Wykaz Laboratoriów Inspekcji Sanitarnej

Komentarze

Transkrypt

Wykaz Laboratoriów Inspekcji Sanitarnej
Wykaz Stacji Sanitarno- Epidemiologicznych na terenie województwa śląskiego wykonujących
badania wody przeznaczonej do spoŜycia przez ludzi.
Lp.
1.
2.
3.
Nazwa Jednostki
Organizacyjnej
Wojewódzka Stacja
SanitarnoEpidemiologiczna
w Katowicach
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Bielsku- Białej
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Bytomiu
4.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Częstochowie
5.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Dąbrowie Górniczej
6.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Gliwicach
7.
8.
9.
10.
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Rybniku
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Tychach
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w Zawierciu
Powiatowa Stacja SanitarnoEpidemiologiczna
w śywcu
Adres
Telefon
Faks
ul. Raciborska 39,
40- 957 Katowice
032 35 123 00
032 35 123 18
ul. Broniewskiego 21,
43- 300 Bielsko- Biała
033 816 00 12
033 812 57 63
ul. Moniuszki 25,
41- 902 Bytom
032 397 66 66
032 397 66 00
ul. Jasnogórska 15a,
42- 200 Częstochowa
Oddział Laboratoryjny:
ul. Wilsona 6,
42- 200 Częstochowa
ul. Szpitalna 13,
41- 300 Dąbrowa Górnicza
Oddział Laboratoryjny:
ul. Kościuszki 58,
42- 500 Będzin
ul. Banacha 4,
44- 100 Gliwice
Oddział Laboratoryjny:
ul. 3- go Maja 64
41- 800 Zabrze
034 344 99 00
Oddział
Laboratoryjny:
034 365 36 17
034 362 72 10
Oddział
Laboratoryjny:
034 324 61 62
032 267 34 25
032 267 36 57
032 267 34 25
032 267 36 57
032 388 05 00
Oddział
Laboratoryjny:
032 271 21 35
032 231 95 23
Oddział
Laboratoryjny:
032 278 46 71
ul. Kpt. L. Janiego 1,
44- 200 Rybnik
032 422 40 09
032 422 45 47
ul Budowlanych 131,
43- 100 Tychy
032 227 52 47
032 219 31 77
ul. 11- go Listopada 15,
42- 400 Zawiercie
032 672 34 91
032 672 12 10
ul. Krasińskiego 3,
34- 300 śywiec
033 861 21 37
033 866 67 73