Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 3.3

Komentarze

Transkrypt

Zaproszenie na spotkanie informacyjne dotyczące poddziałania 3.3
Zaproszenie na spotkanie
informacyjne dotyczące
poddziałania 3.3.3 PO IR
(17.06.2016 r., Warszawa)
2016-06-08 09:52:16
2
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza potencjalnych wnioskodawców poddziałania
3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand" PO IR do udziału w bezpłatnym
spotkaniu informacyjnym nt. zasad ubiegania się i otrzymania wsparcia oraz omówienia zasad
wynikających z dokumentacji konkursowej, mających wpływ na prawidłową realizację projektu.
Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2016 r. w Centrum Konferencyjnym ADN, al. Jana Pawła II 25, Warszawa.
Szczegółowy program spotkania oraz formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod adresem
http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-po
ddzialania-3-3-3-po-ir-17-06-2016-r-warszawa
Spotkanie informacyjne współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83
00-834 Warszawa
tel.: (22) 432 80 80
fax: (22) 432 86 20, 432 84 04
3

Podobne dokumenty