Numer 45 - grudzień 2014 - Zespół Szkół w Krzywiniu

Komentarze

Transkrypt

Numer 45 - grudzień 2014 - Zespół Szkół w Krzywiniu
ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W KRZYWINIU
P ISMO WSZECHSTRONNE
TWORZONE PRZEZ UCZNIÓW DLA UCZNIÓW
NUMER 45 – GRUDZIEŃ 2014
ŚWIĘTO SZKOŁY
DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ
14 października 2014 roku był w naszej szkole dniem szczególnie uroczystym i wyjątkowym. Dzień Edukacji Narodowej jest
świętem całej szkolnej społeczności.
Z tej okazji odbył się uroczysty apel, podczas którego uczniowie i nauczyciele mieli okazję wysłuchać przemówienia
pani Dyrektor Renaty Kołak,
pana Burmistrza Jacka Nowaka
i zaproszonych gości.
Bez wątpienia treść tych wystąpień utrwalała w przekonaniu, jak szczególnym i wyjątkowym miejscem jest Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych i jak
bogata jest jego dwudziestoletnia historia.
Szkolne Koło Teatralne pod
opieką pani Joanny Machowiak
przygotowało wyjątkowy program artystyczny. Nauczyciele
poszczególnych przedmiotów
wysłuchali wierszy konkretnie
im dedykowanych. Wśród recytatorów znaleźli się: Daria
Szczygieł, Martyna Czapla, Jakub Wawrzyniak, Tobiasz Chudziak, Dawid Kostrzewski, Adam Będlewski i Paulina Leciejewska.
(dokończenie na str. 2)
WAŻNE TEMATY
Święto szkoły
♦♦♦
Otrzęsiny 2014
♦♦♦
Biznes z przyszłością
♦♦♦
Odwiedzili nas
♦♦♦
Klasowa integracja
♦♦♦
Inspiracje
♦♦♦
Wolontariat
♦♦♦
Warsztaty dla maturzystów
♦♦♦
Andrzejki 2014
♦♦♦
Kącik kulinarny
♦♦♦
Obyczaje bożonarodzeniowe
na świecie
♦♦♦
Horoskop
♦♦♦
Mój wymarzony prezent
♦♦♦
Ciekawostki
♦♦♦
Tenis stołowy w Krzywiniu
♦♦♦
Nietypowy prezent,
czyli Mikołajki 2014
♦♦♦
Sport
♦♦♦
S TR . 2
N OTA B ENE
Galowe stroje, piękne głosy młodzieży i głęboka treść utworów wytworzyły podniosły, wzruszający nastrój.
Zrównoważył go kabaretowy, komiczny występ szkolnych aktorów:
Weroniki Kołak, Bartosza Tomkowiaka i Tobiasza Chudziaka w scence pt.
Wiedza. Sceniczna swoboda i aktorskie umiejętności uczniów napawają
dumą, rozbudzają nadzieje i wywołują
niekłamany uśmiech na twarzy opiekuna szkolnego Koła Teatralnego, bo
przecież mimo że wciąż aktualna jest
myśl rzymskiego komediopisarza
Plauta, mówiąca, że często wielkie talenty pozostają w ukryciu, to wielką
frajdą jest ich odkrywanie.
Mistrzowską dykcją i retorycznymi
talentami oraz wyjątkową prezencją
wykazali się także konferansjerzy w osobach Weroniki Ślusarek i Bartosza Płocieniaka.
Występ został zwieńczony wręczeniem róż wszystkim pracownikom szkoły i zaproszonym gościom przy taktach Walca
z ekranizacji rodzinnej sagi Noce i dnie.
Joanna Machowiak
nauczyciel języka polskiego, opiekun szkolnego Koła Teatralnego i gazety Nota Bene
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 3
Z ŻYCIA SZKOŁY
ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO
1 września 2014 roku nowi i
obecni uczniowie oraz ich nauczyciele zebrali się w hali widowiskowo-sportowej
Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu, żeby uroczyście
rozpocząć nowy rok szkolny
2014/2015.
W progach szkoły zostały powitane klasy pierwsze, którym
przydzielono wychowawczynie
w osobach – pani mgr Małgorzaty Białas (I a LO) oraz pani
mgr Elżbiety Górnej (I az
ZSZ ). Był to ważny dzień dla
wszystkich uczniów i nauczycieli, a jego rangę podkreśliły
przemówienia: pani Dyrektor –
Renaty Kołak oraz gościa uroczystości – Burmistrza Miasta i
Gminy Krzywiń – pana Jacka
Nowaka.
Z nadejściem nowego roku
szkolnego, zarówno uczniowie,
jak i nauczyciele mają pewne
oczekiwania.
Z
pewnością
pierwszoklasiści liczą na to, żeby
obecny zakończył się dla nich
równie optymistycznie, jak się
rozpoczął.
Weronika Kołak
N OTA B ENE
S TR . 4
NOWI UCZNIOWIE
OTRZĘSINY 2014
16 października 2014 roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu przenieśli się w czasie. Stało się to za
sprawą „Antycznych otrzęsin” zorganizowanych przez klasę 2a
liceum ogólnokształcącego i jej wychowawcę – panią Joannę
Machowiak.
Areną olimpijskich zmagań z
nieuchronnym przeznaczeniem
stania
się
pełnoprawnymi
uczniami stała się hala sportowo – widowiskowa Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu. Walka z fatum od-
bywała się przy dopingu społeczności uczniowskiej i wychowawców klas. Przyglądali
jej się także: pani Dyrektor –
Renata Kołak i pan Jacek Nowak – Burmistrz Miasta i Gminy Krzywiń. Ważną dla przebiegu uczniowskich zawodów
rolę pełniło jury w wieńcach
laurowych na głowach, w składzie: pani Barbara Palcat – Sroka, pani Joanna Machowiak i
pan Rafał Szłapka, które liczyło,
oglądało, głosowało i podejmowało werdykt.
Konkurencje i zadania były
iście olimpijskie. Sprawdzana
była szybkość, zwinność, pomysłowość i spryt uczestników.
Najwięcej śmiechu dostarczyły
zadania takie, jak: zjedzenie rogala na czas bez użycia rąk, wyłowienie zębami pływającego w
misce z wodą jabłka, czy malowanie portretu wychowawcy
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
przy użyciu mazaka trzymanego w
zębach.
Sprawdzana była także krzepa i
wytrzymałość fizyczna pierwszaków
podczas rzutu piłką lekarską, biegu
w workach, skoków przez skakankę
oraz starciu zespołów poszczególnych klas w konkurencji polegającej
na rozdeptaniu przywiązanych no
nóg przeciwników balonów.
Nie mniej ważny okazał się zmysł
estetyczny i kanon antycznego piękną, które obserwowaliśmy w rywalizacji na najpiękniej upiętą antyczną
fryzurę.
Uczniowie klas pierwszych złożyli
także uroczystą przysięgę i stali się
pełnoprawnymi mieszkańcami siedziby zwanej szkołą.
Zwycięska w zmaganiach okazała
się klasa 1a liceum ogólnokształcącego, która otrzymała dyplom i nagrodę niespodziankę. Najważniejsza
była jednak wspólna zabawa, radość
i poczucie humoru, które dopisywały
wszystkim,
co
potwierdzają
uśmiechnięte i przyozdobione kocimi wąsami twarze uczniów na pamiątkowych zdjęciach.
Joanna Machowiak
nauczyciel języka polskiego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, opiekun szkolnego Koła Teatralnego i gazety
Nota Bene
S TR . 5
N OTA B ENE
S TR . 6
SZKOLNE OBCHODY
NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
W tym roku młodzież Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych uczciła kolejną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę
uroczystym apelem w dniu 12
listopada 2014 roku.
Podczas uroczystego apelu
uczniowie odczytali wiersze
dotyczące przeszłości naszego
kraju. Recytacje przeplatane
były wysłuchaniem utworów
m.in. Jacka Kaczmarskiego i
Jana Pietrzaka. Członkowie Samorządu Uczniowskiego rozdawali biało-czerwone wstążeczki. Nowym akcentem było podkreślenie tego święta przez
ubranie się uczniów w barwy
narodowe.
Grzegorz Skorupski
xxx
Życzenia dla Polski
Samorząd Uczniowski naszej
szkoły zmienia formułę obcho-
dów Narodowego Święta Niepodległości.
Postanowiliśmy
uczynić go dniem radosnym i
ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI
28 i 29 listopada w markecie
"Dino" w Krzywiniu odbyła się
Świąteczna Zbiórka Żywności
zorganizowana przez Banki
Żywności. Przy oznakowanym
koszu czekali wolontariusze z
naszej szkoły. Każdy mógł
przekazać im produkty spożywcze na rzecz najuboższych rodzin w Polsce. Pomoc dociera
do osób z różnych grup m.in.:
rodzin wielodzietnych, osób
bezdomnych, chorych i bezrobotnych, którzy żyją w ubóstwie. Wolontariusze ze Szkolnego Koła Wolontariatu dziękują za wsparcie podczas akcji.
Martyna Czapla
ia Niepodlen
a
sk
zy
d
o
y
ic
n
cz
złe
Polsko, z okazji ro
I, że wszystko co
IE
Z
D
A
N
i:
C
ę
głości życz
zawsze wypłyra
ó
kt
,
Y
D
W
A
R
P
szybko minie;
WOLNOŚCI
ch
u
d
o
eg
niezłomn
nie;
trwania
oraz
I
C
Ś
O
N
R
A
ID
SOL
i
OŚCI.
w NIEPODLEGŁ ta konkursu „Życzenia dla Pol-
Finalis
pla, klasa
ski” Martyna Cza
bardziej spontanicznym. Ogłosiliśmy konkurs na najlepsze
„Życzenia dla Polski”. Każda
klasa mogła wystawić swoje
życzenia. Zwycięska sentencja
została zamieszczona na wcześniej przygotowanej tablicy w
holu szkoły. Ponadto w dniu
obchodów nasi „radiowcy” pod-
WOLONTARIAT
kreślali radość tego dnia poprzez
emitowanie utworów według
wcześniej przygotowanej listy.
