Wstęp do obliczeń programami Statistica (StatGraf i SPSS).

Komentarze

Transkrypt

Wstęp do obliczeń programami Statistica (StatGraf i SPSS).
BDO - informacje o szkoleniu
Opis szkolenia
Dane o szkoleniu
Kod szkolenia: 936416
Temat: odw. Badania statystyczne oraz QFD podstawą podejmowanych decyzji - warsztaty analityczne
15 Listopad Katowice, Centrum miasta, Kod szkolenia: 936416
Koszt szkolenia: 690.00 + 23% VAT
Program
QFD (QUALITY FUNCTION DEPLOYMENT) PDSTAWĄ BADAŃ ANKIETOWYCH RYNKU
- Doskonalenie wyrobów z wykorzystaniem wyników badań ankietowych oraz metody QFD.
- Metody zbierania i przetwarzania informacji statystycznych.
- Dobór próby badawczej, sposób obróbki wyników, interpretowanie wyników badań kontrolnych,
ocenowych i poznawczych.
ELEMENTY STATYSTYKI MATEMATYCZNEJ W BADANIACH JAKOŚCI WYROBÓW
- Podstawowe narzędzia (narzędzia stare, nowe i uzupełniające) wykorzystywane
do badania poziomu jakości wyrobów i usług.
- Przetwarzania informacji źródłowych z wykorzystaniem programu Excel.
- Problem wiarygodności wyników.
- Uogólnianie danych na populację generalną.
SPOSOBY REALIZACJI OBLICZEŃ Z WYKORZYSTANIEM ARKUSZA
KALKULACYJNEGO
- Wstęp do obliczeń programami Statistica (StatGraf i SPSS).
- Podstawowe miary statystyczne i wskaźniki oceny.
- Rozwiazywanie zadań statystycznych.
NWOCZESNE METODY POPRAWY ZARZĄDZANIA WE
WSPÓŁCZESNEJ ORGANIZAJI
BDO - informacje o szkoleniu
- Zarządzanie strategiczne, taktyczne i operacyjne firmą.
- Konsolidacja metodą poprawy wyników.
- Omówienie procesów konsolidacji na przykładach danych
spółek giełdowych.
- Analizy statystyczne w Excelu przydatne do zmian konstrukcji,
technologii i organizacji pracy.
PROCESY ZARZADZANIA W FIRMIE
- Tendencje i trendy w zarządzaniu.
- Kontrakty na życie produktu. - Dostawy w systemie Just in Time. System pull, metoda cross
dockingu.
- Systemy informacyjne i informatyczne wspierające procesy.
- Nowoczesne rozwiązania w systemach logistycznych.
Prowadzący
Informacje organizacyjne
Kalendarz zajęć:
Informacje i zgłoszenia