Edukacja regionalna - Lubelszczyzna

Komentarze

Transkrypt

Edukacja regionalna - Lubelszczyzna
EDUKACJA REGIONALNA
(zbiory audiowizualne)
SYMBOLE STOSOWANE W ZESTAWIENIU:
VID.
wideokaseta
EL.
dokument elektroniczny
TMK.
kaseta dźwiękowa
CD.
płyta
DVD.
film
F.
fotosy
PF.
przezrocza w ramkach (slajdy)
1.
BIERNAT z Lublina // W : Antologia bajki polskiej / oprac. Wacław
Woźniakowski [Kaseta dźwiękowa]. – Warszawa : Zakł. Wydaw.
i Nagr. PZN, 1985. – 5 kas. dźw. (145 min)
Bajki Biernata z Lublina. TMK. 5164-5168
2.
BOLESŁAW Prus – młodość ; Bolesław Prus – sława // W : Język
polski [Film]. – Warszawa : Przedsiębiorstwo Uspołecznione
„Nauka”, 1997. – 1 kas. wiz. VHS (120 min) : dźw. ; kolor
Biografia Bolesława Prusa. VID. 103, 453
3.
CNY Język Polaków / scen. i reż. Piotr Załuski [Film]. – Warszawa
: Telewizja Polska (Min. Eduk. Narod.), 1999. – 1 kas. wiz. VHS
(120 min) : dźw. ; kolor
Kaseta zawiera 4 filmy prezentujące dzieje języka i literatury
polskiej na przestrzeni wieków: 1.Jan z Renesansu... spadek po
Czarnolesie... 2. Starożytności literackie XX wieku... od
Sienkiewicza do Kubiaka...3. Polszczyzna i mit śródziemnomorski...
zniszczenie i przetrwanie...4. Europejskie obcowanie... tradycja,
wartości i wierność... VID. 1353/II
4.
CZECHOWICZ Józef „Poemat o mieście Lublinie” [Płyta]. – Lublin
: Studio R-ka, 2003. – 1 płyta CD (45 min) ; 12 cm CD. 5637
5.
CZYTAŁY go pokolenia : twórczość J. I. Kraszewskiego / oprac.
Elżbieta Konieczna [Kaseta dźwiękowa]. – Lublin : Pedag.
Biblioteka Wojewódzka [Nagr z PR Warszawa, 1985]. – 1 kas. dźw.
; 20 min
Kaseta prezentuje twórczość Józefa Ignacego Kraszewskiego.
TMK. 5940
6.
DOMOWE przedszkole. Cz. 1, Wiosna – Lato [Film]. – Warszawa :
Telewizja Polska, 1998. – 1 kas. wiz. VHS (90 min) : dźw. ; kolor
Od Marzanki do Zapusta czyli polskie zwyczaje i tradycje. Kaseta
zawiera filmy: 1. Razem z Marzanką żegnamy zimę. 2. Kurpiowskie
palmy. 3. Zwyczaje wielkanocne. 4. Święto naszej mamy. 5. Czy
kwiat paproci kwitnie w Noc Świętojańską ? 6. Kare, siwki,
kasztany. VID. 600/I, 1016/I
7.
[DWUDZIESTY] 22 Lipca – 35 Lecie PRL [Fotosy]. – Warszawa :
Kraj. Ag. Wydaw., 1979. – 22 k. ; cz.-b. ; 20 x 30 cm F. 11871,
11891
8.
DZIECI innych Bogów / scen. Jadwiga Nowakowska [Film]. –
Warszawa : Telewizja Polska (Min. Eduk. Narod.), 2000. – 2 kas.
wiz. VHS (2 x 130 min) : dźw. ; kolor
Kasety zawierają filmy poświęcone mniejszościom narodowym
i religijnym w Polsce oraz pokazują ich wkład w kulturę narodową
bądź regionalną. Tematy filmów: 1. Islam. 2. Staroobrzędowcy.
3.Prawosławie. 4. Grekokatolicy. 5. Judaizm. 6.Buddyzm.
7.Ptotestantyzm. 8. Katolicy. 9.Katolicyzm. 10. Mniejszości
religijne. VID. 1342 / I-II
9.
FILM o Lublinie / realiz. Natasza Ziółkowska-Kurczuk ; muz.
Radzimir Dębski [Dokument elektroniczny]. – Lublin : Telewizja
Polska (OTV Lublin), 2004. – 1 płyta VCD ; dźw. ; kolor ; 12 cm
W programie wykorzystano fragmenty wierszy Józefa
Czechowicza.