Ponadto każdy członek naszej
szkolnej społeczności miał przypięty biało-czerwony
ko-
IIa LO
tylion, który podkreślał naszego patriotycznego ducha i „biało-czerwone serce”.
Rafał
Szłapka
Pedagog szkolny, opiekun
Samorządu Uczniowskiego i
Szkolnego Koła Wolontariatu,
nauczyciel historii i wiedzy o
społeczeństwie w ZSP w Krzywiniu
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 7
ODWIEDZILI NAS
SPOTKANIE POŚWIĘCONE ROLI MEDIÓW
5 listopada 2014 roku w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu odbyło się
spotkanie, w którym udział
wzięli uczniowie klas liceal-
czyk – kompozytor, autor tekstów.
Młodzież miała okazję przypomnieć sobie ważne dla narodu wydarzenia historyczne sta-
tyce. Głównym celem spotkania
było przybliżenie młodzieży
wpływu mediów na kształtowanie świadomości społecznej i
patriotycznej.
nych. W szkole gościli – pan
Tomasz Sakiewicz – redaktor
naczelny Gazety Polskiej oraz
twórca niezależnej telewizji Republika oraz pan Paweł Piekar-
nowiące o fundamencie narodowej tożsamości. Pan Paweł
Piekarczyk przy akompaniamencie gitary wykonał kilka
utworów o patriotycznej tema-
Joanna Machowiak
nauczyciel języka polskiego w
Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu, opiekun
szkolnej Gazety Nota Bene
PROJEKTY
BIZNES Z PRZYSZŁOŚCIĄ
28 sierpnia 2014 roku
Starosta Kościański – pan Andrzej Jęcz – ogłosił drugą
edycję konkursu „Biznes z
przyszłością”. Jego organizacja została powierzona Powiatowemu Urzędowi Pracy oraz
Ośrodkowi
Wspierania
Przedsiębiorczości w Kościanie.
Celem konkursu było promowanie idei przedsiębiorczości w
środowisku młodzieży szkolnej
oraz zachęta młodych ludzi do
aktywnego działania na rzecz
stworzenia nowego przedsięwzięcia gospodarczego oraz
przygotowania biznesplanu w
tym zakresie. Konkurs polegał
na napisaniu biznesplanu dla
przedsiębiorstwa, które uczestnicy chcieliby założyć w przyszłości.
Spotkanie informacyjne dla
uczniów naszej szkoły odbyło
się 15 września 2014 roku.
Udział w konkursie zadeklarowało siedemnaście osób. Aby
przybliżyć młodzieży zasady
pisania i opracowywania biznesplanu, odbyły się w szkole
trzy szkolenia, które prowadziła pani Marzena Strugała,
pracownik Ośrodka Wspiera-
nia Przedsiębiorczości w Kościanie.
Ostatecznie prace konkursowe
złożyli:
1. Jakub Wawrzyniak kl. IIa
2. Kamil Papierz kl. Ia
3. Bartosz Płocieniak kl. Ia
Oczekujemy na wyniki konkursu i mamy nadzieję, że uczniowie naszej szkoły zakwalifikują się do jego kolejnych etapów.
Anna Dobrowolska
nauczyciel geografii, języka
niemieckiego i podstaw przedsiębiorczości w ZSP w Krzywiniu
N OTA B ENE
S TR . 8
KLASOWA INTEGRACJA
PO WYCIECZCE LUBIĄ SIĘ JESZCZE BARDZIEJ
Uczniowie klasy I az tworzą wyjątkową grupę. Dlaczego? Bo rzadko się zdarza, żeby już po kilku pierwszych dniach w szkole mówiono o klasie „jaka sympatyczna!”. To wielki komplement
dla uczniów, bo przecież sympatyczna klasa to suma sympatycznych uczniów.
I z taką klasą, a dokładnie jej kilkunastoosobową reprezentacją, w towarzystwie pana pedagoga Rafała Szłapki, udaliśmy się w połowie listopada na wspólny wyjazd
– niedaleko, tuż za miedzę. Czy było warto?
Wycieczka po okolicy –
począwszy od Krzywinia z kościołem
parafialnym pw.
św. Mikołaja poprzez Jurkowo z
rodową siedzibą
patrona
szkoły
Kajetana Morawskiego oraz kościółkiem pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny, Kopaszewo z pasami wiatrochronnymi generała Dezyderego Chłapowskiego, jedną z najdłuższych w Europie
alei platanowych, zabytkową drogą krzyżową, kaplicą
pałacową pw. Matki Boskiej
Śnieżnej, stałą wystawą poświęconą wybitnej aktorce
Helenie Modrzejewskiej bywającej tutaj w gościnie,
dębem narodowego wieszcza
Adama Mickiewicza, którego
opis parzenia kawy w poemacie
„Pan Tadeusz” zainspirowała
pani Skórzewska – dawna właścicielka Kopaszewa, Hodowlą
Roślin „Danko” z jej specjalistycznymi szklarniami, gdzie
powstają nowe odmiany zbóż
uprawianych następnie w całej
Polsce, Europie i świecie oraz
wzorową, specjalistyczną hodowlą krów mlecznych w Zakładzie Nasienno-Rolnym, Turew z niewielką gorzelnią, w
której produkuje się wódkę najwyższej jakości podawaną na
światowych salonach, pałacem
generała Dezyderego Chłapowskiego – wybitnego Wielkopolanina, który jako żołnierz, rolnik, organizator życia społecz-
nego walczył o wolną
ojczyznę, Stacją Badawczą Instytutu Środowiska
Rolniczego i Leśnego
Polskiej Akademii Nauk,
Rąbiń z kościołem parafialnym pw. św. Piotra i
Pawła oraz nekropolią
rodu Chłapowskich, Lubiń ze wspaniałym Opactwem Benedyktynów i
opowieścią o
zwykłym i niezwykłym
klasztornym
życiu – zakończyła się w
Łagowie,
gdzie po błyskawicznej
regeneracji sił
przy kiełbasce z ogniska
nastąpił czas zabawy, muzyki i długich nocnych rozmów. O wszystkich tych
miejscach
opowiadali
uczestnikom wycieczki ludzie z pasją – pan zootechnik, pani hodowca zbóż,
znawca sztuki gorzelnictwa,
pracownik naukowy PAN
oraz brat zakonnik.
Czy było warto? Z całą
pewnością. I nie myślę tutaj wyłącznie o nauczycielskim – dydaktycznym i wychowawczym
aspekcie naszego wyjazdu, choć
i ten jest istotny. Warto było, bo
przede wszystkim moi uczniowie warci są takiego wspólnego
czasu. Po wycieczce lubią się
jeszcze bardziej.
Wychowawca
Elżbieta Górna
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 9
INSPIRACJE
RATOWNIK MEDYCZNY
10 września 2014 roku Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu odwiedziła
pani Marta Kubacka – studentka ratownictwa medycznego na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. W spotkaniu wzięły udział klasy licealne.
Wykład miał na celu przybliżenie nam tajników zawodu ra-
townika medycznego. Zostały
przedstawione plusy i minusy
tej pracy. Dowiedzieliśmy się,
że praca
ratownika
nie należy
do
łatwych,
gdyż bierze
się
odpowiedzialność
za życie
drugiego
człowieka, jednakże w przypadku powodzenia akcji, czuje się
ogromną satysfakcję. Pani Mar-
WOLONTARIAT
„PODZIEL SIĘ POSIŁKIEM”
3 i 4 października 2014 roku
w sklepach na tere- nie
Krzywinia, w ramach dwunastej
edycji ogólnopolskiego programu
„Podziel się posiłkiem", odbyła się kolejna zbiórka żywności. Akcja miała zwrócić uwagę
na skalę niedożywienia wśród
dzieci. Produktami można było
podzielić się, odwiedzając jeden
ze sklepów biorących udział w
akcji, kupując dodatkowy pro-
dukt i przekazując go wolontariuszom do specjalnego kosza.
Wolontariusze naszej szkoły w
ciągu dwóch dni zebrali 212,46 kg
żywności.
Wolontariusze ze
Szkolnego Koła Wolontariatu dziękują wszystkim,
którzy przyłączyli się do przedsięwzięcia pomagającego ludziom potrzebującym.
Martyna
Czapla
ta odwiedzi naszą szkołę jeszcze
raz. Odbędzie się spotkanie z
zakresu
pierwszej
pomocy
przedmedycznej w drugim półroczu roku szkolnego.
Mieliśmy okazję utwierdzić się
w przekonaniu, że wykonywanie
tego zawodu wiąże się z wielką
odpowiedzialnością za ludzkie
życie. Dla wielu z nas, młodych
ludzi, spotkanie to może stać się
inspiracją do wyboru życiowej
drogi i rozpoczęcia studiów medycznych.
Weronika Kołak,
Ewa Leciejewska
N OTA B ENE
S TR . 10
NAPRZECIW MATURZE
WARSZTATY DLA MATURZYSTÓW
Efektywna nauka – naucz
się, jak się uczyć – to temat
warsztatów, w których uczestniczyli uczniowie klasy IIIa
LO.
Podczas zajęć warsztatowych,
które prowadzili studenci Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Poznania, nasi maturzyści dowiedzieli się, jakie techniki pamięciowe najlepiej stosować, by zapamiętać
dany materiał. Zaznajomieni
zostali z tym, jakie są rodzaje
pamięci i czym jest krzywa zapominania. Poznali fakty i mity
dotyczące efektywnej nauki i
razem
z
prowadzącymi próbowali zastosować mnemotechniki. Wierzymy, że wia-
domości i umiejętności, które
zdobyli podczas spotkania podniosą efektywność ich nauki, a
tym samym znacząco wpłyną
na wyniki egzaminu maturalnego.
KONKURS PCK
PROMOCJA ZDROWEGO STYLU ŻYCIA
19 listopada
2014 roku po
raz
kolejny
odbyła się w
naszej szkole
„XXII Olimpiada Promocji Zdrowego
Stylu Życia”
zorganizowana przez Polski Czerwony
Krzyż.
Jej celem jest
wykształcenie
wśród młodzieży szkolnej potrzeby dbania o własne zdrowie
oraz kształtowanie umiejętności
niezbędnych do ochrony i doskonalenia zdrowia. W konkur-
sie udział wzięło dziewięć osób.
