1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Wyra enie

Komentarze

Transkrypt

1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 2. Wyra enie
1. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Wyrażenie zgody na wynajem kotłów wodnych przy SP ZOZ dla Spółdzielni
Mieszkaniowych.
3. Podjęcie
uchwały
gruntowych
w
sprawie
wyrażenia zgody
niezabudowanych,
położonych
w
na zbycie
nieruchomości
miejscowości
Radziejów,
oznaczonych numerem geodezyjnym 691/11, 691/13 i 691/17, w drodze
trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie środka
trwałego Zestawu nagłaśniającego z mikrofonem, 2 kolumny, 2 statywy, mikser
o numerze inwentarzowym SP-6/8/10, zakupionego na rzecz Środowiskowego
Domu Samopomocy w Radziejowie.
5. Podjecie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na likwidację fizyczną poprzez
utylizację środków trwałych.
6. Rozpatrzenie wniosku ZDP w sprawie terminu realizacji zadania pn. przebudowa
drogi Bronisław –Dobre.
7. Rozpatrzenie wniosku dyrektora Szkoły Podstawowej w Dębołęce w sprawie
dofinansowania nagród w konkursach powiatowych.

Podobne dokumenty