki dla
doświadczonych
rowerzystów
z
potrzebą maksymalnej koncentracji i
dużych umiejetności technicznych.
Start
Singletrack
znajduje
się
bezpośrednio w uzdrowisku Libverda
przy Bikecentrum Libverda.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
9
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
HISTORIE LÁZNÍ / GESCHICHTE DES KURORTS /
HISTORIA UZDROWISKA
Historie Lázní Libverda je nerozlučně spjata s obcí stejného jména. První historická zmínka o obci se nalézá v urbáři frýdlantského
panství z roku 1381, který se dnes nalézá ve státním archivu v Děčíně. Tehdejší název obce zněl Lybenwerde a jejími obyvateli byli
místní pastýři. Obec začínala být známou ke konci 14.století, kdy se začaly šířit zprávy a pověsti o léčivých účincích zdejšího pramene, a to
hlavně díky velkému množství poutníků. Ti putovali zejména z Lužice do mariánského poutního kostela Navštívení Panny Marie v sousedních
Hejnicích a osvěžovali se léčivou minerální vodou, v té době již přezdívanou „Boží voda“. Stejným názvem pojmenovali poutníci i samotný
pramen. Věhlas obce se jejich zásluhou velmi rychle roznesl na všechny strany a v 15. století tak byla obec známa již v širokém okolí. Obec se
slibně rozvíjela a v polovině 16. století již měla zhruba ve 40 usedlostech 21 sedláků, 1 zahradníka, 10 podruhů a 8 domkářů. Dále zde byl
mlýn, pila tři kovárny. Podle soupisu poddaných podle víry z roku 1651 zde žilo 113 osob. Již v 16. století měla Libverda své slavné hosty. Byli
jimi, kromě saského kurfiřta Augusta I., i český humanista Bohuslav Hasištejnský z Lobkovic. Od konce 16. století jsou již zdejší minerální vody
využívány pacienty ze všech koutů Evropy.
Samotný vznik skutečných lázní je však spojen se šlechtickou rodinou Clam-Gallasů. Rodina Gallasů získala roku 1636 Frýdlantské
panství od císaře Ferdinanda II. jako odměnu za věrnost císaři v tažení proti Albrechtu z Valdštejna. Roku 1757 umírá Filip Josef
Gallas, který nemá přímé potomky. Dědičkou tak byla ustavena jeho manželka s tím, že po její smrti (zesnula roku 1759) přejde majetek, erb a
jméno na syna manželčiny sestry Aloisie z Clamu, který se narodil roku 1748 a jmenoval se Kristián Filip. Podmínkou úmluvy bylo, že si
Kristián Filip i jeho potomci připojí ke svému jménu také jméno Gallas. V roce 1768 byl Kristián
Filip potvrzen císařovnou ve vlastnictví gallasovských statků a erbů. Tak vznikla rodová větev
Clam-Gallasů. Právě Kristián Filip byl tím, komu se připisují první lázeňské stavby. Ty vznikají
kolem roku 1760. Další lázeňské budovy, o kterých máme písemné zmínky, byly postaveny
zhruba po dvaceti letech; v roce 1779 to byl patrový jídelní dům - Trakteurhaus s 28 pokoji a
velkou jídelnou, večer proměňovanou v taneční sál (nesoucí název "Zum Helm", č.p. 69); v roce
1783 pak budova minerálního pramene ("Sauer Brunn Gebäude"). Z roku 1786 existuje zmínka
o smlouvě na postavení dvou obytných domů přímo u minerálního pramene. V letech 1789 až
1795 byly postaveny domy "Zum Schwarze Adler" (totožný s lázeňským domem "Slávie"
zbouraným v 50. letech minulého století), "Turkenkopf" (12 pokojů, č.p. 82), "Schlossel" a jiné.