Uczniowie napisali test z zakresu wiedzy dotyczącej promocji zdrowia, który obejmo-
Już dziś życzymy im najwyższych wskaźników w kraju.
Rafał Szłapka
pedagog szkolny, opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz
Szkolnego Koła Wolontariatu
wał zagadnienia z pierwszej
pomocy, ekologii, promocji
zdrowego stylu życia i historii
Stowarzyszenia
PCK. Najlepszy wynik uzyskali: Hubert
Mielcarek, Mikołaj Turski i
Adam Będlewski. Tego samego dnia odbyła
się dogrywka,
w której ostateczne zwycięstwo
odniósł
uczeń pierwszej klasy liceum ogólnokształcącego –
Hubert Mielcarek. Tym samym
awansował on do kolejnego etapu, który odbędzie się w Kościanie.
Karolina Michalak
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 11
INTEGRACJA
KLASOWY DZIEŃ CHŁOPAKA
Choć Święto Wszystkich
Chłopców przypadło w tym roku we wtorek, kiedy chłopcy z
klasy I az byli w pracy, dziewczyny nie zapomniały o tym
dniu i swoich kolegach, i już od
rana w środę zgotowały im niespodziankę w postaci ubioru z
krawatem w roli głównej, domowych wypieków i łakoci na
wspólnym stole i tanecznej muzyki, przy której nogi same podrygiwały do tańca. Całość
dziewczyny doprawiły podwójną porcją uśmiechu i wdzięku.
A gdyby ktoś chciał wiedzieć,
jak wyglądały przygotowania
od kuchni, to zdradzę, że osiem
dziewczyn (bo tylko tyle ich
jest w I az), zorganizowało
wszystko w mgnieniu oka. I jak
tu wierzyć przysłowiu, że gdzie
kucharek sześć … Takie dziewczyny mają chłopcy w I az!
Wychowawca klasy
Elżbieta Górna
WIZYTY W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MOŚCISZKACH
Każdy, kto był w Domu Pomocy Społecznej w Mościszkach odnosi wrażenie, że Domownicy stają się nam coraz
bliżsi. W tym roku szkolnym
odwiedziliśmy ich już dwa razy.
We wrześniu świętowaliśmy
Dzień
Chłopaka,
podczas
wspólnie przygotowanej imprezy. Wówczas naszym zadaniem
było zorganizowanie zabaw i
konkursów, w których brali
udział nie tylko podopieczni,
ale także pracownicy i my sami.
W listopadzie natomiast celowaliśmy w uczczenie Narodowego Święta Niepodległości.
Podczas wspólnego karaoke,
przypominaliśmy sobie patriotyczne pieśni. Dla niektórych z
nas była to prawdziwa lekcja
patriotyzmu. Całość okraszona
była miłą atmosferą i specjalnie
dla nas przygotowanym słodkim poczęstunkiem. Ponadto
odwiedzaliśmy mieszkańców w
ich pokojach. Dyskutowaliśmy,
śmialiśmy się i wspominaliśmy
wcześniejsze wizyty.
Kolejny wyjazd pod hasłem
„mikołajki” już niebawem. Z
niecierpliwością
oczekujemy
tego świątecznego spotkania.
Pewnie jak co roku, będzie
„prawdziwy” święty Mikołaj,
podarunki, kolędowanie, a nade
wszystko magiczna atmosfera i
wiele radości.
Rafał
Szłapka
Pedagog szkolny, opiekun
Samorządu Uczniowskiego i
Szkolnego Koła Wolontariatu
N OTA B ENE
S TR . 12
WARSZTATY
SPOTKANIA PSYCHOLOGICZNE DLA MŁODZIEŻY
Uczniowie naszej szkoły, a przede wszystkim uczestnicy zajęć psychologicznospołecznych prowadzonych przez pedagoga szkolnego, biorą udział w cyklu
spotkań psychologicznych organizowanych przez Szkołę Wyższą Psychologii
Społecznej z Poznania w ramach projektu „Strefa młodzieży”.
Spotkania prowadzi Michał
Pozdał, psychoterapeuta, seksuolog, wykładowca Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
Pracuje z młodymi osobami,
które przeżywają różnego rodzaju trudności okresu dorastania, a także z ich rodzinami.
W tym roku szkolnym uczniowie wyjechali na warsztaty już
dwukrotnie. Pierwszy wyjazd
odbył się 23 października 2014
roku.
Wówczas
tematyką
warsztatów była ludzka cielesność i nasz stosunek do niej.
Uczestnicy wraz z prowadzą-
Słodkie Andrzejki z wróżbami – to chyba najlepsze określenie podsumowujące obchody andrzejek w
naszej szkole.
Zaangażowanych było naprawdę wiele osób. Od
poszczególnych
uczniów,
rodziców, przedstawicieli Samorządu
Uczniowskiego, opiekuna samorządu, nauczycieli, dyrektora, sekretarza, po panią księgową.
To dzięki nim powstały francuskie ciasteczka z wróżbami,
których mogliśmy kosztować.
Każdy, kto skusił się na ten
przysmak, znajdował w nim
wróżbę i otrzymywał jabłko. O
to, żeby ciastek i jabłek mógł
spróbować
każdy,
zadbali
cym zastanawiali się nad problemem akceptacji własnego
ciała, wpływu mediów i kultury
na postrzeganie cielesności oraz
omawiali kwestie związane z
„ja” realnym i „ja” idealnym.
Drugi wyjazd miał miejsce w
listopadzie. Tym razem pod lupę położono bezpieczny seks
czyli profilaktykę ryzykownych
zachowań seksualnych młodzieży (w tym zakażenia wirusem
HIV). Różne formy zabezpieczeń, prezerwatywy dla kobiet i
mężczyzn oraz lubrykanty, skala ryzykownych zachowań sek-
DZIEŃ WRÓŻB
ANDRZEJKI
członkowie Samorządu Uczniowskiego. Jednym wróżby od
razu przypadły do gustu, innych
wprawiły w stan zadumy i refleksji. Są tacy, których sprowokowały do konkretnych działań, a nawet zmian w swoim
życiu. Skuteczność ciastek i ich
wymyślnego nadzienia, a nade
wszystko sugestywność wróżb
przerosła twórców.
Oto niektóre z nich:
sualnych, najpopularniejsze infekcje przenoszone drogą płciową, antykoncepcja – to tylko
niektóre problemy, które uczniowie omawiali podczas zajęć.
Kolejne warsztaty odbędą się
10 grudnia 2014 roku. Ich temat
to depresja, obniżone samopoczucie, samookaleczenie, samobójstwa młodzieżowe, jak pomóc sobie i innym?
Rafał Szłapka
pedagog szkolny, opiekun
Samorządu Uczniowskiego i
Szkolnego Koła Wolontariatu
„Jutro wydarzy się coś, na co
czekasz”, „Będziesz miał wiele
dzieci”, „Twoje ukryte talenty
znajdą drogę, by objawić się światu.”,
„Los uśmiecha się
do nas wtedy, gdy
znajdujemy przyjaciół”, „Spiesz się z
wykonaniem rzeczy
mniej pilnych, by
spokojnie zabrać się
do najpilniejszych...”, „Nigdy
nie przegap okazji, żeby powiedzieć komuś, że Go kochasz...”
Wierzymy, że wszystkie wróżby znalazły swoich właściwych
adresatów i to właśnie im ich
spełnienie się przyniesie najwięcej radości.
Rafał Szłapka
pedagog szkolny, opiekun
Samorządu Uczniowskiego i
Szkolnego Koła Wolontariatu
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 13
PODGLĄDAMY PRZYRODĘ
SPŁYW KAJAKOWY
19 września 2014 roku odbył się w naszej szkole wyjazd na
spływ kajakowy pod opieką pani Doroty Kromy oraz pani Joanny Hasik.
Dla większości z nas –
uczniów klasy 1a i 2a liceum
ogólnokształcącego było to zupełnie nowe doświadczenie, co
wego słownictwa, jak np. kontra, co oznacza manewr pozwalający na skręcanie i hamowanie, polegający na zagarnięciu
z resztą dało się zauważyć podczas przepływu. Towarzyszył
nam również instruktor – pan
Zbigniew Bernard – prezes Zarządu Rejonowego WOPR w
Lesznie, który na początku wyjaśnił zasady bezpieczeństwa
oraz poruszania się kajakiem.
Nauczyliśmy się również no-
wody bez odwracania pióra w
kierunku dziobu kajaka. Wypłynęliśmy z dzikiej plaży na Nowym Dębcu w stronę Kościana,
po jeziorze Wonieskim. Początkowo każdy „rozrzucony” był
w innej części jeziora, jednak
gdy opanowaliśmy wiosłowanie, płynęliśmy w miarę równo.
Mogliśmy podziwiać naprawdę
piękne widoki, czasem kajaki
praktycznie dotykały dna, będąc
na środku jeziora. Dopisała nam
także pogoda. W końcu dotarliśmy do Kościana, gdzie czekał
na nas bus. Męska część grupy
pomogła panu z wypożyczali
kajaków umieścić je na lawecie.
I choć ręce bolały od wiosłowania przez kilka dni, to naprawdę
było warto doświadczyć takiej
przygody i zapewne wszyscy z
niecierpliwością czekają na kolejny tak ciekawy wyjazd.
Karolina Michalak
Spływ kajakowy we wspomnieniach Weroniki Kołak
19 września 2014 roku. Chłodny poranek. Wiatr lekko buja kajakiem. Wypływamy z Nowego Dębca
w stronę Kościana. Płyniemy po jeziorze Wonieskim. Niektórzy płyną w miarę prosto, inni wyglądają
jakby wciągał ich wodny wir. Wszyscy jednak szczęśliwie docierają do momentu, w którym wpływamy
do kanału. Tam sytuacja staje się trudniejsza. Część uczestników już opanowała prowadzenie kajaku.
Znalazły się jednak osoby, które płynęły od trzcin po jednaj stronie do trzcin po drugiej i zamiast 10
km zrobiły 20 km. Niestety w Kościanie pora wysiąść z kajaków. Szkoda, bo ten czas zbyt szybko zleciał. Czekamy na kolejny tak świetny wyjazd!
