matematyka - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Komentarze

Transkrypt

matematyka - Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne
GSP049
matematyka
Bierki
Schemat oceniania zadań
Numer
zadania
Odpowiedź
Zasady przyznawania punktów
Punktacja
1
D
Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
2
D
Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
3
B
Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
4
C
Zaznaczenie poprawnego dokończenia
zdania – 1 pkt
0–1
5
C
Zaznaczenie poprawnego dokończenia
zdania – 1 pkt
0–1
6
D
Zaznaczenie poprawnego dokończenia
zdania – 1 pkt
0–1
7
D
Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
8
B
Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
Na przykład:
P = 2 · 19 · 5 + 2 · 19 · 1,5 + 2 · 5 · 1,5
Zaproponowanie metody obliczenia pola
powierzchni prostopadłościanu – 1 pkt
P = 262 cm2
Poprawne obliczenie pola powierzchni
prostopadłościanu – 1 pkt
V = 19 · 5 · 1,5
Zaproponowanie metody obliczenia
objętości prostopadłościanu – 1 pkt
V = 142,5 cm3
Poprawne obliczenie objętości
prostopadłościanu – 1 pkt
10
75 = 25 + 25 + 15 + 10
Janek zebrał 2 trójzęby, 1 harpun, 1 wiosło.
Zapisanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
11
Nie jest możliwe.
Na przykład: Wszystkich bierek jest 34.
Dzielnikami liczby 34 jest 1, 2, 17 i 34. Jeśli
Janek grał ze znajomymi i każdy zakończył grę
z taką sama liczbą bierek, wówczas musiałoby
być 17 lub 34 graczy, a każdy zakończyłby grę
z 2 lub 1 bierką. Wówczas nie jest możliwe,
by wszyscy posiadali takie same bierki.
Zapisanie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
Poprawne uzasadnienie odpowiedzi – 1 pkt
0–2
12
Sposób I:
3 + 3 + 3 + 3 + 24 = 36
2 + 3 + 3 + 3 + 23 = 34
36 – 34 = 2
Zaproponowanie metody rozwiązania
zadania – 1 pkt
0–2
9
a
b
Sposób II: Porównanie liczby sztuk
poszczególnych bierek:
25 pkt 15 pkt 10 pkt 5 pkt 1 pkt
Zestaw Kasi
3
3
3
3
24
Zestaw Janka
3
3
3
2
23
W zestawie Kasi jest o 2 bierki więcej
niż w zestawie Janka.
Poprawne obliczenie szukanej różnicy
– 1 pkt
0–2
0–4
0–2
matematyka
Numer
zadania
13
Odpowiedź
1 · 5 pkt + 1 · 1 pkt = 6 pkt
Zasady przyznawania punktów
Zaproponowanie metody rozwiązania
zadania – 1 pkt
Punktacja
0–2
Poprawne obliczenie szukanej liczby
punktów – 1 pkt
14
B
Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
15
B
Zaznaczenie poprawnego dokończenia
zdania – 1 pkt
0–1
16
B
Zaznaczenie poprawnego dokończenia
zdania – 1 pkt
0–1
17
B
Zaznaczenie poprawnej odpowiedzi – 1 pkt
0–1
18
Na przykład:
Komplet: 1 zestaw bierek polskich, 1 zestaw
bierek amerykańskich i 2 zestawy bierek
japońskich kosztuje 42 zł.
9 zł + 12 zł + 2 · 10,50 zł = 42 zł
Zaproponowanie metody obliczenia liczby
kupionych poszczególnych zestawów bierek
– 1 pkt
0–2
Kupiono 3 takie komplety, ponieważ
126 zł : 42 zł = 3.
Kupiono 3 zestawy bierek polskich,
3 zestawy bierek amerykańskich
i 6 zestawów bierek japońskich.
Poprawne obliczenie liczby kupionych
poszczególnych zestawów bierek – 1 pkt
UWAGA!
O nagrody finałowe będą rywalizować prace dwojga najlepszych uczniów.
Na podstawie wykonanych przez uczniów kart z Pakietu 2. podejmij decyzję, którzy z nich
będą reprezentować Twoją klasę. Wykonaj z dziećmi zestaw zadań w Pakiecie 3.
Wyjmij z zestawu wykonanego przez wybranych przez Ciebie uczniów karty z zadaniami
14., 15., 16., 17. i 18. i prześlij je do 19.04.2013 roku na adres:
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa
z dopiskiem: EKSTRAKLASA KL. 4–6
Komisja konkursowa na podstawie Regulaminu Ekstraklasy dokona analizy rozwiązań
zadań i wyłoni zwycięzców konkursu.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane na www.wsip.pl/ekstraklasa.