Samostatně byly vybudovány budovy pánských a dámských lázní. Libverdská voda byla
používána především na koupele. V roce 1771 proběhlo, stejně jako v jiných obcích, číslování
domů. Číslo jedna většinou připadlo hospodě. V obci v tu dobu bylo 68 domů. Pomalu tak začínal rozvoj obce, a to díky léčivým pramenům. Ke
konci 18. století Kristián Filip vybudoval lázeňský park v anglickém stylu, kde byl 22. července roku 1790 odhalen pomníček zakladatelům lázní
a i sedlákům, kteří postoupili pro zřízení lázní své pozemky. Pomníček měl podobu dekorativní vázy s hady, postavené na vysok ém
hranolovém soklu. Na okraji parku stojí dodnes stará lípa s krucifixem, jejíž kmen je vykotlaný. Lípa je značně poškozena věkem a m usí být
proto zpevněna železnými obručemi. Kolem roku 1800 nechal Kristián Filip pro sebe zbudovat promenádu a empírový zámeček s ClamGallasovským erbem, v němž v letních měsících pobýval. Nechal také vystavět divadlo, zámecké stáje (s místem pro 52 koní), kočárovnu (s
místem pro 20 kočárů), kovárnu a pavilon nad Mariánským pramenem. Byla to klasicistní budovu č.p. 82 s dórským kladím a slunečními
hodinami, v této budově byla umístěna pozlacená hlava Turka, proto se jí říkalo Turkenkopf. Všechny postavené budovy z té doby jsou v
klasicistním či empírovém slohu. Kristián Filip zemřel roku 1805, avšak rozvoj lázní a obce pokračoval i za jeho syna Kristiána Kryštofa. Pro
obec byl velmi důležitý vznik samostatné školy v roce 1819, a to jen díky podpoře rodiny Clam-Gallasů. Koncem 18. a počátkem 19. století byly
lázně natolik věhlasné, že v roce 1779 dne 16. září je navštívil samotný rakouský císař Josef II.. V červnu a červenci roku 1807 přijela ruská
princezna a velkokněžna Anna Fjodorovna. O sedm let později, v roce 1814, lázně
přivítaly slavného německého romantického skladatele Carla Maria von Webera. Říká se,
že zdejší okolí, zejména cesta k nedalekému Velkému Štolpišskému vodopádu pod
vrchem Ořešník, ho inspirovalo k napsání části opery Čarostřelec (jiná verze říká, že se
inspiroval Vlčí roklí, což je údolí Malého Sloupského potoka). Roku 1904 mu byla v
lázních odhalena pamětní deska. V letech 1840 - 43 v lázních pobýval také český vědec
Josef Jungmann. Do lázní přijížděli další významní hosté, mimo jiné spisovatel Franz
Kavka, německý přírodovědec a spoluzakladatel geografie jako empirické vědy,
Alexander von Humbold, dále český historik a profesor Karlovy univerzity Josef Vítězslav
Šimák, syn zakladatele českého státu a pozdější ministr zahraničních věcí Jan Masaryk a
v neposlední řadě světoznámý dirigent Václav Talich. V roce 1836 byl Libverdě zemským
výborem udělen Statut léčivých lázní. V roce 1847 spojila Libverdu nová silnice se
sousední obcí Raspenava a s Frýdlantem. V témže roce byla postavena dvoukřídlá
kolonáda s dórskými sloupy na hranolových soklech, pyšnící se ozdobnými glorietami. V
roce 1868 byl otevřen Nový lázeňský dům (dříve Helm). Ten v roce 1911 zachvátil požár,
následně byl zbourán a na jeho místě postaven modernější objekt, dnešní penzion Ostrava. O zábavu lázeňských hostů se starala lázeňská
kapela, která zde hrála od roku 1783. Poslední mužský potomek František Clam-Gallas zemřel v roce 1930. Poslední majitelkou Frýdlantského
panství byla Clotilda Clam-Gallasová, která v dubnu 1945 odjíždí do Vídně, kde v roce 1982 umírá. Za panování rodu Clam-Gallasů se staly
Lázně Libverda neoficiálním sídlem jejich panství. Po roce 1868 se vývoj lázní zastavil. Bohatí lidé začali dávat přednost rychle se rozvíjejícím
lázním Teplice a západočeským lázním. V roce 1898 byl v obci otevřen stálý poštovní úřad. V roce 1900 byla otevřena železniční trať z
Raspenavy do Bílého potoka. Počátkem 20.století byl postaven tenisový kurt, hrací kout pro děti, byl zprovozněn rybník na koupání. Obec v té
době měla kolem 800 obyvatel a byla schopna poskytnout hostům kvalitní ubytování v penzionech a hotelích, které se průběžně renovovaly.
