Lustro 3

Komentarze

Transkrypt

Lustro 3
Gazetka
Samorządu
Uczniowskiego
SP 6
w Mysłowicach
Nr 3/
2007
Kącik niemieckiego
Co w numerze?
11
Mikołaj i Pani Zima
2– 5
Muzyka, „Sonda”, Sport
12-13
Galeria
6– 8
Konkursy, Humory, Horoskop
14-15
Film, Nasze Gwiazdeczki,
9, 10, Kącik przyrodniczy
Iwona Palka VI a
16
ustro
Strona:: 2
Uczniowie klasy V b– razem ze swoją Panią przygotowali imprezę Mikołajkową dla uczniów klas starszych.
Były zabawy, konkursy, prezenty, był teŜ zaproszony
z Laponii Święty Mikołaj
Święty Mikołaj Ŝył naprawdę – urodził się około 270 roku w mieście Patara w Azji Mniejszej. Był jedynakiem.
Od dziecka był bardzo wraŜliwy- duŜo
się modlił i pomagał ubogim wspomagając ich pieniędzmi i dobrami ze
swojego majątku.
Zwyczaje Mikołajkowe w róŜnych
państwach
Do Polski zwyczaj obdarowywania się
prezentami z Zachodu. Mikołajki urządzano głównie małym dzieciom, a
prezentami początkowo były medaliki,
święte obrazki, ksiąŜki. Niesforne
dzieci nie otrzymywały nic, a bardzo
niegrzeczne rózgę.
...o Mikołajach w róŜnych krajach...
... Klaudia z V a najszybciej
zrobiła
papierową
choinkę!!!...
... A oto i sam Mikołaj...
ustro
Strona:: 3
We Francji Pere Noel zastępuje Mikołaja. Dziadek z
białą brodą, którego imię moŜna przetłumaczyć jako „boŜonarodzeniowy ojciec” nie jest ani katolickim
świętym, anglosaskim Santa Clausem. To postać
całkowicie świecka.
W Szwecji skrzat Jultomte roznosi podarki- zastąpił
Świętego Mikołaja juŜ w XVI wieku, kiedy walczono
tam z kultem świętych. Jultomte zjawia się w Wigilię z workiem pełnym prezentów dla grzecznych
dzieci.
Do Holandii Mikołaj przypływa statkiem. Uroczyste
powitanie gościa z krainy wiecznych śniegów obywa
się 6 grudnia w porcie Schevingen w pobliŜu Hagi.
Ten dzień jest początkiem wielkiego świętowania i
obdarowywania się prezentami.
W Hiszpanii dzieci piszą listy do Świętego Mikołaja.
Prezenty dostają 6 grudnia. Wieszają puste skarpety przy łóŜku lub kominku, a Mikołaj napełnia je
W konkursie rysunkowym „Święty Mikołaj diś....”
I miejsce zdobyła praca Weroniki Olesiak
II miejsce praca Anety Gurdek
III miejsce praca Iwony Palki (okładka)
Weronika Olesiak IV b
upominkami. Podobnie jest w Anglii, tylko Ŝe
prezenty w skarpetach dzieci odnajdują w Wigilię.
W Belgii Mikołaj zjawia się 5 grudnia i napełnia
prezentami wystawione przez dzieci buty i koszyczki. Dzieci ustawiają wokół domu siano,
marchew i ziemniaki- poczęstunek dla konia,
którym przyjeŜdŜa Mikołaj.
W Czechach i na Słowacji- Mikulas pojawia się
6 grudnia. Spływa po złotej nitce rozciągniętej
między ziemią i niebem. Towarzyszy mu czart i
anioł.
W Syrii Święty Mikołaj pojawia się pod postacią
wielbłąda dopiero 1 stycznia. W przeddzień
dzieci ustawiają dla niego przed omem miseczki
z wodą owsem.
Aneta Gurdek V a
…No a tak poza tym, to wszyscy wiemy, Ŝe
Święty Mikołaj mieszka aktualnie w Laponiinajodleglejszym zakątku Finlandii, w krainie nazywanej Santa Claus Land. Rząd Finlandii przekazał mu to miejsce na własność w 1985 roku.
Tam mieszka z Panią Mikołajową i skrzatamiprodukującymi prezenty. A do dzieci przybywa
saniami zaprzęŜonym w renifery….
ustro
Strona:: 4
Kamila Grzega
Paweł Andrzejczak
Jakub Snarski
Maksymilian Olejniczak
Łukasz Kadela
Klasa III B
Pewnego dnia na Biegunie Pół-
czął uciekać. Mikołaj zaczął go go-
bie: „to na pewno nie dla mnie” i
nocnym miś o imieniu Mikołaj poszedł
nić i dobiegł aŜ do stołówki. I tam
wyszedł z pokoju.
pierwszy raz do szkoły. Tam spotkał
przypomniał
ostatnio
Ale wówczas Mikołaj zawo-
bardzo niemiłych kolegów, którzy cały
przeczytanej ksiąŜce, w której
łał: „to prezent dla renifera Maciu-
czas naśmiewali się z jego imienia, wo-
głównym bohaterem był Święty
sia!”. Gdy Maciuś usłyszał, Ŝe Miko-
łali za nim: Miki, Miki. Było mu bardzo
Mikołaj, który rozdawał dzieciom
łaj woła jego imię czym prędze pod-
przykro i poszedł do domu. W domu
prezenty. Miś Mikołaj pomyślał
biegł do choinki. Rozpakował pre-
postanowił porozmawiać z rodzicami.
sobie, Ŝe przecieŜ teŜ mógłby
zent i wszystkim go pokazał. Tak
Powiedział: mamo zmień mi szkołę
przygotować i dać małemu, smut-
bardzo się ucieszył, Ŝe aŜ zapropo-
proszę, proszę!!.
nemu
nował, by wszyscy zagrali w grę,
sobie
chłopcu
o
jakiś
prezent.
