Kliknij aby pobrać program Kongresu

Komentarze

Transkrypt

Kliknij aby pobrać program Kongresu
Wersja robocza programu z dnia 9 października 2015 roku
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w Programie
Hasło: Nauka - Biznes – Samorząd RAZEM DLA GOSPODARKI
www.ekmsp.eu
12 października
Od 9.00
Rejestracja
Osoby, które chcą zarejestrować się na Inaugurację odbywającą się
pierwszego dnia Kongresu o godzinie 11:00, proszone są o odbiór
identyfikatorów do godziny 10:30. Jest to spowodowane spodziewaną
obecnością najwyższych władz państwowych na Inauguracji.
Rejestracja na pozostałe wydarzenia w dniach 13-14.10.2015 r. rozpoczyna
się o godzinie 8:00.
Targi Biznes Expo
9.00-16.30
Oficjalne otwarcie Targów Biznes Expo następuje o godzinie 9:45
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala B
10.15-10.45
Konferencja prasowa
Sesja inauguracyjna
11.00-12.00
Inaugurację prowadzi Red. Kamil Durczok, Członek Honorowy RIG w Katowicach,
Członek Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu MŚP
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala A
I. Powitania Współgospodarzy i Współorganizatorów Kongresu:
•
•
•
Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego,
Marek Sowa, Marszałek Województwa Małopolskiego,
Piotr Litwa, Wojewoda Śląski,
1
•
•
•
Marcin Krupa, Prezydent Miasta Katowice,
Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
Prof. zw. dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego,
Przewodniczący Regionalnej Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich,
Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich.
II. Wprowadzenie do Ceremonii Otwarcia Kongresu:
•
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego V Europejskiego Kongresu MŚP.
III. Wystąpienia inauguracyjne Gości Honorowych:
•
•
•
•
12.00-13.00
Andrzej Duda, Prezydent RP ,
Ewa Kopacz, Premier Rządu RP/Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady
Ministrów, Minister Gospodarki, Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Elżbieta Bieńkowska Komisarz UE ds. rynku wewnętrznego, przemysłu,
przedsiębiorczości oraz małych i średnich przedsiębiorstw,
Prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego, Premier RP w latach
1997-2001, Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego
Kongresu MŚP, Przewodniczący Komisji przemysłu, badań naukowych i
energii (ITRE) Parlamentu Europejskiego.
IV. Debata polityczno-gospodarcza
Temat: Przedsiębiorcy, Przedsiębiorczość, Gospodarka – też potrzebują
zmian
Debatę prowadzi Red. Kamil Durczok, Członek Honorowy RIG w Katowicach, Członek
Komitetu Organizacyjnego Europejskiego Kongresu MŚP
Tezy:
•
•
•
Zawiłość, rozległość i zmienność prawa gospodarczego.
Przedsiębiorcy płacą za obietnice.
Stosunek do przedsiębiorców w Polsce, rola mediów.
Zaproszeni eksperci-przedstawiciele organizacji przedsiębiorców (w porządku
alfabetycznym):
•
•
•
Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Marek Goliszewski, Prezes Business Center Club,
Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w
Katowicach oraz Krajowej Izby Gospodarczej, Wicepremier RP w latach 20002001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001.
2
Zaproszeni eksperci-przedstawiciele partii politycznych (w porządku
alfabetycznym):
•
•
•
13.00-14.00
Ryszard Petru, Ekonomista, Lider Partii Nowoczesna,
Janusz Piechociński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki,
Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego,
Adam Szejnfeld, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
V. Międzynarodowa Debata polityczno-gospodarcza
Temat: Najnowsze trendy wspierania przedsiębiorczości w Europie i na
świecie
Debatę prowadzi Prof. Jerzy Buzek, Poseł Parlamentu Europejskiego, Premier RP w
latach 1997-2001, Przewodniczący Komitetu Honorowego V Europejskiego Kongresu
MŚP, Przewodniczący Komisji przemysłu, badań naukowych i energii (ITRE) Parlamentu
Europejskiego
Tezy:
•
•
•
•
•
•
Wsparcie przedsiębiorczości, a naruszanie konkurencyjności.
Jak państwo i jego instytucje mogą wspierać firmy?
Wsparcie przedsiębiorców przez samorządy terytorialne.
Organizacje przedsiębiorców, samorząd gospodarczy, organizacje
obywatelskie- rola i znaczenie we wspieraniu przedsiębiorczości.
Rola organizacji Unii Europejskiej (ECOSOC), we wspieraniu firm, szczególnie
firm rodzinnych.
Znaczenie kongresów międzynarodowych w artykułowaniu potrzeb wsparcia
dla przedsiębiorców, praktyczny wymiar.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Jacek Krawczyk, Przewodniczący Grupy Pracodawców w Europejskim
Komitecie Ekonomiczno-Społecznym, Wiceprzewodniczący PKPP Lewiatan,
• Sophie Le Ray, Główny Organizator Ekonomicznego Forum The Global WIL
(Women in Leadership), Prezes NASEBA Group (Dubaj, Zjednoczone Emiraty
Arabskie),
• Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,
• Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego, w latach 1998-2002
Marszałek Województwa Śląskiego.
Wręczenie Honorowej Złotej Odznaki XXV-lecia Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach Panu Prof. Jerzemu Buzkowi Członkowi
Honorowemu Regionalnej Izby Gospodarczej, Posłowi Parlamentu
Europejskiego.
Wręczenia Honorowej Złotej Odznaki XXV-lecia Izby dokonają: Janusz
Steinhoff, Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach
3
oraz Krajowej Izby Gospodarczej, Wicepremier RP
w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001 oraz Tadeusz
Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes
Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
14.00-14.05
VI. Wręczenie Certyfikatów Honorowych Ambasadorek Przedsiębiorczości
Kobiet
Wręczenia Certyfikatów dokonają: Urszula Ciołeszyńska, Prezes Fundacji Ambasada
Przedsiębiorczości Kobiet Koordynator projektu „Polska Sieć Ambasadorów
Przedsiębiorczości Kobiet" oraz Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego V Europejskiego Kongresu MŚP, Wiceprezes Krajowej Izby
Gospodarczej.
Wyróżnione ambasadorki (w kolejności alfabetycznej):
•
•
•
Sophie Le Ray, Inicjatorka i Organizatorka Światowego Forum
Gospodarczego WIL (Women in Leadership), Prezes NASEBA Group (Dubaj,
Zjednoczone Emiraty Arabskie),
Ajum Malik, Założycielka i Dyrektor Zarządzający ALHAMBRA Amerykańskiej
Izby Gospodarczej (Austin, Texas USA),
Dr Ewa Piacentile, Wiceprezes Polsko-Amerykańskiej Izby Gospodarczej
Florydy i obu Ameryk, Prezes Międzynarodowego Instytutu Kultury Polskiej w
Padwie (Włochy).
14.05-14.15
VII. Zakończenie uroczystości Inauguracji Kongresu
14.15-15.00
Przerwa
15.00-17.00
Uroczysta Sesja Sejmiku Województwa Śląskiego
„Rewitalizacja terenów zdegradowanych szansą na rozwój gospodarczy
regionu”
Miejsce: Sala Sejmu Śląskiego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego,
Katowice, ul. Ligonia 46
Organizator zapewnia transport spod Międzynarodowego Centrum Kongresowego –
12.10.2015 o godzinie 14:30.
Transport powrotny – 12.10.2015, godzina 17:30 spod Urzędu Marszałkowskiego do
Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Porządek Obrad:
1. Otwarcie Sesji Sejmiku
•
Grzegorz Wolnik, Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego,
4
•
Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej,
Przewodniczący Rady Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Przewodniczący Rady Programowej V Europejskiego Kongresu Małych i
Średnich Przedsiębiorstw.
2. „Pieniądze na rewitalizację w Regionalnym Programie Operacyjnym
Województwa Śląskiego 2014 – 2020. Jak je wykorzystać ?”
•
Wojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.
3. „Rewitalizacja w świetle nowego prawa”
•
Maria Wasiak, Minister Infrastruktury i Rozwoju.
4. „Europejskie recepty na sukces”
•
Dr Jan Olbrycht, Poseł do Parlamentu Europejskiego.
5. „Wpływ procesów rewitalizacyjnych na rozwój gospodarczy obszarów
zdegradowanych”
•
Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej,
•
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej, Przewodniczący Komitetu
Organizacyjnego V Europejskiego Kongresu MŚP.
6. Uroczyste wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa
Śląskiego, Honorowych Złotych Odznak 25-lecia Regionalnej Izby Gospodarczej
w Katowicach oraz wyróżnień V edycji programu „Samorząd, który wspiera
MŚP”
7. Zamknięcie sesji Sejmiku
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
15.00-17.00
Energetyka prosumencka czy obywatelska?
Miejsce: Park Naukowo-Technologiczny EURO-CENTRUM w Katowicach (ul. Ligocka
103 - Budynek nr 8)
Organizator zapewnia transport spod Międzynarodowego Centrum Kongresowego –
12.10.2015 o godzinie 14:30 (parking przy Narodowej Orkiestrze Symfonicznej
Polskiego Radia w Katowicach). Transport powrotny – 12.10.2015 – godzina 17:20
spod budynku nr 8 do Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Zagadnienia:
•
•
•
•
Rynek energii - źródła tradycyjne oraz odnawialne.
Możliwości rozwoju energii odnawialnej w Polsce.
Bariery rozwoju rynku prosumenckiego.
Źródła finansowania zastosowania energii odnawialnej w MŚP.
5
Zaproszeni Eksperci (w porządku alfabetycznym):
•
•
•
•
•
•
•
•
Piotr Dumnia, Instytut Techniki Elektronowej w Warszawie
Zbigniew Hanzelka, Akademia Górniczo-Hutnicza
Hutnicza w Krakowie
Bartłomiej Kozek, Fundacja Strefa Zieleni,
Anna Ogniewska, Greenpeace Polska,
Paweł Podsiadło, Wiceprezes Parku Naukowo-Technologicznego
Technologicznego EuroEuro
Centrum
Dariusz Szwed, Przewodniczący Rady Programowej Zielonego Instytutu,
Mariusz Tomaka, Polsko-Amerykańska Rada Współpracy
Grzegorz Wiśniewski, Prezes Zarządu Instytutu Energetyki
ki Odnawialnej.
Moderator:
• Tomasz Zubilewicz,
Zubilewicz Dziennikarz , TVN S.A.
Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji
15.00-15.45
Optymalizacja w biznesie
Dofinansowanie ZUS na rzecz poprawy bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu
pracy. Warsztaty prowadzone przez Ekspertów ZUS.
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Kto
to może ubiegać się o dofinansowanie z ZUS.
Jakie
akie projekty podlegają dofinansowaniu z ZUS.
Jaka
aka jest wysokość dofinansowania z ZUS w zależności od wielkości
przedsiębiorstwa.
Jakie
akie dokumenty należy złożyć w przypadku ubiegania się o
dofinansowanie z ZUS.
Jakie
akie kryteria brane są pod uwagę przy ocenie wniosku oraz przyznania środków
finansowych z ZUS.
Partner Wspierający Kongresu
Przywództwo – Strategia – Dialog
6
15.00-17.00
Kryzys przywództwa? Jakich liderów potrzebuje Polska i Europa?
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3
Zagadnienia:
•
•
•
•
Lider i jego kompetencje. Jakie są najważniejsze cechy skutecznego lidera?
Być przywódcą. Predyspozycje wrodzone czy nabyte umiejętności?
Błędy przywództwa. Jak doskonalić przywództwo?
Jak osiągnąć sukces? Sekrety liderów biznesu.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
•
•
•
•
•
•
Prof. zw . dr hab. Wiesław Banyś, Rektor Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach,
Wojciech Kruk, Prezydent Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w
Poznaniu, Wieloletni Właściciel najstarszej marki jubilerskiej w Polsce W.
KRUK,
Paweł Olechnowicz, Prezes Zarządu Grupy LOTOS S.A,
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich,
Dr Paulina Polko, Politolog, Socjolog, Wykładowca w Wyższej Szkole Biznesu
w Dąbrowie Górniczej,
Dr Sabina Ratajczak, Prodziekan Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie
Górniczej.
Moderator:
• Roman Młodkowski, Dziennikarz
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
15.00-17.00
Dyplomacja w służbie MŚP
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8
Zagadnienia:
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki – współpraca czy
konkurencja?
• Przygotowanie do pełnienia funkcji radcy handlowego – na ile znane
są potrzeby sektora biznesu?
• Jakie oczekiwania mają polscy przedsiębiorcy względem dyplomacji?
• Jak działa dyplomacja ekonomiczna w innych krajach – analiza porównawcza.
• Samorządy w procesie umiędzynarodowienia gospodarki.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Olgierd Dziekoński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa (2000-2001), Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Infrastruktury (2007-2010), Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (20102015),
7
• Paweł Gębski, Kierownik referatu ds. wsparcia na rynkach WNP,
Departament Współpracy Ekonomicznej, Ministerstwo Spraw Zagranicznych,
• Janusz Kahl, Konsul Honorowy Danii, Finlandii, Islandii oraz Szwecji w Polsce,
• Michael Kern, Dyrektor Generalny Polsko-Niemieckiej Izby PrzemysłowoHandlowej,
• Karl Schmidt, Radca Handlowy Ambasady Austrii w Polsce,
• Igor Sekreta, Radca, Minister, Kierownik Wydziału Handlowego Ambasady
Białorusi w Polsce,
• Konrad Zabłocki, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji.
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.
Moderator:
•
Damian Wnukowski, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych
Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji
15.00-17.00
Atrakcyjność rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw. Przykład firm
wykorzystujących technologie przyjazne środowisku
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
Przyczyny atrakcyjności rynku indyjskiego dla polskich przedsiębiorstw.
Koncepcja i założenia projektu promocyjnego Ministerstwa Gospodarki GO
INDIA jako odpowiedź na program rządu indyjskiego „Make in India”.
Sektor nowoczesnych technologii ekologicznych – szanse i wyzwania współpracy
dwustronnej Polska-Indie.
Prezentacja założeń i doświadczeń programu GreenEvo w kontekście rynku
indyjskiego.
