Informacja o zmianie SIWZ 2

Komentarze

Transkrypt

Informacja o zmianie SIWZ 2
Oznaczenie sprawy: 13/GZL/Ż/2012
Gdynia, 24.09.2012 r.
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4026
ul. Rondo Bitwy pod Oliwą 1
81-103 Gdynia
MODYFIKACJA SIWZ
DOTYCZY: WSZYSCY WYKONAWCY UCZESTNICZĄCY
W POSTĘPOWANIU O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
Dotyczy: przetargu nieograniczonego
Sprzęt biwakowy
STANOWISKO ZAMAWIAJĄCEGO
Na podstawie Art. 38 ust 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że
zmienia treść w części:
Załącznik 2 do SIWZ Specyfikacja Techniczna
Zadanie 1 Sprzęt turystyczny
Garnek z integrowanym systemem podgrzewania na gaz
JEST:
Waga: 380 – 480 g;
MA BYĆ:
Waga: 360 – 480 g;
Zamawiający utrzymuje termin składania ofert, godziny składania i otwarcia ofert nie
ulegają zmianie.
Dowódca JW 4026
kmdr Dariusz WICHNIAREK

Podobne dokumenty