Mama odpowiedziała: dobrze i tak przecieŜ planujemy przeprowadzkę.
Misiu odpowiedział: jest,
jest!!!
Na co mama: ale będziesz w szkole z internatem.
N a
c o
m i ś :
yyyyyyyyyyyy, ale przynajmniej nie będę przy
tych, którzy mi dokuczają.
Mama powiedziała jeszcze Mikołajowi, Ŝeby się
Kamila Grzega
spakował.
Następnego dnia Mikołaj był
Szybko wrócił więc do pokoju i
którą dostał. W tym samym mo-
juŜ w innej szkole. Gdy znalazł się po
zapakował w ozdobny papier jed-
mencie wokół Mikołaja zabłysnęła
lekcjach w swoim nowym pokoju za-
ną ze swoich gier, którą dostał od
iskierka i Maciuś domyślił się, Ŝe
uwaŜył, Ŝe jakiś chłopiec spogląda na
mamy. Podpisał prezent: „Dla re-
prezent był od nowego kolegi misia
ubraną choinkę, więc misiu zapytał go,
nifera Maciusia” i zawołał wszyst-
Mikołaja. Od tego dnia wszyscy na-
czy chciałby dostać
kich chłopców, by oznajmić im, iŜ
zywali nowego darczyńcę Świętym
jakiś prezent. Ale
pod ich choinką jest juŜ pierwszy
Mikołajem. By tradycji stało się za-
odwrócił
prezent! Gdy Maciuś zauwaŜył
dość co rok Mikołaj rozdawał dzie-
się, wyszedł i za-
pod choinką prezent, pomyślał so-
ciom z internatu prezenty.
chłopiec
ustro
Strona:: 5
Kochana Pani Zimo!
Proszę Cię, Ŝebyś juŜ dzisiaj do mnie przyszła, bo
bardzo Cię kocham i bardzo, bardzo, bardzo lubię. Bardzo Cię proszę, Ŝebyś mi przyniosła udane ferie.
Paweł Fołda II b
Kochana Zimo...
proszę Cię, Ŝebyś przyszła do nas bo my czekamy. Pokryj białym puchem wszystko co się da,
nie musisz czekać na 22 grudnia.
Agnieszka Nowotarska II b
Kochana Zimo
Proszę Cię, aby spadł duŜy śnieg, bo chciałbym
jeździć na nartach i rzucać się śnieŜkami. Chciałbym teŜ zjeŜdŜać na sankach.
Paweł Kasprzyk II b
Tomek II b
Kochana Zimo
Proszę Cię, aby spadł duŜy
śnieg. Nie czekaj Zimo na 22 grudnia. Chciałabym zjeŜdŜać z górki na sankach , jeździć na nartach. Przychodź Zimo jak najszybciej.
Artur II a
Kochana Zimo
Proszę Cię, abyś przyniosła ze sobą duŜo śniegu.
Nie czekaj na 22 grudnia, przyjdź od razu! Urządź
konkurs, kto ulepi największą kulę ze śniegu. Pozdrawiam Cię
Małgosia Harmansa
Kochana Zimo.
Proszę Cię, Ŝebyś przyszła bardzo szybko. Nie
czekaj na 22 grudnia, proszę przyjdź juŜ do nas.
proszę Cię ulep duŜą kulę i rozsyp na ziemię.
Proszę, proszę przyjdź juŜ do nas.
Dominik Dudek II b
Kochana Zimo
Proszę Cię nie czekaj na 22 grudnia i przyjdź jak
najszybciej. Proszę, Ŝeby spadł duŜy śnieg bo jadę na obóz narciarski i Ŝebym mógł pojeździć na
sankach.
Podobała mi się ta wycieczka poniewaŜ duŜo
zapamiętałem
Gdy będę miał okazję to jeszcze raz pojadę do
planetarium.
Tomek Siwiec II b
Agnieszka
Nowotarska
II b
ustro
Strona:: 6
W galerii prezentować będziemy twórczość uczniów klas I– VI:
wiersze, opowiadania, obrazy, rysunki
Dziś
w galerii
gościmy
uczniów klasy II a, III b
i VI a (str. 8)
Julia Stolarczyk II a
NE
N
IE
E
S
JE ZAś
J
PE
Wiktoria Krupowic II a
ustro
Strona:: 7
Anna Święch III b
MO
RZ
E
i
ZIM
A
III b
Michał Snarski III b
ustro
Strona:: 8
Iwona Palka,
Mateusz Nowak,
Anna Szulikowska
Limeryki z VI a
KIESZONKOWIEC
Raz Ŝył pan w mieście Mysłowice
i kradł ze sklepu róŜnorodne słodycze
Był on bardzo mały
i czasem zarozumiały
Gdy zjadł słodycze poszedł kraść znicze.