Perspektywy ekspansji polskich firm wykorzystujących technologie przyjazne
środowisku na rynek indyjski.
Możliwości usprawnienia procesu współpracy polskich przedsiębiorstw
z partnerami indyjskimi.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Ajay Bisaria, Ambasador Indii w Polsce i na Litwie,
• • Ryszard Janicki, Współwłaściciel firmy TB Hydro, Marketing Sales Manager,
• • Lucyna Jaremczuk, Radca Generalny w Departamencie Promocji i
Współpracy Dwustronnej Ministerstwa Gospodarki,
• • Agnieszka Kozłowska-Korbicz, Radca Ministra w Ministerstwie Środowiska,
8
Koordynator projektu GreenEvo,
• J. J. Singh, Prezes Indyjsko-Polskiej Izby Handlowo-Przemysłowej
Przemysłowej (IPCCI).
Moderator:
• Prof. dr hab. Piotr Kłodkowski, Były Ambasador Polski w Indiach, Rektor
Wyższej Szkoły Europejskiej im. Ks. Józefa Tischnera
Partner Merytoryczny Kongresu
15.00-17.00
Prezentacja egipskiego potencjału gospodarczego
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
•
•
Gen. Mohamed Refaat,
Refaat Prezes nowo
owo utworzonej Wolnej Strefy
Ekonomicznej Kanału Sueskiego,
Mohamed Youssef, Wiceprezes General Authority for Foregin Investmant
(GAFI).
Moderator:
•
15.00-17.30
Jerzy Dróżdż, Ambasador Tytularny,, Dyrektor Biura Współpracy z Zagranicą
Krajowej Izby Gospodarczej
EU-US
US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
Okrągły stół dot. wpływu Transatlantyckiego Partnerstwa w dziedzinie
Handlu i Inwestycji (TTIP) pomiędzy Unią Europejską i Stanami
Zjednoczonymi na młodych przedsiębiorców.
Miejsce: Międzynarodowe
Międzynar
Centrum Kongresowe, Sala D
Zagadnienia:
• Zakres i postęp negocjacji TTIP.
• Szanse i zagrożenia TTIP dla młodych przedsiębiorców.
• Wpływ TTIP na ekosystemy startupowe oraz rynek inwestycyjny w Europie
i USA.
• Postulaty młodych przedsiębiorców.
• Podpisanie wspólnej deklaracji: Stanowisko młodych przedsiębiorców z Europy
i USA odnośnie TTIP.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
9
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Patrick Brady, Wiceprezydent odpowiedzialny za rozwój biznesu w obszarze
EMEA w Entrepreneurs’ Organization,
Luca de Carli, Policy Offi cer w Komisji Europejskiej (DG Trade),
Rahim Cuhaci, Prezydent w TUGIAD, YES for Europe,
Luca Donelli, Prezydent włoskiej delegacji na G20 Young Entrepreneurs
Alliance, YES for Europe,
Janusz Dramski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Sohrab Fadai, Prezydent w Young Entrepreneurs of Sweden, YES for Europe,
Chris Garcia, Reprezentant młodych przedsiębiorców z USA, Pacifi Council,
Juan Merino, Prezydent w Confederación Española de Asociaciones de
Jóvenes, YES for Europe,
Alex Mitchell, CEO w Young Brits, YES for Europe,
Prof. Piotr Moncarz, Przewodniczący US-Polish
Polish Trade Council, Profesor
na Uniwersytecie Stanforda w USA,
Angela Palazzolo, Drugi Sekretarz – Konsul z Ambasady Stanów Zjednoczonych
Ameryki w Polsce,
Ryszard Schnepf, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Stanach
Zjednoczonych,
Mariusz Tomaka, Prezes Display Link,
Dimitris Tsingos, Prezydent Europejskiej Konfederacji
onfederacji Młodych
Przedsiębiorców „YES for Europe”.
Moderator:
•
Przemysław Grzywa, Wiceprzewodniczący Forum Młodych Przedsiębiorców
Regionalnej Izby
Izb Gospodarczej w Katowicach
Partner Wspierający Kongresu
Biznesowy Partner Sesji
Partnerzy Merytoryczni Kongresu
10
16.15-17.15
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
ARP – biznes, rozwój, innowacje. Spotkanie z Ekspertami Agencji Rozwoju
Przemysłu S.A. dedykowane przedsiębiorcom, którzy chcą rozwijać swoje
firmy w zakresie nowych technologii i innowacji
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4
Zagadnienia:
•
Możliwości
ożliwości dostępu do najnowszych patentów, licencji, technologii i
badań naukowych.
•
Modelu
odelu inwestycji typu venture.
Eksperci ARP prezentują konkretne rozwiązania i narzędzia, doradzają,
dyskutują, przekonują, że innowacje są w zasięgu ręki.
Partner Instytucjonalny
stytucjonalny Kongresu
13 października
Od 8.00
Rejestracja
9.00-16.30
Targi Biznes Expo
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala B
9.00-11.00
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
Urzędy pracy partnerem MŚP
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3
Zagadnienia:
•
•
•
W jaki sposób urzędy pracy mogą wspierać MŚP?
Jakie możliwości stwarza dla przedsiębiorców Krajowy Fundusz Szkoleniowy?
Jakie są przewidywane trendy na polskim i europejskim rynku pracy i w jaki
sposób będą wpływać na dostępność zasobów pracy?
•
Jakie oczekiwania wobec urzędów pracy mają MŚP? Jak ulepszyć współpracę na
linii PUP-MŚP?
MŚP?
•
•
Prezentacje dobrych praktyk niemieckich.
Co zrobić, aby dostosować system edukacji do rzeczywistych potrzeb rynku
pracy?
11
Zaproszeni
proszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Tomasz Bieniek, Doktor Nauk Prawnych w Górnośląskiej Wyższej Szkole
Handlowej im. Wojciecha Korfantego w Katowicach,
• Jerzy Kędziora, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Powiatowych
Urzędów Pracy, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Chorzowie,
• Władysław Kosiniak-Kamysz,
Kosiniak
Minister Pracy i Polityki Społecznej,
• Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
• Marek Myśliwiec, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Przewodniczący Komisji Rady RIG ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw,
• Michał Wójcik, Dyrektor Naczelny Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach,
Moderator:
•
Karolina Topolska, Redaktor, Dziennik Gazeta Prawna
Biznesowy Partner Wyłączny Sesji
9.00-11.00
Inwestycje w unikalne rozwiązania. Środki publiczne na innowacje
2014-2020
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D
Zagadnienia:
•
•
•
•
Nowe podejście do inwestycji w innowacje we wsparciu publicznym w latach
2014-2020.
Charakterystyka instrumentów na inwestycje w innowacje w PO IR
i PO PW – komplementarność działań, różnice w podejściu.
Oferta publiczna na wsparcie innowacji – czy potrzebujemy nowych modeli
wsparcia?
Kompetencje firm do tworzenia innowacji – wyzwania dla polskiego sektora
MŚP, benchmarking z europejskimi liderami.
Wprowadzenie do tematu panelu:
• Bożena Lublińska-Kasprzak,
Lublińska
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,
• Iwona Wendel, Podsekretarz Stanu
nu w Ministerstwie Infrastruktury i
Rozwoju.
12
Wystąpienie specjalne „Przekształcanie innowacji w wartość rynkową”:
• Prof. Mario Raich, Ekspert, Wizjoner innowacyjności, Wykładowca Wyższej
Szkoły Biznesu ESADE w Barcelonie, Prezes Zarządu Learnita Ltd. w Londynie.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Prof. dr hab. Jan Klimek, Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła
Polskiego, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej w
Warszawie, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach, Członek Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego,
• Michał Mikulski, Prezes Zarządu EgzoTech Sp. z o.o.,
• Roman Trzaskalik, Prezes Zarządu, Park Naukowo-Technologiczny
Euro-Centrum Sp. z o.o.
Moderator:
• Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości
i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości
9.00-11.00
Zagospodarowanie nieruchomości w formule Partnerstwa PublicznoPrywatnego jako alternatywne źródło pozyskiwania kapitału
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5
Zagadnienia:
• Raport dotychczasowych doświadczeń PPP w Polsce.
• Co trzeba wiedzieć o projekcie, czyli jakie analizy są niezbędne przy
podejmowaniu decyzji?
• Jakiego typu partnera należy poszukiwać – partner finansowy czy branżowy?
• Jakie korzyści może osiągnąć partner publiczny stosując PPP?
•
Win – Win, czyli jak racjonalnie podzielić ryzyka?
Podczas warsztatu zostanie przedstawione praktyczne podejście do realizacji
przedsięwzięć w formule PPP na przykładzie projektu „Rewitalizacja obiektu Wieży
Ciśnień wraz z zagospodarowaniem otoczenia”. Ideę projektu przedstawi jego
pomysłodawczyni, Dyrektor Muzeum Śląskiego, Alicja Knast.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Dariusz Hura, Radca Prawny, Wspólnik, Kancelaria Adwokaci i Radcowie
Prawni Sp. k. Izabella Żyglicka i Wspólnicy,
• Dr hab. Michał Kania, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach,
13
•
•
Alicja Knast, Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach,
Tomasz Srokosz, Radca Prawny, Partner KSP Legal&Tax Advice,
•
Jacek Sztyler, Prezes Zarządu Grupa Gumułka Euroedukacja Sp. z o.o.
Partner Merytoryczny Kongresu
9.00-11.00
Optymalizacja w biznesie
Dlaczego leasing, a nie kredyt? Jak zadbać o bezpieczeństwo klienta w
czasach niepewności gospodarczej
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Z czego wynika rosnące zainteresowanie leasingiem wśród firm sektora MŚP?
Samochody to nie wszystko! Leasing nowych technologii, maszyn i urządzeń,
sprzętu rolniczego i budowlanego, wyposażenia biura, sfery IT czy
specjalistycznych środków transportu drogowego.
Pojazdy - na co zwrócić uwagę decydując się na leasing samochodu firmowego?
Optymalizacja podatkowa z wykorzystaniem leasingu, a inne korzyści.
Polski i europejski rynek leasingowy – dynamika i perspektywy rozwoju.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Zbigniew Błaszczyk, Prezes Zarządu TAX-US Sp. z o.o., Doradca Podatkowy,
• Marcin Jadczyk, Prezes Zarządu SOR-DREW S.A.,
• Prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa
Ekonomicznego,
• Daniel Mrozek, Dyrektor Marketingu i Wsparcia Sprzedaży BZWBK
Leasing S.A.,
• Wojciech Rybak, Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Związku
Polskiego. Leasingu organizacji stowarzyszonej w Leaseurope.
Moderator:
•
Anetta Chlebica-Zawada, Dziennikarka, Polskie Radio Katowice S.A.
Biznesowy Partner Kongresu
14
Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji
9.00-11.00
Spory gospodarcze – sposób na sukces
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6
Zagadnienia:
•
Jak zminimalizować powstanie sporu między przedsiębiorcami lub z udziałem
przedsiębiorcy; o co zadbać, a czego unikać?
•
•
Jak przygotować się do potencjalnego sporu?
Od czego zależy wynik sporu gospodarczego w postępowaniu sądowym lub
arbitrażowym; co robić aby nie przegrać; jak uzyskać optymalne rozstrzygnięcie?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Adw. Paweł Gieras, Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie,
Krakowie
• Adw. Roman Kusz, Przewodniczący Komisji Wizerunku Zewnętrznego i
Ochrony Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, Wicedziekan Okręgowej
Rady Adwokackiej w Katowicach,
• Małgorzata Modzelewska de Raad, Adwokat, Wspólnik kancelarii
Modzelewska& Paśnik,
• Dr hab. N. Ekon. Barbara
Bar
Piontek, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie
Górniczej,
• Justyna Szpara, Adwokat, Wspólnik Zarządzający kancelarii Łaszczuk i
Wspólnicy, Członek Zarządu International Association of Young Lawyers, Członek
Zarządu Polskiego Stowarzyszenia Sądownictwa Polubownego,
Polu
, Członek Komisji
ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej.
Adwokackiej
Moderator:
• Maciej Łaszczuk, Adwokat, Założyciel kancelarii Łaszczuk i Wspólnicy,
Przewodniczący Komisji ds. Arbitrażu Naczelnej Rady Adwokackiej
Biznesowy Partner Główny Sesji
15
9.00-11.00
Ewolucja czy rewolucja – nowe technologie w służbie marketingu
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4
Zagadnienia:
•
•
•
Internet i reklama – wróg czy przyjaciel?
Reklama zewnętrzna
zewnętrz w połączeniu z nowymi mediami.
Multitasking – multiscreening – jak zainteresować klienta naszą komunikacją?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
alfabetycznym)
• Andrzej Grudziński, Pełnomocnik Zarządu Cityboard Media,
• Wojciech Komosa, Kierownik ds. Komunikacji i PR Eniro Polska,
• Robert Narojek, Właściciel firmy N-Czekolada,
• Marcin Wojda, Dyrektor ds. Kluczowych Klientów w firmie Cityboard Media.
Moderator:
• Danuta Podgórska, PR manager w firmie Cityboard Media
Biznesowy Partner Specjalny Kongresu
9.00-11.00
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw
Spotkania B2B
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2
Partner wydarzenia: Centrum Obsługi
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Inwestora
i
Eksportera
Urzędu
Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii,
Austrii Turcji i
z Polski.
Partner Merytoryczny Kongresu
9.00-11.00
Turcja – gospodarcze wrota na Bliski Wschód i Zakaukazie
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11
16
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Sytuacja gospodarcza w Turcji i perspektywy rozwoju w najbliższych pięciu
latach.
Kluczowe sektory dla rozwoju gospodarki kraju.
Rządowy program rozwoju Turcji w tym wsparcie dla eksportu.
Relacja gospodarcza Polska-Turcja.
