Potwierdzenie zamówienia: Prosimy o przesłanie wypełnionego

Komentarze

Transkrypt

Potwierdzenie zamówienia: Prosimy o przesłanie wypełnionego
02-025 Warszawa; Pl. Zawiszy 1
Hotel Jan III Sobieski****
tel./fax: (22) 579 16 14
kom. 501 10 48 80
email: [email protected]
nr r-ku 50102055581111121156300097
____________
_______________
(miejsce)
data (dd-mm-rrrr)
Potwierdzenie zamówienia:
Niniejszym składam zamówienie na dostarczenie produktu/ów:
Nr: # _______
Nazwa: _________________________
Cena: _______
Dodatkowo:______________________
________________________
Nr: # ______
Nazwa: _________________________
Cena: _______
Dodatkowo:______________________
_______________________________
ODBIORCA:
Z dostawą w terminie:
Do godz.:
Pod adres:
Dla (imię i nazwisko)
Nazwa firmy
Ew. tel. kontaktowy
________________
(dd-mm-rrrr)
_________________ (mm-yy)
_________________ (ulica), _____ (nr budynku), _____ (nr lokalu)
_____ (kod pocztowy) ________________ ( miejscowość)
_________________
_________________
_________________
Instrukcje specjalne, informacje dodatkowe: __________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Bilecik: ________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
NADAWCA:
Imię i Nazwisko:
Nazwa firmy:
tel./fax kontaktowy:
e-mail:
Adres:
NIP:
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________ (ulica), _____ (nr budynku), _____ (nr lokalu)
_____ (kod pocztowy) ________________ ( miejscowość)
_________________
Sposób płatności:
________________________
Upoważniam Kwiaty-Polskie.pl do wystawienia faktury VAT bez podpisu przedstawiciela naszej firmy.
pieczątka firmowa
data ................. godz. .................
podpis: .........................................
Prosimy o przesłanie wypełnionego potwierdzenia faxem pod nr
(22) 579 16 14

Podobne dokumenty