AB 1390 - Polskie Centrum Akredytacji

Komentarze

Transkrypt

AB 1390 - Polskie Centrum Akredytacji
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1390
ZAKRES AKREDYTACJI
LABORATORIUM BADAWCZEGO
Nr AB 1390
wydany przez
POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI
01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42
Wydanie nr 8, Data wydania: 25 października 2016 r.
Nazwa i adres
BIOMEDIX Jan Kalita
Laboratorium
ul. Zakopiańska 35, 41-800 Zabrze
AB 1390
Kod identyfikacji
dziedziny/przedmiotu
badań
N/14
Dziedzina/przedmiot badań:
Badania właściwości fizycznych wyposażenia medycznego – urządzenia radiologiczne
Wersja strony: A
ZASTĘPCA DYREKTORA
TADEUSZ MATRAS
Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AB 1390 z dnia 25.10.2016 r.
Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl
Wydanie nr 8, 25 października 2016 r.
str. 1/4
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1390
Przedmiot badań/wyrób
Urządzenie stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
pantomograficznych oraz
cefalometrii analogowej
Urządzenie stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
pantomograficznych oraz
cefalometrii cyfrowej
Urządzenie stosowane w
stomatologicznej tomografii
komputerowej wiązki stożkowej
Urządzenie stosowane w
stomatologii – aparaty do zdjęć
wewnątrzustnych
Laboratorium
ul. Zakopiańska 35, 41-800 Zabrze
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
5 PB-4 wydanie A z dnia 18.04.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
5 PB-4 wydanie A z dnia 18.04.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
5 PB-6 wydanie A z dnia 18.04.2016 r.
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
5 PB-3 wydanie A z dnia 18.04.2016 r.
Wersja strony: A
Wydanie nr 8, 25 października 2016 r.
str. 2/4
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1390
Przedmiot badań/wyrób
Monitory stosowane do prezentacji
obrazów medycznych
Rodzaj działalności/badane
cechy/metoda
Testy specjalistyczne
Dokumenty odniesienia
Załącznik do rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 12 listopada 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w
sprawie warunków bezpiecznego
stosowania promieniowania
jonizującego dla wszystkich rodzajów
ekspozycji medycznej
(Dz. U. 2015 poz. 2040)
5 PB-7 wydanie A z dnia 18.04.2016 r.
Wersja strony: A
Wydanie nr 8, 25 października 2016 r.
str. 3/4
PCA
Zakres akredytacji Nr AB 1390
Wykaz zmian
Zakresu Akredytacji Nr AB 1390
Status zmian: wersja pierwotna - A
Zatwierdzam status zmian
ZASTĘPCA DYREKTORA
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
HOLOGRAM
TADEUSZ MATRAS
dnia: 25.10.2016 r.
Wydanie nr 8, 25 października 2016 r.
str. 4/4