Ładownik ULD-1T ( parametry techniczne )

Komentarze

Transkrypt

Ładownik ULD-1T ( parametry techniczne )
ELTERIS sp. z o.o.
ul. Miszewskiego 16
80-239 Gdańsk
Ładowarka UAC-01
Przeznaczenie
Ładowarka UAC - 01 jest nowoczesnym mikroprocesorowym urządzeniem
przeznaczonym do ładowania wszystkich typów lamp górniczych produkowanych przez
FASER S.A. w Tarnowskich Górach i znajdujących się obecnie w eksploatacji.
Urządzenie wyposażone jest w mikroprocesorowy układ nadzoru procesów ładowania
akumulatora oraz interfejs RS485, umożliwiający pracę ładowarki z komputerowym systemem
nadzoru lampowni.
Parametry Techniczne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Napięcie zasilania ładowarki: 8÷10V DC.
Ładowanie stałoprądowe – przetwornica impulsowa ze stabilizacją prądu.
Prąd ładowania 300 mA – 1,25 A stabilizowany ± 3%, ustawiany cyfrowo.
Kryterium zakończenia ładowania :
„-∆V” - dla lamp z akumulatorami NiMH
czas ładowania – w zależności od typu lampy 6 -12 h
próg napięciowy
Wstępne ładowanie całkowicie rozładowanych akumulatorów
Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem (bezpiecznik 3A wewnątrz ładowarki).
„Miękki start” prądu ładowania (narastanie przez ok. 7s).
Możliwość programowania przez sieć
Reset urządzenia - automatyczny.
Podtrzymywanie stanu naładowania akumulatora - okresowe
Współpraca z Komputerowym Systemem Nadzoru Lampowni „SKUL”.
ELTERIS sp. z o.o.
ul. Miszewskiego 16
80-239 Gdańsk
Obsługa ładowarki
1.
Zasilanie
Ładowarka powinna być zasilana napięciem stałym z przedziału 8÷10 V.
Dopuszczalne tętnienia napięcia zasilającego – 0,5 V
2.
Podłączenie
Przewód niebieski – minus (masa) zasilania (-)
Przewód czerwony – zasilanie (+)
Bolec – podłączenie (+) akumulatora
3.
Sygnalizacja pracy ładowarki
Prawidłowa praca ładowarki sygnalizowana jest miganiem niebieskiej diody, umieszczonej
w prawym dolnym rogu płyty czołowej.
4.
Sygnalizacja nieprawidłowego napięcia zasilania
Zbyt niskie napięcie zasilania sygnalizowane jest świeceniem wszystkich diod (żółtej,
zielonej, i niebieskiej). Po powrocie zasilania do właściwego poziomu, ładowarka wznawia
pracę (wraz z prawidłową sygnalizacją).
W przypadku całkowitego zaniku zasilania, przy podłączonym akumulatorze – świecą
wszystkie diody. Gdy napięcie na akumulatorze spadnie poniżej 3.5V, sygnalizacja zostaje
wyłączona.
5.
Proces ładowania
Proces ładowania rozpoczyna się automatycznie po podłączeniu akumulatora do
ładowarki.
Ładowanie sygnalizowane jest stałym świeceniem diody żółtej
Przerwa obwodu ładowania sygnalizowana jest miganiem diody żółtej.
Po upływie ok. 60 sekund od przerwania obwodu ładowania, ładowarka zostaje
restartowana (miga dioda niebieska, diody żółta i zielona nie świecą)
Przekroczenie lub spadek prądu ładowania o 10 % prądu nominalnego sygnalizowane
jest szybkim pulsowaniem diody żółtej.
Jeżeli napięcie podłączonego akumulatora jest niższe od 0,5 V ładowarka rozpoczyna
wstępne ładowanie małym prądem – ok. 100 mA – dioda żółta miga synchronicznie z
diodą niebieską
Zakończenie ładowania sygnalizowane jest świeceniem diody zielonej .
Zakończenie ładowania może nastąpić nie wcześniej niż po 20 minutach nieprzerwanego
ładowania.
ELTERIS sp. z o.o.
ul. Miszewskiego 16
80-239 Gdańsk
6.
Zakończenie ładowania
Kryteria zakończenia ładowania (stwierdzenia, że akumulator jest naładowany):
