KALEDARIUM EKOLOGICZNE

Komentarze

Transkrypt

KALEDARIUM EKOLOGICZNE
KALEDARIUM EKOLOGICZNE
LUTY
2.II – Światowy Dzień Ochrony Obszarów Wodno-błotnych,
27.II - Światowy Dzień Bez Futra i Skóry
MARZEC
22.III – Światowy Dzień Wody
23.III. – Światowy Dzień Meteorologii
KWIECIEŃ
1-7.IV – Tydzień Czystości Wody,
22.IV – Światowy Dzień Ziemi
MAJ
15.V. – Święto Polskiej Niezapominajki
31.V. – Dzień Bociana
CZERWIEC
1.VI – Dni Lasu i Zadrzewień
5.VI – Światowy Dzień Ochrony Środowiska
6 VI – Dzień Bez Samochodu
VI –Dzień Wisły
WRZESIEŃ
16.IX. – Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej
18.IX. Międzynarodowy Dzień Geologa
17-19.IX – Akcja Sprzątania Świata
27.IX. – Światowy Dzień Turystyki
PAŹDZIERNIK
MIESIĄCEM DOBROCI DLA ZWIERZĄT
4-11.X. - Światowy Tydzień Zwierząt
10.X. - Święto Drzewa
14.X. – Międzynarodowy Dzień Zmniejszania Skutków Klęsk
Żywiołowych
LISTOPAD
3-6.XI.- Światowe Dni Bez Papierosa
22-26.XI - Dni Honorowego Krwiodawstwa
GRUDZIEŃ
29.XII.- Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej ONZ