Ekspansja do Turcji i dalej w kierunku Bliskiego Wschodu i Zakaukazia –
praktyczne porady.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Receb Bicer, Prezydent Organizacji Rozwoju Małych i Średnich
Przedsiębiorstw w Republice Tureckiej,
• Tadeusz Dulian, Wiceprezes Polsko-Tureckiej Rady Biznesu,
• Piotr
Dylak,
Dyrektor
ds.
rozwoju
handlu
zagranicznego
Banku Zachodniego WBK S.A.,
• Marek Nowakowski, Prezes Zarządu Polsko-Tureckiej Izby Gospodarczej,
• Dr Michał Polański, Dyrektor Departamentu Promocji Gospodarczej w
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Dr Selim Sarıibrahimoğlu, Właściciel Kancelarii Adwokackiej Sarıibrahimoğlu
Law Office,
• Konrad Zabłocki, Radca, Kierownik Wydziału Promocji Handlu i Inwestycji
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze.
Moderator:
•
Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
Biznesowy Partner Kongresu
9.00-11.00
USA – nowy kierunek dla MŚP – stan negocjacji TTIP
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8
Zagadnienia:
•
•
•
Postęp w negocjacjach TTIP.
Jak powinny przygotować się MŚP na wejście w życie Porozumienia.
Rynek amerykański – szansa czy zagrożenie dla polskich MŚP.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Luca de Carli, Policy Officer w Komisji Europejskiej, DG Trade,
17
• Tony Housh, Prezes Rady Dyrektorów Amerykańskiej Izby Handlowej w
Polsce,
• Adam Orzechowski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Handlowej w
Ministerstwie Gospodarki,
• Angela Palazzolo, Drugi Sekretarz – Konsul z Ambasady Stanów
Zjednoczonych Ameryki w Polsce,
• Jonathan Peel, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
• Ryszard Schnepf, Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.
Moderator
•
9.00-11.00
Michał Broniatowski, Redaktor Naczelny Forbes Polska
EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
Młody Przedsiębiorca w Polsce i Europie
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1
Zagadnienia:
•
•
•
•
Kim jest Młody Przedsiębiorca w Polsce.
Młody Przedsiębiorca w Europie i USA.
Kierunki zmian otoczenia prawnego w Polsce.
Instytucja Otoczenia Biznesu dla Młodych Przedsiębiorców.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Luca Donelli, Przewodniczący Włoskiej Delegacji w G20 Young Entrepreneurs
Alliance,
• Janusz Dramski, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Menedżer Business Link Katowice,
• Jean-Louis Grégoire, Dyrektor Zarządzający w Citizen Entrepreneurs,
• Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki,
• Bartosz Józefowski, Koordynator Inkubatora Technologicznego
Krakowskiego Parku Technologicznego Sp. z o.o., Ambasador Krakowskiej
Społeczności Startupowej #OMGKRK,
• Kuba Nagórski, Prezes agencji kreatywnej „kręci się!”, Współwłaściciel
Software House revolve,
• Izabella Żyglicka, Rzecznik Praw Przedsiębiorców Regionalnej Izby
Gospodarczej w Katowicach, Wspólnik Zarządzający Kancelarii „Adwokaci i
Radcowie Prawni” Spółka komandytowa Izabella Żyglicka i Wspólnicy.
Moderator:
18
•
Tomasz Machała, Dyrektor Zarządzający, Redaktorr Naczelny naTemat.pl
Partnerzy
zy Merytoryczni Kongresu
9.00-11.00
Future Entrepreneurs 2015
Spotkania z liderami
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9
Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi Kongresu
– którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości, własnego
biznesu i rozwoju.
Zaproszeni liderzy::
9:00-10:00
Kamil Durczok
• Dziennikarz Radiowy
adiowy i Telewizyjny urodzony w Katowicach,
• Dziennikarz TVP (1993–2006),
(1993
• Dziennikarz TVN (2006
(2006-2015), Były Redaktor Naczelny Faktów TVN.
Formuła spotkania: 60 min. wystąpienia z pytaniami uczestników z sali w celu
nawiązania dyskusji
10:00-11:00
Rafał Brzoska
•
•
•
68. pozycja w rankingu Forbes’a „100 najbogatszych Polaków 2015”,
Założyciel
ałożyciel i WspółwłaścicielSspółek z Grupy Integer.pl – w tym innowacyjnej
sieci paczkomatów,
paczko
Prezes
rezes Grupy Kapitałowej Integer.pl SA oraz InPost Sp. z o.o. (konkurenta
19
Poczty Polskiej SA).
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania
od moderatora / pytania od uczestników z Sali
Prowadzący:
•
Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
•
Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Partner Merytoryczny Kongresu
10.00-14.30
Wydarzenia towarzyszące
VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala Audytoryjna
„Wspieranie efektywności energetycznej budynków w programach i planach
zmniejszania emisyjności gospodarki”
Partnerzy Merytoryczni Kongresu:
11.00-11.30
11.30-13.30
Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
Zawodowe znaczy lepsze – formalna i pozaformalna edukacja zawodowa
20
warunkiem rozwoju MŚP
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
Rozwiń skrzydła – możliwości wsparcia MŚP (KFS, POWER, PIR, RPO, Erasmus+).
System edukacji zawodowej a potrzeby pracodawców.
Europejskie modele kształcenia zawodowego (Republika Czeska, Niemcy,
Austria, Polska).
Doskonalenie zawodowe pracowników – partnerzy
rzy i narzędzia wsparcia.
Modułowe i dualne kształcenie w Polsce.
Praktyczna nauka zawodu – współpraca z pracodawcami w zakresie praktyk
i staży (finansowanie, organizacja, kierunki współpracy).
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Brendan Burns, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
Ekonomiczno
• Marek Filipczyk, Dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego z Krakowa,
• Andrzej Piłat,
Piłat, Prezes Zarządu Głównego Związku Zakładów Doskonalenia
Zawodowego,
• Nadine Pleikies, Szef Biura Verband
d Sächsischer Bildungsinstitute w Dreźnie,
• Grzegorz Sikorski, Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
• Wojciech Szajnar, Dyrektor Departamentu Wsparcia
cia Projektów Szkoleniowych
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Dariusz Wilczak, Pełnomocnik
ik Marszałka ds. Edukacji Zawodowej,
• Piotr
tr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej
towickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
E
Moderator:
• Jacek Kwiatkowski, Prezes Zarządu ZDZ Katowice, Przewodniczący Krajowej
Rady Związku ZDZ
Biznesowy Partner Wyłączny Sesji
11.30-13.30
Energia dla polskiej gospodarki – teraźniejszość i przyszłość – nowe
technologie i rozwiązania
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4
21
Zagadnienia:
•
•
•
•
Współpraca dużych przedsiębiorców z sektorem MŚP.
Optymalizacja
zużycia
energii
i
zmniejszenie
(efektywność energetyczna, inteligentne sieci i systemy pomiarowe).
Bezpieczeństwo energetyczne, innowacje i konkurencyjność.
emisji
Wyzwania dla przedsiębiorców w kontekście polityk Unii Europejskiej – regulacje
prawne, dobre praktyki, koszty pozyskania paliw i energii.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Dr inż. Piotr Danielski, Wiceprezes Zarządu DB Energy Sp. z o.o.,
• Herbert Gabryś, Krajowa Izba Gospodarcza,
• Jakub Miler, Dyrektor ds. Rozwoju i Komercjalizacji w KIC InnoEnergy Poland
Plus,
• Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Dyrektor Centrum Energetyki Akademii
Górniczo-Hutniczej w Krakowie,
• Rafał Soja, Wiceprezes Zarządu ds. Sprzedaży na Rynku Biznesowym w
TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.,
• Prof. dr hab. inż. Wojciech Suwała, Dziekan Wydziału Energetyki i Paliw
Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Adam Witek, Prezes Zarządu
Energetyka Sp. z o.o.
Moderator:
• Ryszard Biernacki, Dyrektor Naczelny ds. Inżynierii Produkcji KGHM Polska
Miedź S.A.
Biznesowy Partner Oficjalny Kongresu
Biznesowi Partnerzy Główni Sesji
Partner Wspierający Kongresu
11.30-13.30
Optymalizacja w biznesie
Pieniądze idą za pomysłami – mit czy rzeczywistość? MŚP kontra rynek
22
kapitałowy
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D
Zagadnienia:
•
•
•
•
Jak wspierać innowacyjne, ryzykowne pomysły w warunkach luki kapitałowej?
Co pomaga, a co przeszkadza przedsiębiorcom sektora MŚP w procesie
pozyskiwania środków na rozwój?
Jakiego rodzaju wsparcia, poza finansowym, oczekują od instytucji finansowych
firmy sektora
tora MŚP?
Instrumenty zwrotne rosną w siłę, czyli o czym powinny pamiętać firmy
zainteresowane środkami unijnymi w perspektywie finansowej
2014-2020?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia
Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów
Publicznych w Banku Pekao S.A.,
• Andrzej Konieczny, Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A.,
• Krzysztof Kusiak, Wiceprezes Zarządu ARP Venture,
• Kinga Stanisławska, Partner Zarządzający i Założycielka Experior Venture
Fund.
Moderator:
•
Dr Łukasz Zimnoch
Biznesowy Partner Strategiczny Kongresu
Partner Wspierający Kongresu
Partner Instytucjonalny Kongresu
Biznesowy Partner Sesji
23
11.30 13.30
Rozwiąż spór z kontrahentem w efektywny i nowoczesny sposób
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
Co to jest arbitraż i mediacja?
Czym zajmuje się Ośrodek Mediacji (Śląskie CAM) oraz Sąd Arbitrażowy?
Klauzula arbitrażowa i mediacyjna początkiem postępowania, które umożliwia
stronom wpływ na przebieg postępowania, czyli jak najefektywniej
skonstruować klauzulę.
Jakich błędów należy unikać w klauzuli?
Czy sądy powszechne są przyjazne wobec alternatywnych
alternatywnych sposobów
rozwiązywania sporów?
Czy ustawa o polubownym rozwiązywaniu sporów zwiększy popularność ADR?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Grzegorz Frączek, Dyrektor Ośrodka Mediacji Fundacji Wydziału Prawa i
Administracji Uniwersytetu Śląskiego
Śląskie „Facultas Iuridica”,
• Prof. dr hab. Bernadetta Fuchs, Prezes Sądu Arbitrażowego przy Regionalnej
Izbie Gospodarczej w Katowicach,
• Mariusz Haładyj, Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki,
• Maciej Jużków, Adwokat, Mediator o specjalizacji sprawy gospodarcze,
gosp
• SSO dr hab. Krystian Markiewicz, Prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich
Iustitia,
• Profesor Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Andrzej Torbus, Kierownik Katedry
Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego.
Moderator:
•
Adwokat Piotr Nowaczyk, Chartered Arbitrator, Przedstawiciel
Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowym Sądzie Arbitrażowym
Arbitrażowy przy
Międzynarodowej Izbie Handlowej w Paryżu
Partnerzy Merytoryczni Kongresu
24
11.30-13.30
Wysokie standardy rachunkowości siłą wspomagającą innowacyjność w
sektorze MŚP
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6
Zagadnienia:
•
•
•
•
Polityka UE w zakresie finansowego wspomagania rozwoju sektora MŚP oraz
polityka rozwoju MŚP w Polsce.
Miejsce dla aktywnej roli systemu informacyjnego rachunkowości
w realizowaniu polityki UE w zakresie finansowego wspomagania rozwoju
sektora MŚP.
Etyka w biznesie i rachunkowości jako warunek sine qua non zrównoważonego
rozwoju w sektorze MŚP.
Przegląd najlepszych praktyk w zakresie korzystania
z systemu rachunkowości MŚP w procedurach korzystania ze środków UE na
etapie: (1) prognozowania przedsięwzięć, (2) wnioskowania o środki, (3) ich
wykorzystywania, (4) finalnego rozliczania.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej
w Ministerstwie Finansów,
• Radosław Gumułka, Prezes Zarządu Grupy Gumułka, Audytor i Kontroler
Funduszy Unijnych,
• Lucyna Kołodziejczyk, Specjalista ds. Zarządzania Projektami Unijnymi,
• Dr Dorota Podedworna-Tarnowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Finansów,
• Maja Wasilewska, Koordynator Projektu w Departamencie Rozwoju
Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Moderator:
•
Prof. dr hab. Anna Karmańska, Przewodnicząca Komisji Etyki
25
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Członek Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
Biznesowy Partner Główny Sesji
11.30-13.30
Przedsiębiorczość niejedno ma imię
Osoby niepełnosprawne na rynku pracy
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5
Zagadnienia:
•
•
•
•
System zatrudniania osób niepełnosprawnych.
Instrumenty wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy.
Osoba niepełnosprawna jako przedsiębiorca.
Ekonomia społeczna.
Wprowadzenie:
• Jarosław Duda, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej,
Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Janusz Gałęziak, Radca, Minister w Referacie d s. Polityki Społecznej,
Zatrudnienia i Równości Szans, Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy
UE w Brukseli,
• Bob Kamiński, przedstawiciel firmy „Fajna Spółdzielnia Socjalna”,
• Marek Plura, Poseł do Parlamentu Europejskiego, Partner Merytoryczny
Sesji,
• Agata Spała, Ekspert ds. Zatrudniania Osób z Niepełnosprawnością,
• Aleksander Waszkielewicz, Fundator – Fundacja „Instytut Rozwoju
Regionalnego”,
• Janusz Wesołowski, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Finansowych w
Państwowym Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Moderator:
26
•
Renata Stejskal
Biznesowy Partner Sesji
11.30-13.30
Firmy rodzinne
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1
Zagadnienia:
profesjonalizacji zarządzania firmą rodzinną w Polsce na tle krajów UE:
• Ku profesjonalizacji
- Dlaczego
laczego firma rodzinna powinna formułować strategię?
- Czy
zy kapitał rodzinny może być źródłem przewagi konkurencyjnej?
- Jaki
aki kierunek rozwoju powinny wybierać firmy rodzinne: specjalizacja czy
dywersyfikacja działalności?
• Sektor firm rodzinnych jako
jako fundament krajowych gospodarek Europy:
E
- Jaka
aka jest rola firm rodzinnych w kształtowaniu konkurencyjności kraju?
- Jaka
aka jest rola firm rodzinnych w przeciwdziałaniu kryzysom
gospodarczym i niwelowaniu skutków tych zjawisk?