N OTA B ENE
S TR . 14
15 października 2014 roku
odbył się szkolny etap Konkursu Przyrodniczego dla Uczniów
Szkół Ponadgimnazjalnych pt.
„Płazy i gady Polski”. Jego or-
ganizatorem jest Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody SALAMANDRA. W konkursie
udział wzięli uczniowie klas
licealnych – łącznie siedem
osób. Największą ilość punktów
uzyskali:
Witold Fengler z klasy 2a
Hubert Mielcarek z klasy 1a
Uczniowie będą reprezentować
szkołę podczas etapu wojewódzkiego, który odbędzie się na
przełomie marca i kwietnia 2015
roku.
Joanna Hasik
nauczyciel biologii i chemii w
ZSP w Krzywiniu
Sebastian Jędroszkowiak, Patryk Kasperek, Krystian Kuczyński i Zbyszek Smolorz.
Prawie wszyscy przeszli do etapu półfinałowego.
Od kilku lat Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
jest godnie reprezentowany w
tym prestiżowym konkursie –
wśród finalistów i laureatów co
roku znajduje się uczeń naszej
zasadniczej szkoły zawodowej.
W zeszłym roku drugie i trzecie
miejsce zajęli Sebastian i Patryk
z klasy II az, a w tym roku w
etapie ćwierćfinałowym bardzo
dobrze wypadli chłopcy z klasy
I az. Konkurencja rośnie. Który
z tej silnej grupy chłopaków
będzie najlepszy, który wygra
rywalizację ? Jedno jest pewne
– matematyka górą!
Jolenta Drożdżyńska
i Elżbieta Górna
KONKURS
SUPERMATEMATYK
W sobotę 22 listopada 2014
roku w Kościanie kolejna grupa
uczniów z liceum ogólnokształcącego i zasadniczej szkoły zawodowej wzięła udział w Wielkopolskim Konkursie Matematycznym Supermatematyk. Byli
to Jolanta Wojtczak, Patryk Borowiak, Kamil Heliński, Piotr
Michałowicz, Mariusz Nowak,
ANKIETA
MÓJ WYMARZONY PREZENT…
Weronika Ślusarek: – Na
święta chciałabym dostać całą
kolekcję książek Harlana Cobena,
ponieważ to mój ulubiony pisarz.
Dawid Kostrzewski: – Najbardziej ucieszyłby mnie bilet na
wyjazd do siostry do Szkocji.
Jednak najważniejsza jest dla
mnie magia i wyjątkowość Świąt
oraz znalezienie przez wszystkich
ludzi wspólnego języka.
Patryk Mania: – Chciałbym
dostać wiatrówkę. Ewentualnie
zadowoliłoby mnie mistrzostwo
FOGO Unii Leszno w sezonie
2015.
Paulina Leciejewska: Chciała-
bym w przyszłym roku osiągnąć
sukcesy w nauce.
Tobiasz Chudziak: Chciałbym,
żeby był pokój na świecie i nie
było głodu.
Klaudia Jeziorska: Moim życzeniem świąteczno- noworocznym jest otrzymanie zestawu fryzjerskiego.
Jakub Jankowiak: Chciałbym
dostać wymarzony telefon.
Julia Olejniczak: Dla mnie
najlepszym prezentem byłaby
koza.
Dawid Malutkiewicz: Najbardziej chciałbym wycisnąć 110kg.
Jolanta Wojtczak: – Mój wymarzony prezent jest bardzo niestandardowy. Marzę o motorze.
Przydałaby mi się również lustrzanka.
Kamil Heliński: – Od dawna
marzę o konsoli PlayStation4.
Adam Będlewski: – Ucieszyłbym się z zestawu perkusyjnego,
bądź samej podwójnej stopy.
Dominik Strużyna: – Zadowoliłoby mnie Suzuki RM450 lub
Yamaha Raptor 700.
Ewa Leciejewska: – Marzę o
pierścieniach do mojego aparatu
CANON, by móc rozwijać się w
wymarzonym kierunku, jakim jest
fotografia.
Martyna Czapla,
Sandra Brukiewicz
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 15
DBAMY O ZDROWIE
ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA TYTONIU
Dzień ten przypadający w trzeci czwartek listopada ma już ponad trzydziestoletnią tradycję. Pomysł jego obchodów zrodził się w USA, w Californii, gdzie w 1974 roku zachęcono ponad milion
palaczy do odstawienia papierosów na jeden dzień. Oczywiście dwadzieścia cztery godziny nie
wystarczą – mają jedynie zachęcić do całkowitego porzucenia nałogu.
W naszej szkole do rzucania
palenia tytoniu zachęcaliśmy 20
listopada 2014 roku. Uczniowie
otrzymywali specjalne ulotki
ukazujące konsekwencje czynnego i biernego palenia tytoniu.
Podkreślano szkodliwość palenia, zwłaszcza podczas ciąży i
w obecności dzieci. Ponadto,
uczniowie dowiadywali się, co
grozi palaczowi, jakich chorób i
dolegliwości może przysporzyć
palenie. Na specjalnie przygotowanej tablicy mogli zaobserwować, jak zmienia się wygląd
zewnętrzny palacza. Nasuwało
Film „Miasto 44” to opowieść
o młodych Polakach, którym
przyszło dorastać w okrutnych
realiach okupacji. Mimo to są
pełni życia, namiętni, niecierpliwi. Żyją tak, jakby każdy dzień
miał okazać się tym ostatnim.
Nie wynika to jednak z nadmiernej brawury, czy młodzieńczej lekkomyślności – taka postawa jest czymś naturalnym w
otaczającej ich rzeczywistości,
kiedy śmierć grozi w każdej
chwili. Warszawa, lato 1944.
Stefan (Józef Pawłowski) opiekuje się matką i młodszym bratem. Przejął obowiązki głowy
rodziny po tym, jak ojciec - oficer Wojska Polskiego – zginął
w kampanii wrześniowej w
1939 roku. Pracuje w fabryce
Wedla, z coraz większym trudem znosząc upokorzenia ze
się wiele wniosków. Jeden z
nich dotyczył tego, że palenie
niszczy zdrowie, a w konsekwencji zabija. Jednak następuje to powoli. Palacz może nie
odczuwać skutków swojego nałogu przez wiele lat. Niestety,
kiedy już się pojawią, często
bywa za późno.
Dla wszystkich palaczy i niepalących mamy jedną radę –
kończcie albo nigdy nie zaczynajcie „przygody” z papierosami. Okazuje się bowiem, że to
właśnie one, pod przykrywką
chwilowej przyjemności, nisz-
RECENZJA
MIASTO 44
strony Niemców. Marzy o
chwili, kiedy będzie mógł im za
wszystko odpłacić i spełnić obowiązek wobec Ojczyzny.
Obiecał matce, że nie zaangażu-
czą zdrowie,
urodę i według badań,
torują drogę
do eksperymentowania
i uzależnienia
się od innych
używek, takich jak marihuana, dopalacze i
inne środki psychoaktywne.
Rafał Szłapka
pedagog szkolny, opiekun
Samorządu Uczniowskiego i
Szkolnego Koła Wolontariatu
je się w działalność ruchu oporu,
jednak – kiedy tylko nadarza się
okazja – wstępuje w szeregi Armii Krajowej. Do konspiracji
wciąga go Kama (Anna Próchniak), sąsiadka z kamienicy na
warszawskiej Woli, z którą
przyjaźni się od dziecka. Dziewczyna skrycie kocha się w Stefanie, mając nadzieję, że po wojnie będą razem. Ale to za sprawą spotkania z subtelną i wrażliwą Biedronką (Zofia Wichłacz)
Stefan zazna smaku pierwszej,
młodzieńczej miłości. Jednak
Stefanowi i Biedronce nie jest
dane zbyt długo cieszyć się wzajemnym zauroczeniem.
Szczerze zachęcam do obejrzenia filmu i poznania dalszych
losów bohaterów.
Jakub
Wawrzyniak
N OTA B ENE
S TR . 16
W KRĘGU TRADYCJI
OBYCZEJE BOŻONARODZENIOWE W POLSCE
Wigilia w tradycji polskiej to najbardziej uroczysty i jednocześnie wzruszający wieczór roku. Uroczystość ta jest punktem kulminacyjnym przeżyć adwentowych w rodzinach chrześcijańskich.
Wigilie znane były już w Starym Testamencie. Obchodzono
je przed każdą uroczystością, a
nawet każdym szabatem. Do
polskiej tradycji Wigilia weszła
na stałe dopiero
w
XVIII wieku.
Najważniejszym
momentem tego
dnia jest uroczysta wieczerza, złożona z postnych
potraw. Zaprasza się na
nią całą rodzinę
oraz
osoby samotne.
Całe
święto
poprzedzone
jest wielkimi
przygotowaniami.
Gospodynie domowe urządzają generalne sprzątanie, mycie, czyszczenie i gotowanie.
Dawniej, w czterech rogach
głównego pomieszczenia, zwykle jadalni, umieszczało się na
wsi i we dworach cztery snopy
zbóż: pszenicy, żyta, jęczmienia
i owsa, aby Boże Dziecię w Nowym Roku nie skąpiło koniecznego pokarmu dla człowieka i
bydła.
Tradycja nakazuje, by świąteczny stół nakryć białym obrusem, pod który należy włożyć
sianko, dla przypomnienia sianka, na którym spoczywało Boże
Dziecię. Zwyczajem jest rów-
nież to, że cały dzień obowiązuje ścisły post. W czasie Wigilii
także podaje się tylko potrawy
postne w liczbie nieparzystej
(5,7,9 lub 11), ale bardzo różno-
ścia. Pozostawiając wolne miejsce przy stole, wyrażamy również pamięć o naszych bliskich,
którzy nie mogą spędzić świąt z
nami.
rodne. Jedynym, dopuszczalnym odstępstwem jest liczba
12. Dlaczego? Głównie dlatego,
że tyle jest miesięcy w roku lub
(jak mówią inne źródła), bo tylu
było uczniów Chrystusa. Inna
interpretacja nie określa ściśle
ilości dań. Według niej, im więcej ich jest, tym większy dostatek spłynie na dom w nadchodzącym roku.
