Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego

Komentarze

Transkrypt

Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego
Tłumaczenie przysięgłe z języka niemieckiego
Sprawdzono i certyfikowano dla Państwa.
Centrum Medycyny Profilaktycznej w Bad Kissingen
Pieczęć zaufania
JZN: 876-1715
Centrum Medycyny Profilaktycznej ZPMed®
niniejszym zaświadcza, że wyrób
krzesła biurowe Pending
z grupy wyrobów
krzesła biurowe
firmy
PENDING Manufaktur
spełnia wymagania medycyny profilaktycznej stawiane wyrobom zdrowotnym i tym samym
nadaje się celów związanych z profilaktyką zdrowia.
Niniejszy certyfikat jest ważny do grudnia 2015 r.
Podpis nieczytelny
dr nauk med. Herbert Schulze
lekarz konsultant
lek. ortopeda, uzdrowiskowy
Dział Profilaktyki i Zarządzania Jakością
Podpis nieczytelny
Fritz Peter Eckstein
ZPMed®
Ja, tłumacz przysięgły języka angielskiego i niemieckiego, Andrzej Matras, zaświadczam zgodność niniejszego
tłumaczenia z okazanym mi dokumentem w języku niemieckim. Śrem, dnia 8 września 2012 roku.
Rep. 2704/12
Tłumacz Przysięgły
Andrzej Matras