kryterium progu napięciowego - po przekroczeniu napięcia (przy pomiarze
bezprądowym) zaprogramowanego w ładowarce, następuje zakończenie ładowania.
Kryterium to jest sprawdzane po min. 20 minutach ładowania.
kryterium „-∆V” - po wykryciu załamania charakterystyki ładowania (występuje
w ogniwach Ni-MH ) następuje zakończenie ładowania.
Kryterium to jest sprawdzane po min. 20 minutach ładowania. Wykrycie załamania
charakterystyki ładowania może nastąpić po ok. 10 minutach od jego zaistnienia.
kryterium czasowe - czas trwania ładowania jest ograniczony poprzez wprowadzenie
maksymalnego czasu ładowania (parametr zależny od typu ładowanej lampy).
Kryterium czasowe jest nadrzędne.
7. Tabliczka znamionowa
NUMERACJA:
Każda ładowarka posiada unikalny numer zapisywany w formacie:
ELT/ nnnn / kw - rr
gdzie:
nnnn - kolejny numer ładowarki w partii
k – kwartał
rr - rok produkcji
ELTERIS sp. z o.o.
ul. Miszewskiego 16
80-239 Gdańsk
Sygnalizacja stanów pracy ładowarki
Legenda:
Dioda LED nie świeci
Dioda LED świeci
Dioda LED świeci pulsacyjnie
DIODA
Stan
ładowarki
Oczekiwanie
(po włączenia zasilania
i braku podłączenia
akumulatora )
Ładowanie wstępne
(akumulator rozładowany
całkowicie)
Ładowanie
(po włączenia zasilania
i wykryciu akumulatora)
Ładowanie
(sygnalizacja poziomu
naładowania akumulatora )
Ładowanie przerwane
(po zdjęciu akumulatora
w trakcie ładowania)
Ładowanie zakończone
(akumulator naładowany )
ładowarka w „trybie
gotowości”
Usterka
(przerwa w obwodzie
ładowania , zbyt niski prąd
ładowania – akumulator nie
naładowany )
Usterka (zbyt niskie
napięcie zasilania lub zanik
napięcia zasilania –
akumulator nie naładowany )
ŻÓŁTA
ZIELONA
NIEBIESKA
ELTERIS sp. z o.o.
ul. Miszewskiego 16
80-239 Gdańsk
PARAMETRY TECHNICZNE
Lp.
Typ ładowarki
UAC-1
UAC-1
UAC-1
UAC-1
LN-10M
LG-3MH
LG-3*…-H
LN-04
LN-IZA
Parametr
1.
Typ ładowanej lampy
2.
Znamionowe napięcie zasilania
Uzas
9 V DC
(8V ÷ 10V)
(zakres napięcia zasilania)
3.
Dopuszczalne tętnienia napięcia zasilającego
4.
Pobór mocy
5.
Pobór prądu (dla napięcia zasilania 9V) Izas
6.
Prąd ładowania (stabilizowany)
Iład
7.
Prąd doładowania (wartość średnia)
IL
ok. 50 mA
8.
Czas narastania prądu ładowania
ti
ok. 7 s
0,5 V
P
max.10 W
760±50mA
650±50mA
950±50mA
660±50mA
650±50mA
1000±60mA
950±50mA
(funkcja miękkiego startu)
9. Kryterium zakończenia ładowania
- przegięcie charakterystyki ładowania - ∆V
- czasowe (max czas ładowania)
tład.max
- maksymalne napięcie akumulatora
Uak.max
TAK
12 h
5,85 ±1%V
10. Reset ładowarki
16h
6h
4,40 ±1%V
automatyczny
(po 60 sek. od momentu odłączenia akumulatora od ładowania)
11. Możliwość programowania przez
zewnętrzne gniazdo RJ-12
TAK
12. Możliwość współpracy z Komputerowym
Systemem Nadzoru Lampowni „SKUL”
TAK
13. Sprawność energetyczna
η
14. Sygnalizacja naładowania lampy powyżej
określonego progu napięcia (podczas ładowania
5.5 V
75% ÷ 85%
4.15 V
miga dodatkowo dioda zielona)
15. Masa
16. Wymiary (bez przewodów)
17. Wymiary otworu montażowego
18. Zabezpieczenie przed zbyt dużym prądem
19. Temperatura pracy
110 g
72 (67) mm x 72 (67) mm x 71 mm
68+0,7mm x 68+0,7mm
bezpiecznik 3A (wewnątrz ładowarki)
-5°C ÷ +65°C
20. Dopuszczalna wilgotność
85%
21. Stopień ochrony obudowy
IP30
22. Zgodność z Dyrektywami
2004/108/WE (Dyrektywa EMC)
23. Oznakowanie
Opracowanie : mgr inż. Jacek Borowski
CE:10