Odzyskiwanie należności

Komentarze

Transkrypt

Odzyskiwanie należności
TAI Press
0711127278101 Gazeta Samorządu i Administracji z dnia 2007-11-12
Odzyskiwanie należności
Samorządy są ofiarami zatorów płatniczych powodowanych przez nieuczciwych kontrahentów, a także niektórych mieszkańców uchylających się od płacenia należności. Rozwiązaniem tego problemu mogłaby być możliwość zgłoszenia dłużników do specjalnego rejestru.
W obecnym stanie prawnym
tylko podmioty działające w formule spółek mogą windykować
pieniądze poprzez zgłaszanie
kontrahentów do rejestru długów.
Program odzyskiwania należności wobec spółek miejskich opracował InfoMonitor Biuro Informacji Gospodarczej SA.
Wciągnięcie
zadłużonego
mieszkańca na listę dłużników
oznacza, że nie będzie on mógł
wziąć kredytu czy kupić telefonu komórkowego z abonamentem.
Ze statystyk wynika, że sama
groźba wpisania na listę - jako
pierwszy instrument windyka-
Miesięcznik
Śr. nakład HOOOegz.
Zasięg ogólnopolski
s. 5
cyjny - odnosi 70-proc. skutek.
Ponadto inni, którzy naprawdę
mają kłopoty finansowe, przełamują się i przychodzą mediować. -- Me chodzi o to, żeby
emerytce zabrać pieniądze za
wszelką cenę. Są inne sposoby
odzyskania należności - tłumaczy Elżbieta Koszelow, wiceprezes Zarządu InfoMonitora.
W sektorze komunalnym zatory płatnicze powstają głównie
z tytułu: gospodarowania zasobami komunalnymi, podatków
od nieruchomości, usług wodociągowych i kanalizacyjnych, gospodarowania odpadami.
M.J.

Podobne dokumenty