KINOMAN
Pewien człowiek w Koninie
dawał jedzenie swej psinie
Pies był bardzo wielki
lubił jeść brukselki
Ten pies był niezwykły bo pracował w kinie.
ZAKOCHANY KOT
Jeden kicuś w Poroninie
często grywał na pianinie
Był on bardzo zdolny
Momentami był wolny
A wczoraj zakochał się w pięknej kocinie.
MARY
Jedna pani z miasta naszego
miała pieska ślicznego
Chodziła z nim na spacery
A piesek miał na imię Mary
Pani bardzo kochała pieska swojego.
MYSI LOS
Pan co mieszkał w Częstochowie
miał róŜowe myszy na głowie
Uwielbiał je hodować
i na obrazach malować
A kiedyś dał do zjedzenia zielonej krowie.
IWONA PALKA
CHMURY
Kiedy pojechałam do Zielonej Góry
Zobaczyłam na niebie śmieszne chmury
Bardzo mi się podobały
bo róŜne zwierzęta kształtem przypominały
Były śliczne! Kotki białe, myszka biała i pieseczek
FAŁDA
Gdy przez pewien czas mieszkałam w Stargardzie
Robiłam zdjęcia jednej fałdzie
Była ona z ziemi, trawą porośnięta
Pasły się na niej róŜne zwierzęta
Widok był ciekawy- jak to w Stargardzie.
RÓW DLA KRÓW?
Kiedyś byłam na ciekawej wycieczce w Lwowie
Przyglądałam się jednej śpiącej krowie
Była ona dziwna- czerwona
Cała tak śmiesznie przeistoczona
Spała pod drzewem, wyglądała jakby spała w rowie?
SMUTNY PAN
Jeden pan co mieszkał w Łodzi
miał drzewo co na zawołanie w owoce obrodzi.
Jednak efekt był taki
Ŝe owoce zaczęły mu podjadać ptaki
Wtedy się pan zasmucił, sprzedał drzewo i wyprowadził się z Łodzi.
PISKLAKI
Z okna dachowego jednego domku w Łebie
MoŜna obserwować ptaki szybujące na niebie
Niebieskie, brązowe teŜ były
Pisklęta pod matczynymi skrzydłami się kryły
Czasem wygadało jakby wszystkie krzyczały na siebie.
PIANISTKA...
Na peronie w Poroninie
mysz pląsała na pianinie
A gdy skończyła
zmęczona była
Więc się wykąpała w winie.
ustro
Strona:: 9
Redaguje Sebastian Gąsor
Dnia 6 grudnia byliśmy w kinie
na filmie pt ."Film o pszczołach". Film głównie opowiadał o
pewnej pszczole o imieniu Barry
B. Benson.
Barry po ukończeniu pszczelego
college'u stanął u progu dorosłego Ŝycia i rozpoczęcia zawodowej kariery. Niestety dla
pszczoły jedyną ścieŜką zawodową jest... miód i jego produkcja. Kiedy nadarzyła się okazja
aby wyrwać się z ula, Barry nie
zastanawiał się nawet przez
chwilę.
…Ale juŜ podczas swojej pierwszej wyprawy złamał podstawową zasadę pszczół -zabraniającą
im rozmawiania z ludźmi.
Jednak dzięki temu poznał nowojorską kwiaciarkę Vanessę.
Podczas kiedy ich przyjaźń rozkwitała, Barry odkrył, Ŝe ludzie
od lat kradną miód. Postanowił
więc połoŜyć temu kres i pozwać
rodzaj ludzki do za kradzieŜ
pszczołom ich cennego miodu.
Gdy Barry pozwał ludzi do sądu
na sprawę i juŜ prawie wygrał, to
jego przyjaciel wkurzył się na takiego człowieka i go uŜądlił. (Dla
pszczoły uŜądlenie ssaka kończy
się śmiercią, bo traci Ŝądło!!!!)
Jednak ta pszczoła trafiła do
szpitala i dzięki protezie przeŜy-
pszczoły przestały pracować.
I gdy pszczoły nie pracują, to
nie zapylają kwiaty nie mogą
wytwarzać nasion i giną. I niestety wszystkie kwiaty uschły.
Wtedy Barry postanowił wszystko uratować. Nie poddał się, tylko razem z Vanessą polecieli na
wystawę róŜ. Stamtąd zabrali
ostatnią makietę z kwiatami.
Potem wadzili ją do samolotu. A
kiedy po wielu przygodach wrócili z tą makietą na ziemię, to
pszczoły brały z tych kwiatów
pyłek i rozpylały go po wszystkich kwiatach…. I wszystko wróciło do normy.. I tak skończyła
się ta przygoda.
Po filmie pojechaliśmy do domów autobusem nr.76
(W tym filmie moŜna było
zobaczyć,
jak
naruszenie
ła, a Barry wygrał roz- równowagi w ekosystemach
moŜe doprowadzić do ich
prawę.
No i cały miód musiał z śmierci- przyroda klas IV!!!!
powrotem trafić do uli. BK)
Gdy w ulach było juŜ za
duŜo miodu wszystkie
Dnia 6 12. 2007 byliśmy w kinie „Znicz”
na filmie pod tytułem „Smocze Wzgórze”.
Karolina Ryker II b
Bardzo ładna scenografia filmu.