Libverda byla též známa svou expedicí léčivé vody „libverdská kyselka“. V roce 1910 činil její prodej 200 000 lahví. Od 30. let minulého století
se již minerální voda nestáčí a čerpá se asi z hloubky 100 m do zásobníků a po ohřevu slouží hlavně ke koupelím. V roce 1906 schválen nový
název obce: Lázně Libverda. V letech 1915-18 byl v obci zřízen špitál pro raněné z války s kapacitou 200 lůžek. Celkem zde bylo ošetřeno
1948 lidí. První volby se konaly po vzniku Československé republiky 15. června 1919. V roce 1921 měla obec při sčítání lidu 711 obyvatel, z
toho 693 Němců a 18 Čechů. Průmysl byl zastoupen místní porcelánkou. Libverda byla též zemědělskou obcí. Během 20. století věhlas lázní
rostl čím dál víc, až se Lázně Libverda zařadily mezi významné lázně České republiky, čemuž pomohlo také povýšení Lázní Libverda na státní
lázně, konkrétně v roce 1936. Dnešní ubytovací objekt Nový dům postaven 1986 a v roce 2000 kompletně modernizován. V následujících
letech byl též kompletně rekonstruován penzion Frýdlant a restaurace Valdštejn. V roce 2006 došlo na rekonstrukci penzionu Labská. Nová
lázeňská kolonáda s překrásnou fontánou a novým schodištěm byla dokončená v roce 2012.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
10
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
Die Geschichte von Bad Liebwerda ist mit dem Dorf gleichen Namens fest verbunden.
Die erste historische Erwähnung des Dorfes findet sich im Jahrbuch des Schlossgutes Friedland
von
1381,
welches
sich
im
Staatsarchiv
in
Tschechien
befindet.
Bereits am Ende des 14. Jahrhunderts wurde das Dorf Liebwerda bekannt, das viele Wanderer
und Reisende erzählten von der heilenden Wirkung des Mineralwassers. Auch viele Menschen,
die damals von Schlesien zu der Wallfahrtskirche nach Heindorf pilgerten, konnten sich mit dem
heilenden Mineralwasser erfrischen. Von daher kommt auch der Name der Quelle -"Gottes
Wasser". lm 15. Jahrhundert wuchs der Ruhm des Dorfes immer mehr.
Das Dorf Liebwerda hat sich im 16. Jahrhundert schnell entwickelt. In 40 Landwirtschaften
wohnten 21 Bauern, 1 Gärtner, 10 Hausmänner, 8 Kötner. Im Dorf gab es auch eine Mühle, ein
Sägewerk und 3 Schmiedewerkstätten. Nach einer alten Liste der Hörigen lebten 1651 in
Liebwerda
113
Einwohner.
Schon im 16. Jahrhundert wurde das Bad Liebwerda von vielen Zelebritäten besucht, außer vom
Kurfürsten August I., zum Beispiel auch von dem tschechischen Humanisten Bohuslav Hasištejnský aus Lobkovic. Ab dem Ende des 16.
Jahrhunderts wurde das Mineralwasser von Liebwerda dann von vielen Besuchern aus ganz Europa zur Heilung genutzt. Seit der Entstehung
des Dorfes ist dieses mit der Familie Clam-Gallas verbunden. Die Familie Gallas erhielt 1636 die Herrschaft Frydlant von Kaiser Ferdinand II.
als Belohnung für den Heerzug gegen Albrecht von Wallenstein. Nach dem Tod von Philip Josef Gallas 1757 wurde seine Frau Erbin und nach
deren Tod 1759 gingen Besitz, Wappen und Name auf den Sohn ihrer Schwester Aloisia von Clam über. Christian Philip wurde vom Wiener
Kaiserhof als Inhaber von Besitzungen und Wappen der Familie Gallas bestätigt. So ist das Adelsgeschlecht Clam-Gallas entstanden.
Dieser Christian Philip Clam-Gallas hat die ersten Kurhäuser um das Jahr 1760 gebaut. Weitere Gebäude wurden 1779 errichtet, z. B. das
Trakteurhaus (mit dem Namen "Zum Helm“) mit 28 Betten und großem Speisesaal abends als Tanzsaal genutzt; 1783 wurde das „Sauer
Brunn Gebäude" gebaut, 1789 - 1795 das Haus „Zum schwarzen Adler“, der „Türkenkopf' mit 12 Zimmern, das Haus "Schlossel" und andere.
Weiter
wurden
noch
Herrenund
Damenbäder
mit
Holzwannen
für
das
Mineralwasser
errichtet.
1771 ist, wie in anderen Dörfern, auch in Bad Liebwerda die Hausnummerierung eingeführt worden. Die Gaststätte bekam die Nummer 1. In
dieser Zeit hatte das Dorf 68 Häuser, 1786 waren dann die Nummern auf 78 gestiegen. Die Entwicklung des Dorfes nahm dank seiner
Heilquellen
einen
großen
Aufschwung.
