Mapowanie Strumienia Wartości - Value Stream

Komentarze

Transkrypt

Mapowanie Strumienia Wartości - Value Stream
PROGRAM SZKOLENIA
Mapowanie Strumienia Wartości - Value Stream Mapping, Value
Stream Designing
Terminy szkolenia
Opis
VSM to graficzne przedstawienie przepływu wartości z perspektywy Klienta w procesach produkcyjnych,
logistycznych i informacyjnych przedsiębiorstwa. Celem mapowania jest identyfikacja miejsc występowania
marnotrawstwa oraz poprzez dokonanie szeregu analiz stworzenie wizji stanu przyszłego strumienia, eliminując
lub redukując marnotrawstwo. Budowanie mapy nie może być celem samym w sobie. Celem jest
zaprojektowanie i wdrożenie takiego przepływu, w którym skupiamy się na dodawaniu wartości. Podstawowymi
wskaźnikami mówiącymi o efektywności strumienia jest Czas Taktu - T/T - rytm realizacji zleceń zdefiniowany
przez Klienta oraz Lead Time - L/T - całkowity czas realizacji zlecenia od zamówienia do dostawy. Lead Time
pokazuje nam z jaką ilością marnotrawstwa (muda) musimy się zmierzyć.Szkolenie VSM oparte jest na
symulacji fabryki. Na jej podstawie charakteryzujemy Klienta, Dostawcę, analizujemy i mierzymy procesy.
Cele szkolenia
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodologią Value Stream Mapping. Uczestnicy poprzez pracę
warsztatową na symulowanej fabryce będą mogli samodzielnie zmierzyć się z trudnościami podczas budowania
mapy. Poszerzenie wiedzy na temat doskonalenia i optymalizacji procesów produkcyjnych i logistycznych przy
wykorzystaniu narzędzi Lean, tj OPF,
Kanban, Butterfly
i Heijunka. Uczestnicy
poznają również techniki
planowania zmian oraz organizacji i koordynowania wdrażanych projektów usprawniających.
Korzyści dla uczestników
- Pobudzenie świadomości dotyczącej większości procesów w przedsiębiorstwie, nabycie umiejętności
patrzenia na przedsiębiorstwo jako na całość organizacji
- Nabycie wiedzy i umiejętności budowania map strumienia wartości
- Poznanie narzędzi pozwalających na bardziej efektywną produkcję
- Nabycie umiejętności identyfikacji problemów na produkcji oraz możliwości ich eliminacji - eliminacja
kosztów przedsiębiorstwa
Metody szkolenia
- Aktywny wykład
- Część warsztatowa : gra symulacyjna
- Dyskusja
Czas trwania
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]
PROGRAM SZKOLENIA
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Program szkolenia
1. Wprowadzenie
- Lean Manufacturing, podstawowe założenia, charakterystyka koncepcji
- Dlaczego zaczynamy od budowy mapy strumienia wartości? - idea mapowania
- Charakterystyka marnotrawstwa
- Definicja strumienia wartości i wartości dodanej
2. Value Stream Mapping - niezbędne informacje:
- przykładowe mapy,
- definicje, parametry i ikony wykorzystywane podczas budowania map,
- etapy VSM: VSA (Value Stream Analysis), VSD (Value Stram Designing), VSP (Value Stream Plan),
- podział na strumienie wartości,
- wybór rodziny produktów,
- zebranie wiarygodnych danych,
- mapowanie przepływu informacji w strumieniu.
3. Część warsztatowa: VSA - diagnoza stanu istniejącego na podstawie symulowanej fabryki,
tworzenie mapy wspólnie z uczestnikami szkolenia:
- stan strumienia wartości w konkretnej chwili, dla reprezentanta i przeciętnego zapotrzebowania,
charakterystyka procesów,
- charakterystyka kluczowych dostawców strumienia wartości,
- charakterystyka kluczowych klientów lub grupy klientów strumienia wartości.
4. Optymalizacja procesów symulowanej fabryki przy wykorzystaniu narzędzi Lean, m.in.
projektowanie przepływu oraz organizacja stanowisk/gniazd wg Czasu Taktu (Taktu Klienta),
OPF (przepływ jednej sztuki), system ssący, poziomowanie produkcji (Heijunka).
5. Analiza mapy stanu istniejącego, poszukiwanie możliwości zwiększenia efektywności
strumienia wartości.
6. Część warsztatowa: VSD - projektowanie wizji stanu przyszłego, budowa mapy wraz z
uczestnikami na podstawie wypracowanych wcześniej rozwiązań.
- budowa strategii produkcyjno-logistycznej,
- budowa systemu realizacji zleceń produkcyjnych,
- określenie zasad obsługi klientów, planowania, zaopatrywania, zarządzania zapasami i
przepływem w procesie wytwórczym.
7. Część warsztatowa: VSP - długoterminowy i krótkoterminowy plan doskonalenia i wdrożenia
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]
PROGRAM SZKOLENIA
rozwiązań. Organizowanie grup i sesji Kaizen.
Harmonogram
Harmonogram
Rejestracja uczestników
Zajęcia
Przerwa
Zajęcia
Obiad
Zajęcia
Przerwa
Zajęcia
Dzień 1
9:45 - 10:00
10:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 17:00
Dzień 2
9:00 - 11:00
11:00 - 11:15
11:15 - 13:00
13:00 - 13:45
13:45 - 15:00
15:00 - 15:10
15:10 - 16:00
Koszt inwestycji
Przy zgłoszeniu do 8 września 2016r.
obowiązuje cena 790 zł. Po tym terminie koszt wynosi 890 zł.
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe,
certyfikat ukończenia szkolenia.
Do podanej powyżej kwoty zostanie doliczony VAT w wysokości 23%.
Informacje dodatkowe
W przypadku zainteresowania jednym szkoleniem większej liczby osób (powyżej 3-4) z jednej firmy jesteśmy w
stanie zorganizować dodatkowe terminy w dogodnej lokalizacji przy założeniu, że szkolenie będzie zaplanowane
z co najmniej półtora miesięcznym wyprzedzeniem.
Każdy temat możemy również przygotować według Państwa wymagań oraz potrzeb firmy w formie szkolenia
dedykowanego, wyjazdu integracyjnego lub doradztwa.
Zapraszamy do kontaktu,
Progress Project sp. z o.o.
ul. Światowa 22
02-229 Warszawa
Tel. 22 460 46 00
Fax. 22 460 46 04
e-mail: [email protected]
www.progressproject.pl
_________________________________________________________________________________
Organizator Progress Project Sp. z o. o. ul. Światowa 22, 02-229 Warszawa NIP: 525-238-26-47
Tel. 22 460 46 00 Fax. 22 460 46 04
Nr konta : 36 1030 0019 0109 8530 0047 0604 www.progressproject.pl [email protected]

Podobne dokumenty