RB 15/2015 Objęcie akcji serii E i podwyższenie kapitału

Komentarze

Transkrypt

RB 15/2015 Objęcie akcji serii E i podwyższenie kapitału
RB 15/2015
Objęcie akcji serii E i podwyższenie kapitału zakładowego Emitenta
Zarząd Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie („Emitent”) niniejszym
informuje, że w dniu 9 czerwca 2015 roku posiadacze warrantów subskrypcyjnych
serii A uprawniających do objęcia akcji serii E Emitenta złożyli oświadczenia o
objęciu 537.267 akcji serii E.
Akcje serii E są emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału
zakładowego Emitenta o kwotę do 800.000 zł, dokonanego uchwałą Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 2 grudnia 2014 roku.
Także w dniu 9 czerwca br. dokonano wydania akcji serii E wszystkim osobom,
które złożyły oświadczenia o objęciu akcji.
Z chwilą wydania akcji serii E nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego
Emitenta o 537.267 zł - z kwoty 5.305.285 zł do kwoty 5.842.552 zł.
Warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do objęcia akcji serii E są
przyznawane w ramach programu motywacyjnego, którym objęte są osoby
wchodzące w skład Zarządu Spółki oraz kluczowi pracownicy i współpracownicy
Spółki. Program motywacyjny dotyczy łącznie nie więcej niż 800.000 akcji.
Na mocy umowy o ograniczeniu zbywalności, przedmiotowe akcje objęte są
zakazem zbywania do dnia 30.04.2016 r.
Podstawa:
§ 3 ust. 2 pkt 5a Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu
Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu
na rynku NewConnect.

Podobne dokumenty