mgr Bartosz Kowalski — doktorant

Komentarze

Transkrypt

mgr Bartosz Kowalski — doktorant
mgr Bartosz Kowalski — doktorant
Zakład Azji Wschodniej
ul. Narutowicza 59a, 90–131 Łódź
pok. 110
Kontakt telefoniczny: (48 42) 635 42 31
Kontakt e-mail: [email protected]
Specjalność naukowa: stosunki międzynarodowe
Ważniejsze publikacje:
– Xinjiang — ''Pivot of Asia'' in the beginning of the 21st century', zbiór pokonferencyjny
pt. ,,Democracy vs. Authoritarianism. Abstracts'' pod red. Jana Malickiego, Studium
Europy Wschodniej, Warszawa 2007.
– Chiński program kosmiczny, [W:] Współczesne Chiny. Kultura, polityka, gospodarka, pod
red. Małgorzaty Pietrasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
Znajomość języków obcych: chiński, angielski
Zainteresowania: polityka ChRL, modernizacja Chin Zachodnich, polityka zimnowojenna w Azji
Wschodniej

Podobne dokumenty