To był udany miesiąc dla funduszy

Komentarze

Transkrypt

To był udany miesiąc dla funduszy
To był udany miesiąc dla funduszy inwestycyjnych
Pod takim tytułem ukazało się styczniowe podsumowanie wyników funduszy inwestycyjnych
w Dzienniku Gazecie Prawnej. „Tak dobrego miesiąca dla funduszy inwestycyjnych nie było
od dawna. Wszystkie kategorie tych podmiotów zakończyły miesiąc z zyskiem” – napisał
autor materiału Piotr Rosik.
Największą stopę zwrotu zanotowały fundusze małych i średnich polskich spółek. Nieco
gorszy wynik odnotowały fundusze akcji większych firm. Wzrosty wartości wycen jednostek
funduszy inwestycyjnych autor postrzega jako konsekwencję sytuacji na GPW w Warszawie.
W zestawieniu TFI, będącym integralną częścią materiału, IDEA TFI została sklasyfikowana
na czwartej pozycji z pośród 26 ocenionych towarzystw. Klasyfikacja tworzona jest na
podstawie wyników inwestycyjnych funduszy, które następnie są zliczane do oceny całego
TFI.
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna z dn. 03.02.2012 r., Piotr Rosik, To był udany miesiąc dla
funduszy inwestycyjnych
Jak oszczędzić 5% inwestując w fundusze?
Puls Biznesu przedstawił 6 sposobów, dzięki którym w kieszeni inwestorów może zostać
nawet do 5,5 proc więcej środków. Chodzi o oszczędności związane z opłatami
dystrybucyjnymi pobieranymi przy zakupie funduszy, które można minimalizować. Redakcja
wyszczególnia tu następujące metody: zasadę kumulacji, ofertę tzw. supermarketów
funduszowych, wszelkiego rodzaju promocję, zakup w banku, gdzie posiadamy konto oraz
zakup przez Internet. Ten ostatni sposób jest szczególnie godny uwagi i prosty „po
zalogowaniu i podaniu nr konta bankowego, z którego będą dokonywane przelewy, można
przystąpić do składania zleceń zakupu funduszy (…)”.
W ten sposób można nabyć m.in. fundusze IDEA TFI.
Źródło: Puls Biznesu z dn. 31.01.2012 r., Jagoda Fryc, Inwestujesz w TFI? Oszczędź 5 proc.
Zbuduj własny fundusz
Rzeczpospolita porównała wyniki uzyskiwane przez fundusze mieszane oraz portfele
zawierające podobne klasy aktywów ale stworzone w oparciu klasyczne fundusze akcji,
fundusze obligacji i fundusze pieniężne. Obliczeń dokonano na podstawie wyników z
ostatnich pięciu lat.
Porównanie deklasuje fundusz IDEA Stabilnego Wzrostu, który z wynikiem + 42,2 %
wyprzedził kolejny wehikuł inwestycyjny o ponad 15 %. Teza autora znajduje jednak
potwierdzenie przy odniesieniu do średniej stopy zwrotu funduszy stabilnego wzrostu. Przy
takim porównaniu własny portfel stworzony z wyspecjalizowanych w danych klasach
aktywów funduszy składowych ma duże szanse zachowywać się lepiej od zdecydowanej
większości funduszy mieszanych.
Kluczową sprawą jest dobór funduszy do portfela. Autor zaleca śledzenie rankingów
prasowych.
Źródło: Rzeczpospolita z dn. 26.01.2012 r. , Cezary Adamczyk, Zbuduj własny fundusz

Podobne dokumenty