Film był bardzo ciekawy. Bardzo, bardzo mi się podobał,
bo smoki mówiły,
nakrywały do stołu i
zmywały.
Wyjście do kina było
bardzo interesujące.
Paweł Fołda II b
ustro
Strona:: 10
Aneta Gurdek
Klaudia Suchańska
PAULINA PIOTROWSKA
jest uczennicą
klasy V b, a
zarazem
zawodniczką w
klubie
judo
działającym
przy
MOSiR
Mysłowice. W
ubiegłym roku
otrzymała
STYPENDIUM
za
osiągnięcia sportowe i bardzo
dobre wyniki w nauce.
Od kiedy trenujesz w klubie?
Od października 2006 roku.
Gdzie odbywają się treningi?
W Gimnazjum nr 3 lub w hali MOSiR-u. Zajęcia mamy trzy razy w
tygodniu, a naszym trenerem jest
pan Andrzej Stępień.
Jak wyglądają takie treningi?
Najpierw jest rozgrzewka, potem
zabawy, a potem uczymy się róŜnych technik.
A skąd pomysł na taki właśnie
sport?
Moja młodsza siostra chciała trenować judo i namówiła mnie – trenujemy razem
Na szkolnym firmamencie jasno świecą
uczniowskie gwiazdy i gwiazdeczki. Są
wśród nich uczniowie którzy posiadają
uzdolnienia i talenty artystyczne, sportowcy, prymusi, świetni organizatorzy.
W tej rubryce będziemy prezentować ich
sylwetki i rozmowy z nimi.
Czy duŜo osób trenuje razem z Tobą?
Tak, grupa jest duŜa, trenują
chłopcy i dziewczyny.
A skąd macie stroje?
Stroje są nasze, własne.
Czy chłopcy są lepsi?
W naszej grupie dziewczyny są
lepsze niŜ chłopcy.
Ale przecieŜ chłopcy są
więksi i na ogół silniejsi niŜ
dziewczynki.
Tak, ale w judo nie liczy siła i
wielkość. WaŜne jest Ŝeby
umieć wykorzystać siłę przeciwnika.
A czy poza salą wykorzystałaś juŜ kiedyś swoje umiejętności?
Tak, zdarzyło mi się jeden raz.
Czy moŜesz nam powiedzieć
w jakiej sytuacji?
To było kiedy spadł pierwszy
śnieg i Sebastian N. chciał mnie
natrzeć.
...i?
W zasadzie nie powinno się wykorzystywać swojej przewagi,
ale prosiłam, Ŝeby mnie nie zaczepiał i uprzedziłam, ze go wywrócę.
I?
I wywróciłam ...
Chyba mu się naleŜało.
A jakie masz sukcesy?
Sukcesów mam sporo, a teraz
mam juŜ Ŝółty pas.
Co to znaczy?
W judo kaŜdy zaczyna od 6
kuy i białego pasa.
Potem ma się za 5 kuy Ŝółty
pas, za 4 pomarańczowy, za 3
zielony, 2 – niebieski, 1 brązowy
A potem 1 dan i czarny pas...
A za co są przyznawane
kuy?
Za zwycięskie walki w turniejach
To Ŝyczymy czarnego pasa
i dalszych sukcesów!
A ja uwaŜam, Ŝe Ju-Jitsu jest
dyscypliną sportu 10000 lepszą od judo. – mówi Sebastian Gąsior z V a- Judo jest
takie nudne i w ogóle a JuJitsu jest fajne, ciekawe, czasami śmieszne. Trenuje teraz
trzeci rok,3 razy w tygodniu w
klubie Shogun- Mysłowice.
cd str. 13
... choć inaczej świecimy, choć coś
innego nas wyróŜnia i w czymś innym jesteśmy najwspanialsi na
świecie.
Mam 9 lat i nie mogę się ruszać, wiec leŜę w domu. Uczę się tak jak inne dzieci, bo nauczyciele przychodzą do mnie na lekcje.
Czasem rodzice przywoŜą mnie do szkoły na róŜne imprezy.
W tym roku byłem z innymi dziećmi w kinie na ”Filmie o pszczołach”. Film bardzo mi się podobał, ale myślałem, Ŝe będzie dłuŜszy.
Moje młodsza siostra Martynka mówiła potem, Ŝe to był film o mrówkach– ale ona jest jeszcze bardzo mała.
Najbardziej interesuję się samochodami i innymi pojazdami. Podobają
mi się szybkie samochody, a najbardziej amerykańskie- na przykład
Mustang.
Kamil Piątek
ustro
Strona:: 11
Redaguje
Maciek Charchuła Va
Na tej stronie moŜecie przeczytać dowcipy....
w języku niemieckim oczywiście
C. D. N.
„Kannst du mir erklären“, sagt der Lehrer, „
warum du
deine Schularbeiten gestern wieder nicht gemacht hast?“
Arnold überlegt kurz: „Dafür gibt es gute
Gründe. Am Nachmittag wollte ich Fußball
spielen, und am Abend wollte ich Strom sparen.“
mir - mi
erklären - wyjaśnić
gestern - wczoraj
überlegen - zastanowić się
dafür gibt es gute Gründe - składają się na to
istotne przyczyny
der Strom, -(e)s, Ströme - prąd
sparen - oszczędzać
Zwei Freunde treffen sich. „Kannst du mir
zehn Mark
pumpen?“ fragt der eine.