- Firmy
irmy rodzinne w Polsce. Wyniki badań.
b
- W jaki sposób należy wspierać firmy rodzinne?
- Jak wygląda współpraca z samorządami terytorialnymi?
• Firmy rodzinne wobec współczesnych wyzwań:
- Czy
zy firmom rodzinnym brakuje sukcesorów?
- Czy
zy firmy rodzinne są innowacyjne?
- Czy
zy firmy posiadają potencjał ekspansji zagranicznej?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Jesus Casado, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia
Przedsiębiorstw Rodzinnych,
• Katarzyna Gierczak-Grupińska,
Gierczak
Prezes Fundacji Firmy Rodzinne,
• Gordian Gudenus, Partner, Bank Gutmann,
• Kaja Kwaśniewska,
aśniewska, Współwłaścicielka firmy rodzinnej „Zespół Tłumaczy
Kwaśniewscy s.c.” z Warszawy,
• Dr Jacek Lipiec, Wykładowca w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie,
• Paweł Makarczyk, Współwłaściciel „Firmy Rodzinnej Makarczykowie”
Sp.jawna,
27
• Dr Andrzej Marjański,
Mar
Współwłaściciel Przedsiębiorstwa „DREMAR” s.c.,
• Małgorzata Mączyńska, Główny Specjalista w Departamencie Rozwoju
Kapitału Ludzkiego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Moderator:
rof. dr hab. Jan Klimek , Zastępca Prezesa Zarządu Związku Rzemiosła
• Prof.
Polskiego, Dyrektor Instytutu Przedsiębiorczości Szkoły Głównej Handlowej
w Warszawie, Prezes Zarządu Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej
Przedsiębiorczości w Katowicach, członek Europejskiego Komitetu
Kom
Ekonomiczno
Ekonomiczno-Społecznego
Partner
er Merytoryczny Kongresu
11.30-13.30
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw
Spotkania B2B
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2
Partner wydarzenia: Centrum Obsługi
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Inwestora
i
Eksportera
Urzędu
Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii
,Turcji i z Polski.
Partner Merytoryczny Kongresu
11.30-13.30
Sukces biznesowy w Austrii – szanse dla polskich
olskich inwestorów
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11
Zagadnienia:
•
•
•
•
Jak modele
odele ogólnoświatowego łańcucha dostaw zyskują na znaczeniu
w sektorze MŚP?
Usługi i innowacje – więcej miejsc pracy niż inwestycje „greenfield”
w produkcji.
„Miękkie czynniki” dla inwestycji a suche dane liczbowe.
Rola Strefy Rozwoju Gospodarczego i Parków Nauki i Technologii – różnice
w Polsce i w Austrii.
28
•
Dotacje unijne a zwolnienia podatkowe.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Michał Dąbrowski, Członek Zarządu Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji
Zagranicznych,
• Jerzy Jędrzejewski, Radca, K ierownik W ydziału Promocji Handlu i Inwestycji
w Wiedniu,
• Bernd Langoth, Partner, WILDMOSER/KOCH & PARTNER - Rechtsanwälte
GmbH,
• Peter Löschl, Doradca Międzynarodowy, Austrian Business Agency,
• Dariusz Miłek, Prezes CCC S.A.,
• Michael Strugl, Minister ds. Gospodarki i Europejskich w Rządzie Górnej
Austrii,
• Christian Hofer, Konsul Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Linzu.
Moderator:
•
Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
Partnerzy Merytoryczni Kongresu
11.30-13.30
EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
Gdzie jesteśmy? Ekosystem startupowy w Polsce na tle Europy i Stanów
Zjednoczonych
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3
Zagadnienia:
•
•
•
Polski ekosystem startupowy – ile jest właściwie warty? Fakty, liczby, pieniądze.
Zadyszka gospodarki Unii Europejskiej. Jednolity rynek cyfrowy rozwiązaniem dla
ociężałej Europy?
United States of Startups? Ile rzeczywiście jest startupowości w gospodarce
USA?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Leszek Czech, Zastępca Dyrektora Departamentu Komunikacji Zewnętrznej
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
29
• Chris Garcia, Reprezentant młodych przedsiębiorców z USA, Pacific Council,
• Przemysław Grzywa, Wiceprzewodniczący w Forum Młodych
Przedsiębiorców w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach,
• Tomasz Popów, Założyciel, Prezes Zarządu Akceleratora LIFT-OFF,
LIFT
• Maciek Sadowski,
Sadowsk Prezes Zarządu Startup Hub Poland,
• Dimitris Tsingos, Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych
Przedsiębiorców,
• Darek Żuk, Prezes „Polska Przedsiębiorcza”.
Moderator:
•
Eliza Kruczkowska, Prezes Zarządu Startup Poland
Partner Wspierający Kongresu
Biznesowy Partner Sesji
Partnerzy
rzy Merytoryczni Kongresu
11.30-13.30
Future Entrepreneurs 2015
Spotkania z liderami
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9
30
Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi Kongresu
– którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości, własnego
biznesu i rozwoju.
Zaproszeni liderzy:
11:30-12:30
Sohrab Fadai
•
•
•
Przewodniczący Young Entrepreneurs of Sweden YEOS,
Pisarz, autor kilku książek o tematyce przedsiębiorczości,
Szwedzki przedsiębiorca.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli /
pytania od moderatora / pytania od uczestników z sali
12:30-13:30
Krzysztof Jędrzejewski
•
•
•
36. Pozycja w Rankingu Forbes’a „100 najbogatszych Polaków 2015”,
Główny Akcjonariusz i Przewodniczący Rady Nadzorczej Kopex S.A. (grupa
zatrudnia ponad 6 tys. pracowników),
Przedsiębiorca wyczulony na potrzeby ludzi wykluczonych społecznie i im
pomagający.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania
od moderatora / pytania od uczestników z Sali
Prowadzący:
•
Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
•
Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Partner Merytoryczny Kongresu
31
13.30-14.00
14.00-16.00
Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
Google | Internetowe Rewolucje - czyli jak rozwijać firmę w internecie –
warszat
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D
Internet jest uniwersalnym narzędziem, dostępnym dla każdego biznesu –
niezależnie od wielkości, branży czy lokalizacji. Na warsztacie Internetowych
Rewolucji dowiesz się jak wykorzystać jego potencjał i rozwinąć umiejętności,
które pomogą Twojej firmie
firmie osiągnąć sukces na rynku polskim, europejskim, a
nawet globalnym.
W dniach 12.10-14.10.2015
14.10.2015 w trakcie Kongresu możesz również spotkać się
z ekspertami Internetowych Rewolucji na indywidualnych warsztatach z
zakresu umiejętności cyfrowych – znajdź ich w strefiee Internetowych Rewolucji
na Targach Biznes Expo.
Dzięki pozyskanym umiejętnościom, będziesz w stanie nie tylko wprowadzić
rozwiązania internetowe w swojej działalności, ale także zrobić to świadomie
i wykorzystać je w optymalny dla ich potrzeb sposób.
Partner Wspierający Kongresu
14.00-16.00
Możliwości rozwoju MŚP w obszarze innowacyjnych technologii na
przykładzie branży lotniczej
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5
Zagadnienia:
•
•
•
W jaki sposób firmy sektora MŚP mogą rozwijać się w otoczeniu przemysłu
lotniczego?
Spotkanie dwóch światów (nauki i biznesu) na drodze wzmocnienia
konkurencyjności - czyli kooperacja w ramach konsorcjów badawczych
i klastrów lotniczych.
Polskie cargo lotnicze
lotn
– kierunki rozwoju.
32
•
Doświadczenia I edycji Konkursu Programu INNOLOT – rekomendacje
na przyszłość.
• Wsparcie unijne dla rozwoju innowacji w branży lotniczej w nowej perspektywie
finansowej 2014-2020.
• Doświadczenia europejskie w rozwoju lotnictwa biznesowego.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Michał Bańka, Dyrektor Departamentu Wsparcia Instytucji Otoczenia
Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Jarosław Bulanda, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry
Polskie,Dyrektor Biura Śląskiego Klastra Lotniczego,
• Krzysztof Kot, Dyrektor ds. Infrastruktury Górnośląskiego Towarzystwa
Lotniczego S.A.
• Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,
• Andrzej Rybka, Dyrektor Biura Dolina Lotnicza,
• Małgorzata Skibska-Zielińska, Ekspert w Biurze Dyrektora Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju,
• Frank Wagner, Prezes Lufthansa Group w Polsce.
Moderator:
• Witold Załęski, Członek Rady Nadzorczej Bielskiego Parku Technologicznego
Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.
Partnerzy Wspierający Kongresu
14.00-16.00
Regiony europejskie – konkurencja czy współpraca?
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8
Zagadnienia:
•
•
•
•
Jak kształtuje się konkurencyjność woj. Śląskiego i woj. Małopolskiego,
rywalizacja czy współpraca? – przekrojowy obraz konkurencyjności regionów w
wymiarze ogólnokrajowym.
Konkurencyjność regionów Austrii. Jak kształtują się relację pomiędzy wielkimi
regionami kraju a mniejszymi?
Konkurencyjność regionów Chorwacji. Jak obecnie kształtuje się polityka rozwoju
regionalnego państwa leżącego na pograniczu Europy Środkowej i Europy
Południowej.
„Dobre praktyki” w zakresie konkurencyjności i współpracy regionalnej,
zagraniczne wzory dla Polski.
33
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
alfabe
• Kazimierz Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
• Britta Brith, Dyrektor Generalna Clearingstelle Mittelstand, Wysoka
Przedstawicielka Regionu Nadrenii Północnej-Westfalii,
Północnej
• Marek Sowa, Samorządowiec, Członek Zarządu Województwa, Marszałek
Marszał
Województwa Małopolskiego,
• Ivan Soža, Prezes Izby Gospodarczej z miasta Szybenik,
• Dr Michael Strugl, Członek Zarządu w Rządzie Regionalnym Górnej Austrii,
• Dr Andrzej Szteliga, Pełnomocnik Marszałka, Szef Biura Regionalnego
Województwa Śląskiego w Brukseli.
Moderator:
• Marek Kłoczko, Wiceprezes, Dyrektor Generalny Krajowej Izby Gospodarczej
Współgospodarz Kongresu
14.00-16.00
Rozwój klastrów - TAK! Tylko jak?
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
Jaki jest stan rozwoju klastrów w Polsce i w Europie w świetle badań
prowadzonych przez m.in. Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych i Polską
Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości?
W jakim kierunku rozwijają się klastry w Polsce, a w jakim w Europie
(trendy,
endy, nowe zjawiska)?
Standardy i jakość zarządzania w klastrach – wymysł administracji
czy kalkulacja biznesowa?
Na jakie wsparcie publiczne na poziomie regionalnym, krajowym
i ponadnarodowym mogą liczyć klastry w Polsce?
Dynamiczny rozwój klastrów w Polsce
Po
– czy wszystko zależy od wsparcia
publicznego?
Warunki nadania statusu Krajowego Klastra Kluczowego
(KKK) – jak zarządzać klastrem, by uzyskać status?
Jeśli nie KKK, to co? Różne modele rozwoju klastrów w Polsce.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
alfab
• Dr Mateusz Górka, Członek Zarządu Polskiego Klastra Aluminium, posiadającego
status Krajowego Klastra Kluczowego,
• Jakub Karp, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Ekspert certyfikowany
34
•
•
•
•
•
•
przez Europejski Sekretariat Analiz Klastrowych (ESCA),
Dr Marcin Lis, Prorektor ds. Rozwoju i Spraw Studenckich w Wyższej Szkole
Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Jerzy Majchrzak, Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie
Gospodarki,
Kazimierz Murzyn, Prezes Zarządu Fundacji Klaster LifeScience z K rakowa,
Joanna Podgórska, Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju
Przedsiębiorczości i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiębiorczości,
Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Zastępca Dyrektora ds. Innowacji Krajowego
Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE,
Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.
Moderator:
•
Aleksandra Dziadykiewicz, Dziennikarka Redakcji Ekonomicznej, Radio
TOK FM
Główny Partner Instytucjonalny Kongresu
14.00-16.00
Optymalizacja w biznesie
Co dalej z moją dojrzałą firmą – sprzedaż, giełda, sukcesja a może inna
droga? Praktyczny poradnik dla udziałowców i akcjonariuszy
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1
Zagadnienia:
•
•
•
Jak wybrać właściwy moment na „wyjście” z firmy?
Ile czasu trwa „przygotowanie” firmy?
Metody wyceny firmy – praktyczne podejście.
•
•
Wady i zalety poszczególnych form „wychodzenia” z firmy.
Inwestor krajowy czy zagraniczny?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Zbigniew Błaszczyk, Prezes Zarządu TAX-US Sp. z o.o., Doradca Podatkowy,
• Jakub Domeracki, Prezes Zarządu IDEA BOX S.A.,
• Jacek Groyecki, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający Firmy 3S S.A.,
• Piotr Mazur, Prezes Firmy Mazur Sp. z o.o., S.k.,
• Piotr Rybicki, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl, Wiceprezes
35
•
•
•
•
Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Katarzyna Stabińska, Adwokat Kancelaria Ślązak, Zapiór i Wspólnicy,
Paweł Szataniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej WIELTON S.A.,
Rafał Tuzimek, Prezes Zarządu Domu
u Maklerskiego Navigator Capital,
Maciej Wiśniewski, Ekspert ds. Przywództwa i Zarządzania.
Moderator:
• Anetta Chlebica-Zawada,
Chlebica
Dziennikarka, Polskie Radio Katowice S.A.
S.A
Biznesowy Partner Główny Sesji
Sesj
Partner Wspierający Kongresu
Partner Merytoryczny Sesji
14.00-16.00
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
przedsiębiorstw
Spotkania B2B
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2
Partner wydarzenia: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii,
Austrii Turcji i
z Polski.
Partner Merytoryczny Kongresu
14.00-16.00
Miejskie technologie i inteligentne miasta – prognozy
rognozy dla wdrożenia
projektu w Polsce przy pomocy funduszy unijnych
36
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11
Zagadnienia:
•
•
•
•
Redukcja odpadów i utylizacja odpadów - priorytety w zarządzaniu inteligentnym
miastem.
