regulamin ix drawskiego turnieju w wyciskaniu klasycznym sztangi

Komentarze

Transkrypt

regulamin ix drawskiego turnieju w wyciskaniu klasycznym sztangi
REGULAMIN
IX DRAWSKIEGO TURNIEJU
W WYCISKANIU KLASYCZNYM SZTANGI LEŻĄC
ORAZ WYCISKANIU WIELOKROTNYM
I. ORGANIZATORZY:
1. Urząd Miejski w Drawsku Pomorskim.
2. Stowarzyszenie Sportów Siłowych „RUFIAN” w Jankowie.
II.TERMIN I MIEJSCE:
1.Dnia 29.08.2015 roku ( Sobota ) o godz. 11.00
2.MIASTECZKO RAJDOWE w DRAWSKU POMORSKIM
ul. Toruńska/Prusa (przy Biedronce)
III.CEL ZAWODÓW:
1.Popularyzacja sportów siłowych w regionie.
2.Propagowanie zdrowego stylu życia.
3.Wyłonienie zwycięzców
IV.WARUNKI UDZIAŁU:
1.Prawo startu mają zawodnicy, którzy zgłoszą się na weryfikację w dniu zawodów od godz.
1000 do godz. 1100.
2.Wszystkich startujących obowiązują aktualne badania lekarskie, zawodnik, który nie
posiada badań startuje na własną odpowiedzialność po podpisaniu oświadczenia..
3. Zawodnicy, którzy nie ukończyli 18-roku życia muszą posiadać pisemną zgodę rodziców
lub opiekunów na udział w zawodach.
4. Nie ma wpisowego
V. ZASADY RYWALIZACJI:
1. Maksymalny rozstaw dłoni na gryfie 81 cm.
2. Bój uznaje się za zaliczony przy wyprostowywanych ramionach w stawach łokciowych.
3.Niedopuszczalne jest podczas próby podbijanie sztangi klatką piersiową oraz unoszenie
pośladków.
4. Stopy dotykają podłogi całą powierzchnią.
5. Rywalizacja odbywać się będzie w trzech kategoriach:
- mężczyźni - wg Formuły WILKSA w kategorii wiekowej
juniorzy do lat 23,
seniorzy od 24 do 39 lat,
weterani powyżej 40 lat.
6. Nie dopuszcza się koszulek „specjalistycznych” i innych dodatków wspomagających
wyciskanie.
7. Można używać pasy trójbojowe, opaski na nadgarstki
8. W trakcie startu zawodnik używa koszulki bez rękawów lub z krótkimi rękawkami
odsłaniającymi stawy łokciowe, spodenki krótkie obcisłe
9 .Będą dwie komendy :START, STOJAK
WYCISKANIE WIELOKROTNE
.Wyciskanie sztangi leżąc na ilość powtórzeń ( ciężar sztangi równy własnej masie ciała
zawodnika , zaokrąglone do 2,5 kg ).
- Maksymalny rozstaw dłoni na gryfie 81cm.
- Nogi uniesione skrzyżowane nad ławeczką.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1.Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wypadków podczas trwania
zawodów i dotyczy to zawodników, sędziów i obsługi technicznej.
2. Obowiązek ubezpieczenia społecznego ma zawodnik lub stowarzyszenie delegujące go na
te zawody.
3. Odprawa techniczna odbędzie się godzinę przed rozpoczęciem zawodów.
4. Prawo interpretacji niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
VII. NAGRODY:
1. Za zajęcie od I do III miejsca w kategorii wiekowej:
- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa.
- Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy.
2. Za zajęcie od I do III miejsca w wyciskaniu sztangi na ilość powtórzeń:
- puchar, nagroda rzeczowa, dyplom
- Pozostali zawodnicy otrzymują dyplomy.
3. Najlepszy zawodnik turnieju: ( suma punktów z wyciskania klasycznego i z
wyciskania wielokrotnego )
- puchar, dyplom, nagroda rzeczowa
UWAGA: Tel. kontaktowy 609 054 762

Podobne dokumenty