Cennik usług Dialtech KARTA PINK Ważny od - Pro

Komentarze

Transkrypt

Cennik usług Dialtech KARTA PINK Ważny od - Pro
Cennik usług Dialtech
KARTA PINK
Ważny od: 05.05.2016 r.
Dostawcą usługi jest Dialtech sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-623), ul. Wilczak 16A/6,
zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd
Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego
Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000335514, NIP: 972-12-03-318, REGON:
301192386, kapitał zakładowy 60.000 zł.
2.
Dostawca usług świadczy wyłącznie usługi wymienione w Cenniku.
3.
Niniejszy Cennik znajduje zastosowanie wyłącznie do Klientów korzystających z kart
przedpłaconych (Kart zdrapek) z serii Karta Pink wydawanych przez Dostawcę Usługi. Cennik
nie ma zastosowania do Kart wydawanych przez Dostawcę w innych seriach, w tym w
szczególności do Kart z serii Phone Tanie Gadanie, Gadka Szmatka ani Karta Dialtech.
4.
Karty Pink sprzedawane przez Dostawcę usług dedykowane są wyłącznie do korzystania z
usług Dostawcy. W szczególności świadczona przy ich wykorzystaniu usługa nie zapewnia
możliwości wykonywania połączeń realizowanych przez innych dostawców usług
telefonicznych.
5.
Wskazanie określonego rodzaju lub kierunku połączeń w Cenniku nie stanowi podstawy
roszczenia o zapewnienie możliwości wykonywania wszystkich połączeń danego rodzaju lub w
danym kierunku. Możliwość wykonywania takich połączeń podlega ograniczeniom wynikającym
z zapisów Regulaminu świadczenia usługi Karta Pink Dialtech sp. z o. o. (Regulamin), jak
również obowiązujących przepisów prawa, w szczególności Kodeksu Postępowania Karnego,
Kodeksu Karnego Wykonawczego oraz art. 175c ustawy Prawo telekomunikacyjne.
6.
Opłata za indywidualne Połączenie naliczana jest za każdą rozpoczętą sekundę Połączenia w
wysokości równej 1/60 minutowej stawki netto (chyba że w Cenniku zaznaczono inaczej) i
zaokrąglana jest w górę do pełnego grosza. Tak wyliczona opłata za Połączenie pomniejsza
wyrażone w wartościach netto Saldo Karty Pink.
7.
Saldo Karty Pink rozliczane jest w kwocie netto i wszelkie rozliczenia (zasilanie, obciążanie)
dokonywane są wartościach netto. Saldo brutto podawane jest jedynie w celach informacyjnych,
a podawana w tym celu wartość zostaje zaokrąglona do pełnych groszy.
8.
Wszystkie ceny podane zostały w złotych. Stawki brutto zawierają podatek VAT w wysokości
23%.
Tabela 1. Opłaty za Karty Pink
1.
L.
Wyszczególnienie
p.
1
2
3
Wartość zasilenia salda Karty PINK
Cena netto Cena brutto
8,13
10,00
16.26
20,00
24,39
30,00
Karta Pink 10
Karta Pink 20
Karta Pink 30
Tabela 2. Opłaty za krajowe połączenia telefoniczne
l.p.
1
2
Rodzaj połączenia
Połączenia stacjonarne lokalne i międzystrefowe
Połączenia do sieci komórkowych
Okres
cała doba
cała doba
cena za minutę
Kwota netto
Kwota brutto
0,100
0,12
0,310
0,38
Tabela 3. Opłaty za połączenia telefoniczne do numerów 80x
L.p. Wyszczególnienie
1 Połączenia do numerów 800
Połączenia do numerów: 801 1, 801 2, 801 7 i 801 8, 2
opłata za połączenie
Kwota
brutto
bez opłat bez opłat
Kwota netto
0,290
0,357
S t r o n a |
2
L.p. Wyszczególnienie
Kwota netto
Kwota
brutto
Połączenie do numerów: 801 3 i 801 9: opłata za każde
0,290
0,357
rozpoczęte 3 min.
