Tabela 1 Udział importu i eksportu ryb i przetworów rybnych w

Komentarze

Transkrypt

Tabela 1 Udział importu i eksportu ryb i przetworów rybnych w
Tabela 1
Udział importu i eksportu ryb i przetworów rybnych w polskiej wymianie handlowej, według
sekcji i działów w latach 2004-2006 (w tys. USD)
IMPORT
Wyszczególnienie
2004
Import/eksport ogółem
I zwierzęta żywe, wyroby
pochodzenia zwierzęcego
w tym
grupa O3 ryby i inne bezkręgowce
wodne
EKSPORT
2005
2006
2004
2005
2006
88156
101539
125645
73781
89378
109584
1079
1531
1756
2186
3306
3914
430
603
752
321
420
555
100
140,23
174,88
100
130,84
172,90
39,85
39,39
42,82
14,68
12,70
14,18
0,47
0,51
0,49
0,59
0,60
0,44
pozostałe grupy
649
928
1004
1865
2886
3359
udział w sekcji I
60,15
60,61
57,18
85,32
87,30
85,82
2258
2884
3436
2768
3716
4684
69
91
100
296
360
456
100
131,88
144,93
100
121,62
154,05
3,06
3,16
2,91
10,69
9,69
9,74
0,40
0,42
0,08
0,09
0,08
0,40
pozostałe grupy
2189
2793
3336
2472
3356
4228
udział w sekcji IV
96,94
96,84
97,09
89,31
90,31
90,26
dynamika
udział grupy 03 w sekcji I
udział grupy O3 w
imporcie/eksporcie
ogółem
IV Przetwory spożywcze, w tym
grupa 16 przetwory z mięsa, ryb
lub innych skorupiaków,
mięczaków
i innych bezkręgowców wodnych
dynamika
udział grupy 16 w sekcji IV
udział grupy 16 w
imporcie/eksporcie
ogółem
Źródło: opracowanie własne na podstawie Roczników Statystycznych Handlu Zagranicznego, GUS Warszawa

Podobne dokumenty