Według stanu na 31 grudnia 2006 r. Nale ności przeterminowane

Komentarze

Transkrypt

Według stanu na 31 grudnia 2006 r. Nale ności przeterminowane
Według stanu na 31 grudnia 2006 r. Należności przeterminowane krótkoterminowe brutto wynosiły
7 261 tys. zł w tym:
i. należności przeterminowane z tytułu dostaw i usług brutto 6 878 tys. zł
ii. należności dochodzone na drodze sądowej brutto 383 tys. zł
Odpisem aktualizującym zostały objęte następujące należności z tytułu dostaw i usług:
odpis
brutto
netto
aktual.
Należności sporne
383
383
Pozostałe przeterminowane należności
6 878
366
6 512
Razem
7 261
749
6 512

Podobne dokumenty