4
Połączenia do numerów 801 4 – opłata za minutę połączenia:
1) w dni robocze od 8.00 do 18.00
0,400
0,492
2) w dni robocze od 18.00 do 8.00
0,200
0,246
3) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 8.00 do 18.00
0,300
0,369
4) w soboty, niedziele i dni świąteczne od 18.00 do 8.00
0,200
0,246
Połączenia do numerów: 801 0, 801 5 i 801 6 - opłata za
5
0,290
0,357
każdą rozpoczętą minutę
3
Tabela 4. Opłaty za usługi informacyjno-zleceniowe
Wyszczególnienie
L.p.
1
2
3
4
5
6
Połączenie do 118 913 biuro numerów
Orange – opłata za połączenie
Połączenie do 118 912 międzynarodowe
biuro numerów Orange,
118 811 (j. angielski), 118 712 (j. rosyjski) –
opłata za minutę
Połączenie do numeru 19493 bank
danych Orange, 118 000 – dobry numer –
opłata za minutę
Połączenie do numeru 19491, 19757 –
opłata za minutę
Połączenie do numeru 19050 , 19051 zamawianie rozmów – opłata za połączenie
Połączenia do numerów:19220, 19221,
19222, 19225, 19226, 19227, 19229,
19310, 19311, 19312, 19313, 19314, 19315,
19316, 19319, 19377, 19388, 19420,
19423, 19428, 19438, 19470, 19489,
19570, 19571, 19574, 19575, 118 112,
118 800
Kwota
netto
Kwota
brutto
1,160
1,427
2,000
2,460
1,690
2,079
1,050
1,290
0,870
1,070
0,580
0,713
0,290
0,357
- opłata za minutę
7
Połączenia do numeru 19228 – opłata za
minutę
Tabela 5. Opłaty za międzynarodowe połączenia telefoniczne
W przypadku, gdy nie podano ceny dla połączeń na telefony komórkowe należy przyjąć, iż jest jedna
stawka dla połączeń stacjonarnych i komórkowych dla danego kierunku.
l.p.