EL. 64
10. FRESKI w Kaplicy Zamku Lubelskiego / scen. Adam Kulik [Film].
– Warszawa : Telewizja Polska-Telewizja Edukacyjna [Nagr.
własne, 1999]. – 1 kas. wiz. VHS (30 min) : dźw. ; kolor
Motywy powstania XV wiecznych fresków bizantyjsko-ruskich.
VID. 460
11. JAN Kochanowski i Konterfekt Jana z Czarnolasu // W : Język
polski / reż. S. Grabowski [Film]. – Warszawa : Przedsiębiorstwo
Uspołecznione „Nauka”, 1997. – 1 kas. wiz. VHS (15 min) : dźw. ;
kolor
Film poświęcony Janowi Kochanowskiemu. VID. 102
12. KAZIMIERZ Dolny [Przezrocza w ramkach]. – Warszawa : Zakł.
Wydaw. „Foto-Pam”, 1975. – 10 kl. ; kolor ; 24 x 36 mm
Slajdy ukazujące Kazimierz Dolny. PF. 1752, 1858, 1859
13. KOCHANOWSKI Jan [Fotosy]. – Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw.,
1984. – 18 k. ; cz.-b. ; 24 x 30 cm
Biografia Jana Kochanowskiego. F. 15448, 15449
14. KRASZEWSKI Józef Ignacy [ Fotosy]. – Warszawa : Kraj. Ag.
Wydaw., 1987. – 20 k. ; cz.-b. ; 20 x 30 cm
Biografia Józefa Ignacego Kraszewskiego. F. 15589, 15590
15. KRONIKARZ – rzecz o Bolesławie Prusie (1847-1912) //
W : Twórcy naszej tradycji / scen. i reż. Andrzej Titkow [Film]. –
Warszawa : Telewizja Polska (Min. Eduk.Narod.), 1999. – 1 kas.
wiz. VHS (165 min) : dźw. ; kolor
Sylwetka Bolesława Prusa. VID. 1356 /II
16. MAJDANEK / oprac. Andrzej Czekawski [Fotosy]. – Warszawa :
Biuro Wydaw. „Ruch”, 1972. – 7 k. ; cz.-b. ; 10 x15 cm F. 1455
17. NAŁĘCZÓW w grafice [Fotosy]. – Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw.,
1976. – 12 k. ; cz.-b. ; 30 x 42 cm
Grafika autorstwa: S. Bałdygi, K. Górniaka, J. Kursa, J.
Olejnickiego, Z. Strzałkowskiego, J. Szuszkiewicza.F. 10017,
10029
18. LUBLIN / fot. Renata Próchniewicz, Arkadiusz Bor, Piotr Maciuk
[Film]. – Lublin : Renata Próchniewicz CZAS-R (Studio Reklamy
Filmowej), 2003. – 1 kas. wiz. VHS (30 min) : dźw. ; kolor
Film o Lublinie w wersji angielskiej. VID. 1133, 1134
19. LUBLIN / oprac. Andrzej Żeromski [Przezrocza w ramkach]. –
Warszawa : Zakł. Wydaw. „Foto-Pam”, 1974. – 16 kl. ; kolor ;
24 x 36 mm
Slajdy o Lublinie. PF. 1447
20. LUBLIN / oprac. Klemens Tywoński [Przezrocza w ramkach]. –
Warszawa : Zakł. Wydaw. „Wspólna Sprawa”, 1978. – 19 kl. Kolor
; 24 x 36 mm
Slajdy o Lublinie. PF. 2110, 2510
21. LUBLIN – Berlin / oprac. Z.Święcicki [Fotosy]. – Warszawa : Kraj.
Ag. Wydaw., 1978. – 9 k. ; cz.-b. ; 10 x 15 cm
Wyzwalanie ziem polskich (1944-1945). F. 10750, 10760
22. LUBLIN nad rzeką Bystrzycą. Rycina z „Albumu widoków Polski”
Napoleona Odry [Fotosy]. – Warszawa : Wydawnictwa Artystycz.
