zobacz spis treści

Komentarze

Transkrypt

zobacz spis treści
Menedżer czy antropolog?
Spis treści
Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Rozdział 1. Między marketingiem, zarządzaniem i antropologią . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1. Kulturowe uwarunkowania nauk ekonomicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2. Marketing i zarządzanie – wspólne źródła i podobne problemy . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3. Badania międzykulturowe w marketingu i zarządzaniu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.4. Model badań międzykulturowych Hofstede’a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.5. Międzykulturowy marketing i zarządzania a dyskurs antropologiczny . . . . . . . . . . . .
1.6. Poza zarządzaniem i marketingiem: antropologiczne spory o pojęcie kultury . . . . . . .
5
11
11
19
25
32
41
48
Rozdział 2. Jak i po co analizować menedżerski dyskurs o naukowym
badaniu kultury? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1. Kanony naukowości a dylematy badacza kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.1. Czy i jak definiować kulturę? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.2. Co może być istotą kultury? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.3. Czy kultura ma granice? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.4. Czy kultura jest systemem? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.1.5. Czy kultura się zmienia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2. Założenia metody badawczej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1. Dyskurs jako przedmiot badania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2. Wspólnota dyskursu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3. Reprezentacja poznawcza dyskursu i jej struktury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.4. Struktury sytuacyjne dyskursu – analiza ram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.5. Struktury informacyjne dyskursu – analiza tekstowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.6. Schemat analizy operacjonalizacji kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.7. Kryteria doboru materiału badawczego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
65
65
73
74
77
80
84
88
88
90
94
99
101
105
106
Rozdział 3. Ontologiczne założenia operacjonalizacji kultury – analiza dyskursu. . . . . . . .
3.1. Alternatywy pojęcia kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2. Definicje kultury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.3. Esencja. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.4. Granice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.5. System, agregat czy twór homogeniczny? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.6. Zmiana kulturowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
108
108
110
125
150
169
174
Rozdział 4. Podsumowanie analizy: dyskursywne praktyki operacjonalizacji
kultury. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
3

Podobne dokumenty