Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy

Komentarze

Transkrypt

Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Otwocku
http://pup.powiat-otwocki.pl/wydarzenie/54/szkolenie-z-zakresu-umiejetnosci-aktywnego-poszukiwania-pracy
Szkolenie z zakresu umiejętności aktywnego poszukiwania pracy
REKRUTACJA NA SZKOLENIE!!!
Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy
REKRUTACJA NA SZKOLENIE!!!
Nazwa szkolenia: Szkolenie z zakresu umiejętności
aktywnego poszukiwania pracy
Uczestnikom szkolenia przysługuje stypendium szkoleniowe.
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zarejestrowanych, które:
●
●
●
nie posiadają doświadczenia w poszukiwaniu pracy,
utraciły motywację do poszukiwania pracy w związku z długotrwałym
niepowodzeniem w jej poszukiwaniu,
chcą powrócić na rynek pracy po długim okresie braku aktywności zawodowej.
Czas trwania i sposób organizacji szkolenia: 6 – 26.05.2014r.
Szkolenie trwa 15 dni roboczych (80godz.):
- 10 dni po 4 godz. zajęć warsztatowych;
- 5 dni po 8 godz. praktycznego poszukiwania pracy.
Cele szkolenia: nabycie umiejętności skutecznego poszukiwania pracy i
odnalezienia się na rynku pracy.

Podobne dokumenty