„Bedaure“, sagt der andere, „meine Pumpe
ist kaputt.“
sich treffen - spotkać się
pumpen - pompować, pot. poŜyczyć
bedauern - Ŝałować
der eine - jeden (z nich)
der andere - drugi
die Pumpe, -, -n - pompa
Arnolds Eltern fragen: „Wo hast du eigentlich
dein Zeugnis?” „Ach, ich habe es dem Werner
geborgt. Der will seinen
Eltern einen Schreck einjagen“
die Eltern – rodzice
eigentlich – właściwie
das Zeugnis, -ses, -se – świadectwo
borgen – poŜyczyć
einen Schreck einjagen – napędzić strachu
Brigitte und Klaus sind in den Ferien für ein
paar Tage
allein zu Hause. Am zweiten Tag kommt die
Oma.
„Na, wie kommt ihr zurecht?“
Darauf Klaus: „Gut. Einen Tag macht Brigitte,
was sie will, und den anderen Tag mache
ich, was sie will.“
allein – sami
zu Hause – w domu
in den Ferien – podczas ferii
für ein paar Tage – przez kilka dni
am zweiten Tag – drugiego dnia
Na, wie kommt ihr zurecht? – No, jak sobie
radzicie?
darauf – na to
einen Tag – jednego dnia
ustro
Strona:: 12
Dziś prezentujemy DODĘ– ELEKTRODĘ–
czyli Dorotę Robaczewską– polską wokalistkę
Redaguje
Ewelina
Kubica
i Piotr
Wieczorek
W młodości przez cztery lata trenowała
lekkoatletykę i zdobyła mistrzostwo województwa w biegu na 1000 i 600 m, w
skoku w dal i w pchnięciu kulą oraz brąz
w biegu na 100 m na Mistrzostwach Polski.
W 2005 r. na festiwalu w Sopocie,
wspólnie z towarzyszącymi jej muzykami, zdobyła nagrodę publiczności). Nagrodzona piosenka to Znak pokoju- hołd
dla papieŜa Jana Pawła II, UwaŜana
przez wielu muzyków za plagiat utworu
Bryana Adamsa Heaven.
Marcin
Mądry
Będę
przeprowadzał sondaŜe dotyczące piosenkarzy,
aktorów i innych
gwiazd, a potem
zamieszę
ciekawostki o najpopularniejszych.
Urodziłą się 15 lutego 1984 w Ciechanowie. Jest córką medalisty mistrzostw świata i Europy w podnoszeniu cięŜarów- olimpijczyka Pawła Rabczewskiego i Wandy
Rabczewskiej. Od 5 marca 2005 roku jest
drugą Ŝoną bramkarza Polonii Warszawa,
Radosława Majdana.
Sport porzuciła dla tańca i śpiewu. Karierę rozpoczęła w wieku 14 lat od występów w Teatrze Buffo Janusza Józefowicza (zagrała w Metrze i PrzeŜyj to
sam). Równocześnie brała lekcje śpiewu
u ElŜbiety Zapendowskiej. Popularność
zdobyła dzięki udziałowi w reality show
Bar. Od 2000 r. była wokalistką zespołu
Virgin aŜ do jego rozwiązania.
Doda jako postać była nominowana w BISERACH 2005 - BATY Radia BIS za najgorsze
wydarzenie muzyczne roku. 23 stycznia 2006
zdobyła Telekamerę 2006 w kategorii Muzyka. 8 maja 2006 otrzymała statuetkę Świry
2006 w kategorii artysta estradowy. Udzieliła
takŜe swojego głosu w dubbingu w filmie
Asterix i Wikingowie.
Witajcie! przeprowadziłem sondę na
temat "Kto jest Twoim ulubionym
aktorem/aktorką". Najwięcej głosów
zdobył Zac Efron
A teraz ciekawostka o nim:
Jego pełne imię to Zachary David
Alexsander Efron. Urodził się 18 października 1987 roku.
Mieszka w San Luis Obispo, Kalifornia,
USA.
Jego zwierzęta to: Marzyciel i Puppydwa australijskie owczarki oraz Simonkot syjamski.
Ten młody kalifornijski aktor i piosenkarz występował w musicalach juŜ jako chłopiec.
Pojawił się teŜ w telewizyjnych serialach takich jak: Firefly, Ostry dyŜur,
Obrońca i Summerland. Zabłysnął
rolą autystycznego dziecka w filmie
Droga po marzenia, ale dopiero High School Musical dał mu prawdziwą
sławę.
Zaśpiewał takŜe kilka piosenek, które
znalazły się
przebojów.
amerykańskich
listach
I tak w lutym w gorącej setce Billboardu znalazło się pięć piosenek Zaca.
Interesującym jest fakt, Ŝe zaśpiewana
przez duet: Zac Efron i Vanessa Anne
Hudgens(jego dziewczynę) piosenka
Breaking Free (z High School Musical)
awansował w tydzień z miejsca 86 na
4 - to rekordowy czas!!!
Znale
zi
w inte one
rneci
e
W
przyszłym numerze Wasz ulubiony
zespół muzyczny!!!
ustro
Strona:: 13
Otrzymała równieŜ nagrodę przyznawaną
przez czytelników młodzieŜowego wydawnictwa Bravo i Popcorn (najlepsza wokalistka i najlepsza płyta), oraz dwie prestiŜowe
nagrody przyznawane przez słuchaczy Radia Eska na festiwalu Eska Music Awards
(najlepsza wokalistka i najlepszy zespół).