Znany i powszechny jest obecnie w Polsce zwyczaj pozostawiania wolnego miejsca przy
stole wigilijnym. Miejsce to
przeznaczone bywa przede
wszystkim dla przygodnego go-
Jedną z tradycji świątecznych
jest również strojenie choinki.
Przybyła ona do Polski głównie
dzięki Niemcom i niemieckim
ewangelikom, którzy w XIX
wieku stroili w swoich domach
drzewka. W naszym kraju,
wcześniej niż choinki, znane
były gałązki świerku, jodły i sosny, którymi strojono ramy obrazów, ściany, drzwi i furtki.
Zielone rośliny uznawano za
symbol życia.
W Polsce wieczerzę wigilijną
należy rozpocząć dopiero wtedy,
gdy na niebie pojawi się pierwsza gwiazdka, symbolizująca
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
Gwiazdę Betlejemską, za którą
podążali trzej królowie w noc
narodzin Jezusa.
Najważniejszym i kulminacyjnym momentem wieczerzy
wigilijnej w Polsce jest zwyczaj łamania się opłatkiem.
Czynność ta następuje po
przeczytaniu Ewangelii o Narodzeniu Pańskim i złożeniu
życzeń. Tradycja ta pochodzi
od prastarego zwyczaju tzw.
eulogiów, jaki zachował się z
pierwszych wieków chrześci-
S TR . 17
jaństwa. Wieczerza wigilijna
nawiązuje do uczt pierwszych
chrześcijan, organizowanych
na pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Zwyczaj ten oznacza również wzajemne poświecenie
się jednych dla drugich i uczy,
że należy podzielić się nawet
ostatnim kawałkiem chleba.
Składamy sobie życzenia pomyślności i wybaczamy urazy.
Wigilijny wieczór kończy
Pasterka – Msza Święta odprawiana w kościołach dokładnie
o północy. Zgodnie z tradycją,
upamiętnia ona przybycie do
Betlejem pasterzy i złożenie
przez nich hołdu nowo narodzonemu Mesjaszowi. Zwyczaj
sprawowania bożonarodzeniowej liturgii nocnej wprowadzono w Kościele już w drugiej
połowie V wieku.
Do Polski dotarł on więc być
może razem z chrześcijaństwem.
Karolina
Michalak
DLA LUBIĄCYCH CZYTAĆ
LEKTURA NA ZIMOWE WIECZORY
Zbliża się zima, nadchodzą długie wieczory. Z pewnością każdy
chciałby je miło spędzić. A co może być lepszym rozwiązaniem
od gorącej herbaty i dobrej książki? W tym artykule zaproponuję coś miłośnikom kryminałów i literatury sensacyjnej, trzymającej w napięciu nawet do ostatnich stron.
Harlan Coben jest autorem,
którego książki są naprawdę
fascynujące. Czytając je zagłębiamy się w emocjonujący
świat bohaterów, poznajemy ich
historie, problemy, a czasem
nawet mroczne i przerażające
tajemnice, które nigdy nie powinny wyjść na jaw. Przedstawiony autor to współczesny,
amerykański pisarz, który zdobył ogromne uznanie w kręgu
miłośników sensacji. Otrzymał
trzy prestiżowe nagrody literackie przyznawane w kategorii
powieści kryminalnych. Naprawdę warto sięgnąć po książki jego autorstwa. Najnowsza
ukazała się w październiku bieżącego roku. Z niecierpliwością
czekałam na jej premierę w Polsce, gdyż jestem ogromną wielbicielką literatury Harlana Cobena. Po przeczytaniu szesnastu
jego książek, jestem w stanie z
całą pewnością stwierdzić, że
autor odniósł spektakularny
sukces. Precyzyjnie skonstruowana intryga, mistrzowsko
stopniowane napięcie, fałszywe
tropy prowadzące donikąd, pozornie niemożliwe do wyjaśnienia zagadki pojawiające się niemal na każdej stronie, zaskakujące zakończenie, którego nie
domyśli się nawet najbardziej
przenikliwy czytelnik, to podstawowe cechy jego pisarskiego
stylu. Twórczość pisarza budzi
zainteresowanie
filmowców.
Adaptację Zostań przy mnie
przygotowuje
Lawrence
Kasdan, a amerykański remake
Nie mów nikomu – Ben Affleck.
Zachęcając do lektury, polecam najnowszą książkę pisarza:
Tęsknię za Tobą
Detektyw nowojorskiej policji,
Kat Donovan, przeglądając profile na portalu randkowym, natrafia na zdjęcie byłego narzeczonego, który osiemnaście lat
temu porzucił ją i złamał jej serce. Dawny ukochany nie chce
jednak odnawiać znajomości. Co
więcej, wygląda na to, że Jeff
jest powiązany z gangiem oszustów, zajmujących się porywaniem, okradaniem i mordowaniem ludzi zwabionych wizją
płomiennego romansu w Internecie. Niewykluczone też, że to
on stoi za zabójstwem ojca Kat.
Weronika Ślusarek
N OTA B ENE
S TR . 18
Z ŻYCIA SZKOŁY
MIKOŁAJKI 2014
Nastał pewien mroźny poranek. Uczniowie leniwie, szczelnie
owinięci ciepłymi szalikami, kroczyli w kierunku szkoły. Na
parkingu coś jednak przykuło ich uwagę. Była to czarna Honda
świętego Mikołaja!
W przypływie paniki uczniowie biegli w kierunku budynku,
jednak koszmar się nie kończył.
To był czerwony materiał z białym
futerkiem.
Wszyscy
wstrzymali oddech. Zimny pot
Otwierając drzwi, do uszu docierały
złowrogie
dźwięki
dzwonka świętego Mikołaja.
Nie ma na co czekać, trzeba iść
dalej - myślała spanikowana
młodzież. Nagle, zza zakrętu
mignęło im coś przed oczyma.
przebiegł im po plecach. Ku
dziwieniu wszystkich nie był to
jeden, ale dwóch świętych Mikołajków! Jednak to nie wszystko. Nie byli sami! Za nimi, w
mrożącym krew w żyłach niebieskim futerku, kroczyła zło-
wrogo Śnieżynka! Nie było już
odwrotu. Trzeba było szybko i
trzeźwo reagować. Dźwięk
dzwonka cały czas obijał się o
uszy, paraliżując logiczne myślenie. Mikołaje powiedziały, że
nic im nie zrobią. Jednak wzrok
wszystkich skierowany był na
rózgę oraz bat, które widniały w
rękach Mikołajów. To już czas.
Przyszła kolej na pierwszą ofiarę. Kiedy jeden z Mikołajów
podnosił rózgę, a drugi szykował bat, nikt nie był w stanie
dłużej na to patrzeć. Wszyscy
zamknęli oczy. Jednak po chwili
ciszy, podczas której każdy
oczekiwał krzyku,
uczniowie
nieśmiało
zdołali
popatrzeć.
Ujrzeli
jednego ze
swoich po
stronie Mikołajów, łapczywie zajadającego cukierka.
Ciągle się śmiał
i był bar- dzo wesoły, bełkotał coś niemrawo o skakaniu
przez kij. Co się właściwie stało? O co tutaj chodzi?- wszyscy
zadawali sobie to samo pytanie.
Nagle jeden z Mikołajów zawołał: Następny, ale już!. Każdy
musiał przez to przejść. Nieważne, kto jakiej był rangi, czy był
uczniem, nauczycielem, sekretarzem, woźnym. Wszyscy bez
wyjątku! Kiedy Mikołaje rozprawiły się w ten sposób z całą
szkołą, było wiadomo, że nadejdzie drugi etap tej dziwnej przygody. Wszyscy, niczym jedna
armia, udali się do hali. Nikt nie
wiedział, co go tam czeka. Spośród wszystkich tam obecnych
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
wytypowano grupę osób, dano
im odpowiedni sprzęt i kazano
tylko jedno: wygrać. Trybuny
szalały, podczas gdy wybrańcy
grali w szaleńczego tenisa stołowego! Wygrał Tobiasz Chudziak, za nim były kolejno Maria Adamczak i Klaudia Skrzypek. Przeżyli. Cała armia świętych Mikołajów poderwała się
na równe nogi, kiedy zostali
wezwani w odległe krańce hali.
Kazano im m.in. pakować prezenty. Najładniej zrobiło to gro-
S TR . 19
no nauczycielskie. Heh, oni
pewnie mieli z Mikołajami jakieś układy… Ale kto ich tam
wie! Podczas tych ceremonii
Mikołaje cały czas dokarmiały
tłumy cukierkami. Na końcu
ogłosiły werdykt. Mówił on, że
kto przeszedł na ich stronę, czyli nosił czapkę świętego Mikołaja, będzie zwolniony od odpowiedzi ustnych i kartkówek.
Cała hala w jednej chwili zaroiła się od czerwono- białych kolorów.
Dziękujemy Pani Dyrektor Renacie Kołak oraz Panu Rafałowi
Szłapce za wcielenie się w rolę
Mikołajów, za dokarmianie cukierkami oraz za kreatywny pomysł na Mikołajki. Ja wcieliłam
się w rolę Śnieżynki. Hubert
Mielcarek wspólnie z Panią Joanną Hasik zorganizowali turniej tenisa stołowego, który odbył się w hali. Myślę, że wszyscy miło spędzili ten dzień.
