Komunikat Zarządu Krajowego i Fundacji Stowarzyszenia

Komentarze

Transkrypt

Komunikat Zarządu Krajowego i Fundacji Stowarzyszenia
Komunikat Zarządu Krajowego i Fundacji
Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Australii.
Zawiadamiamy wszystkie organizacje polonijne,
że z uwagi na niskie oprocentowanie naszego kapitału,
Delegaci na Walny Zjazd SPK w Australii,
zdecydowali o nieprzyznawaniu pomocy finansowej
dla organizacji polonijnych w roku 2016.

Podobne dokumenty