Nazwa kierunku
cena
netto
cena
brutto
1 Abchazja
1,073
1,320
2 Abchazja - tel. kom.
1,560
1,919
3 Afganistan
3,290
4,047
S t r o n a |
3
4 Afganistan - tel. kom.
3,585
4,410
5 Albania
0,600
0,738
6 Albania - tel. kom.
3,625
4,459
7 Algieria
1,030
1,267
8 Algieria - tel. kom.
4,850
5,966
9 Andora
0,390
0,480
10 Andora - tel. kom.
3,145
3,868
11 Angola
1,730
2,128
12 Angola - tel. kom.
2,060
2,534
13 Anguilla
3,250
3,998
19,000
23,370
15 Antigua & Barbuda
2,725
3,352
16 Antigua & Barbuda - tel. kom.
2,290
2,817
17 Antigua & Barbuda audiotext
10,640
13,087
18 Arabia Saudyjska
1,505
1,851
19 Arabia Saudyjska - tel. kom.
2,435
2,995
20 Argentyna
0,400
0,492
21 Argentyna - tel. kom.
2,040
2,509
22 Armenia
2,935
3,610
23 Armenia - tel. kom.
3,100
3,813
24 Aruba
3,590
4,416
25 Aruba - tel. kom.
3,605
4,434
26 Australia
0,320
0,394
27 Australia - ext.ter.
0,620
0,763
28 Australia - tel. kom.
2,090
2,571
29 Australia - tel. sat.
2,075
2,552
30 Austria
0,285
0,351
31 Austria - tel. kom.
0,720
0,886
32 Austria premium
4,715
5,799
33 Azerbejdżan
4,355
5,357
34 Azerbejdżan - tel. kom.
5,000
6,150
35 Bahamy
3,245
3,991
36 Bahamy - tel. kom.
0,630
0,775
37 Bahrain premium
1,045
1,285
38 Bahrajn
1,150
1,415
39 Bahrajn - tel. kom.
0,865
1,064
40 Bangladesz
0,960
1,181
41 Bangladesz - tel. kom.
0,880
1,082
42 Barbados
3,180
3,911
43 Barbados - tel. kom.
3,320
4,084
14 Antarktyka
S t r o n a |
4
44 Belgia
0,260
0,320
45 Belgia - tel. kom.
1,545
1,900
46 Belgia premium
1,410
1,734
47 Belize
3,570
4,391
48 Belize - tel. kom.
3,985
4,902
49 Benin
3,855
4,742
50 Benin - tel. kom.
3,710
4,563
51 Bermudy
0,890
1,095
52 Bermudy - tel. kom.
0,810
0,996
53 Bhutan
1,800
2,214
54 Bhutan - tel. kom.
3,270
4,022
55 Białoruś
3,690
4,539
56 Białoruś - tel. kom.
4,085
5,025
57 Bośnia
1,935
2,380
58 Bośnia - tel. kom.
4,360
5,363
59 Boliwia
1,530
1,882
60 Boliwia - tel. kom.
2,405
2,958
61 Botswana
3,525
4,336
62 Botswana - tel. kom.
3,460
4,256
63 Brazylia
1,910
2,349
64 Brazylia - tel. kom.
3,735
4,594
65 Brunei
0,750
0,923
66 Brunei - tel. kom.
0,680
0,836
67 Bułgaria
0,770
0,947
68 Bułgaria - tel. kom.
1,223
1,504
69 Bułgaria premium
5,615
6,906
70 Bułgaria wimax
5,860
7,208
71 Burkina Faso
6,405
7,878
72 Burkina Faso - tel. kom.
6,330
7,786
73 Burundi
2,070
2,546
74 Burundi - tel. kom.
1,445
1,777
75 Chile
1,010
1,242
76 Chile - tel. kom.
1,235
1,519
77 Chile - Wyspa Wielkanocna
1,195
1,470
78 Chile premium
6,385
7,854
79 Chiny
0,200
0,246
80 Chiny - tel. kom.
0,185
0,228
81 Chorwacja
0,275
0,338
82 Chorwacja - tel. kom.
1,223
1,504
83 Chorwacja premium
0,280
0,344
S t r o n a |
5
84 Cypr
0,185
0,228
85 Cypr - tel. kom.
0,730
0,898
86 Czad
4,245
5,221
87 Czad - tel. kom.
4,015
4,938
88 Czarnogóra
4,895
6,021
89 Czarnogóra - tel. kom.
4,840
5,953
90 Czechy
0,385
0,474
91 Czechy - tel. kom.
1,470
1,808
92 Dżibuti
5,340
6,568
93 Dżibuti - tel. kom.
5,340
6,568
94 Dania
0,325
0,400
95 Dania - tel. kom.
0,545
0,670
96 Dania premium
0,545
0,670
23,130
28,450
98 Dominika
3,410
4,194
99 Dominika - tel. kom.
3,790
4,662
97 Diego Garcia
100
Dominikana
1,530
1,882
101
Dominikana - tel. kom.
1,530
1,882
102
Egipt
1,375
1,691
103
Egipt - tel. kom.
1,535
1,888
104
Ekwador
1,210
1,488
105
Ekwador - tel. kom.
1,210
1,488
106
Ellipso
64,440
79,261
107
EMSAT
61,905
76,143
108
Erytrea
4,350
5,351
109
Erytrea - tel. kom.
5,620
6,913
110
Estonia
0,315
0,387
111
Estonia - tel. kom.
3,705
4,557
112
Estonia 2 NGN
4,485
5,517
113
Estonia 3 tel. kom.
2,698
3,319
114
Estonia premium
8,275
10,178
115
Etiopia
3,945
4,852
116
Etiopia - tel. kom.
4,045
4,975
117
Falklandy
12,205
15,012
118
Fidżi
3,380
4,157
119
Fidżi - tel. kom.
120
Fiji Audiotext
5,950
7,319
10,640
13,087
121
Filipiny
2,560
3,149
122
Filipiny - tel. kom.
2,455
3,020
123
Finlandia
0,750
0,923
S t r o n a |
6
124
Finlandia - tel. kom.
1,465
1,802
125
Finlandia premium
1,195
1,470
126
Francja
0,650
0,800
127
Francja - tel. kom.