Pomysły na wdrożenie dyrektywy ramowej UE w sprawie odpadów – czy są
efektywne przy planowaniu i ustanawianiu praktycznych rozwiązań?
Trudności gmin z międzynarodowymi przetargami i projektami PPP.
Najlepsze przykłady i przyszłe trendy w Polsce i Austrii.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Jan Bondaruk, Główny Instytut Górnictwa,
• Dr Walter Bremberger, MBA, Dyrektor Izby Gospodarczej Górnej Austrii,
• Dr Christian Hofer, Honorowy Konsul Polski w Austrii, Były Dyrektor Izby
Gospodarczej Górnej Austrii,
• Małgorzata Mańka-Szulik, Prezydent Miasta Zabrze, Przewodnicząca
Górnośląskiego Związku Metropolitalnego,
• Horst Müller, Dyrektor Generalny Müller Umwelttechnik,
• Werner Pamminger, Director, Business Upper
Austria – OÖ Wirtschaftsagentur GmbH,
• Heinz Pascher, Wspólnik w Uniconsult Polska doradztwo
ds. Austriacko – Polskich relacji biznesowych.
• Sławomir Sobociński, Zastępca Dyrektora Produkcji ds. Odzysku i Recyklingu.
Moderator:
•
Przemysław Jedlecki, Dziennikarz, Gazeta Wyborcza Katowice
Partner Merytoryczny Kongresu
EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
14.00-16.00
Zjazd delegatów organizacji członkowskich Europejskiej Konfederacji Młodych
Przedsiębiorców w Brukseli
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 10
Wydarzenie zamknięte. Skierowane dla członków Europejskiej Konfederacji Młodych
Przedsiębiorców.
Partnerzy Merytoryczni Kongresu
37
14.00-16.00
Szkolnictwo a przedsiębiorczość
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 3
Zagadnienia:
•
•
•
•
Efektywność edukacji przedsiębiorczości w krajach UE.
Różnice w systemach edukacyjnych przedsiębiorczości w UE.
System nauczania przedsiębiorczości w USA.
Rekomendacje UE dotyczące edukacji przedsiębiorczości.
•
Nauka przedsiębiorczości przez praktyków.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Margherita Bacigalupo, Oficer Naukowy Wspólnego Centrum Badawczego
Instytutu Studiów Perspektyw Technologicznych, Komisja Europejska,
• Patrick Brady, Wiceprezydent Europy, Bliskiego Wschodu oraz Afryki
Entrepreneurs’ Organization,
• Prof. nadzw. dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz,
Dacko
Rektor Wyższej
Wyższe Szkoły Biznesu w
Dąbrowie Górniczej,
• Prof. Piotr Moncarz, Przewodniczący US-Polish
Polish Trade Council, Profesor na
Uniwersytecie Stanforda w USA,
• Zbigniew Maciej Szymik, Prezes, Grupa Leader, Ekspert w Programie „Młody
Przedsiębiorca w Nowoczesnym Mieście”
• Krzysztof
rzysztof
Wróblewski,
Wiceprzewodniczący
Forum
Młodych
Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
• Prof. Leszek Żabiński, Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.
Moderator:
• Józef Wycisk, Dziennikarz, Polskie Radio Katowice S.A.
38
14.00-16.00
Future Entrepreneurs 2015
Spotkania z liderami
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9
Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi Kongresu
– którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości, własnego
biznesu i rozwoju.
Zaproszeni liderzy:
14:00-15:00
Chris Garcia
•
•
•
Amerykański Biznesmen z Kalifornii,
Najmłodsza Osoba Zakwalifikowana do programu The U.S. Department of
State’s Global Entrepreneurship Program (GEP),
Właściciel start-up’a Technologicznego, Szef Firmy Konsultingowej,
doradzającej startupom i młodym firmom.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od
moderatora / pytania od uczestników z sali
15:00-16:00
Matt Domogała
•
•
•
Absolwent Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, MBA Marketing & MBA
Management na Uniwersytecie PACE w Nowym Jorku,
Ponad tysiąc godzin prac nad projektami społecznymi w USA – głównie
nastawione na pomoc Polakom i promocję naszego kraju (odznaczony przez
Konsula Rzeczpospolitej Polskiej w Nowym Jorku za promocję kultury Polskiej
w USA),
Trener, Mówca, Inspirator.
Formuła spotkania: 60 min. wystąpienia motywacyjnego prowadzącego do
39
odkrywania własnego potencjału
Prowadzący:
•
Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
•
Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Partner Merytoryczny Kongresu
16.15-18:30
Wydarzenia towarzyszące
Debata o przyszłości Śląska
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
•
•
•
•
•
•
•
Jacek Bożek, Prezes Klubu Gaja,
Robert Konieczny, Architekt, KWK Promes,
Wojciech Kuśpik, Prezes Zarządu Grupy PTWP S.A.,
Jarosław Makowski, Radny Sejmiku Śląskiego,
Artur Tomasik, Prezes Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego S.A.,
Piotr Wojaczek, Prezes Zarządu Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
Tomasz Zjawiony, Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.
Wystąpienie podsumowujące:
•
Prof. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie.
Moderator:
•
16.30
Kamil Durczok, Członek Honorowy RIG w Katowicach, Członek Komitetu
Organizacyjnego Europejskiego Kongresu MŚP
Zwiedzanie Kopalni Soli „Wieliczka” wraz z podziemną kolacją –
Organizator: Kopalnia Soli „Wieliczka”
Miejsce zbiórki: parking przy MCK w Katowicach
40
W programie:
Przejazd autokarem Katowice - Wieliczka - Katowice, zwiedzanie z przewodnikiem
zabytkowej Kopalni Soli „Wieliczka” (http://www.kopalnia.pl/), kolacja w jednej z
podziemnych komór solnych.
Koszt wycieczki jednego uczestnika wynosi 150,00 złotych. Warunkiem udziału w
wycieczce jest pokrycie kosztów udziału bezpośredniemu organizatorowi tj. Kopalni.
Warunkiem organizacji wycieczki jest zebranie 50-osobowej grupy.
16.30
Poznaj 3S Data Center - organizator: Grupa 3S
Miejsce zbiórki: parking przy MCK w Katowicach
Obowiązują zapisy.
W programie:
Transport na miejsce i z powrotem, zwiedzanie największego obiektu o łącznej
powierzchni 2200 m2, przeznaczonego do przechowywania infrastruktury
teleinformatycznej, warsztaty „Na co zwrócić uwagę, wybierając swoje data center?”,
możliwość otrzymania voucherów na korzystanie z usług , poczęstunek.
Udział bezpłatny, z uwagi na procedury bezpieczeństwa uczestnicy powinni
zabrać ze sobą dowody osobiste lub paszporty.
19.00
VIVA LATINO - wieczór z muzyką na żywo oraz pokazem tańców
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala A
W programie:
Występ zespołu Jose Torresa, pokazy tańca, nauka tańca, konkursy, animacje, muzyka
na żywo oraz DJ.
Wstęp bezpłatny. Możliwa także rejestracja na miejscu bezpośrednio przed
koncertem od godz.18.00.
14 października
Od 8.00
Rejestracja
9.00-16.30
Targi Biznes Expo
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Hala B
9.00-11.00
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
Do innowacji jeden krok…, czyli jak poprawić zdolność konkurencyjną firmy
sektora MŚP?
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D
41
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
Nauka dla MŚP czy MŚP dla nauki? Korzyści dla obu stron wynikające
z komercjalizacji wiedzy i technologii.
Jakie kroki powinien podjąć mikro, mały i średni przedsiębiorca,
aby rozpocząć współpracę z partnerem ze sfery naukowej?
Jak tworzyć rozwiązania innowacyjne w MŚP?
„Od pomysłu do przemysłu” – jak komercjalizować innowacje?
Finansowanie działalności badawczo – rozwojowej w firmach sektora MŚP.
W poszukiwaniu optymalnego modelu komercjalizacji wiedzy i technologii.
Współpraca staje się faktem – przykłady dobrych praktyk.
Zaproszeni Eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Tomasz Kierzkowski, Dyrektor Biura Funduszy Unii Europejskiej i Programów
Publicznych w Banku Pekao S.A.,
• Dr inż. Rafał Mrówka, Prezes Zarządu CC Poland Plus, Dyrektor Polskiego
Węzła Wiedzy i Innowacji KIC InnoEnergy,
• Katarzyna Papież-Pawełczak,
Papież
Prezes Zarządu SPIN-US
US Sp. z o.o.,
• Jarosław Pichla,
Pichla, Wicedyrektor Departamentu Projektów Własnych Agencji
Rozwoju Przemysłu S.A.,
• Marian Piecha,
Piecha Dyrektor Departamentu Wsparcia MŚP w Ministerstwie
Przemysłu i Handlu Republiki Czeskiej,
• Łukasz Smacki, Prezes Zarządu k12 Sp. z o.o.,
• Honorata Ścisłowicz-Skraba,
Ścisłowicz
Starszy Manager EY,
• Radosław Woźniak,
Woźniak
Wiceprezes Zarządu Europejskiego Funduszu
Leasingowego,
• Izabela Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Wsparcia Działalności
Badawczo--Rozwojowej
Rozwojowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Przedsiębio
Moderator:
• Sylwester Sacharczuk, Dziennikarz, Puls Biznesu
Biznesowy Partner Strategiczny Kongresu
Biznesowi Partnerzy
Partner Merytoryczni Sesji
42
Partner Merytoryczny Kongresu
Partner Instytucjonalny Kongresu
9.00-11.00
Współczesne wyzwania telemedycyny – prawo, ekonomia, zdrowie
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 8
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Finansowe, prawne i medyczne źródła ryzyka w telemedycynie.
Dopuszczalność leczenia na odległość - aktualne regulacje prawne.
Finansowanie usług telemedycznych.
Bariery i czynniki rozwoju telemedycyny.
System informacji w ochronie zdrowia (elektroniczna dokumentacja medyczna).
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Jacek Jędrzejewski, Członek Zarządu Grupy i3D,
• Roman Kusz,
Kus Wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Katowicach,
• Wojciech Maczuch, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w
Katowicach,
• Prof. dr hab. n. med. Aleksander R. Sieroń, Kierownik Katedry i Oddziału
Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Konsultant Wojewódzki w zakresie
angiologii,
• Zbigniew Szkaradnik, Prezes Zarządu 3 Services Factory S.A.,
• Dr n. med. Wojciech Wawrzynek, Kierownik Zakładu Diagnostyki Obrazowej
w Samodzielnym
Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalu Chirurgii Urazowej im.
Dr J. Daaba w Piekarach Śląskich, Konsultant Wojewódzkiw dziedzinie
radiologii.
Gość specjalny:
•
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia.
Moderatorzy:
Bielska
Kierownik Studiów Stacjonarnych Wydziału
• Dr Agnieszka Bielska-Brodziak,
Prawa i Administracji w Uniwersytecie
Uniwersyteci Śląskim w Katowicach
• Dr Paweł Janik, Wydział Informatyczny Uniwersytetu
ersytetu Śląskiego w Katowicach
43
Współorganizator Kongresu
Partner Wspierający Kongresu
9.00-11.00
Jak zarobić na wolnym czasie - MŚP w branży turystycznej
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 4
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Tradycyjne i nowe produkty turystyczne – konkurencja czy współpraca.
Rola MŚP w tworzeniu produktów turystycznych oraz marki turystycznej
regionu.
Bariery funkcjonowania MŚP w sektorze turystyki. Rola jakości kadr w MŚP.
Zarządzanie sieciowe jako element współpracy branży turystycznej.
Miejsce MŚP w systemie zarządzania turystyką.
•
Branża ze strategią rozwoju, czy bez?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Grzegorz Boksa, Wiceprezes Jurajskiej Organizacji Turystycznej, Dyrektor
Hotelu Villa Verde Congress & SPA,
• Profesor Górnośląskiej
Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej Tadeusz Burzyński,
Prezes Instytutu Turystyki w Krakowie,
• Krzysztof Jędrocha, Prezes Zarządu JANPOL S.A.,
• Robert Seeber, Przewodniczący Rady ds. Turystyki w Sejmiku Wojewódzkim
Górnej Austrii,
• Krystyna Szczęsny, Menedżer turystyki
urystyki i hotelarstwa, Wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej w Chorzowie,
• Włodzimierz Szeląg, Dyrektor Zagranicznego Ośrodka Polskiej Organizacji
Turystycznej w Wiedniu,
• Dr Barłomiej Walas, Wiceprezes Polskiej Organizacji Turystycznej,
Wykładowca Wyższej Szkoły Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej.
Moderator:
•
Agnieszka Sikorska, Dyrektor Biura Śląskiej Organizacji Turystycznej
Partner Merytoryczny Kongresu
44
Partner Wspierający Kongresu
9.00-11.00
Optymalizacja w biznesie
Innowacyjność w ochronie informacji biznesowych i danych osobowych
osobowy
szansą na rozwój sektora MŚP
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 6
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Czy każdy przedsiębiorca MŚP może ubiegać się o kontrakty (NATO i MON)
związane z dostępem do informacji niejawnych?
Które informacje podlegają obowiązkowej ochronie, a które fakultatywnej?
Czy innowacyjna ochrona informacji biznesowych jest jeszcze mitem
czy też docenianym stanem bezpieczeństwa firmy?
Nowe technologie, systemy i rozwiązania organizacyjne ochrony informacji,
inform
a
rozwój MŚP?
Więcej rygli w szafach czy więcej wiedzy i świadomości na temat zagrożeń
i ulotu informacji?
Dlaczego przedsiębiorca boi się wdrażać procedury ochrony informacji
i danych osobowych? Co stanowi główną przyczynę? Sankcje prawne
za nieprzestrzeganie
przestrzeganie przepisów?
Przedsiębiorco bądź bezpieczny – chroń sam swoje aktywa informacyjne.
To slogan czy konieczność innowacyjnego rozwoju firmy?
Czy i na ile państwo stymuluje i pomaga przedsiębiorcy w ochronie informacji.
Gdzie przedsiębiorca MŚP może
m
zwrócić się o pomoc?
