Gra miejska . Dawne gry i zabawy Celem projektu jest integracja

Komentarze

Transkrypt

Gra miejska . Dawne gry i zabawy Celem projektu jest integracja
Gra miejska . Dawne gry i zabawy
Celem projektu jest integracja międzypokoleniowa i aktywizacja społeczna mieszkańców Łęczycy.
W ramach projektu zorganizowane zostanie spotkanie dla seniorów, podczas którego będą oni mogli
wspólnie powspominać swoje dzieciństwo. Podczas spotkania seniorzy przedstawią gry i zabawy,
w które sami grali kilkadziesiąt lat temu oraz wspólnie wybierzemy te, w które możemy zaangażować
dzieci i młodzież biorących udział w grze miejskiej 22 lipca 2016r.
Gra miejska będzie odbywała się na ulicach Łęczycy. Wszystkie drużyny wyruszą z placu przy siedzibie
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci przy ulicy Zachodniej 7. Na trasie gry zlokalizowanych zostanie 6
punktów kontrolnych. Na każdym punkcie seniorzy zaproponują drużynom jedną z dawnych gier
i zabaw. Omówią jej zasady i być może opowiedzą ciekawą anegdotę z nią związaną.
Po „zaliczeniu” wszystkich punktów kontrolnych drużyny zgromadzą się na dziedzińcu Zamku
i wspólnie udadzą się do parku im. Józefa Piłsudskiego, gdzie będą miały miejsce: mały piknik
i kontynuacja zabawy.
W grze mogą wziąć udział kilkuosobowe drużyny dzieci wraz z opiekunem. Udział w grze jest
bezpłatny, prosimy jednak o wcześniejsze zgłaszanie drużyn, abyśmy mogli jak najlepiej przygotować
przebieg gry.
Zabawa jest inicjatywą oddolną, nie dofinansowaną z żadnych źródeł, nie przewidujemy
wynagrodzeń dla realizatorów.
Harmonogram:
1 lipca, godzina 10.00- spotkanie z Seniorami. Wspomnienia, rozmowy. (Dom Kultury)
21 lipca, godzina 10.00- spotkanie organizacyjne dla seniorów, którzy zaangażują się i będą pełnić
dyżur na punkcie kontrolnym. (Dom Kultury)
22 lipca, godzina 10- START gry miejskiej. Plac przy TPD, Zachodnia 7

Podobne dokumenty