Ende des 18. Jahrhunderts legte Christian Philip einen Kurpark im englischen Stil an. Am 22. Juli 1790 wurde dort ein Denkmal für den
Gründer und für die Bauern, die ihre Grundstücke zur Verfügung gestellt hatten, errichtet. Christian Philip baute weiter, für sich und für die
Gaste aus ganz Europa, 1800 ließ er eine Kolonnade errichten und ein Schlösschen mit Clam-Gallas Wappen, wo er im Sommer zu verweilen
pflegte. Bald standen auch ein Theater, ein Pferdestahl für 52 Pferde, ein Raum für 20
Kutschen, eine Schmiedewerkstatt und ein Pavillon über der Mariaquelle, ein
klassizistisches Gebäude mit Sonnenuhr und einem vergoldeten T'ürkenkopf, welcher
den
Namen
gab.
Christian Philip ist 1805 gestorben. Die Entwicklung von Bad und Dorf ging unter der
Herrschaft seines Sohnes Christian Christof weiter. Der Bau einer Schule im Jahr 1819
für die Gemeinde wurde vom heimischen Adelsgeschlecht unterstützt. Gegen Ende des
18. und Anfang des 19. Jahrhunderts war Liebwerd schon so berühmt, dass Kaiser
Fürsten und andere bekannte Persönlichkeiten zur Kur kamen. Sogar der österreichische
Kaiser Joseph II hat Liebwerda am 16. September 1779 besucht. Im Juni und Juli 1807
war die russische Prinzessin und Fürstin Anna Fjodorovna in Liebwerda und 1814 kam
der Komponist Carl Maria von Weber. Man erzählt, dass ihn die schone Landschaft, vor
allem der Weg zum Stolpischen Wasserfall, zum Komponieren der Oper,.Der Freischütz“
inspiriert hat. Eine Gedenktafel für ihn wurde 1904 angebracht. Auch andere
berühmte Persönlichkeiten besuchten Liebwerda, so Franz Kafka, der deutsche
Naturforscher Alexander von Humboldt, der tschechischee Außenminister Jan
Masaryk, ferner der tschechische Gelehrte Joseph Jungmann und der berühmte
Dirigent Jan Talich. 1836 erhielt Liebwerda vom Landesausschuss den Status
einer Kuranstalt. 1847 wurde eine neue Kolonnade mit dorischen Säulen und
dekorativen Glorietten gebaut und 1868 ein neues Kurhaus ("Der Helm") eröffnet,
welches aber 1911 abbrannte und dann an gleicher Stelle die heutige Pension
Ostrava errichtet wurde. Der letzte Besitzer der Herrschaft Frydlant war Clotilda
Clam-Gallas, die im April 1945 nach Wien zog und dort 1982 gestorben ist.
Nach 1968 ist die Entwicklung des Bades zunächst stehen geblieben. Viele
Kurgäste gingen nach Bad Teplice und in die westböhmischen Bader. 1898 wurde
im Dorf ein Postamt eröffnet und 1900 die Eisenbahnstrecke aus Raspenava nach
Weißbach fertig gestellt, was die Erreichbarkeit des Bades verbesserte. Anfang
des 20. Jahrhunderts wurden die Tennisplätze, der Kinderspielplatz und das
Schwimmbad in Betrieb genommen. In dieser Zeit hatte die Gemeinde 800
Einwohner und bot den Kurgästen eine hochwertige Unterkunft in gepflegten
Hotels
und
Pensionen
an.
Bekannt wurde Liebwerda weltweit dank dem Verkauf des Mineralwassers. Schon
1910 wurden 200.00 Flaschen verkauft, gepumpt aus der Tiefe von 100 m. 1906
wurde der Name "Bad Liebwerda“ offiziell genehmigt. 1915 - 1918 wurde im Dorf
ein Spital mit einer Kapazität von 200 Betten für verletzte Soldaten gebaut.
1921 ergab die Volkszählung insgesamt 711 Einwohner für Liebwerda, davon 693
Deutsche und 18 Tschechen. Liebwerda war ein landwirtschaftliches Dorf. 1936
wurde die Kuranstalt in Liebwerda zur staatlichen Kuranstalt ernannt.
Das heutige, größte Kurhaus Nový Dům wurde 1986 gebaut und im Jahr 2000
komplett renoviert. In den folgenden Jahren wurden die Pensionen Frýdlant und das Restaurant Valdštejn renoviert und 2006 erfolgte dann die
Rekonstruktion der Pension Labská. Die Kolonnade wurde im Jahre 2012 rekonstruiert.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
11
LIBVERDSKÝ PRAMEN | LIEBWERDA QUELLE | ŹRÓDŁO LIBVERDSKIE
Historia
uzdrowiska
jest
silnie
związana
ze
wsią
o
tej
samej
nazwie.