Jakie straty ponoszą MŚP i gospodarka polska z powodu zaniedbań i utraty
informacji?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Mec. Tomasz Cygan, Prawnik, Adwokat, Doktorant Wydziału Prawa i
Administracji w Uniwersytecie Śląskim,
• Prof. nadzw. dr hab. inż. Leszek F. Korzeniowski, Prezes Zarządu
Europejskiego Stowarzyszenia Nauk o Bezpieczeństwie,
• Andrzej Lewiński, Zastępca Generalnego Inspektora Ochrony Danych
Osobowych,
• Dr Paweł Litwiński, Adwokat, Instytut Allerhanda,
• Prof.
f. dr hab. Aleksander Nawrat, Instytut Automatyki Politechniki Śląskiej,
• Piotr Pawłowski, Członek Zarządu ds. Handlowych 3S S.A.,
45
•
•
•
Płk. Kazimierz Ślusarczyk, Były Szef Delegatury Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego w Katowicach,
Wojciech Thomas, Dyrektor ds. Marketingu w Doosan Babock Energy Polska
Sp. z o.o.
Prof. dr hab. inż. Stanisław Trenczek, Dyrektor Instytutu Technik
Innowacyjnych EMAG.
Moderator:
•
Tadeusz Koczkowski, Prezes Zarządu Krajowego Stowarzyszenia Ochrony
Informacji Niejawnych
Partner
ner Merytoryczny Kongresu
Partner Wspierający Kongresu
9.00-11.00
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii dla nowoczesnego
przedsiębiorcy
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 7
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w Regionalnym
Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
2014
Rola WFOŚiGW we wsparciu działań zmierzających do poprawy efektywności
energetycznej i promocji OZE.
Poszanowanie energii w budynkach – dobre praktyki.
Likwidacja
ikwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności
energetycznej – program KAWKA.
Plan Gospodarki Niskoemisyjnej – rola dokumentu.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
•
•
•
•
Piotr Gołębiowski, Wiceprezes Zarządu ds. Rozwoju i Portfela TAURON
Sprzedaż
rzedaż Sp. z o.o.,
Szymon Liszka, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii,
Marek Madej, Prezes Zarządu Marani Sp. z o.o.,
Andrzej Pilot, Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
46
•
•
i Gospodarki Wodnej w Katowicach,
Wojciech
ojciech Saługa, Marszałek Województwa Śląskiego.
Wojciech Stawiany, Ekspert z Departamentu Ochrony Klimatu Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Moderator:
• Maciej Gramatyka, Rzecznik Prasowy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach
Biznesowy Partner Wyłączny Sesji
9.00-11.00
Przywództwo - Strategia - Dialog
Dialog jako metoda rozwiązywania
rozwiązywania konfliktów pracowniczych
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 1
Zagadnienia:
•
•
•
Teoretyczno – naukowe podstawy kwestii dialogu jako metody rozwiązywania
konfliktów pracowniczych, adresowane do odbiorców Sektora MŚP
(pracowników i przedsiębiorców).
Dialog, oblicze praktyczne. Wartości dodatnie płynące z tej formy komunikacji
oraz konsekwencje jego braku
b
na przykładzie Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.
Rozwiązywanie konfliktów pracowniczych za pomocą dialogu przez naszych
sąsiadów zza granicy, dobre praktyki (Austria/Niemcy).
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Bożena Borys-Szopa,
Borys
Polska działaczka związkowa, Główny Inspektor Pracy
w latach 2006-2008,
2006 2008, Minister w Kancelarii Prezydenta RP w latach 20092009
2010, Radna Sejmiku woj. śląskiego, Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki
Społecznej w Europie Środkowej, Członek Europejskiego Stowarzyszenia
St
Teologów Katolickich,
• Jiri Cienciala, Pełnomocnik Rządu ds. Kraju Morawsko-Śląskiego
Morawsko
i Kraju
Usteckiego, Minister Handlu i Przemysłu w Rządzie Tymczasowym Republiki
Czeskiej w latach 2013–2014,
2013
• Michał Kuszyk, Mediator Jastrzębskiej Spółki Węglowej,
Węgl
Psycholog,
Właściciel firmy Kuszyk Mediacje Michał Kuszyk” z siedzibą w Legnicy ,
• Arkadiusz Wuwer, Członek Rady Kapłańskiej Archidiecezji Katowickiej,
Sekretarz Rady Społecznej przy Arcybiskupstwie Metropolicie Katowickim,
Przewodniczący Komisji ds. Społecznych II Synodu Archidiecezji Katowickiej,
Członek Stowarzyszenia Katolickiej Etyki Społecznej w Europie Środkowej,
Członek Europejskiego Stowarzyszenia Teologów Katolickich,
Katolickich
47
•
Jarosław Zagórowski, Były Prezes Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej
S.A., Członek Rady Nadzorczej w Grupie Tauron.
Moderator:
• Maria Trepińska, Dziennikarka, Forbes Polska ,Laureatka Laurów Umiejętności
i Kompetencji
9.00-11.00
Przedsiębiorczość niejedno ma imię
Przyszłość mojej firmy rodzinnej – czy tylko sukcesja? Historie prawdziwe
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 5
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Czy sukcesja jest zawsze najlepszym rozwiązaniem dla przyszłości firmy
rodzinnej?
Profesjonalny zarząd zamiast lub obok rodziny w firmie.
Upublicznienie firmy jako źródło rozwoju lub sposób oddania
odpowiedzialności za firmę.
Sprzedaż firmy sposobem zapewnienia przyszłości firmy i majątku
właściciela.
Rozwiązania mieszane sposobem na optymalizację przyszłości firmy i rodziny.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
•
•
•
•
•
•
Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego V Europejskiego Kongresu MŚP,
Wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej,
Ryszard Florek, Prezes Zarządu FAKRO Sp. z o.o,
Jacek Kozłowski, Właściciel KOMANDOR S.A.,
Józef Mokrzycki, Prezes Zarządu Mo-BRUK S.A.,
Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu Centrum Medycznego ENEL-MED SA,
Henryk Siodmok, Prezes Zarządu Grupy ATLAS.
Moderator:
•
Dariusz Bednarski, Partner Zarządzający w Grant Thornton Polska
Partner Merytoryczny Kongresu
9.00-11.00
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
Spotkania B2B
48
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2
Partner wydarzenia: Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.
Zaproszeni goście: firmy z wielu krajów, m. in. z Czech, Słowacji, Rosji, Austrii, Turcji i
z Polski.
Partner Merytoryczny Kongresu
9.00-11.00
Euroazjatycka Unia Gospodarcza – alternatywa dla Unii Europejskiej?
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alternatywa czy dopełnienie?
Czy Euroazjatycka Unia Gospodarcza jest konkurencją w perspektywach
integracyjnych Unii Europejskiej z USA?
Czy Euroazjatycka Unia Gospodarcza i Chiny są w stanie wykształcić nowy
porządek ekonomiczny świata?
BRICS – nowy model integracji (grupa państw rozwijających
się – Brazylia, Rosja, Indie, Chiny oraz od 2011 r. Republika Południowej Afryki).
Białoruś i Polska na tle globalnych procesów integracyjnych.
Co dalej na Wschodzie – jak prowadzić interesy z Rosją?
Kazachstan – rosnąca potęga gospodarcza.
Białoruś – studium przypadku Bel-Plast International: Praktyczny przykład
polsko-białoruskiej kooperacji produkcyjnej i handlowej.
Armenia – brama dla rynków lokalnych,
Euroazjatycka Unia Gospodarcza w obliczu globalizacji i kryzysu ekonomicznego.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Dr Marcin Jałowiecki, Ekonomista, Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowejw
Chorzowie,
• Piotr Guzowski, Prezes Polsko-Kazachstańskiej Izby Handlowo-Przemysłowej,
• Vahan Hovsepyan, Dyrektor Generalny w New Education Technology Fund
(Organizator Projektu Autorally Project),
• Dr Sebastian Kawczyński, Prezes Zarządu Plagiat.pl Sp. z o.o.,
• Vladimir Nefedov, Przedstawiciel Handlowy Federacji Rosyjskiej w
Rzeczypospolitej Polskiej,
• Anatol Vielikin, Wiceprezes Polskiego Klubu Biznesu na Białorusi,
• Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby HandlowoPrzemysłowej.
49
Moderator:
•
Adam Sojka, Redaktor, TVP Katowice
Biznesowy Partner Kongresu
Partner Wspierający Kongresu
9.00-11.00
EU-US
US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
Akademia Marketingu i Sprzedaży cz.I „Twój klient – online, czyli social
media w służbie sprzedaży”
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 3
Prowadzący:
•
Paweł Jóźwik, General Performance Manager w Click Community
Partner Merytoryczny Warsztatu
Partnerzy Merytoryczni Kongresu
9.00-11.00
Future Entrepreneurs 2015
Spotkania z liderami
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 9
50
Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi
Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości,
własnego biznesu i rozwoju.
Zaproszeni liderzy:
9:00-10:00
Dimitris Tsigos
•
•
•
Przewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES for
Europe w Brukseli,
Właściciel Akceleratora start-up’owego w Atenach,
Inwestor, Przedsiębiorca, Społecznik.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania
od moderatora / pytania od uczestników z Sali
10:00-11:00
Anna Kruk i Wojciech Kruk Jr.
•
•
•
5. Pokolenie Poznańskiej Rodziny Jubilerskiej,
Wojciech Jr. od zawsze interesował się rodzinnym biznesem, a szlify zdobywał
pracując w Szwajcarii, Chinach i w wielu innych zakątkach świata,
Anna jest Projektantką Mebli ,Ubrań, Opakowań, Wnętrz, Przestrzeni
Publicznych, Grafiki Komputerowej i Biżuterii (praktykowała m.in. w Barcelonie
u mistrza złotniczego Jaime Diaz).
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od
moderatora / pytania od uczestników z Sali
Prowadzący:
•
Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
•
Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Partner Merytoryczny Kongresu
51
11.00-11.30
Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
11.30-13.30
Nanotechnologie i nanomateriały
nanom
narzędziem rozwoju MŚP
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 7
Zagadnienia:
•
•
•
•
Wszechobecność nanotechnologii.
Obserwatorium Nanotechnologii i Nanomateriałów kopalnią innowacji.
Śląska sieć jednostek nanotechnologicznych na tle europejskich partnerów
i konkurentów.
Przykłady dobrych praktyk transferu wyników prac badawczych „nano”
do przedsiębiorstw, czyli jak przekraczać barierę nauka-biznes.
nauka biznes.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Tomasz Bigaj, Członek Zarządu Smart Nanotechnologies Sp. z o.o.,
• Dr Martin Eibelhuber, EV Group, St. Florian am Inn,
• Dr inż. Andreas Glenz, Prezes Zarządu PREVAC Sp. z o.o.,
• Aleksandra Monsiol-Szatkowska,
Monsiol
Pełnomocnik Prezydenta Katowic
ds.Wspierania Innowacyjności,
• Zbigniew Mularzuk, Prezes Zarządu NANO-CARBON
CARBON Sp. z o.o.,
• Dr inż. Krzysztof Skupień,
Skupień Właściciel 3D NANO,
• Prof. dr hab. Jacek Szade,
Szade Uniwersytet Śląski w Katowicach.
Moderator:
•
Dr inż. Marcin Libera, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych
Polskiej Akademii Nauk
Współorganizator Kongresu
11.30-13.30
Bezpieczna infrastruktura transportowa dla gospodarki. Rozwój czy hamulec
dla przedsiębiorczości?
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 6
52
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Jakie wyzwania stoją przed krajową infrastrukturą transportową
dla gospodarki?
Finansowanie infrastruktury transportowej.
Wymagania i certyfikaty bezpieczeństwa infrastruktury transportowej.
Kształcenie kadr dla potrzeb zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury
transportowej.
Model zintegrowanego systemu infrastruktury transportowo – przesyłowej
Polski.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Stanisław Ból, Dyrektor ArcelorMittal Poland SA,
• Daniel Dygudaj, Dyrektor PKP PLK SA,
• Tadeusz Freisler, Prezes Zarządu Tramwaje Śląskie SA,
• Prof. Adam Prokopowicz, Instytut Globalnych Innowacji, Ekonomii i
Logistyki,
• Artur Tomasik,
Tomasik Prezes Zarządu Górnośląskiego Towarzystwa Lotniczego SA,
• Sławomir Wawrzyniak, Wiceprezes Zarządu Plazma System SA.
Moderator:
•
Prof. dr hab. inż. Marek Sitarz, Kierownik Katedry Transportu Szynowego w
Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej
Partner Wspierający Kongresu
11.30-13.30
Partnerska współpraca
współp
samorządów terytorialnych z MŚP warunkiem
rozwoju gospodarczego
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe,
K
Sala 4
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Znaczenie współpracy samorządów lokalnych
lokalnych i powiatowych z sektorem MMŚP.
W jaki sposób samorządy powinny tworzyć klimat przyjazny małej i średniej
przedsiębiorczości?
Jak zaangażować MŚP w aktywny dialog i partnerską współpracę
z samorządem?
Odpowiednia infrastruktura i instrumenty wsparcia przedsiębiorczości
a potrzeby MŚP.
Współpraca władz samorządowych z przedsiębiorcami – pozytywne praktyki.
53
•
•
•
•
Sposoby ulepszania współpracy między samorządem a MŚP – jak zmienić
stosunek samorządów do MŚP i odwrotnie?
Rola samorządów we wspieraniu konkurencyjności i innowacyjności MŚP.
Sesja
sja Rad Miejskich dotycząca rozwoju lokalnej przedsiębiorczości jako metoda
rozpoznania istotnych problemów lokalnych firm i możliwość opracowywania
doraźnych programów wsparcia.
Rewitalizacja społeczno-gospodarcza
społeczno
przestrzeni miejskiej.
Zaproszeni eksperci
ci (w porządku alfabetycznym):
• Henryk Borowski, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Budowlanego
HB-UNIBUD
UNIBUD S.A.,
• Juhasz Gabor,
Gabor Reprezentant Izby Gospodarczej z Węgier,
• Kazimierz Karolczak,
Karolczak, Członek Zarządu Województwa Śląskiego,
• Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów,
• Mariola Misztak-Kowalska,
Misztak
Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji
Otoczenia Biznesu w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
• Eugeniusz Romański, Dyrektor Śląskiego Centrum Społeczeństwa
Informacyjnego,
• Henryk Zaguła, Zastępca Prezydenta Miasta
asta Dąbrowa Górnicza,
• Andrzej Zdebski, Prezydent Izby Przemysłowo-Handlowej
Handlowej w Krakowie.