1,095
1,347
128
Francja premium
0,650
0,800
129
Gabon
3,745
4,606
130
Gabon - tel. kom.
3,645
4,483
131
Gambia
6,715
8,259
132
Gambia - tel. kom.
6,505
8,001
133
Ghana
3,585
4,410
134
Ghana - tel. kom.
3,770
4,637
135
Gibraltar
3,975
4,889
136
Gibraltar - tel. kom.
3,975
4,889
137
Global-Networks-Antarctica
53,945
66,352
138
Global-Networks-MCP
32,035
39,403
139
Global-Personal-Number
12,510
15,387
140
Global-Satellite
65,595
80,682
141
Globalstar8
47,535
58,468
142
Globalstar9
129,740
159,580
143
Grecja
0,100
0,123
144
Grecja - tel. kom.
0,317
0,390
145
Grenada
3,480
4,280
146
Grenada - tel. kom.
3,480
4,280
147
Grenlandia
9,425
11,593
148
Grenlandia - tel. kom.
15,160
18,647
149
Gruzja
1,395
1,716
150
Gruzja - tel. kom.
1,475
1,814
151
Gruzja NGN
5,597
6,884
152
Guam
0,480
0,590
153
Guatemala
2,575
3,167
154
Gujana
3,855
4,742
155
Gujana - tel. kom.
4,580
5,633
156
Gujana Francuska
0,680
0,836
157
Gujana Francuska - tel. kom.
3,090
3,801
158
Gujana premium
22,610
27,810
159
Gwadelupa
0,545
0,670
160
Gwadelupa - tel. kom.
4,830
5,941
161
Gwatemala - tel. kom.
2,540
3,124
162
Gwinea
6,690
8,229
163
Gwinea - tel. kom.
6,970
8,573
S t r o n a |
7
164
Gwinea Bissau
6,850
8,426
165
Gwinea Bissau - tel. kom.
8,425
10,363
166
Gwinea Równikowa
3,815
4,692
167
Gwinea Równikowa - tel. kom.
3,675
4,520
168
Haiti
3,870
4,760
169
Haiti - tel. kom.
4,165
5,123
170
Hiszpania
0,100
0,123
171
Hiszpania - tel. kom.
0,650
0,800
172
Hiszpania premium
2,780
3,419
173
Holandia
0,081
0,100
174
Holandia - tel. kom.
0,545
0,670
175
Holandia Antyle
0,545
0,670
176
Holandia Antyle - tel. kom.
0,545
0,670
177
Holandia premium
0,545
0,670
178
Honduras
3,165
3,893
179
Honduras - tel. kom.
3,580
4,403
180
Hongkong
0,255
0,314
181
Hongkong - tel. kom.
0,095
0,117
182
Indie
0,450
0,554
183
Indie - tel. kom.
0,450
0,554
184
Indie premium
0,460
0,566
185
Indonezja
0,810
0,996
186
Indonezja - tel. kom.
1,585
1,950
187
inmarsat
92,775
114,113
188
INMARSAT Atlantic East A
70,195
86,340
189
INMARSAT Atlantic East B
25,190
30,984
190
INMARSAT Atlantic East M
20,105
24,729
191
INMARSAT Atlantic East Mini M
103,310
127,071
192
INMARSAT Atlantic West A
70,195
86,340
193
INMARSAT Atlantic West B
25,190
30,984
194
INMARSAT Atlantic West M
20,105
24,729
195
INMARSAT Atlantic West Mini M
103,310
127,071
196
INMARSAT Indian A
70,195
86,340
197
INMARSAT Indian B
25,190
30,984
198
INMARSAT Indian M
20,105
24,729
199
INMARSAT Indian Mini M
16,440
20,221
200
INMARSAT Pacific A
70,195
86,340
201
INMARSAT Pacific B
25,190
30,984
202
INMARSAT Pacific M
20,105
24,729
203
INMARSAT Pacific Mini M
16,440
20,221
S t r o n a |
8
204
INMARSAT SNAC B
23,490
28,893
205
INMARSAT SNAC M
19,210
23,628
206
INMARSAT SNAC MM
26,070
32,066
207
International Freephone
0,000
0,000
208
Irak
0,845
1,039
209
Irak - tel. kom.
