Opłaty rejestracyj ne Koszty podróży i zakwatero wania Wynagrodze

Komentarze

Transkrypt

Opłaty rejestracyj ne Koszty podróży i zakwatero wania Wynagrodze
ŚWIADCZENIA PRZEKAZANE PRZEZ [LEO PHARMA SP.Z O.O.] i spółki z jego grupy kapitałowej z siedzibą poza terytorium Polski
Imię i nazwisko
MICHAŁ SOBJANEK
Koszty poniesione w
związku z
Wydarzeniami
Koszty
Opłaty podróży i
Dokładny adres głównego miejsca Numer Prawa Wykonywania rejestracyj zakwatero
prowadzenia działalności
Zawodu (opcjonalnie) ne
wania
UDOSTĘPNIENIA INDYWIDUALNE
ul. Szeroka 125/126, 80-835 Gdansk
Wynagrodzenie z
tytułu świadczonych
usług
Wynagrodze Wydatki
nie
podstawow dodatko
e
we
Suma
1 500 PLN
1 500 PLN
6 000 PLN 7 539 PLN 70 566 PLN
2
5
20
7,14% 17,86%
71,43%
84 105 PLN
27
nie dotyczy
UDOSTĘPNIENIA ZBIORCZE
Suma wartości Świadczeń uzyskanych przez Beneficjentów
Liczba Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym
Procent Beneficjentów objętych udostępnieniem zbiorczym

Podobne dokumenty