Jest jedną z bohaterek ksiąŜki Witolda
Fillera Od Pierwszych Dam do Dody
Elektrody, która ukazała się w 2006 r., a
takŜe ksiąŜki Tomasza Raczka Karuzela
z idolami. Nominowana w trzech kategoriach: najstraszliwsza postać, najstraszliwsze wydarzenie, najstraszliwsza piosenka do antynagród Dyby 2006 przyznawanych przez Bulwar Sztuki.
Albumy
2002 Virgin
2004 Bimbo
2005 Ficca
2007 Diamond Bitch
Koncertową działalność solową rozpoczęła w 2007 r.
Piosenki:
* 2 Bajki
* Cheerleaderka
* Chłopczyku Mój
* Dezyda
* Diamond Bitch
* Dla R.
* DŜaga
* Et Anima
* Katharsis
* Kolejny Raz
* Mam tylko Ciebie
* Material Girl
* Nie zawiedź Mnie
* Prowokacja
* Superstar
* Szansa
* To jest To
* To Ty
* Znak Pokoju
W listopadzie odbyły się
międzyszkolne zawody sportowe
w mini- koszykówce dziewczyn i
chłopców. Po raz pierwszy w historii szkoły nasi uczniowie odnieśli sukces w tej dziedzinie
Redagują:
i
sportu. Zawody rejonowe dziewDawid Wilk
Amadeusz Dębicz
czyn rozgrywane były na naszej
sali gimnastycznej. Nasze koleŜanki nie dały szans rywalkom. Pokonały szkoły nr 14, 15, 16 i weszły do finałów miejskich. W zwycięstwie pomogli zapewne i kibice, którzy gorąco dopingowali nasze zawodniczki. Dziewczyny mają się
czym pochwalić- 2 miejsce w finałach to nie lada wyczyn.
Chłopcy równieŜ nie odpuścili i w rejonach odnieśli same zwycięstwa, pokonując SP1, SP7, SP17.
Emocje były ogromne, a kaŜdy zawodnik chciał zagrać w meczu finałowym. Rezerwowi trzymali mocno
kciuki i dopingowali swoich kolegów. Ostatecznie z finałów miejskich chłopcy przywieźli brązowy krąŜek i 3 miejsce w mieście! Wszystkim zawodnikom i zawodniczkom gratulujemy tego wielkiego sukcesu.
cd ze strony 10
Pomysł podsunął mi po części
mój tata, gdy opowiadał jak
trenował zapasy. Myślę Ŝe trochę się przydaje kiedy ktoś jest
sprawniejszy i umie się obronić.
Mam trochę sukcesów ale małe, bo nie mamy duŜo zawodów. Mamy tak
jedne na dwa- trzy
miesiące.
Sebastian Gąsior
Ju-Jitsu – to wschodnia sztuka
walki. Ju-Jitsu tym róŜni się od judo, Ŝe w judo nie ma kopnięć oraz
uderzeń. Trenuję w klubie Shogun
w poniedziałki, wtorki i piątki. Zacząłem około dwa lata temu.
Pomysł ten narodził się z tego, Ŝe
na początku treningi mi się podobały oraz moja mama powiedział,
Ŝe mam wyładowywać swoją siłę
poza domem.
Nie doświadczyłem tego, czy to się
przydaje w Ŝyciu, ale sądzę, Ŝe
tak, poniewaŜ ćwiczymy czasami
samoobronę i gdyby mnie ktoś na-
padł, to miałby małe szanse
aby wyjść z tego cało.
Oczywiście nie mam wielkich
sukcesów – w MOSiR-ze mają
większe- ale mam uciechę bo
było o mnie w gazecie i mam
kilka medali i dyplomów.
Maks
Grzmek
ustro
Strona:: 14
Uwaga!
Dziś dwa konkursy:
-kolejna seria pytań konkursowych dotyczących postaci
ks. Twardowskiego
-limeryki
Pytania konkursowe dotyczące twórczości ks. Jana Twardowskiego
1
W jakim piśmie literackim ks.
Twardowski drukował swoje
pierwsze wiersze?
2
W którym roku przypada debiut
literacki ks. Twardowskiego?
3
Podaj tytuł debiutanckiego tomu
poetyckiego ks. Twardowskiego.
4
Jakim pseudonimem podpisywał
swe wiersze z roku 1946?
5
Z jakiego wiersza pochodzi ten cytat?
"Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą…"
6
Podaj przynajmniej dwie nagrody,
które otrzymał ks Twardowski.
7
Jakie tematy poruszał ks. Twardowski w swej poezji? Wymień
przynajmniej 4.
8
Wymień przynajmniej 5 tytułów
wierszy ks. Jana Twardowskiego.
W " Kuźni Młodych".
W 1933
" Powrót Andersena" , W- wa 1937r.