Weronika
Kołak
KLASA NUMERU
IA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ
Wychowawca: mgr Elżbieta Górna; Stan klasy: 27; ulubiona lekcja: zajęcia z wychowawcą; ulubiony nauczyciel: pan Grzegorz Skorupski; zadanie zawsze można spisać: z Internetu; najzabawniejsza
osoby w klasie: Patryk Borowiak; największa gaduła klasowa: Ewelina Michałowicz; milczek klasowy: Weronika Lis i Wojciech Szymkowiak; najlepsze przezwisko: Kędzior; moglibyśmy wystąpić
w: cyrku; jesteśmy: grzeczni i kochani; ulubione miejsca podczas przerw: kawiarenka i toalety:)
Martyna Czapla
Daria Szczygieł
S TR . 20
N OTA B ENE
co teraz zaplanujesz czy wymy- Uczucia. Wenus sprawi, że w
BARAN
Szkoła. Słońce doda Ci energii, ślisz, będzie mądre i przydatne, Twoim sercu zagości harmonia i
sił witalnych i pobudzi do dzia- więc to właściwy czas, by po- wszystkie sprawy ułożą się połań, których pozytywne rezulta- dejmować decyzje dotyczące myślnie. Samotne Raki mogą
ty możesz odczuć już pod ko- Twojej przyszłości.
poczuć do starego przyjaciela
niec tygodnia. Przed Tobą po- Uczucia. Jeśli szukasz dziew- coś więcej niż dotychczas. Wamyślny tydzień w szkole, jed- czyny lub chłopaka, z którą/ym sza przyjaźń może przerodzić
nak pamiętaj o tym, aby odra- będziesz mogła/gł porozma- się w prawdziwą miłość.
biać lekcje.
Dom. Będziesz mieć
HOROSKOP
Uczucia. Dla samotochotę zmienić coś w
nych Baranów to dobry ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNY swoim otoczeniu. Może
tydzień na zawieranie
to być dobry pomysł,
nowych
znajomości,
aby zachęcić rodzinę
sprzyja Wam Wenus, któdo zmian i wspólnych
ra otoczy Was towarzyprzedświątecznych postwem miłych ludzi. Jeśli
rządków.
jesteś w związku, pielęLEW
gnuj przede wszystkim
Szkoła. Jowisz wspiera
przyjaźń i miłość.
Cię swoją energią, jedDom. Będziesz tak zajęta/y
nak bądź przygotowana/
spotkaniami z przyjaciółny na lekcję pokory,
mi, że zabraknie Ci czasu
którą może być np. podla rodziny. Nie jest to dla
ważna rozmowa z wyCiebie dobry tydzień do techowawcą. Pod koniec
go, by podejmować ważne
tygodnia Twoje życie nadecyzje, możesz jednak liczyć
bierze kolorów, będziesz
na wyrozumiałość bliskich.
mieć więcej wiary w siebie,
pojawią się sprzyjające sytuacje,
BYK
Szkoła. W klasie możesz się
obierzesz właściwy życiowy
wiać,
to
jest
teraz
na
to
świetny
spodziewać wielu rozmów i
kierunek, odróżnisz iluzje od
dyskusji, które pomogą upo- okres. W stałych związkach faktów. Pilnuj obrabiania lekcji,
rządkować Ci umysł i podjąć umocnią się Wasze uczucia, zwłaszcza matematyki.
właściwe decyzje, zwłaszcza te pokochasz swoją/ego wybran- Uczucia. W Twoim związku
kę/a jeszcze bardziej, bo o to może być teraz pełno miłosnych
dotyczące Twojej edukacji.
Uczucia. Byki w stałych związ- już na pewno zadba Wenus.
niespodzianek, bądź na nie przyDom.
Możesz
mieć
bardzo
tokach poczują nowy przypływ
gotowana/ny. Jeśli jesteś samotuczuć, Wasz związek przejdzie warzyski tydzień, który przy- nym Lwem, to jest to doskonały
niesie odwiedziny przyjaciół i tydzień na zawarcie nowych
swoistą odnowę.
Dom. W domu sporo czasu po- rodziny. Świetnym pomysłem znajomości, które mogą przeroświecisz na rozmowy, snucie może okazać się spędzenie dzić się w uczucie.
planów na przyszłość, co sprawi weekendu z rodziną.
Dom. Możesz poznać teraz noRAK
Ci dużo przyjemności. Teraz
wych ludzi, którzy staną się
Szkoła.
Dzięki
konsekwencji
i
szczególnie będziesz pielęgnowkrótce przyjaciółmi Twojej
wać wartości niematerialne w silnej woli osiągniesz w szkole rodziny. Jeśli planujecie z rodzispory sukces. Być może odkry- ną wspólny wyjazd, to jest teraz
Twojej rodzinie.
jesz w sobie jakąś nową umie- na to bardzo dobry moment.
BLIŹNIĘTA
Szkoła. Planety wróżą Ci po- jętność. Jeśli będziesz potrzeboPANNA
myślny tydzień. Urokiem osobi- wała/ł pomocy, możesz liczyć Szkoła. W tym tygodniu bęstym zatuszujesz nawet naj- na swoją szkolną przyjaciółkę/ dziesz wyjątkową gadułą, dzięki
większe wpadki w szkole. To, przyjaciela.
czemu z łatwością zrealizujesz
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
się na lekcjach. Możesz zauważyć u siebie wręcz przebłyski
geniuszu. Nauka przyjdzie Ci z
łatwością, przyswajanie i zrozumienie wiedzy będzie dla Ciebie teraz bardzo proste. Jeśli
masz do zaliczenia zaległe
sprawdziany, zrób to teraz.
Uczucia. Będziesz mieć wiele
nowych pomysłów na Wasz
związek. Jeśli jesteś samotną
Panną, możesz spotkać teraz
swoją miłość, możesz liczyć w
tym na pomoc Wenus.
Dom. Twoje gadulstwo jest teraz w stanie zmęczyć nawet najbliższych, więc mogą pojawić
się huśtawki nastrojów. Nie podejmuj w tym tygodniu ważnych decyzji, zwłaszcza tych,
dotyczących przyszłości.
WAGA
Szkoła. Będziesz mieć teraz
wiele nowych propozycji, które
dobrze wpłyną na Twoje samopoczucie i dobre relacje z nauczycielami. Korzystaj z dobrej
passy, która Ci sprzyja.
Uczucia. Ten tydzień sprzyja
miłości, sprawom sercowym i
zabawie. W Twoim życiu pojawi się nowa osoba, może to być
tylko przyjaźń, ale też znajomość ta może przerodzić się w
coś więcej
Dom. Rodzina stanie się teraz
dla Ciebie bardzo ważna, docenisz ciepło rodzinne i wspólnie
spędzany czas. Z upodobaniem
będziesz oddawać się domowym zajęciom
SKORPION
Szkoła. Twoja pracowitość i
ambicje zostaną nagrodzone,
dzięki czemu uwierzysz w siebie i swoje możliwości. Dobre
wyniki będą bodźcem do jeszcze większego wysiłku w nauce, będziesz bardziej aktywna/
ny niż dotychczas. Możesz teraz
S TR . 21
zaangażować się w dodatkowe
zajęcia.
Uczucia. Uwierzysz teraz znowu w magię miłości, przyjaźń i
prawdziwe uczucie. Twoje miłe
usposobienie zwróci uwagę kogoś, kto już dawno chciał Cię
bliżej poznać.
Dom. Silniej niż zazwyczaj będziesz odczuwać przywiązanie
do ogniska domowego. Wraz z
nadchodzącymi świętami, będziesz mieć ochotę na upiększanie swojego gniazdka, tak by
naprawdę czuć się nim komfortowo.
STRZELEC
Szkoła. Będą Ci towarzyszyć
energia i odwaga. Nie bój się
ryzykownych
przedsięwzięć.
Zachowuj jednak w tym
wszystkim zdrowy rozsądek i
nie zgłaszaj się do odpowiedzi,
jeśli jesteś nieprzygotowany.
Uczucia. Będziesz bardzo wojownicza/czy, więc jeśli jesteś
samotnym Strzelcem, nie jest to
dobry czas na zawieranie nowych znajomości.
Dom. Dzięki dobrej organizacji
zajęć, uporasz się z każdym zadaniem, które otrzymasz. Spodziewaj się niespodzianki od
rodziców.
KOZIOROŻEC
Szkoła. Przed Tobą tydzień pełen pozytywnych wrażeń. W
szkole ktoś Cię bardzo zaskoczy swoją postawą.
Uczucia. Zdecydowana większość z Was skupi się na sobie i
nie będzie zauważać swojego
partnera. Może warto byłoby
pomyśleć o swojej połówce i
pokazać swojemu chłopakowi/
dziewczynie, jak bardzo są dla
nas ważni.
Dom. Nadmiar energii wykorzystaj w kuchni podczas przedświątecznych przygotowań.
WODNIK
Szkoła. Dzięki pracy, którą włożyłaś/łeś w naukę, czeka Cię
spora satysfakcja. Nie uwierzysz, że tak wiele potrafisz
osiągnąć. Możesz teraz trochę
więcej uwagi poświęcić życiu
towarzyskiemu i swoim przyjaciołom w szkole.
Uczucia. Nawiążesz nowe znajomości, możesz zyskać popularność u płci przeciwnej. Właśnie teraz spodziewaj się uczuciowego spełnienia. To, ile za-
znasz miłości i jak bardzo otworzysz swoje serce, zależy tylko
od Ciebie.
Dom. Wzrośnie teraz Twoja
wrażliwość i odczucia estetyczne. Istotna będzie dla Ciebie
chęć przebywania w miłym otoczeniu, więc dbaj o to, jak wygląda Twój pokój.
RYBY
Szkoła. Nadchodzi dla Ciebie
czas ważnych zmian i decyzji.
Uwierz w swoje szczęście i
śmiało korzystaj z nowych propozycji, jednak pamiętaj o umiarze i zdrowym rozsądku. W
szkole na sprawdzianach korzystaj ze swojej wiedzy i intuicji,
ściąganie nie jest teraz najlepszym pomysłem.
Uczucia. Zapragniesz teraz
prawdziwej, wielkiej miłości,
jednak musisz jeszcze chwilę
poczekać na realizację tych
uczuć. Ryby w stałym związku
docenią stabilizację i uczucie
swojego partnera.
Dom. Możesz się spodziewać
zmian w domu, które okażą się
koniecznością. W starych sprawach, które wydawały się dla
Ciebie nie do rozstrzygnięcia,
znajdą się dobre rozwiązania,
korzystne dla Ciebie i Twoich
bliskich.
Redakcja NOTA BENE
N OTA B ENE
S TR . 22
ŚWIĄTECZNY KĄCIK PRZYRODNICZY
RENIFER
Renifery chyba wszystkim
kojarzą się ze świętami. Są to
ssaki z rodziny jeleniowatych
zamieszkujące arktyczną tundrę
i lasotundrę w Eurazji i Ameryce Północnej.
