Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia

Komentarze

Transkrypt

Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia
Projekt „Mój czas – moja szansa” współfinansowany
przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
CZŁOWIEK- NAJLEPSZA INWESTYCJA
Rozstrzygnięcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
obejmującego voucher na usługi kosmetyczne dla BO projektu.
1) Liczba otrzymanych ofert: 1
2) Liczba odrzuconych ofert: 0
3) Nazwa i adres Wykonawcy, któremu udzielono zamówienie:
Salon kosmetyczny
Jolanta Kawnik
ul. Piotrkowska 15a
97 – 310 Moszczenica
Uzasadnienie wyboru:
Oferta Wykonawcy była jedyną , jaka wpłynęła do Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie.
Realizator projektu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Moszczenicy z siedzibą w Kosowie
Kosów, ul. Główna 23
97-310 Moszczenica

Podobne dokumenty