Moderator:
• Kazimierz Krupa, Redaktor Naczelny magazynu Manager
Współgospodarz Kongresu
Partner Wspierający Kongresu
Partnerzy Samorządowi Kongresu
11.30-13.30
Jak uzdrowić system ochrony zdrowia?
Miejsce: Międzynarodowe
arodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 8
54
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Jakie wyzwania stoją przed polskim systemem ochrony zdrowia?
Zdrowie publiczne. Co zmieni ustawa? Zachowania prozdrowotne. Jaka jest rola
przedsiębiorców w zakresie profilaktyki i popularyzacji zdrowego trybu życia?
Finansowanie ochrony
ochro zdrowia. Modele europejskie.
Finansowanie publiczne i prywatne ochrony zdrowia. Współpłacenie
i dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne. Realia polskie.
Rola i potencjał prywatnej opieki medycznej w sektorze ochrony zdrowia.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Dr Grzegorz Głód, Prodziekan Wydziału Ekonomii ds. Studiów
Niestacjonarnych w Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach,
• Dr n. med. Jacek Kozakiewicz,
Kozaki
Prezes Zarządu Śląskiej Izby Lekarskiej,
• Dr n. med. Beata Małecka-Libera,
Małecka
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
• Dr n. med. Tomasz Romańczyk,
Romańczyk, Konsultant Zarządu ds. Medycznych
TÜV NORD Polska,
• Jerzy Szafranowicz, Zastępca Prezydenta Miasta Chorzów
w d s.
Gospodarczych.
Gość specjalny:
•
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia.
Moderator:
• Jadwiga Woźnikowska-Skowrońska,
Woźnikowska
Dziennikarka, Polskie Radio Katowice
S.A.
Partner Wspierający Kongresu
11.30-13.30
Optymalizacja w biznesie
Pasja + biznes = sukces!
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala D
Zagadnienia:
•
•
•
Jak sprawić, by nasza pasja stała się pracą?
Pasja jest moim dodatkowym źródłem dochodów. Kiedy podjąć decyzję,
by stała się podstawowym źródłem utrzymania?
Jak pogodzić prowadzenie firmy opartej na pasji z innymi dziedzinami życia?
55
•
Blaski i cienie biznesu opartego na pasji z perspektywy doświadczeń znanych
osób, które wybrały tę drogę.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Brendan Burns, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
• Tomasz Godziek, Współwłaściciel Poszetka.com,
• Ania Kruk, Dyrektor Kreatywna marki biżuterii modowej ANIA KRUK,
stworzonej w 2012 roku wspólnie z Bratem Wojciechem Krukiem jr,
• Wojciech Kruk jr, Prezes Zarządu ANIA KRUK Sp. z o.o.,
• Maria Ożga, Finalistka II edycji Programu MasterChef, autorka bloga
kulinarnego www.ksiegowawkuchni.pl,
• Tomasz Szabelka, Słynny śląski fryzjer, Filantrop, Właściciel Studia
Fryzjerskiego w Chorzowie, Inicjator projektu „Mobilny fryzjer”.
Moderator:
• Maciej Głogowski, Szef Redakcji Ekonomicznej, Radio TOK FM
11.30-13.30
Zmiany przepisów Ordynacji Podatkowej
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 1
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
•
Czy wprowadzone i planowane projekty zmian przepisów ordynacji podatkowej
to rzeczywista pomoc dla przedsiębiorców czy zapowiedzi dalszych zmian?
Nieświadomy błąd, czy oczywiste oszustwo? Rola organów podatkowych
w procesie wykrywania przestępczości podatkowej.
Puste faktury. Skala zjawiska i metodologia określania strat budżetowych.
Problem tzw. dobrej wiary w podatku VAT.
Klauzula obejścia prawa podatkowego. Zasady stosowania i spodziewane
efekty.
Asystent podatnika: rola organów podatkowych w krzewieniu wiedzy. Koszty i
korzyści dla przedsiębiorcy.
In dubio pro tributario: obraz dzisiejszy i przyszły w oczach organów
i podatników.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Zbigniew Błaszczyk, Prezes Zarządu TAX-US S p. z o .o., Doradca Podatkowy,
• Dr Mgr. Michal Kozieł, Ph.D, Członek Centrum Informacji i Organizacji Badań
Finansów Publicznych i Prawa Podatkowego Krajów Europy Środkowej i
Wschodniej,
• Izabela Leszczyna, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów,
• Profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika dr hab. Wojciech Morawski,
Katedra Prawa Finansów Publicznych Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu,
• Bartosz Radzikowski, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
56
•
•
Dr Tomasz Sadowski, Radca prawny, Wykładowca akademicki w Katedrze
Prawa i Administracji
Administracji w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,
Piotr Szubert, Manager, Radca prawny w PwC.
Moderator:
•
Józef Wycisk, Polskie Radio Katowice S.A.
Partner Biznesowy Sesji
11.30-13.30
Przedsiębiorczość niejedno ma imię
Małe firmy driverem gospodarki kreatywnej - Warsztat Górnośląskiej
Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości w Chorzowie
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 5
Zagadnienia:
•
•
•
•
Łączenie biznesu, kultury i samorządu na rzecz rozwoju gospodarki kreatywnej –
doświadczenia Śląskich Forów MŚP.
Kreatywna przedsiębiorczość i inwestowanie w branże kreatywne, w tym m.in.
studium przypadku projektu Śląskie Manufaktury Przemysłów Kultury.
Rozwój gospodarki kreatywnej z wykorzystaniem łańcuchów podażowych
i kreatywnych
ch klastrów.
Wsparcie rozwoju mikro i małych firm kreatywnych ze strony instytucji otoczenia
biznesu i samorządu terytorialnego.
Prowadzący:
• Prof. Andrzej Klasik, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Górnośląska
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli w Chorzowie,
• Dr Marcin Budziński, Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości
im. Karola Goduli w Chorzowie, Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej.
Partner Merytoryczny Kongresu
57
11.30-13.30
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
F2F
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2
Face2Face to możliwość osobistego spotkania z ekspertami z różnych dziedzin
przedsiębiorczości.
Od 11:30 do 16:00 będą mogli Państwo porozmawiać z zaproszonymi przez nas
gośćmi. Wśród ekspertów są Radcowie Handlowi polskich i zagranicznych placówek
dyplomatycznych, przedstawiciele Izb (bilateralnych) gospodarczych oraz firm
zajmujących się rynkami zagranicznymi. Spotkania są bezpłatne.
11.30-13.30
Współpraca gospodarcza Europa – Wschód
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11
Zagadnienia:
• Ukraina – perspektywy współpracy w obliczu konfliktów wewnętrznych.
-
Przybliżanie się do europejskich standardów prowadzenia działalności.
Usprawnianie ram prawnych działalności gospodarczych dzięki
komisjom Ukraińskiej Izby Gospodarczej.
• Azerbejdżan – szanse współpracy na Zakaukaziu.
• Kurdystan Iracki – jak robić interesy w krajach o dużym napięciu politycznym?
- Jak duża jest zależność Kurdów od Bagdadu.
- Bezpieczeństwo w Autonomicznym Regionie Kurdystanu Irackiego i
całym regionie.
- Czy trzeba tam być obecnym aby handlować z Kurdami?
• Gruzja – biznes po kaukasku.
- Położenie geograficzne i płynące z tego korzyści oraz bariery, potencjał
gospodarczy i potencjał surowcowy.
- Programy wspierające rozwój gospodarki Gruzji.
• Liberalizacja przepisów w celu zatrudnienia cudzoziemców na terenie Polski.
- Czy przepisy tworzone w celu aktywizacji gospodarki spełniają swoje
funkcje?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
58
•
•
•
•
•
Rashid Shko Ebrahim, Przedstawiciel firmy Roma Markets (Kurdystan Iracki),
Bartosz Mendyk, Ekspert Stowarzyszenia Współpracy Polska-Azerbejdżan,
Mykhailo I. Nepran, Pierwszy Wiceprezes, Sekretarz Generalny Ukraińskiej
Izby Przemysłowo-Handlowej,
Michał Rodak, Właściciel firmy EAT LIFE – Travel in Georgia,
Prof. nadzw. dr hab. Adrian Siadkowski, Kierownik Katedry Bezpieczeństwa i
Zarządzania Kryzysowego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej.
Moderator:
•
Adam Sojka, Redaktor, TVP Katowice
Biznesowy Partner Sesji
11.45-14.00
Forum Polsko-Ormiańskie
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 10
30 ormiańskich firm, w ramach narodowego projektu odwiedzi Katowice.
Celem spotkania jest nawiązanie relacji biznesowych z polskimi
przedsiębiorcami.
Ormiańskie firmy reprezentują sektor IT oraz ICT i są gotowe świadczyć usługi
dla polskich firm.
Program spotkania
1. 11:45 – 12:00 Powitanie.
•
JE Edgar Ghazaryan, Ambasador Armenii w Polsce,
•
Grażyna Henclewska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Gospodarki,
Mr. Vahan Hovsepyan, New Education Technology Fund.
•
2. 12.00-12:30 Potencjał i wzrost sektora ICT w Armenii
•
Mr. Vahan Hovsepyan, New Technology Education Fund.
3. 12:30 – 14:00
B2B networking
59
11.30-13.30
Lista ormiańskich firm jest dostępna pod adresem:
https://b2bharmo.com/Kongres2015/
EU-US
US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
Akademia Marketingu i Sprzedaży cz.II „Monitorowanie sieci –
kształtowanie wizerunku firmy w Internecie”
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 3
Prowadzący:
•
Michał Sadowski, CEO, Prezes Brand24.
Partner Merytoryczny Warsztatu
Partnerzy Merytoryczni Kongresu
Future Entrepreneurs 2015
11.30-13.30
Spotkania z liderami
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 9
Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów – gośćmi
Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości,
własnego biznesu i rozwoju.
Zaproszeni liderzy::
60
11:30-12:30
Luca G. Donelli
•
•
•
Szef Confindustria Giovani Imprenditori - Włoskiej Organizacji Młodych
Przedsiębiorców,
Wiceprzewodniczący Europejskiej Konfederacji Młodych Przedsiębiorców YES
for Europe w Brukseli,
Włoski Przedsiębiorca.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli /
pytania od moderatora / pytania od uczestników z sali
12:30-13:30
Prof. dr hab. n. med. Marian Zembala
•
•
•
Minister Zdrowia,
Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu,
Uczeń i Współpracownik prof. Zbigniewa Religi.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli /
pytania od moderatora / pytania od uczestników z Sali
Prowadzący:
•
Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
•
Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Partner Merytoryczny Kongresu
13:30-14.00
14.00-16.00
Przerwa
Innowacyjna Firma, Inteligentne Miasto, Konkurencyjny Region
Medycyna przyszłości
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 4
Zagadnienia:
• Perspektywy i kierunki rozwoju medycyny.
61
•
•
•
•
•
Kooperacja: nauka – praktyka. Czyli jak współpracować, aby wdrażać
innowacje? Przykłady dobrych praktyk w medycynie.
Transplantologia, inżynieria biomedyczna, kardiologia, kardiochirurgiakardiochirurgia
rozwojowe kierunki medyczne.
Europejska karta dawcy oraz wspólne unijne standardy szansą
sza
na rozwój
transplantologii i ratowanie ludzkiego życia na większą skalę.
Wpływ innych branż na rozwój medycyny,
medycyny, dostępność nowoczesnego sprzętu
medycznego.
Innowacyjne rozwiązania w medycynie.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
•
•
•
•
•
•
•
•
Dr inż. Jarosław Bułka, Wiceprezes Zarządu Silvermedia Sp. z o.o. w
Krakowie,
Prof. dr hab. n. med. Lech Cierpka, Oddział Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i
Transplantacyjnej SPSK im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, Konsultant Krajowy ds. Transplantologii
Klinicznej,
Beata Drzazga, Prezes Zarządu Betamed SA w Katowicach,
Dr hab. inż. Adam Gacek, Dyrektor Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej
ITAM w Zabrzu,
Prof. dr hab. n. med. Marek Gzik, Dziekan Wydziału Inżynierii Biomedycznej
Politechniki Śląskiej,
Kamil Kipiel, Prezes Centrum Transferu Technologii Medycznych Park
Technologiczny Sp. z o.o. w Krakowie,
Krzysztof Łanda, Prezes MedInvest Scanner Sp. z o.o.,
Dr Jan Sarna, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii
im. Z.Religi w Zabrzu, Koordynator programu „Polskie Sztuczne Serce” Sojusz
medycyny, nauki i techniki.
Gość specjalny:
•
Prof. dr hab.
hab n. med. Marian Zembala, Minister Zdrowia.
Moderator:
• Jadwiga Woźnikowska-Skowrońska,
Woźnikowska
, Dziennikarka, Polskie Radio Katowice
S.A.
Partner Wspierający Kongresu
Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji
62
14.00-16.00
Gry komputerowe i multimedia
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 5
Zagadnienia:
•
•
•
•
Gry wideo a sztuka i nauka.
Współpraca branży gier ze szkolnictwem wyższym.
Rozwój branży w Polsce i w Europie.
Bariery prawne dla rozwoju firm z branży gier w Polsce i Europie.
•
Systemy wsparcia finansowego i organizacyjnego dla nowych projektów gier
wideo.
•
Preferencyjne finansowanie z Programów Ramowych UE.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Konrad Czernik,
Czernik Techland,
• Marcin Goldyszewicz, The Farm 51,
• Łukasz Hacura, Prezes Anshar Studios S.A.,
• Dr Remigiusz Kopoczek, Prodziekan ds. Studenckich i Kształcenia
Uniwersytetu Śląskiego,
• Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds.
