Szaleństwo i twórczość: ludzki wymiar choroby

Komentarze

Transkrypt

Szaleństwo i twórczość: ludzki wymiar choroby
Szaleństwo i twórczość: ludzki
wymiar choroby psychicznej - wykład
dr Jolanty Życińskiej (Drzwi Otwarte)
Czy szaleństwo i twórczość się wykluczają? A może odwrotnie – aby być artystą trzeba
być choć trochę szalonym? Jakie są objawy takiego „boskiego” szaleństwa? Czy artysta
zdaje sobie sprawę z zaburzenia i chce się poddać terapii? A co za tym idzie – czy
leczenie poprawia wydajność pracy twórczej? Celem wykładu jest podjęcie próby
odpowiedzi na postawione pytania. Zostaną one zilustrowane za pomocą unikatowych
wyników badań naukowych oraz biografii takich twórców jak Carlo Zinelli i Mark Rothko
(malarze), Wacław Niżyński (tancerz i choreograf) i Robert Schumann (kompozytor).
Dr Jolanta Życińska jest psychologiem, adiunktem na katowickim wydziale Uniwersytetu
SWPS. Interesuje się psychologią zdrowia, a szczególnie podmiotowymi i społecznymi
zasobami w sytuacji choroby, modelami zmiany zachowań zdrowotnych oraz
projektowaniem i ewaluacją oddziaływań w tym obszarze. Jest autorką wielu publikacji
poruszających te zagadnienia, między innymi monografii: „O rzuceniu palenia inaczej.
Podręcznik dla osób, które chcą rzucić palenie i dla tych, które chcą im w tym pomóc” i
„Psychologia zdrowia. W poszukiwaniu pozytywnych inspiracji” (współautorka); oraz
artykułów w takich czasopismach jak „Quality of Life Research”, „Reports of Practical
Oncology and Radiotherapy” czy „Polish Psychological Bulletin”. Wraz z zespołem
praktyków opracowała między innymi polską adaptację narzędzia przesiewowego do
oceny dystresu (DT) oraz dokonała walidacji narzędzia do oceny zmęczenia wśród
pacjentów onkologicznych (BFI), jest także współautorką skróconej wersji testu do
pomiaru sensu życia (PIL). Obecnie przygotowuje monografię na podstawie programu
badawczego finansowanego przez MNiSW, którego była kierownikiem, na temat
motywacji do zmiany zachowań ryzykownych w chorobie przewlekłej. W latach 20022015 była członkiem Zarządu Sekcji Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego.
Wykład odbędzie się w ramach Drzwi Otwartych. Więcej informacji i zapisy:
http://swps.pl/katowice/aktualnosci/5736-drzwi-otwarte-2016-07-09
Zapraszamy!
Link do wydarzenia: http://bonavita.pl/kalendarz/lw/szalenstwo-i-tworczosc-ludzkiwymiar-choroby-psychicznej-wyklad-dr-jolanty-zycinskiej-drzwi-otwarte

Podobne dokumenty