2,170
2,669
210
Iran
1,430
1,759
211
Iran - tel. kom.
1,830
2,251
212
Iridium/Emsat 008816/008817
67,725
83,302
213
Irlandia
0,100
0,123
214
Irlandia - tel. kom.
1,480
1,820
215
Irlandia premium
1,480
1,820
216
Islandia
13,905
17,103
217
Islandia - tel. kom.
10,815
13,302
218
Izrael
0,180
0,221
219
Izrael - Palestyna
2,625
3,229
220
Izrael - tel. kom.
4,520
5,560
221
Jamajka
3,560
4,379
222
Jamajka - tel. kom.
3,560
4,379
223
Japonia
0,600
0,738
224
Japonia - tel. kom.
2,180
2,681
225
Jemen
2,505
3,081
226
Jemen - tel. kom.
2,545
3,130
227
Jordania
1,605
1,974
228
Jordania - tel. kom.
2,150
2,645
229
Kajmany
2,805
3,450
230
Kajmany - tel. kom.
2,745
3,376
231
Kamerun
2,440
3,001
232
Kamerun - tel. kom.
3,320
4,084
233
Kamobod?a
0,905
1,113
234
Kamobod?a - tel. kom.
0,905
1,113
235
Kanada
1,490
1,833
236
Katar
3,540
4,354
237
Katar - tel. kom.
3,540
4,354
238
Kazachstan
0,685
0,843
239
Kazachstan - tel. kom.
1,030
1,267
240
Kazachstan 2 - tel. kom.
1,502
1,847
241
Kenia
1,595
1,962
242
Kenia - tel. kom.
2,130
2,620
243
Kirgistan
1,835
2,257
S t r o n a |
9
244
Kirgistan - tel. kom.
1,585
1,950
245
Kiribati
9,835
12,097
246
Kolumbia
0,645
0,793
247
Kolumbia - tel. kom.
1,355
1,667
248
Komory
4,810
5,916
249
Komory - tel. kom.
6,030
7,417
250
Kongo
7,410
9,114
251
Kongo - tel. kom.
2,150
2,645
252
Kongo Republika Demokratyczna
6,165
7,583
253
Kongo Republika Demokratyczna - tel. kom.
5,300
6,519
254
Korea Po?udniowa
0,505
0,621
255
Korea Po?udniowa - tel. kom.
256
Korea Pó?nocna
257
0,720
0,886
11,485
14,127
Kostaryka
0,820
1,009
258
Kostaryka - tel. kom.
0,990
1,218
259
Kuba
13,385
16,464
260
Kuba - tel. kom.
13,385
16,464
261
Kuba Guantanamo
13,385
16,464
262
Kuwejt
1,405
1,728
263
Kuwejt - tel. kom.
1,675
2,060
264
Laos
0,885
1,089
265
Lesoto
3,110
3,825
266
Lesoto - tel. kom.
3,685
4,533
267
Liban
2,915
3,585
268
Liban - tel. kom.
2,785
3,426
269
Liberia
4,670
5,744
270
Liberia - tel. kom.
4,670
5,744
271
Libia
3,935
4,840
272
Libia - tel. kom.
5,580
6,863
273
Liechtenstein
1,075
1,322
274
Liechtenstein - tel. kom.
6,205
7,632
275
Litwa
0,390
0,480
276
Litwa - tel. kom.
0,985
1,212
277
Litwa premium
18,885
23,229
278
Luksemburg
0,285
0,351
279
Luksemburg - tel. kom.
280
Łotwa
281
3,105
3,819
11,570
14,231
Łotwa - tel. kom.
1,950
2,399
282
Łotwa 2 - tel.kom.
0,546
0,672
283
Łotwa premium
9,990
12,288
S t r o n a |
10
284
Macao
0,840
1,033
285
Macedonia
1,860
2,288
286
Macedonia - tel. kom.
5,040
6,199
287
Madagaskar
6,895
8,481
288
Madagaskar - tel. kom.