Antoni Derkacz
Z wiersza pt. " Śpieszmy się"
im. Brata Alberta- 1978 r., medal im. Janusza Korczaka- 1979; .
im. M. Sępa- Szarzyńskiego- 1983; Fundacji im. Alfreda Jerzykowskiego -1985; im. Anny Świrczyńskiej -1988; im. Juliusza
Słowackiego- 1993; Ogólnopolska Nagroda Literacka im F. Karpińskiego- 1995; im. Wł. Reymonta- 1996; Order Uśmiechu1996; im ks. Prof. Janusza S. Pasierba -1996; im. św. Franciszka- 1996; . Nagroda Ministra Kultury i Sztuki – 1997,
Pisał o : przyrodzie, krajobrazie wsi, wartościach wiary katolickiej, miłości, losie zwierząt, losach dzieci pokrzywdzonych przez
los, własnym Ŝyciu, przyjaźni…
" Do św. Franciszka" " Podziękowanie"’ " Do moich uczniów",
" Śpieszmy się", " Moja klasa".
Wszystkich czytelników naszej gazety (dowolna płeć, wiek, miejsce zamieszkania, szkoła lub zawód) zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie
na LIMERYK.
Tematyka: I. Szkoła, II. Z Ŝycia zwierząt, III. Inne
LIMERYK — to miniaturka liryczna, nonsensowny, groteskowy wierszyk o
stałej budowie:
• pięć wersów o stałej liczbie sylab akcentowanych,
• układ rymów a-a-b-b-a,
• trzeci i czwarty wers są krótsze od pozostałych
• nazwa geograficzna w pierwszym wersie (podstawa rymu a).
Pod względem treści limeryk jest rymowaną anegdotą i ma stały układ narracji:
• wprowadzenie bohatera i miejsca, w którym dzieje się akcja, w pierwszym wersie,
• zawiązanie akcji w wersie drugim (często wprowadzony jest tu drugi bohater),
• krótsze wersy trzeci i czwarty to kulminacja wątku dramatycznego,
• zaskakujące, najlepiej absurdalne rozwiązanie w wersie ostatnim.
Prace prosimy nadsyłać na adres [email protected] w terminie od dziś do
końca kwietnia (Pierwsze prace na stronie 8)
ustro
Strona:: 15
O: Ślady zatarto.
P: Brak silnika nr 3.
O: po krótkich poszukiwaniach silnik znaleziono na
prawym skrzydle.
P: Mysz w kokpicie.
O: Zainstalowano kota.
Przyjaciele jadą pociągiem.
Jeden wyciąga kanapkę i
zaczyna jeść.
– Nie jedz tak głośno, bo
konduktor wyrzuci cię z pociągu.
– Za co?
-Nie widzisz tego napisu: „
Zabrania się przewozić materiały Ŝrące”?
PYTANIA
1. Co robi elektryk na czacie?
2. Co mówi piłkarz zachodząc do fryzjera?
3. Co mówi mikser do bitej śmietany?
4. Co mówi kapitan tonącego statku?
5. Kto pierwszy wchodzi do domu?
6. Co to są ości?
7. Gdzie podpisano
Traktat Wersalski?
Szef przyjmuje nowego pracownika.
– W naszym zakładzie obowiązuje
dwie zasady: pierwsza to czystość.
Czy wytarł pan przed wejściem do
mojego gabinetu buty?
-Oczywiście.
-Druga to prawdomówność....
-Przed moimi drzwiami nie ma wycieraczki.
Student chemii do studentki z AWF;
- Przeprowadziłem właśnie dysocjację jonową chlorku sodu w podwyŜszonej temperaturze w rozpuszczalniku polarnym.
- Co proszę?
- Posoliłem wodę na makaron.
ODPOWIEDZI
Szuka kontaktu.
Gol.
Ubijemy interes.
Ale dno.
Klucz.
Pośmiertna zemsta ryby.
Pod tekstem
Piloci i obsługa tak sobie korespondują…
Po kaŜdym locie piloci (P) wypełniają kwestionariusz na temat problemów technicznych,
jakie napotkali. Pod spodem
dopisuje się załoga techniczna
mechanicy (O). Oto niektóre
wpisy:
P: Coś się obluzowało w kokpicie.
O: Coś umocowano w kokpicie.
P: Martwe owady na wiatrochronie.
O: Zamówiono Ŝywe.
P: Ślady przecieków na prawym
podwoziu głównym.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Redaguje
Klaudia Suchańska
i Paulina Adamkiewicz
-Spotykają się dwa Ŝółwie, jeden bez
skorupki.
– Co ci jest? – pyta kolega.
– Uciekłem z domu.
KOZIOROśEC
22 XII- 20 I
WODNIK
2 1 I- 19 II
RYBY
20 II- 20 III
BARAN
21 III- 20 IV
BYK
21 IV- 20 V
Nie rezygnuj ze swoich
marzeń. Nie musisz zawsze ustępować! Jeśli tylko zechcesz moŜesz
wszystko.
Świetny rok na doskonalenie swojego charakteru.
Zwróć szczególną uwagę
na dobre kontakty z innymi. Przyjaźń jest więcej
warta niŜ sukces.
Jeśli tylko zechcesz, osiągniesz sukces. Wystarczy
dobrze zorganizować sobie w tym roku czas, a
starczy i na obowiązki, i
na przyjemności.
Ludzie cię uwielbiają i
podziwiają. Im więcej im
dajesz, tym więcej do ciebie wraca. Połącz marzenia z pracą, a osiągniesz
więcej niŜ chciałeś.
Ten rok jest doskonały
na znalezienie sympatii.