Długość ciała samicy (łani)
wynosi około
162-205 cm, a
masa od 60 do
170 kg. Samiec
(byk)
waży od 100
do 318 kg.
Długość jego
ciała wynosi
od 180 do
214
cm.
Wysokość
w barkach
obu
płci
dochodzi do
130 cm. Renifer ma
gęste owłosienie z
długą grzywą na
szyi.
Wyjątkowo
gęsta sierść chroni
przed
mrozem.
Jego pysk również
jest owłosiony, co
zapewnia mu ochronę przed
zimnem podczas żerowania w
śniegu. Latem futro reniferów
przybiera kolor szarobrązowy,
zimą białawy. Nogi kończą się
mocnymi, szeroko rozstawionymi racicami, ułatwiającymi poruszanie się po śniegu i bagnistym terenie.
U obu płci występuje okazałe poroże, które jest nieco
mniejsze u samic. Różni się ono
od poroża innych jeleniowatych
– jest półkoliście zakrzywione i
zakończone
rozgałęzieniami.
Renifery co roku zrzucają poroże – samce na przełomie listo-
pada i grudnia, samice i młode
– późną zimą lub wczesną wiosną. Następnie tworzy się u nich
nowe poroże.
Renifery potrafią długo i wytrwale biegać. Większość roku
spędzają na wędrówkach, zimą
schodzą na południe, do zalesionych okolic, wiosną wracają
do tundry. Samice i ich potomstwo żyją stadnie, ale dorosłe
samce
poza
okresem rui prowadzą samotny tryb
życia. Długość życia reniferów
to około dwadzieścia lat.
Renifer jest roślinożerny, zjada trawy, byliny i porosty,
zwłaszcza chrobotki. Zimą wygrzebuje spod śniegu również
pączki krzewów i jagody. Potrafi strawić nawet zamarznięty
pokarm.
Ruja trwa od sierpnia do listopada, kiedy renifery wędrują na
zimowiska. Po ciąży trwającej
od 225 do 235 dni, najczęściej
na przełomie maja i czerwca, na
świat przychodzi jedno młode.
Przez pół roku jest karmione
mlekiem matki.
Dojrzałość płciową samce
osiągają w wieku trzech lat, samice w okresie osiemnastu miesięcy.
Renifer nie jest zwierzęciem w
pełni udomowionym przez człowieka, tak jak na przykład krowa czy świnia, ale wszechstronnie wykorzystywanym jako
zwierzę juczne, wierzchowe,
pociągowe, dostarczające mięsa,
mleka, skór i kości.
Zgodnie ze świąteczną tradycją
zwierzęta te tworzą zaprzęg
dziewięciu latających reniferów,
które ciągną sanie Świętego Mikołaja i pomagają mu dostarczać
bożonarodzeniowe
prezenty.
Najbardziej
rozpoznawalnym
reniferem jest Rudolf Czerwononosy.
Sandra Brukiewicz
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 23
SPORT
ZAWODY LEKKOATLETYCZNE
16 września 2014 roku w Kościanie odbyły się
Indywidualne Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkoatletyce. Pierwszy etap zawodów przyniósł zawodnikom z naszej szkoły wiele sukcesów. W pchnięciu kulą, w kategorii chłopców srebrny medal zdobył Dawid Malutkiewicz, a
w kategorii dziewcząt to samo miejsce na podium
zajęła Weronika Kołak. W sztafecie 4x100 m drużyna dziewcząt z naszej szkoły w składzie: Joanna
Chudziak, Aneta Leonarczyk, Daria Kustosz i Weronika Kołak wywalczyła pierwsze miejsce. W
konkurencji skok w dal – Aneta Leonarczyk zdobyła srebrny medal, a Malwina Seiler wywalczyła
medal brązowy.
Wszystkim zawodnikom gratulujemy sukcesów.
Weronika Kołak
SPORT
TENIS STOŁOWY
7 listopada 2014 roku w hali
widowiskowo-sportowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w
Krzywiniu odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu
Szkół Ponadgimnazjalnych w
Tenisie Stołowym. Organizatorem zawodów był Powiatowy
Szkolny Związek Sportowy.
Przyjechały do nas dwie druży-
ny z Kościana i jedna z Nietążkowa. Naszą szkołę reprezentowała drużyna dziewcząt w składzie: Weronika Kołak, Maria
Adamczak i Joanna Chudziak.
Drużynę chłopców tworzyli: Tobiasz Chudziak, Hubert Mielcarek, Bartosz Tomkowiak. W kategorii dziewcząt najlepsze okazało się być Nietążkowo. Nasza
drużyna zajęła drugie miejsce.
Lokata trzecia przypadła grupie
z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościana. W kategorii chłopców również wygrała
drużyna z Nietążkowa, drugie
miejsce zajął Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Franciszka Ratajczaka z Kościanie, a
trzecie przypadło w udziale I
Liceum
Ogólnokształcącemu
im. O. Kolberga z Kościana.
Drużyna z Krzywinia zajęła
czwarte miejsce.
Wszystkim uczestnikom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w rakietką w dłoni.
Weronika Kołak
N OTA B ENE
S TR . 24
ŚWIĘTUJEMY BOŻE NARODZENIE
CIEKAWOSTKI Z RÓŻNYCH STRON ŚWIATA
Od wieków chrześcijanie na całym świecie w różnorodny sposób obchodzą Święta Bożego Narodzenia. Zwyczaj choinkowy rozpowszechniony jest niemal na całym świecie. Choinki umieszcza
się w kościołach i domach, na placach i w oknach wystawowych. Nie we wszystkich krajach choinka jest taka, jak w Polsce, czyli nie zawsze jest nią drzewko iglaste (świerk, jodła). W Burundi
(państwo w środkowej Afryce) tradycyjną bożonarodzeniową choinkę zastępują bananowce. W
Indiach w roli choinek występują drzewka mango.
KTO
PRZYNOSI PREZENTY?
W Stanach Zjednoczonych dzieci telefonują do świętego Mikołaja, a ten przybywa,
posługując się spadochronem,
bądź przyjeżdża saniami.
W Anglii dzieci stawiają w
przedsionku swoich pokoi buty
lub wieszają pończochy, a święty Mikołaj napełnia je w nocy
łakociami.
W Holandii dzieci piszą do
Mikołaja listy, a święty przyjeżdża do kraju na białym koniu.
We Francji, w zależności
od regionu i rodzinnych tradycji, prezenty przynoszą Aniołek,
Dzieciątko Jezus lub najpopularniejszy i najbardziej podobny
do świętego Mikołaja, „Père
Noël”. Wieczorem 24 grudnia
należy zostawić pod choinką
parę własnych butów, by „Père
Noël” wiedział, gdzie położyć
prezent. Pozostawia on podarki
niezauważenie w świąteczny
poranek 25 grudnia.
JAK PRZEŻYWA SIĘ
BOŻE NARODZENIE
W INNYCH KRAJACH?
W Anglii nie obchodzi się
Wigilii. Świąteczny posiłek spożywa się w pierwszy dzień
Świąt Bożego Narodzenia, gdy
cała rodzina gromadzi się na
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
wspólnym obiedzie. Tradycyjnym daniem jest pieczony indyk i tzw. christmas pudding –
rodzaj deseru z suszonymi śliwkami. W domach stawia się
choinkę, a u sufitu zawiesza
jemiołę.
We Francji wigilijna wieczerza rozpoczyna się dopiero
po pasterce. Na stół podaje się
indyka nadziewanego kasztanami, ostrygi, zimne potrawy z
jaj. Podaje się także tradycyjny
słodki tort w kształcie polana
drzewnego, jakie kiedyś wkładało się do kominka, aby ogrzewało dom po powrocie rodziny
z pasterki.
W Szwecji święta Bożego
Narodzenia nazywane są Jul.
Podczas Wigilii spożywa się
słodki chleb domowego wypieku, z dodatkiem imbiru. Na stole można znaleźć także potrawy
S TR . 25
rybne i mięsne. Po kolacji przychodzi czas na śpiewy i tańce
wokół choinki oraz na prezenty,
które według tamtejszych wierzeń przynoszą krasnoludki.
W Austrii przygotowania do
świąt trwają cztery tygodnie,
podczas których w domach
zawiesza się zielone gałązki
przystrojone
fioletowymi
wstążkami i czterema świeczkami. W Wigilię, o godzinie
siedemnastej w domach dzwoni dzwoneczek i oznajmia, że
nastał czas kolacji i prezentów. O północy dzwonią kościelne dzwony i rozpoczyna
się pasterka.
W Kanadzie Eskimosi wędrują do misji na pasterkę czasem kilka dni. Msza Święta odprawiana jest w wielkim igloo,
oświetlonym lampami z foczym
tłuszczem, a w Modlitwie Pań-
skiej wypowiada się słowa: Mięsa naszego powszedniego daj
nam dzisiaj, ponieważ Eskimosi
nie znają chleba.
W Australii święta Bożego
Narodzenia przypadają w środku
lata, dlatego też spędza się je w
niecodziennej dla nas scenerii.
W ten najważniejszy dzień
mieszkańcy gromadzą się na
plażach, rozkładają śnieżnobiałe
obrusy, na których nie brakuje
świątecznych potraw. Są tam
pieczone indyki, małe ciasteczka
z bakaliami o wymyślnych
kształtach, owocowe puddingi i
ciasto. W tym dniu plaże przypominają wielki świąteczny stół.
Nie brakuje również prezentów,
które można znaleźć pod choinką, w ogromnej wełnianej skarpecie.
Weronika
Ślusarek
N OTA B ENE
S TR . 26
ZDROWIE
JAK WZMOCNIĆ SWOJĄ ODPORNOŚĆ?
Okres jesienno-zimowy to
czas, gdy wzrasta zachorowalność na infekcje dróg oddechowych i inne choroby zakaźne.
Jednak nie każdego z nas musi
to dotyczyć. Wystarczy właściwie dbać o swoje zdrowie, a
zwłaszcza o odpowiednią dietę,
bogatą we wszystkie składniki
odżywcze, pełną witamin i minerałów. Oto ich spis.
