SA_SWP06

Komentarze

Transkrypt

SA_SWP06
Zgrzewarka obrotowo-tarciowa Typ SWP 06
Jest to idealne rozwiązanie do elementów, których krawędzie
(powierzchnie) łączenia są okrągłe i współosiowe. Same detale
nie muszą zachowywać symetrii poosiowej.
Jedna z łączonych części jest sztywno zamocowana
w kowadle na podstawie urządzenia, zaś druga jest osadzona
w uchwycie mocowanym wrzeciona.
W trakcie zgrzewania górny detal obraca się i jest
jednocześnie dociskany do dolnego. Ciepło powstające w wyniku
tarcia na zgrzewanych powierzchniach pozwala na połączenie
detali.
Metodą tą moŜna łączyć detale z Teflonu, co nie udaje się
innymi technologiami.
Konstrukcja zgrzewarki jest bardzo solidna. Podstawę
i kolumnę wykonano ze stali. Silnik o duŜym momencie
obrotowym zapewnia utrzymanie obrotów podczas dociskania
zgrzewanych elementów.
Głowica urządzenia (z silnikiem i uchwytem obracającego się
elementu) jest napędzana pneumatycznie. Precyzyjny ruch
posuwisto zwrotny zapewniają pryzmatyczne prowadnice
z utwardzanej stali.
MoŜna nastawić następujące parametry procesu:
pozycję wrzeciona przy starcie procesu zgrzewania,
pozycję wrzeciona po zgrzewaniu, umoŜliwia to
pozycjonowanie elementów nie zachowujących
symetrii względem osi prostopadłej do płaszczyzny
połączenia
ilość obrotów w trakcie zgrzewania,
szybkość narastania i wielkość siły docisku.
Na rysunku obok pokazano
sugerowane kształty łączonych
powierzchni,
gwarantujące
otrzymanie mocnych i szczelnych
zgrzewów.
Podstawowe parametry urządzenia:
- Maksymalne obroty silnika
- Moc silnika
- Skok ruchomej głowicy
- Średnica tłoka siłownika
- Stół roboczy
- Wymiary urządzenia
4050 rpm
1,5 kW
100 mm Max
63 mm
500x600 mm
500x600x1200 mm
Oferowane urządzenie posiada znak CE
SonicArts, ul. Dorodna 16; 03-195 Warszawa;
tel./fax. 0 22 811 02 52; www.sonicarts.pl; [email protected],
NIP: 524 159 00 17; Regon: 140762081; Konto Bankowe SonicArts PL 14 1140 2017 0000 4002 0648 4655

Podobne dokumenty