Instrumentów
trumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej,
• Prof. zw. dr hab. Małgorzata Łuszczak, Dziekan Wydziału Artystycznego
Uniwersytetu Śląskiego,
• Mariusz Socha, Menadżer Treści Digital Dragons, Business Development
Ganymede.
Moderator:
• Wojciech Borczyk, Współwłaściciel firmy Incuvo
Współorganizator Kongresu
Partner Merytoryczny Kongresu
14.00-16.00
Przyszłość transportu wodnego i gospodarki wodnej w Polsce i UE
63
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 6
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
Miejsce transportu wodnego w gospodarce.
Stan szlaków wodnych w Polsce i Europie.
Transport wodny – niewykorzystane możliwości.
Wykorzystanie transportu wodnego w turystyce.
Możliwości rozwoju firm sektora MŚP w oparciu o transport wodny.
•
•
Dobre praktyki na przykładzie zagranicznych rozwiązań.
•
Ryzyko gospodarowania zasobami wodnymi w aspekcie jakości ujmowanych
wód dla sektora wodociągowego.
Bezpieczeństwo zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi
lu w
regionie na przestrzeni 5,10
5, i 20 lat,
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Łukasz Czopik, Prezes Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A.,
• Przemysław Daca, Naczelnik Wydziału Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie
Infrastruktury i Rozwoju,
• Maciej Gromek, Dyrektor w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Warszawie,
• Andrzej
drzej Królikowski, Prezes Ligi Morskiej i Rzecznej,
• Jan Simons, Członek Grupy Pracodawców Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno
Ekonomiczno-Społecznego,
• Kpt. ż. ś. Czesław Szarek, Prezes Zarządu Rady Kapitanów Żeglugi
Śródlądowej,
• Josef Tobola, Specjalista gospodarki wodnej.
Moderator:
• Zbigniew Antonowicz, Członek Zarządu Rady Interesantów Portu Szczecin,
Wiceprzewodniczący Komitetu Gospodarki Wodnej przy Krajowej Izbie
Gospodarczej
Biznesowy Partner Główny Sesji
14.00-16.00
Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - aktualne wyzwania i kierunki
rozwoju
Miejsce: Międzynarodowe
ędzynarodowe Centrum Kongresowe,
Kongresowe Sala 1
Zagadnienia:
•
Jak pobudzić przedsiębiorczość na terenach wiejskich?
64
•
•
•
•
•
•
Jakiego rodzaju wsparcia oczekują od otoczenia instytucjonalnego mikro, mali i
średni przedsiębiorcy z terenów wiejskich? Czy zaplanowane w tym zakresie
działania umożliwiają odpowiednią pomoc dla przedsiębiorców?
Czy środki dedykowane na rozwój przedsiębiorczości na obszarach wiejskich w
ramach perspektywy finansowej 2007-2013
2007
zostały dobrze
ze wykorzystane? Jakie
są efekty ich wdrożenia?
Jakie możliwości wsparcia dla przedsiębiorców z terenów wiejskich będą
dostępne w nowej perspektywie finansowej 2014-2020?
2014 2020? Czy stanowią one
odpowiedź na realne potrzeby tych przedsiębiorców?
Produkt lokalny/regionalny/tradycyjny,
lokalny/regionalny/tradycyjny, turystyka i rekreacja, energia
odnawialna czy może ekologia? Jak uwolnić potencjał wiejskiego
przedsiębiorstwa i wykorzystać lokalne zasoby aby osiągnąć sukces?
Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie motorem rozwoju
przedsiębiorczości
siębiorczości na wsi.
Polskie i europejskie doświadczenia w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na
terenach wiejskich.
Omówienie ww. tez będzie głosem w dyskusji nad koncepcją systemowego wsparcia
przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, nad którą pracuje
pracuje Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Brendan Burns, Członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
Ekonomiczno
• Stanisław Dąbrowa, Wicemarszałek Województwa Śląskiego,
• Dariusz Godlewski, Dyrektor Oddziału Banku Pekao S.A. w Sokołowie
Podlaskim,
• Zbigniew Klimowicz, Prezes Z arządu Grupy Producentów Owoców i Warzyw
Klimowicz Sp. z o.o.,
• Dr inż. Dariusz Nieć, Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich w
Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
• Roman Włodarz,
Włodar Prezes Zarządu Śląskiej Izby Rolniczej.
Moderator:
•
Karol Bujoczek, Redaktor Naczelny Top Agrar Polska
Współgospodarz Kongresu
Biznesowy Partner Strategiczny Kongresu
65
Partner Merytoryczny Kongresu
14.00-16.00
Optymalizacja w biznesie
Lepiej zapobiegać niż leczyć, czyli jak zabezpieczyć firmę przed
niewypłacalnością kontrahenta?
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 7
Zagadnienia:
•
Diabeł czai się wszędzie czyli na co zwrócić uwagę zanim dostarczę
towar/wyświadczę usługę nowemu kontrahentowi?
• Jak szybko sprawdzić wiarygodność potencjalnego partnera biznesowego
z kraju i zagranicy?
• Z jakich narzędzi korzystać, aby skutecznie optymalizować finansową stronę
transakcji biznesowych?
• Jakie mogą być skutki zaniedbań w tym obszarze dla firmy sektora MŚP?
• Jakie działania w zakresie minimalizacji ryzyka finansowego podejmowane są na
poziomie Unii Europejskiej?
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu Biura Informacji Gospodarczej
Info-Monitor
Monitor S.A.,
S.A.
• Stanislav Kučirek,
Kučirek Prezes Słowacko-Polskiej
Polskiej Izby Gospodarczej,
• Piotr Rybicki, Prezes Zarządu NadzórKorporacyjny.pl Sp. z o.o.,
Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach,
• Aleksander Stuglik, Wspólnik Zarządzający Kancelarii Prawnej
rawnej
KBZ Żuradzka&Wspólnicy
zka&Wspólnicy Adwkaci i Radcy Prawni Sp.K., członek Association
of Independent European Lawyers w Londynie,
• Dr Bohdan Wyżnikiewicz, Wiceprezes Zarządu Instytutu Badań nad
Gospodarką Rynkową.
Moderator:
• Maciej Głogowski, Szef Redakcji Ekonomicznej, Radio TOK FM
Biznesowy Partner Merytoryczny Sesji
66
14.00-16.00
Zarządzanie Małymi i Średnimi Przedsiębiorstwami
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala D
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
Czy zarządzanie strategiczne jest potrzebne MŚP?
Uruchamianie nowych produktów i zarządzanie zmianami w MŚP za pomocą
metody „zarządzanie projektami”.
Modele biznesowe w MŚP – przykłady.
Zarządzanie ryzykiem w MŚP?
Zarządzanie finansami Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Wykorzystanie elektronicznych narzędzi w zarządzaniu.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Prof. dr hab. inż. Jan Brzóska, Instytut Zarządzania i Administracji
Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
• Kuba Farbiarz, Prezes XtraPlan Inc.,
• Karol Kaprusiak, Współzałożyciel Revolve Software House,
• Prof. dr hab. inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej,
• Dr Rafał Rębilas, Prodziekan w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie
Górniczej,
• Dr inż. Seweryn Tchórzewski, Instytut Zarządzania i Administracji
Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
• Dr hab. inż. Krzysztof Wodarski, Dyrektor Centrum Zarządzania Projektami
Politechniki Śląskiej w Gliwicach,
• Paulina Zadura-Lichota, Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości
i Innowacyjności w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Gość specjalny:
•
Prof. dr hab inż. Andrzej Karbownik, Rektor Politechniki Śląskiej, wybitny
teoretyk ale jednocześnie praktyk w zarządzaniu firmami. Były Wiceminister
Gospodarki w Rządzie Jerzego Buzka.
Moderator:
•
Dorota Goliszewska, Redaktor Naczelna My Company Polska
Partner Merytoryczny Kongresu
67
14.00-16.00
Kierunek – Świat!
(międzynarodowa współpraca gospodarcza przedsiębiorstw)
F2F
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 2
Face2Face to możliwość osobistego spotkania z ekspertami z różnych dziedzin
przedsiębiorczości.
Od 11:30 do 16:00 będą mogli Państwo porozmawiać z zaproszonymi przez nas
gośćmi. Wśród ekspertów są Radcowie Handlowi polskich i zagranicznych placówek
dyplomatycznych, przedstawiciele Izb (bilateralnych) gospodarczych oraz firm
zajmujących się rynkami zagranicznymi. Spotkania są bezpłatne.
14.00-16.00
Czechy – Polska – Słowacja – rozwój infrastruktury transportowej – nowa
perspektywa dla MŚP
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 11
Zagadnienia:
•
•
•
•
Dobre przykłady współpracy polsko-czesko-słowackiej w zakresie wspólnych
przedsięwzięć transportowych.
Perspektywy rozwoju infrastruktury transportowej w regionach przygranicznych.
Jak MŚP mogą uzupełniać transport publiczny.
Transport towarów – czego potrzebują przedsiębiorcy w regionach
przygranicznych.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Vladislav Chlipala, Radca Handlowy Republiki Słowackiej,
• Stanislav Kučirek, Prezes Słowacko-Polskiej Izby Gospodarczej,
• Ján Mišura, Dyrektor Słowackiej Izby Przemysłowo-Handlowej w Żylinie,
• Pavel Santarius, Zastępca Dyrektora Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Kraju
Morawsko-Śląskiego,
• Aleksandra Trybuś-Cieślar, Poseł na Sejm RP,
• Milan Wenit, Radca, Wydział Promocji Handlu i Inwestycji w Pradze,
• Przedstawiciel Kolei Śląskich.
Moderator:
68
•
14.00-16.00
Anna Dąbrowska, Redaktor Naczelna Transport i Komunikacja
Warsztaty – Formy wsparcia dla polskich przedsiębiorców w działalności
międzynarodowej
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 8
Zagadnienia:
•
•
•
•
•
•
Działania niezbędne do przygotowania i rozpoczęcia kooperacji.
Rynki eksportowe, strategie ich rozwoju i badania potencjału rynkowego.
Finansowe wspieranie eksportu.
Ekspansja na nowe obiecujące rynki.
Pakiet ułatwień i uproszczeń w obrocie towarowym z zagranicą dla legalnie
działających przedsiębiorców.
Ubezpieczenia KUKE S.A. – finansowanie metodą forfaitingu.
Zaproszeni eksperci (w porządku alfabetycznym):
• Robert Antczak, Dyrektor Departamentu Sprzedaży Produktów w Banku
Zachodnim WBK S.A.,
• Karol Jakubaszek, Naczelnik Wydziału Departamentu Finansowania Handlu
Zagranicznego w Banku Gospodarstwa Krajowego,
• Dariusz Karwowski, Główny Kierownik Projektu w Departamencie Inwestycji
Zagranicznych Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A.,
• Dariusz Preficz, Naczelnik Urzędu Celnego w Katowicach,
• Dr Jerzy Tuszyński, JET Marketing – Researching – Clienting – Consulting,
• Elżbieta Urbańska, Manager ds. Relacji z Klientami w Biurze Ubezpieczeń
Gwarantowanych przez Skarb Państwa KUKE S.A.
Moderator:
• Kazimierz Zdunowski, Prezes Polsko-Białoruskiej Izby HandlowoPrzemysłowej
Biznesowy Partner Kongresu
EU-US Young Entrepreneurs Summit Katowice 2015
14.00-16.00
Akademia Marketingu i Sprzedaży cz.III „Twój własny sklep online – sprzedażowa
moc MOBILE"
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala3
Prowadzący:
• Piotr Haładus, Head of Sales w Groupon
69
Partner Merytoryczny Warsztatu
Partnerzy Merytoryczni Kongresu
14.00-16.00
Future Entrepreneurs 2015
Spotkania z liderami
Miejsce: Międzynarodowe Centrum Kongresowe, Sala 9
Specjalne spotkania z liderami świata biznesu, polityki i mediów - gośćmi
Kongresu – którzy podzielą się swoimi przemyśleniami dot. przedsiębiorczości,
własnego biznesu i rozwoju.
Zaproszeni liderzy:
14:00-15:00
Dariusz Żuk
•
•
•
Współzałożyciel i Szef Polski Przedsiębiorczej, CEO Business Link,
Współzałożyciel Sieci Inkubatorów AIP, Funduszu AIP Seed Capital z ponad 110
spółkami w portfelu oraz sieci akceleratorów Business Link,
Współautor Obniżonej Składki ZUS przez pierwsze dwa lata działania nowej
jednoosobowej działalności gospodarczej.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od
moderatora / pytania od uczestników z Sali
15:00-16:00
70
Michał Sadowski
•
•
•
Założyciel i Prezes Brand24, globalnej marki z Polski,
Przedsiębiorca , Dizajner, Programista, Bloger i Komentator Zjawisk
Związanych z Internetem,
Autor Bestsellerowej Książki „Rewolucja Social Media”.
Formuła spotkania: 20 / 20 / 20 min. – przekazanie swojej głównej myśli / pytania od
moderatora / pytania od uczestników z Sali
Prowadzący:
•
Edyta Lachowicz-Santos, Kierownik Zespołu Promocji Zagranicznej,
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach,
•
Marek Kiczka, Rzecznik Prasowy, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Partner Merytoryczny Kongresu
Wydarzenia towarzyszące
16.30
Zwiedzanie zabytkowych dzielnic Katowic - GISZOWIEC i NIKISZOWIEC
– organizator: RIG w Katowicach
Miejsce zbiórki: parking przy MCK w Katowicach
W programie:
Zwiedzanie Giszowca i Nikiszowca z przewodnikiem, transport na miejsce i z
powrotem
Obowiązują zapisy.
Udział bezpłatny
16.30
Spotkanie w Zabytkowej Kopalni GUIDO w Zabrzu - Organizator: RIG w
Katowicach
Miejsce zbiórki: parking przy MCK w Katowicach
16:30 – Zbiórka.
16.40 – Wyjazd.
71
W programie:
Przejazd autokarem na trasie Katowice-Zabrze-Katowice, zwiedzanie
Zabytkowej Kopalni GUIDO, biesiada z udziałem zespołu oraz poczęstunek
Udział bezpłatny tylko dla zagranicznych gości Kongresu, VIP, Partnerów
biznesowych.
72

Podobne dokumenty