Pobierz broszurę

Komentarze

Transkrypt

Pobierz broszurę

										                  

Podobne dokumenty

Pobierz broszurę

Pobierz broszurę Maks. zakres podnoszenia, mm

Bardziej szczegółowo

Valtra Team 01/2015

Valtra Team 01/2015 Nowa Valtra serii T zdobyła tytuł Maszyny Roku podczas targów SIMA, Paris International Agri Business Show. Jury składało się z 19 niezależnych dziennikarzy rolniczych, reprezentujących 17 europejs...

Bardziej szczegółowo

VALTRA N - Twoje agro

VALTRA N - Twoje agro mechaniczną skrzynią biegów, układ napędowy oferuje 24 lub 36 biegów do przodu i do tyłu. Dostępnych jest aż 11 różnych przełożeń umożliwiających pracę w zakresie prędkości 4-11 km/h, idealnych do ...

Bardziej szczegółowo

Skrócony przewodnik

Skrócony przewodnik 2. Nie zwalniając pedałów hamulca wcisnąć pedał sprzęgła. Ustawić kierunek jazdy (F lub R) za pomocą dźwigni przekładni nawrotnej. 3. Wybrać zakres biegów A, B lub C za pomocą przycisków zmiany z...

Bardziej szczegółowo

Pobierz

Pobierz g∏oÊno. A tymczasem, modele z niezmiennie popularnej w ofercie Valtry serii A wchodzà w er´ HiTech. Seria A mo˝e si´ poszczyciç wieloletnià tradycjà – sà to najpopularniejsze ciàgniki w krajach ska...

Bardziej szczegółowo