i Film., 1979. – litografia ; 18 x 29 cm F. 12913, 12914
23. LUBLIN – połowa XX w. [Fotosy]. – Lublin : Wydaw. „Kurier
Lubelski”, 2005. – 16 k. ; cz.-b. ; 10 x 15 cm
Zestaw z kolekcji „Kuriera Lubelskiego” – 50 lat minęło...” zawiera
ilustracje z dawnego Lublina. F. 15705
24. LUBLIN – stare miasto [Fotosy]. – Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw.,
1978. – 9 k. ; kolor ; 10 x 15 cm F. 11715, 11724, 11733
25. LUBLIN w grafice / oprac. Z. Strzałkowski [Fotosy]. – Lublin :
Wydz. Kultury i Sztuki, 1975. – 12 k. ; cz.-b. ; 47 x 58 cm
F. 5297, 5394, 5402
26. LUBLIN w starej fotografii [Fotosy]. – Lublin : Wydaw. „Kurier
Lubelski”, 2005. – 25 k. ; kolor ; 10 x 15 cm
Zestaw zawiera ilustracje dawnego Lublina. F. 15704
27. OCZYWISTE nieoczywiste / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska
[Film]. – Warszawa : Telewizja Polska (Min. Eduk. Narod.), 1997.
– 2 kas. wiz. VHS (2 x 130 min) : dźw ; kolor
28. Reportaże o kulturze mniejszości narodowych zamieszkałych w
granicach dzisiejszej Polski. Kaseta 1 zawiera filmy: 1. Kultura
Ormian. 2. Kultura Ukraińców. 3. Kultura Greków. 4. Kultura
Węgrów. 5. Kultura Staroobrzędowców. Kaseta 2 zawiera filmy:
1. Kultura Niemców. 2. Kultura Rosjan. 3. Kultura Kaszubów.
4. Kultura Szwedów. 5. Kultura Francuzów. 6. Kultura Żydów.
VID. 1344/ I-II
29. OCZYWISTE nieoczywiste / scen. i realiz. Jadwiga Nowakowska
[Film]. – Warszawa : Telewizja Polska (Min. Eduk. Narod.), 1997.
– 2 kas. wiz. VHS (2 x 100 min) : dźw. ; kolor + poradnik
Reportaże o kulturze mniejszości narodowych zamieszkałych
w granicach dzisiejszej Polski. Kaseta 1 zawiera filmy: 1.Kultura
Łemków. 2. Kultura Słowaków. 3. Kultura Białorusinów. 4. Kultura
Litwinów. Kaseta 2 zawiera filmy:5. Kultura Tatarów. 6. Kultura
Cyganów. 7. Kultura Czechów. 8. Kultura Karaimów. VID. 518/III, 629/I-II, 631/ I-II, 633/I-II
30. PRUS Bolesław [Fotosy]. – Warszawa : Kraj. Ag. Wydaw., 1987. –
20 k. ; cz.-b. ; 20 x 30 cm
Biografia pisarza. F. 15617, 15618
31. PRUS Bolesław / oprac. Lucjan Porembski [Przezrocza w
ramkach]. – Warszawa : Zakł. Wydaw. „Foto-Pam”, 1971. – 31 kl.
; cz.-b. ; 24 x 36 mm
Slajdy o Bolesławie Prusie. PF. 704
32. PUŁAWY / oprac. Wiesława Grosset [Fotosy]. – Warszawa : Biuro
Wydaw. „Ruch”, 1969. – 8 k. ; cz.-b. ; 10 x 15 cm
Puławy w ilustracjach. F. 1444
33. ROMANTYCZNE podróże do Polski / scen. i reż. Mariusz Wituski
[Film]. – Warszawa : Telewizja Polska (Min. Eduk. Narod.), 1999.
– 1 kas. wiz. VHS (180 min) : dźw. ; kolor
Kaseta zawiera 9 filmów prezentujących dziedzictwo kulturowe:
Wielkopolski, Kujaw, Śląska. Pokazano również miejsca, które
odwiedzali bohaterowie audycji: J.U.Niemcewicz, J.I.Kraszewski,
J.Iwaszkiewicz. VID. 1355
34. SANKTUARIA Lubelszczyzny [Fotosy]. – Lublin : Wydaw. „Kurier
Lubelski”, 2005. – 6 k. ; kolor ; 15 x 20 cm
Zestaw z kolekcji „Kuriera Lubelskiego” przedstawia sanktuaria:
Kazimierz Dolny, Chełm, Janów Lub., Opole Lub., Chodel,
Częstoborowice. F. 15703
35. SPOTKANIA z Literaturą. Cz. 1 / scen. i reż. Barbara Hanna
Kuligowska [Film]. – Warszawa : Telewizja Polska : Min. Eduk.
Narod., 1995. – 1 kas. wiz. VHS (195 min) : dźw. ; kolor +
poradnik
Widowiska słowno-muzyczne prezentują wybrane pozycje
z literatury polskiej od Odrodzenia do Romantyzmu. Kaseta
zawiera filmy: 1. Wieś polska w utworach Reja, Szymonowica
i Kochanowskiego. 2. Staropolska liryka miłosna – wiersze:
Kochanowskiego, Sępa-Szarzyńskiego, Morsztyna, Potockiego.