6,895
8,481
289
Makau - tel. kom.
0,840
1,033
290
Malawi
1,690
2,079
291
Malawi - tel. kom.
1,715
2,109
292
Malediwy
11,025
13,561
293
Malediwy - tel. kom.
9,810
12,066
294
Malezja
0,365
0,449
295
Malezja - tel. kom.
0,720
0,886
296
Mali
3,935
4,840
297
Mali - tel. kom.
4,170
5,129
298
Malta
2,485
3,057
299
Malta - tel. kom.
2,315
2,847
300
Mariany Pó?nocne
0,550
0,677
301
Maroko
0,340
0,418
302
Maroko - tel. kom.
6,120
7,528
303
Martynika
0,560
0,689
304
Martynika - tel. kom.
3,990
4,908
305
Mauretania
6,145
7,558
306
Mauretania - tel. kom.
1,370
1,685
307
Mauritius
2,560
3,149
308
Mauritius - tel. kom.
2,660
3,272
309
Mayotte
4,590
5,646
310
Mayotte - tel. kom.
4,590
5,646
311
Meksyk
0,390
0,480
312
Meksyk - tel. kom.
4,170
5,129
313
Mikronezja
3,970
4,883
314
Mo?dawia
2,070
2,546
315
Mo?dawia - tel. kom.
3,125
3,844
316
Mo?dawia NGN
5,460
6,716
317
Monako
0,800
0,984
318
Monako - tel. kom.
4,975
6,119
319
Mongolia
1,105
1,359
320
Mongolia - tel. kom.
2,960
3,641
321
Montserrat
2,605
3,204
322
Mozambik
1,310
1,611
323
Mozambik - tel. kom.
2,150
2,645
S t r o n a |
11
324
Mozambik 2 - tel. kom.
2,659
3,271
325
Myanmar (Birma)
4,920
6,052
326
Myanmar (Birma) - tel. kom.
4,920
6,052
327
Namibia
1,325
1,630
328
Namibia - tel. kom.
2,995
3,684
329
Nauru
17,655
21,716
330
Nepal
2,260
2,780
331
Nepal - tel. kom.
2,360
2,903
332
Niemcy
0,100
0,123
333
Niemcy - tel. kom.
0,317
0,390
334
Niemcy premium
1,955
2,405
335
Niger
3,775
4,643
336
Niger - tel. kom.
2,120
2,608
337
Nigeria
1,815
2,232
338
Nigeria - tel. kom.
1,840
2,263
339
Nikaragua
2,180
2,681
340
Nikaragua - tel. kom.
3,725
4,582
341
Niue
11,565
14,225
342
Norfolk
18,980
23,345
343
Norfolk Is audiotext
63,840
78,523
344
Norfolk Is premium
22,610
27,810
345
Norwegia
0,081
0,100
346
Norwegia - tel. kom.
0,545
0,670
347
Norwegia premium
0,545
0,670
348
Nowa Kaledonia
3,260
4,010
349
Nowa Kaledonia - tel. kom.
4,850
5,966
350
Nowa Zelandia
0,215
0,264
351
Nowa Zelandia - tel. kom.
3,080
3,788
352
Oman
4,495
5,529
353
Oman - tel. kom.
3,280
4,034
354
Pakistan
1,290
1,587
355
Pakistan - tel. kom.
1,010
1,242
356
Pakistan premium
1,010
1,242
357
Palau
6,310
7,761
358
Palestyna
4,285
5,271
359
Palestyna - tel. kom.
3,270
4,022
360
Panama
0,690
0,849
361
Panama - tel. kom.
2,315
2,847
362
Papua Nowa Gwinea
9,835
12,097
363
Papua Nowa Gwinea - tel. kom.
9,445
11,617
S t r o n a |
12
364
Papua Nowa Gwinea audiotext
1,330
1,636
365
Paragwaj
0,790
0,972
366
Paragwaj - tel. kom.
1,190
1,464
367
Peru
5,015
6,168
368
Peru - tel. kom.
2,170
2,669
369
Polinezja Francuska
5,055
6,218
370
Portoryko
0,370
0,455
371
Portugalia
0,305
0,375
372
Portugalia - tel. kom.
