Materiały pomocnicze: obliczanie symboli oznaczonych

Komentarze

Transkrypt

Materiały pomocnicze: obliczanie symboli oznaczonych
Symboliczne „działania” na „nieskończonościach”.
Wszystkie poniższe działania są zapisane nieprawidłowo, z punktu widzenia „czystej” matematyki.
Dlatego na egzaminie, czy podczas jakiegokolwiek „publicznego występu” polecam zapisywanie tych
formuł na marginesie, w cudzysłowie bądź w nawiasie kwadratowym. Na tej kartce nie będę tak
zapisywał - ma to być dla Państwa kartka pomocnicza we wszelkich obliczeniach dotyczących granic.
 jest w poniższych przykładach dowolną liczbą rzeczywistą.
Symbole oznaczone:
a) + ∞ ={∞ + ∞ = − (−∞) = ∞; b) −{∞ = (−∞) + (−∞) = + (−∞) = −∞;
−∞, dla < 0
−∞, dla > 0
c) ⋅ ∞ =
; d) ⋅ (−∞) =
;
∞,
dla > 0
∞,
dla < 0
e) ∞ ⋅ ∞ = (−∞) ⋅ (−∞){= ∞; f) (−∞) ⋅ ∞ = ∞ ⋅ (−∞)
{ = −∞;
−∞, dla < 0
∞,
dla < 0


g) ∞
= −∞
= 0; h) ∞
=
; i) −∞
=


∞,
dla > 0
−∞, dla > 0
{
{
∞, dla > 1
0, dla > 1
j) ∞ =
; k) −∞ =
;
0, dla 1 > > 0
∞, dla 1 > > 0
{
{
∞,
dla > 1
−∞, dla > 1
l) log ∞ =
; m) log 0 =
;
−∞, dla 1 > > 0
∞,
dla 1 > > 0
{
∞, dla > 0
n) ∞ =
; o) ∞∞ = ∞; p) ∞−∞ = 0.
0, dla < 0
Symbole nieoznaczone:
]; [1∞ ]; [00 ], [∞0 ]. Nie można ich „obliczyć” - trzeba dokonać dalszych
Są to: [∞ − ∞]; [∞ ⋅ 0]; [ 00 ]; [ ∞
∞
przekształceń bądź skorzystać z odpowiedniego twierdzenia. Symbolem nieoznaczonym jest też formalnie [ 0 ], gdy ∕= 0, ale z nim akurat łatwo sobie poradzić - wynikiem jest zawsze ±∞, a znak
wyniku zależy od znaku licznika i mianownika.
Mam nadzieję, że będzie to dla Państwa pomocne.
Grzesiek Kosiorowski

Podobne dokumenty