3. Adam Mickiewicz: Ballady i romanse. 4. Adam Mickiewicz:
Sonety krymskie. 5. Juliusz Słowacki – sylwetka poety i jego droga
twórcza. 6. Juliusz Słowacki: Kordian, fragmenty. VID. 272/I
kas.1, 274/I kas.1
36. STOWARZYSZENIE Teatralne Gardzienice // W : Język polski
[Film]. – Warszawa : Studio Filmów Edukacyjnych „Nauka”, 2002.
– 1 kas. wiz. VHS (22 min) : dźw. ; cz.-b.
Niekonwencjonalny Teatr w Gardzienicach. VID. 1120
37. SZTUKA ludowa Lubelszczyzny / oprac. Ewa Frysztak [Fotosy]. –
Warszawa : Biuro Wydaw. „Ruch”, 1972. – 9 k. ; kolor ; 10 x 15
cm F. 1118
38. TAŃCE polskie : śladami Oskara Kolberga [Film]. – Warszawa :
Fundacja Kultury Wsi : Telewizja Edukacyjna, 1994. – 1 kas. wiz.
VHS (72 min) : dźw. ; kolor
39. Prezentacja 24 tańców z różnych regionów Polski: Kaszuby,
Warmia i Mazury, Kujawy, Biskupizna, Ziemia Lubuska, Szamotuły,
Łowicz, Lubelszczyzna i inne. VID. 200
40. WIENIAWSKI Henryk // W : Kompozytorzy polscy / reż.
P.Studziński [Film]. – Łódź : Wytw. Filmów Oświatowych, [1993].
– 1 kas. wiz. VHS (23 min) : dźw. ; kolor
Sylwetka Henryka Wieniawskiego. VID. 147
41. WIRTUOZI fortepianu i skrzypiec // W : Wszystko jest muzyką :
cz. 2 [Film]. – Warszawa : Telewizja Polska-Telewizja Edukacyjna
(Poltel, 1995). – 1 kas. wiz. VHS (40 min) : dźw. ; kolor
Rola Henryka Wieniawskiego w historii muzyki. VID. 264 /II k.1
42. WYBÓR poezji / Wincenty Pol [Kaseta dźwiękowa]. – Warszawa :
Zakł. Wydaw. i Nagr. PZN, 1987. – 1 kas. dźw. (40 min) TMK.
5430, 5431
43. WYPRAWY z Azymutem / scen. Wojciech Lepianka, Piotr
Stefaniak [Film]. – Warszawa : Telewizja Polska (MENIS), 2004. –
1 kas. wiz. VHS (200 min) : dźw. ; kolor
Kaseta zawiera filmy poświęcone edukacji regionalnej, np. „Na
szkolne stresy polecamy lessy, czyli...Wyżyna Lubelska”. VID.
1416
44. WYŻYNA Lubelska / oprac. Andrzej Żeromski [Przezrocza w
ramkach]. – Warszawa : Zakł. Wydaw. „Foto-Pam”, 1974. – 24 kl.
; kolor ; 24 x 36 mm
Slajdy ukazują Wyżynę Lubelską. PF. 1451
45. ZAMOŚĆ [Fotosy]. – Warszawa : Biuro Wydaw. „Ruch”, 1973. –
7 k. ; cz.-b. ; 10 x 15 mm
Ilustracje przedstawiają zabytki Zamościa. F. 1431
46. ZAMOŚĆ [Przezrocza w ramkach]. – Warszawa : Kraj. Ag.
Wydaw., 1979. – 10 kl. ; kolor ; 24 x 36 mm
Slajdy o Zamościu. PF. 3463,3464, 3925, 3926
47. ZESPÓŁ Tańca Ludowego UMCS w Lublinie [Fotosy] . – Warszawa
: Kraj. Ag. Wydaw., 1976. – 9 k. ; kolor ; 10 x 15 cm
F. 11789
48. ŻAL – Józef Czechowicz [Film]. – Warszawa : Telewizja Polska –
Telewizja Edukacyjna (OTV Kraków), 1993. – 1 kas. wiz. VHS (30
min) ; dźw. ; kolor
Wspomnienie o Józefie Czechowiczu na podstawie materiałów
archiwalnych z Muzeum im. Józefa Czechowicza w Lublinie. VID.
76
Oprac. Barbara Rzeszutko