1,335
1,642
373
Republika ¦rodkowoafryka?ska
5,560
6,839
374
Reunion
2,740
3,370
375
Reunion - tel. kom.
2,440
3,001
376
Rosja
0,570
0,701
377
Rosja - tel. kom.
1,315
1,617
378
RPA
1,715
2,109
379
RPA - tel. kom.
2,745
3,376
380
Rumunia
0,325
0,400
381
Rumunia - tel. kom.
1,760
2,165
382
Rumunia NGN
4,729
5,817
383
Rwanda
2,220
2,731
384
Rwanda - tel. kom.
2,220
2,731
385
S?owacja
0,360
0,443
386
S?owacja - tel. kom.
1,223
1,504
387
S?owacja premium
0,505
0,621
388
S?owenia
0,685
0,843
389
S?owenia - tel. kom.
1,515
1,863
390
S?owenia IPKO
1,528
1,879
391
Salwador
3,120
3,838
392
Salwador - tel. kom.
3,165
3,893
393
Samoa Ameryka?skie
0,920
1,132
394
Samoa Zachodnie
7,280
8,954
395
San Marino
3,830
4,711
396
San Marino - tel. kom.
16,060
19,754
397
Senegal
2,920
3,592
398
Senegal - tel. kom.
3,245
3,991
399
Serbia
1,940
2,386
400
Serbia - tel. kom.
6,330
7,786
401
Seszele
4,440
5,461
402
Seszele - tel. kom.
4,270
5,252
403
Sierra Leone
7,130
8,770
S t r o n a |
13
404
Sierra Leone - tel. kom.
6,915
8,505
405
Singapur
0,380
0,467
406
Singapur - tel. kom.
0,365
0,449
407
Somalia
408
Somalia - tel. kom.
409
7,515
9,243
10,480
12,890
Sri Lanka
1,860
2,288
410
Sri Lanka - tel. kom.
1,960
2,411
411
Sri Lanka premium
2,235
2,749
412
Sudan
2,965
3,647
413
Sudan - tel. kom.
2,465
3,032
414
Sudan Po?udniowy
2,301
2,830
415
Sudan Po?udniowy - tel. kom.
2,298
2,827
416
Surinam
3,310
4,071
417
Surinam - tel. kom.
2,895
3,561
418
Swaziland
4,790
5,892
419
Swaziland - tel. kom.
3,265
4,016
420
Syria
1,820
2,239
421
Syria - tel. kom.
2,640
3,247
422
Szwajcaria
0,255
0,314
423
Szwajcaria - tel. kom.
2,800
3,444
424
Szwajcaria 2 - tel. kom.
2,197
2,702
425
Szwajcaria premium
2,075
2,552
426
Szwecja
0,162
0,199
427
Szwecja - tel. kom.
0,203
0,250
428
Szwecja premium
0,203
0,250
429
Św. Kitts&Nevis
4,095
5,037
430
Św. Kitts&Nevis - tel. kom.
3,975
4,889
431 Tadzykistan
2,020
2,485
432 Tadzykistan - tel. kom.
2,035
2,503
433 Tajlandia
0,485
0,597
434 Tajlandia - tel. kom.
0,480
0,590
435 Tajwan
0,405
0,498
436 Tajwan - tel. kom.
1,350
1,661
437 Tanzania
3,285
4,041
438 Tanzania - tel. kom.
3,260
4,010
439 Thuraya
28,065
34,520
440 Timor Wschodni
17,650
21,710
441 Togo
6,665
8,198
442 Togo - tel. kom.
6,425
7,903
19,950
24,539
443 Tokelau
S t r o n a |
14
444 Tonga
6,305
7,755
445 Trynidad&Tobago
1,835
2,257
446 Trynidad&Tobago - tel. kom.
1,835
2,257
447 Tunezja
6,320
7,774
448 Tunezja - tel. kom.
6,160
7,577
449 Turcja
0,300
0,369
450 Turcja - tel. kom.
0,800
0,984
451 Turcja Cypr Pn.
0,850
1,046
452 Turcja Cypr Pn. - tel. kom.
2,320
2,854
453 Turcja premium
9,990
12,288
454 Turkmenistan
1,720
2,116
455 Turkmenistan - tel. kom.
456 Tuvalu
1,720
2,116
10,640
13,087
457
Uganda
2,340
2,878
458
Uganda - tel. kom.
