ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Komentarze

Transkrypt

ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Łęczyca, dnia 27.10.2014r.
OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ
OFERTY
Nazwa zamówienia: pn. Wykonanie rozbiórki budynku zaplecza kortów tenisowych w
Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B.
W celu udzielenia zamówienia pn. Wykonanie rozbiórki budynku zaplecza kortów
tenisowych w Łęczycy przy ul. Dworcowej 3B , przeprowadzono rozeznanie cenowe. W dniu
21.10.2014r. zamieszczono na stronie internetowej formularza zapytania cenowego.
W terminie do dnia 27.10.2014r. do godziny 11:00 złożone zostały nw. oferty:
Oferta nr 1
VMG Polska Sp. z o. o., 02-830 Warszawa, ul. Mazura 18A
Cena brutto: 73.728,66 zł
Oferta nr 2
Firma P.H.U. „DOM- LUX” Piotr Jóźwiak, 99-100 Łęczyca, ul. Kilińskiego 6
Cena brutto: 49.000,00 zł
Oferta nr 3
Usługi Koparko – ładowarką i minikoparką Zbigniew Orłowski, Dzierzbiętów Mały 4, 99-100
Łęczyca
Cena brutto: 38.130,00 zł
Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:
Najkorzystniejsza oferta złożona została przez firmę: Usługi Koparko – ładowarką i
minikoparką Zbigniew Orłowski, Dzierzbiętów Mały 4, 99-100 Łęczyca. Oferta z najniższą ceną.
Cena oferty mieści się w kwocie zabezpieczonej na ten cel przez Zamawiającego.

Podobne dokumenty