Pamiętaj, Ŝe nie wszystko
złoto co się świeci!
Świetny czas na sukcesy
w szkole i w pracy.
BLIŹNIĘTA
21 V- 21 VI
RAK
22 VI- 22 VII
Przyjaźń trzeba pielęgnować! Poczucie obowiązku to piękna cecha, ale
nie przesadzaj – oprócz
nauki i pracy ciesz się
innymi ludźmi.
Ten rok upłynie pod znakiem sportu. Dbaj o
sprawność fizyczną– będziesz się czuł lepiej, a
dodatkowo koledzy docenią formę.
LEW
23 VII- 23 VIII
PANNA
24 VIII- 22 IX
WAGA
23 IX- 23 X
SKORPION
24 X- 22 XI
STRZELEC
23 XI- 21 XII
Człowiek moŜe więcej
niŜ mu się wydaje! Nawet jeśli nie wszyscy doceniają twoje osiągnięcia,
w końcu sięgniesz po
najwyŜsze laury.
Musisz zwrócić większą
uwagę na samodyscyplinę. Marzenia są piękne,
ale prawdziwe Ŝycie teŜ
jest pełne niespodzianek
To doskonale, ze duŜo
wiesz, ale inni ludzie teŜ
myślą. Nie zapominaj o
tym, a oprócz satysfakcji
z pracy będziesz miał
wielu przyjaciół.
Koniecznie pomyśl o tym,
Ŝeby zaplanować fantastyczne wakacje. Przygody czekają nie tylko w
Egipcie! Ciesz się przyjaciółmi.
Jeśli w tym roku poświęcisz duŜo czasu na pracę
i naukę, sukcesy i zaszczyty po prostu będą
„kleiły” się do ciebie!
HOROSKOP na Nowy Rok- 1 stycznia– 5 lutego -przygotowuje specjalnie dla uczniów naszej szkoły wróŜka WIE-
ustro
Strona:: 16
Mitologia to opowieść o Ŝyciu
całej rodziny Zeusa.
AtrybutyApolla.
to
skrzydełka
od
Puszka Pandory to zwierzęta i
choroby bardzo straszne dla ludzi
Wybrała B. Majchur
Jacek urodził się 29 lutego i
urodziny obchodzi co 4 lata bo:
....mieszka na dalekiej północy...
....są cztery pory roku....
....bo my rodzimy się w róŜnych miesiącach i on tak samo....
Węgiel oświetlony światłem
białym widzimy jako czarny, bo
czarne jest czarne.
Pomidor oświetlony światłem
białym widzimy jako czerwony,
bo pomidor przepuszcza tylko
światło czerwone.
Wybrała B. Kawa
Redaguje Magda Słota Va
Koń czystej krwi arabskiej
Konie arabskie pojawiły się na Półwyspie Arabskim co najmniej 2500 lat temu. Charakteryzują
się siłą, pięknem i odwagą.
Cechy typowe
Koń szlachetny i elegancki, o lekkiej budowie ciała i wysokim osadzeniu ogona. Jego sylwetkę
moŜna wpisać w kwadrat. Mała, sucha głowa.
Wysokość
ok. 145 - 155 cm.
Warto wiedzieć:
Jest to z pewnością najstarsza rasa na świecie.
Według legendy pochodzi od pięciu klaczy
Mahometa, które usłuchały jego wezwania,
gdy odwołał je od wodopoju.
Prorok wzywał potem swoich wyznawców do
starannej hodowli koni i dobrego traktowania zwierząt.
Konie arabskie są bardzo wytrzymałe, niewymagające, szybkie w galopie. Na długich dystansach
nie mają sobie równych. Są inteligentne, wraŜliwe, przywiązane do człowieka, o Ŝywym temperamencie,
ale
zawsze
posłuszne.
Maści (barwy)
Występują wszystkie maści podstawowe, ale najczęściej siwe, gniade i kasztanowate.
W Polsce
Hodowane od początku XVIII wieku. Jednak Po
odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918
roku prawie nic nie pozostało ze słynnych stadnin.
Celem Polaków w następnych latach zostało nadrobienie tych braków W maju 1919 roku Zarząd
Stadnin Państwowych przejął zrujnowaną doszczętnie stadninę w Janowie Podlaskim i zaczął
w niej hodować konie arabskie.
II wojna przyniosła stadninie wielkie straty. Podczas ewakuacji stadniny większość koni padła,
uciekła lub została rozkradziona. Dzięki tym okazom, które udało się odzyskać odbudowano stado,
a w oczekiwaniu na stadninę konie przeniesiono
do Niemiec, do Albigowej, Klemensowa i Nowego
Dworu. W roku 1961 powróciły do swojej macierzystej stadniny.
Znale
zi
w inte one
rneci
e
I od bardzo, bardzo dawna
pocałunki pod jemiołą są dozwolone i całującym się
przynoszą szczęście
Jemioła to pasoŜytnicza- a jednak lubiana roślina. Rośnie na drzewach. Jest
lecznicza i trująca zarazem.
JuŜ w staroŜytności uwaŜana za dar bogów. Ścięte pędy jemioły jednały pomyślność, a podwieszone pod sufitem chroniły dom przed złymi mocami. Sprowadzały do domu szczęście i bogactwo, spełniały ludzkie Ŝyczenia i marzenia.

Podobne dokumenty