Raport bieżący 6/2016: Data: 03.06.2016 roku Temat: Komunikat

Komentarze

Transkrypt

Raport bieżący 6/2016: Data: 03.06.2016 roku Temat: Komunikat
Raport bieżący 6/2016:
Data: 03.06.2016 roku
Temat: Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 03.06.2016 roku
otrzymał Komunikat Działu Operacyjnego Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych
S.A., w którym poinformowano, że zgodnie z uchwałą nr 368/16 z dnia 02.06.2016 roku
Zarządu KDPW w dniu 06.06.2016 roku w Krajowym Depozycie nastąpi rejestracja
94 000 000 akcji i oznaczenie ich kodem PLATPRT 00018.
Podstawa prawna:
§34 ust.1 pkt 1 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Podobne dokumenty