Uchwała Nr 33 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 września

Komentarze

Transkrypt

Uchwała Nr 33 Senatu Uniwersytetu Śląskiego z dnia 26 września
Uchwała Nr 33
Senatu Uniwersytetu Śląskiego
z dnia 26 września 2006 r.
w sprawie zmiany do Uchwały Nr 17 Senatu UŚ z dnia 25 kwietnia 2006 r.
(dotyczy sprostowania omyłki)
W „Regulaminie studiów w Uniwersytecie Śląskim” uchwalonym Uchwałą Nr 17 Senatu
UŚ z dnia 25 kwietnia 2006 r., dokonuje się sprostowania oczywistej omyłki polegającej na
pominięciu w § 30 w ust. 1 zdanie drugie słów „Jednolite studia magisterskie oraz”,
które należy dodać na początku zdania.
Rektor
Prof. dr hab. Janusz Janeczek

Podobne dokumenty