Pierwszą wzmiankę o uzdrowisku można znależć w kronice z 1381 roku, kronika ta znajduje się obecnie w czeskim archiwum
państwowym. Już w XIV wieku znano wieś Libverda, ponieważ wielu podróżnych opowiadało o leczniczych właściwościach tamtejszej
wody. Również pielgrzymi podążający ze Śląska do Hejnic chętnie ją pili. Dlatego też wodę tą nazwano „Bożą wodą“.
Największy rozkwit wsi Libverda nastąpił w XVI wieku. Z 40 gospodarstwach utrzymywało się aż 21 rolników. We wsi był młyn oraz 3
kowali.
W
1651
roku
wieś
Libverda
liczyła
sobie
113
mieszkańców.
Już w XVI wieku do Libverdy przyjeżdżały znane osobistości i od tego wieku wodę znano w całej Europie. Z Libverdą była ściśle
związana rodzina Clam-Gallas, która w 1636 roku otrzymała majątki na Frydlancie od samego cesarza Ferdynanda II. Christian Philip
Clam-Gallas wybudował pierwsze domy uzdrowiskowe około roku 1760, a kolejne w latach 1779, 1783, 1789 - 1795. Następnie
wybudowano pomieszczenia, w których umieszczono wanny z drzewa, w których można było korzystać z kąpieli. W roku 1771, jak na
innych wsiach, tak i w Libverdzie wprowadzono numerację domów. Gospoda otrzymała numer 1. W tamtym okresie wieś miała 68
domów, w 1786 roku liczba ta zwiększyła się do 78. Dzięki żródłom
mineralnym wieś prężnie mogła się rozwijać. Pod koniec XVIII wieku
Christian Philip założył park uzdrowiskowy w stylu angielskim. W 1800 roku
kazał zbudować kolumnadę oraz zameczek z herbem Clam-Gallas. Wkrótce
wybudowano teatr, stajnie dla 52 koni, pomieszczenie dla 20 karet oraz
pawilon u żrodła Maria. Christian Philip zmarł w 1805 roku. Jego syn,
Christian Christof, również dbał o losy wsi. Budowa szkoły w 1819 roku
również
została
podparta
pomocą
rodziny
Clam-Gallas.
Pod koniec XVIII wieku i na początku XIX wieku Libverda była bardzo
znana. Zatrzymał się tu nawet 16 września 1779 roku austryjacki cesarz
Józef II. W czerwcu i lipcu 1807 roku była tutaj nawet rosyjska księżniczka
Anna Fjodorovna, a w 1814 roku kompozytor Carl Maria von Weber.
Prawdopodobnie przepiękna okolica Libverdy zainspirowała go do napisania
opery „Wolny strzelec.“ W 1904 roku została mu poświęcona tablica
pamiątkowa.
Libverdę odwiedził również Franz Kafka, niemiecki badacz Alexander von Humboldt, czeski minister spraw zagranicznych Jan Masaryk
oraz znany dyrygent Jan Talich. W 1836 roku Libverda otrzymała status uzdrowiska. Ostatnim właścicielem uzdrowiska z rodu ClamGallas była Klotylda, która w 1945 roku przeprowadziła się do Wiednia i tam też 1982 roku zmarła.
W 1898 roku otworzono pocztę, a w 1900 roku kolej żelazną, co poprawiło dostępność do uzdrowiska. Na początku XX wieku
wybudowano korty tenisowe, plac zabaw dla dzieci oraz mały basen. W tym okresie gmina miała 800 mieszkańców.
Swoją popularność Libverda zawdzięcza również sprzedaży wody mineralnej, w roku 1910 sprzedano 200.00 butelek.
1906 oficjalna nazwa „Uzdrowisko Libverda”
1915 - 1918 wybudowano szpital dla rannych żołnierzy
1921 pierwszy spis ludności, Libverda liczy sobie 711 mieszkańców, z tego 693 Niemców i 18 Czechów
1936 uzdrowisko zostało uznane jako Państwowe Uzdrowisko Libverda
Dzisiejszy największy dom uzdrowiskowy Nový dům wybudowano w 1986 roku, a zmodernizowano w 2000 roku. Następnie
zmodernizowano
pensjonat
Frýdlant,
restaurację
Valdštejn,
a
w
2006
roku
pensjonat
Labská.
Uzdrowiska kolonada zostala zmodernizowana w roku 2012.
LÁZNĚ LIBVERDA, a.s. | Lázně Libverda 82, 463 62 Hejnice
Tel.: (+420) 482 368 111 | [email protected] | www.lazne-libverda.cz
12

Podobne dokumenty