matematyka
Bierki
Kartoteka
Numer
zadania
Standardy wymagań
Wymagania ogólne (cele)
Wymagania szczegółowe
(treści)
1
Odczytywanie danych z diagramu
oraz odpowiadanie na proste pytania
z nimi związane
Odczytywanie informacji z prostych
wykresów i diagramów
Obliczanie wartości
wyrażeń arytmetycznych
z liczbami naturalnymi
2
Wykorzystywanie własności liczb
w sytuacjach praktycznych
Uzyskanie sprawności w wykonywaniu
obliczeń na liczbach naturalnych,
ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
także za pomocą kalkulatora
Porównywanie ilorazowe
liczb naturalnych
3
Wykorzystywanie własności liczb
w sytuacjach praktycznych
Uzyskanie sprawności w wykonywaniu
obliczeń na liczbach naturalnych,
ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
także za pomocą kalkulatora
Porównywanie różnicowe
liczb naturalnych
4
Wykonywanie obliczeń dotyczących
długości
Mierzenie i obliczanie długości,
kąta, pola, objętości, czasu, wagi
w sytuacjach praktycznych
Zamienianie i stosowanie
jednostek długości
5
Odczytywanie danych z diagramu
oraz odpowiadanie na proste pytania
z nimi związane
Odczytywanie informacji z prostych
wykresów i diagramów
Przedstawianie
w systemie
rzymskim liczby
zapisanej w systemie
dziesiątkowym
6
Rozpoznawanie charakterystycznych
cech i własności liczb
Uzyskanie sprawności w wykonywaniu
obliczeń na liczbach naturalnych,
ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
także za pomocą kalkulatora
Prowadzenie rozumowań
z wykorzystaniem
własności liczb
naturalnych i działań
na nich
7
Rozpoznawanie charakterystycznych
cech i własności liczb
Uzyskanie sprawności w wykonywaniu
obliczeń na liczbach naturalnych,
ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
także za pomocą kalkulatora
Prowadzenie rozumowań
z wykorzystaniem
własności liczb
naturalnych i działań
na nich
8
Rozpoznawanie charakterystycznych
cech i własności liczb
Uzyskanie sprawności w wykonywaniu
obliczeń na liczbach naturalnych,
ułamkach zwykłych i dziesiętnych,
także za pomocą kalkulatora
Prowadzenie rozumowań
z wykorzystaniem
własności liczb
naturalnych i działań
na nich
a
Wykonywanie obliczeń dotyczących
pola
Mierzenie i obliczanie długości,
kąta, pola, objętości, czasu, wagi
w sytuacjach praktycznych
Stosowanie wzoru
na pole powierzchni
prostopadłościanu
b
Wykonywanie obliczeń dotyczących
objętości
Mierzenie i obliczanie długości,
kąta, pola, objętości, czasu, wagi
w sytuacjach praktycznych
Stosowanie wzoru
na objętość
prostopadłościanu
9
matematyka
Numer
zadania
Standardy wymagań
Wymagania ogólne (cele)
Wymagania szczegółowe
(treści)
10
Wykorzystywanie własności liczb
w sytuacjach praktycznych
Rozwiązywanie zadań dotyczących
sytuacji praktycznych, prowadzących
do obliczeń arytmetycznych,
zastosowania wzoru lub rozwiązania
łatwego równania pierwszego stopnia
z jedną niewiadomą
Rozwiązywanie zadań
tekstowych prowadzących
do obliczeń na liczbach
naturalnych.
Analizowanie otrzymanych
wyników i ocenianie
ich sensowności
11
Wykorzystywanie własności liczb
w sytuacjach praktycznych
Rozwiązywanie zadań dotyczących
sytuacji praktycznych, prowadzących
do obliczeń arytmetycznych,
zastosowania wzoru lub rozwiązania
łatwego równania pierwszego stopnia
z jedną niewiadomą
Rozwiązywanie zadań
tekstowych prowadzących
do obliczeń na liczbach
naturalnych.
Analizowanie otrzymanych
wyników i ocenianie
ich sensowności
12
Wykorzystywanie własności liczb
w sytuacjach praktycznych
Odczytywanie informacji z prostych
wykresów i diagramów
Rozwiązywanie zadań
tekstowych prowadzących
do obliczeń na liczbach
naturalnych.
Porównywanie różnicowe
liczb naturalnych
13
Wykorzystywanie własności liczb
w sytuacjach praktycznych
Rozwiązywanie zadań dotyczących
sytuacji praktycznych, prowadzących
do obliczeń arytmetycznych,
zastosowania wzoru lub rozwiązania
łatwego równania pierwszego stopnia
z jedną niewiadomą
Rozwiązywanie zadań
tekstowych prowadzących
do obliczeń na liczbach
naturalnych.
Porównywanie różnicowe
liczb naturalnych
14
Wykorzystywanie własności liczb
w sytuacjach praktycznych
Rozwiązywanie zadań dotyczących
sytuacji praktycznych, prowadzących
do obliczeń arytmetycznych,
zastosowania wzoru lub rozwiązania
łatwego równania pierwszego stopnia
z jedną niewiadomą
Prowadzenie rozumowań
z wykorzystaniem
własności liczb naturalnych
i działań na nich
15
Rozpoznawanie charakterystycznych
cech i własności figur
Mierzenie i obliczanie długości,
kąta, pola, objętości, czasu, wagi
w sytuacjach praktycznych
Rozpoznawanie
i nazywanie trójkątów
ostrokątnych,
prostokątnych
i rozwartokątnych
16
Rozpoznawanie charakterystycznych
cech i własności figur
Mierzenie i obliczanie długości,
kąta, pola, objętości, czasu, wagi
w sytuacjach praktycznych
Rozpoznawanie
i nazywanie
podstawowych figur
geometrycznych
17
Rozpoznawanie charakterystycznych
cech i własności figur
Mierzenie i obliczanie długości,
kąta, pola, objętości, czasu, wagi
w sytuacjach praktycznych
Stosowanie poznanych
własności kątów
i wielokątów
18
Wykonywanie obliczeń dotyczących
pieniędzy
Rozwiązywanie zadań dotyczących
sytuacji praktycznych, prowadzących
do obliczeń arytmetycznych,
zastosowania wzoru lub rozwiązania
łatwego równania pierwszego stopnia
z jedną niewiadomą
Rozwiązywanie zadań
tekstowych prowadzących
do obliczeń na ułamkach