Inteligentne sieci Spotkanie w sprawie Wzorcowej Specyfikacji

Komentarze

Transkrypt

Inteligentne sieci Spotkanie w sprawie Wzorcowej Specyfikacji
Inteligentne sieci
Źródło:
http://ise.ure.gov.pl/ise/warsztaty-rynku-energi/ami/5925,Spotkanie-w-sprawie-Wzorcowej-Specyfikacji-Technicznej-WST-dlasystemow-AMI.html
Wygenerowano: Wtorek, 7 marca 2017, 14:24
Spotkanie w sprawie Wzorcowej Specyfikacji Technicznej (WST) dla systemów AMI
Na spotkaniu z dostawcami, które miało miejsce w dniach 3-4 grudnia 2014 r. w Hotelu w Ossa, dyskusja nad
Projektem Wzorcowej Specyfikacji Technicznej (WST) prowadzona była w oparciu o załączoną prezentację.
Ustalono, że uczestnicy dyskusji mogą złożyć swoje uwagi i spostrzeżenia do omówionego Projektu, w formie pisemnych
propozycji zmodyfikowanych zapisów WST, w terminie do 12 grudnia 2014 r., wg załączonego szablonu i na wskazane przy
nim adresy: [email protected] oraz [email protected]
Załączniki do strony
Prezentacja przygotowana przez Zespół WRE ds. WST, przedstawiona na spotkaniu 3 - 4 grudnia br. 5.54 MB Data dodania
11.12.2014 18:06
Szablon formularza uwag do Projektu WST 15.79 KB Data dodania 11.12.2014 18:07

Podobne dokumenty