ŻELAZO
Osoby, którym go brakuje, są
osłabione, wyglądają niezdrowo,
często chorują. Bo od tego, ile
mamy żelaza, zależy nasza odporność. Gdzie jest jego źródło?
W wątrobie, mięsie, fasoli, grochu, soi, jajkach, płatkach śniadaniowych, a także w brokułach,
szpinaku i krewetkach. Żelazo
zawarte w warzywach jest gorzej
przyswajane, ale mają one mniej
kalorii, więc można je jeść bez
ograniczeń, dostarczając sporo
tego pierwiastka. Dzienną normę
żelaza (16–19 mg dla kobiet, 15
mg dla mężczyzn) znajdziesz np.
w porcji wątróbki wieprzowej.
WITAMINA A
Utrzymuje w dobrym stanie
błonę śluzową dróg oddecho-
wych, chroniąc przed wniknięciem zarazków. Zwiększając liczbę komórek układu odpornościowego, pomaga odeprzeć wirusy,
a w razie choroby pokonać infekcję. Gdzie jej poszukiwać? Witaminę A znajdziesz w wątrobie,
jajkach, rybach, maśle, mleku.
Beta-karoten (prowitamina A)
jest dostępna w
marchwi, papryce,
dyni, morelach,
mango, a także
warzywach o
ciemnozielonych liściach
(szpinaku,
szczawiu,
szczypiorku). Zjedz
codziennie marchew, paprykę lub porcję szpinaku.
WITAMINA C
Neutralizuje wolne rodniki, zanim zdążą uszkodzić komórki.
Aktywizuje białe ciałka krwi i
przekaźniki chemiczne do walki z
chorobą. Uszczelnia ściany naczyń krwionośnych, ułatwiając
walkę z katarem. Co warto spo-
SPORT
HALOWA PIŁKA NOŻNA
17 listopada 2014 roku w
Nietążkowie zorganizowano
Powiatowe Mistrzostwa Szkół
Ponadgimnazjalnych w Halowej Piłce Nożnej.
Naszą szkołę reprezentowała
drużyna w składzie: Tobiasz
Chudziak, Bartosz Tomkowiak,
Hubert Mielcarek, Adrian Go-
ściniak, Krystian Mania, Alan
Brukiewicz, Patryk Borowski,
Damian
Borowski,
Jakub
Skrzypczak, Łukasz Frąszczak.
Zwyciężyła drużyna z I Liceum Ogólnokształcącego im.
O. Kolberga z Kościana. Srebrny madal wywalczyli uczniowie
z Zespołu Szkół Ponadgimna-
żyć? Owoce cytrusowe, owoce
dzikiej róży, żurawinę, owoce aronii, kiwi, brokuły, natkę pietruszki, rzepę, szczypiorek, warzywa o
zielonych liściach. Dzienną dawkę (70 mg) znajdziesz np. w pomarańczy lub w dwóch mandarynkach.
WITAMINA B
Potrzebujemy wszystkich witamin z grupy B, ponieważ współuczestniczą one w tworzeniu białek, hormonów i enzymów potrzebnych do wzmocnienia obrony. Na przykład witamina B6
zawiaduje pracą całego układu, kwas foliowy wspomaga
pierwszą linię obrony –
skórę, płuca, jelita, B12
jest potrzebna do produkcji białych krwinek. Jakie
jest
ich
źródło? Znajdziemy je w
mięsie, wątrobie, rybach, nabiale, produktach pełnoziarnistych, kaszach, roślinach strączkowych, orzechach, warzywach.
Zdrowa urozmaicona dieta pokrywa zapotrzebowanie organizmu
na te witaminy.
Dbajmy o siebie i swój organizm
nie tylko w okresie zimy, ale także
przez cały rok.
Karolina Michalak
zjalnych z Nietążkowa. Trzecia
lokata przypadła w udziale Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych z Kościana.
Mimo wysiłków, sportowej
postawy i walki do końca, nasi
piłkarze zajęli czwarte miejsce.
Joanna
Machowiak
nauczyciel języka polskiego
w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Krzywiniu
N UMER 45 - GRUDZIEŃ 2014
S TR . 27
KĄCIK GIER
ZAGINIĘCIE ETHANA CARTERA
Gra pt. Zaginięcie Ethana
Cartera została wydana przez
studio The Asronauts.
Jest ona nietypowym przedstawicielem gatunku przygodowokryminalnego, z elementami
world fiction, który najczęściej
spotykany jest w książkach, filmach czy serialach. Kiedy spędziłem kilka minut przed ekranem monitora, obserwując tę grę
oraz czytając o niej, nie sądziłem,
że wywrze ona na mnie tak
ogromne wrażenie.
Już na początku naszego spotkania w Red Creek Valley zmuszeni jesteśmy do rozwiązana
początkowej sprawy w całej fabule gry. Wcielamy się w owianego sławą, wręcz rzec można,
legendarnego detektywa – Paula
Prospero. Narrator (nasz bohater)
wprowadza nas do historii bardzo
szybkim wstępem. To my jeste-
śmy powołani do poszukiwania
zaginionego dzieciaka – Ethana
Cartera, który to sam listownie
wezwał nas do swojego miasteczka (Red Creek Valley), w
którym zaczęły dziać się różne,
tajemnicze rzeczy. Bardzo pozytywnie zaskoczył mnie system odkrywania coraz to ważniejszych szczegółów, które
dostrzegamy przez rozwiązywanie mniejszych, ale też bardzo istotnych spraw dla fabuły.
Morderstwa te zlewają się w
jeden wielki obraz, sama forma
szukania
i
rozwiązywania
mniejszych zagadek jest bardzo
przyjemna. Musimy odnaleźć
kilka elementów, takich jak np.
puzzlę i złożyć je w całość, a
później na ich podstawie sami
ustalić kolejność zdarzeń.
Na koniec naszej przygody z
grą Zaginięcie Ethana Cartera
Składniki na około 40 sztuk:
2 szklanki mąki, 2 łyżki miodu,
3/4 szklanki cukru, 1,5 łyżeczki
sody oczyszczonej, 1/2 torebki
przyprawy piernikowej, 1 łyżka
masła, 1 średnie jajko (+ dodatkowo 1 jajko do posmarowania), około 1/3 szklanki lekko
ciepłego mleka.
Dekoracja: lukier z cukru pudru i odrobiny wody lub soku
cytrynowego lub pomarańczowego, polewa z roztopionej czekolady (białej, ciemnej, mlecznej), czerwony barwnik spożywczy do zabarwienia lukru,
posypki (maczki) cukrowe,
wiórki kokosowe.
Przygotowanie:
Mąkę przesiać na stolnicę, wlać
KĄCIK KULINARNY
PIERNIKI
rozpuszczony, gorący miód i
wymieszać (najlepiej nożem).
Dodawać kolejno cukier, sodę,
przyprawy, a gdy masa lekko
przestygnie – masło i jedno jajko. Dolewając stopniowo (po 1
łyżce) mleka, zagniatać ciasto
ręką, aż będzie średnio twarde i
gęste, przypominające ciasto
kruche (zapewne nie wykorzystamy całego mleka, bo masa
byłaby za rzadka). Dokładnie
wyrabiać ręką, aż będzie gładkie. Na posypanej mąką stolnicy rozwałkować ciasto na placek o grubości maksymalnie 1
cm. Foremkami wykrawać z
należy wspomnieć o przecudnym
audio, które wciąga nas od pierwszej sekundy gry. Narrator, który
wypowiada się w imieniu bohatera ma fantastyczny, przyciągający
uwagę głos, który może nas przestraszyć, gdy za bardzo wczujemy
się w sytuację przedstawioną w
grze.
Warto wspomnieć o dubbingu w
grze oraz o wspaniałym soundtrack’u, który jest perfekcyjnie
zgrany z sytuacjami, które akurat
nas spotykają. Jednak audio to nie
wszystko. Jest jeszcze oprawa
graficzna, której nic nie można
zarzucić. Na wyróżnienie zasługuje także fabuła. Niestety gra jest
zbyt krótka.
Cena około: 60 zł
Data premiery: 29 września
2014 roku
Ocena: 9+
Osobom bardzo wrażliwym zalecam przygotowanie sobie chusteczek na zakończenie gry.
Kamil
Papierz
ciasta pierniczki, złączyć resztki
ciasta w kulkę, ponownie rozwałkować i wyciąć pierniczki.
Smarować rozmąconym jajkiem
i układać na blasze wyłożonej
papierem do pieczenia w odstępach około 2 - 3 cm od siebie.
Piec w piekarniku nagrzanym
do 180 stopni przez około 10 15 minut. Po wyjęciu z piekarnika pierniczki będą miękkie.
Dekorować przed podaniem.
Pierniczki można dekorować
roztopioną czekoladą i obtoczyć
w posypce cukrowej lub w wiórkach kokosowych.
Życzymy smacznego
Redakcja Nota Bene
N OTA B ENE
S TR . 28
Weronika Kołak
Ewa Leciejewska
Kamil Papierz
Karolina Michalak
Jakub Wawrzyniak
Sandra Brukiewicz
Weronika Ślusarek
Martyna Czapla
Daria Szczygieł
Opiekun: Joanna Machowiak (skład i korekta)
Wydruk: Piotr Ciesielski
W tym numerze publikujemy artykuły
naszych nauczycieli
pani Elżbiety Górnej
pani Joanny Hasik
pani Joanny Machowiak
pani Anny Dobrowolskiej
pani Jolenty Drożdżyńskiej
pana Rafała Szłapki
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
w Krzywiniu,
ul. Gen. D. Chłapowskiego 34
www.zspkrzywin.com

Podobne dokumenty

Numer 42 - grudzień 2013 - Zespół Szkół w Krzywiniu

Numer 42 - grudzień 2013 - Zespół Szkół w Krzywiniu wystąpieniu nawiązała do historii tego ważnego dla narodu święta. Zakończyła tym samym apel i poprosiła o rozejście się do klas. Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych godnie uczcili ten ważny ...

Bardziej szczegółowo