Nota 52 - Spółki, w których jednostka posiada

Komentarze

Transkrypt

Nota 52 - Spółki, w których jednostka posiada
Nota ……
Spółki, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale lub 20% udziałów w ogólnej liczbie
głosów w organie stanowiącym spółki
Nazwa i adres spółki handlowej
Procent
posiadanych
udziałów
1
2
Stopień udziału
w zarządzaniu
3
Wynik finansowy
netto za ostatni
rok obrotowy
4

Podobne dokumenty