2,140
2,632
459
Ukraina
1,140
1,402
460
Ukraina - tel. kom.
1,140
1,402
461
Urugwaj
0,980
1,205
462
Urugwaj - tel. kom.
2,860
3,518
463
USA
0,185
0,228
464
USA Alaska
0,560
0,689
465
USA Freephone
0,550
0,677
466
USA Hawaje
0,185
0,228
467
Uzbekistan
0,540
0,664
468
Uzbekistan - tel. kom.
1,155
1,421
469
Vanuatu
8,295
10,203
470
Vanuatu - tel. kom.
8,295
10,203
471
W?gry
0,200
0,246
472
W?gry - tel. kom.
0,650
0,800
473
W?ochy
0,205
0,252
474
W?ochy - tel. kom.
1,480
1,820
475
W?ochy premium
0,200
0,246
476
Wallis&Futuna
9,840
12,103
477
Watykan
0,605
0,744
478
Wenezuela
1,135
1,396
479
Wenezuela - tel. kom.
4,775
5,873
480
Wielka Brytania
0,100
0,123
481
Wielka Brytania - tel. kom.
0,317
0,390
482
Wielka Brytania 2 - tel. kom.
1,810
2,226
483
Wielka Brytania Freephone
0,400
0,492
S t r o n a |
15
484
Wielka Brytania Local Rate
10,075
12,392
485
Wielka Brytania National Rate
1,225
1,507
486
Wielka Brytania Pager
2,925
3,598
487
Wielka Brytania Pns
6,945
8,542
488
Wielka Brytania Special Service
2,525
3,106
489
Wietnam
0,260
0,320
490
Wietnam - tel. kom.
0,260
0,320
491
Wybrze?e Ko¶ci S?oniowej
15,695
19,305
492
Wybrze?e Ko¶ci S?oniowej - tel. kom.
4,790
5,892
493
Wyspa ¦w. ?ucji
3,520
4,330
494
Wyspa ¦w. ?ucji - tel. kom.
3,520
4,330
495
Wyspa ¦w. Heleny
21,615
26,586
496
Wyspa ¦w. Martina
1,960
2,411
497
Wyspa ¦w. Piotra&Mikelona
7,120
8,758
498
Wyspa ¦w. Piotra&Mikelona - tel. kom.
6,020
7,405
499
Wyspa ¦w. Wincenta
3,570
4,391
500
Wyspa ¦w. Wincenta - tel. kom.
3,570
4,391
501
Wyspa Wniebowst±pienia
26,335
32,392
502
Wyspy ?w. Tomasza
15,735
19,354
503
Wyspy Bo?ego Narodzenia
504
Wyspy Cooka
505
8,520
10,480
11,970
14,723
Wyspy Dziewicze Amer.
0,425
0,523
506
Wyspy Dziewicze Bryt.
3,325
4,090
507
Wyspy Kokosowe
8,520
10,480
508
Wyspy Marshalla
5,770
7,097
509
Wyspy Owcze
1,130
1,390
510
Wyspy Owcze - tel. kom.
3,525
4,336
511
Wyspy Salomona
16,420
20,197
512
Wyspy Turks&Caicos
3,570
4,391
513
Wyspy Turks&Caicos - tel. kom.
3,670
4,514
514
Wyspy Zielonego Przyl±dka
4,370
5,375
515
Wyspy Zielonego Przyl±dka - tel. kom.
4,325
5,320
516
Zambia
1,310
1,611
517
Zambia - tel. kom.
2,385
2,934
518
Zimbabwe
1,025
1,261
519
Zimbabwe - tel. kom.
10,000
12,300
520
Zjednoczone Emiraty Arabskie
4,000
4,920
521
Zjednoczone Emiraty Arabskie - tel. kom.
4,000
4,920
S t r o n a |
16

Podobne dokumenty