możliwości i ograniczenia - Instytut Chemii Bioorganicznej

Komentarze

Transkrypt

możliwości i ograniczenia - Instytut Chemii Bioorganicznej
POLSKA AKADEMIA NAUK
Oddział w Poznaniu
we współpracy
z WYDZIAŁEM TEOLOGICZNYM UAM
zapraszają do wzięcia udziału w sesji naukowej z cyklu DWUGŁOS NAUKI
Piątek, 27 listopada 2015 roku, godzina 10.00
Aula Polskiej Akademii Nauk, Poznań, ul. Henryka Wieniawskiego 17/19
wstęp wolny
Inżynieria
genetyczna
człowieka
– możliwości
i ograniczenia
Program
10.00
Otwarcie – Prof. dr hab. inż. Roman Słowiński
czł. rzecz. PAN, Prezes Oddziału PAN w Poznaniu
Sesja I
10.15
Genom człowieka i sposoby jego redagowania
Prof. dr hab. Włodzimierz Krzyżosiak
czł. koresp. PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu
11.00
Wyzwania etyczne postępu genetyki
Prof. dr hab. Ewa Bartnik
Instytut Genetyki i Biotechnologii, Uniwersytet Warszawski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie
11.45
Przerwa
Sesja II
12.00
Kryteria autokreacji człowieka na gruncie inżynierii genetycznej
Ks. Prof. dr hab. Stanisław Warzeszak
Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
12.45
Granice genetycznego ulepszania człowieka
Ks. dr hab. Tomasz Kraj
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
13.30
14.00
Dyskusja
Przewidywany czas zakończenia sesji

Podobne dokumenty