PKZ „Arkona”

Komentarze

Transkrypt

PKZ „Arkona”
PRACOWNIE
KONSERWACJI
ZABYTKÓW
„ARKONA”
SP. Z O.O.
Pracownie Konserwacji Zabytków „Arkona”
Sp. z o.o. oferują pełen zakres prac
projektowych oraz opracowań naukowohistorycznych. Specjalizujemy się w
projektowaniu obiektów uŜyteczności
publicznej: banków, hoteli, domów pomocy
społecznej, domów wielofunkcyjnych i
wielorodzinnych. Firma posiada wysoko
wyspecjalizowaną stałą kadrę projektantów z
wieloletnim staŜem, uprawnieniami
zawodowymi i uprawnieniami do wykonywania
prac projektowych w róŜnych specjalnościach.
WYBRANE PRACE
PROJEKTOWE
WYKONANE PRZEZ
PRACOWNIKÓW
PKZ „ARKONA”
W LATACH 1980–2010
Pałac Ahmed-beja
Konstantyna, Algieria
Pałac ostatniego beja Algierii został zbudowany pod
koniec XIX wieku. Budynek został zaadaptowany na
potrzeby muzeum. W zakres prac projektowych
wchodziły projekty architektoniczne, konstrukcyjne
i wnętrz. Zaprojektowano takŜe sieci: wodociągową,
kanalizacji, elektryczną i telefoniczną. NajwaŜniejsze
prace miały za zadanie osuszenie pałacu,
uporządkowanie zieleni ogrodów i ich nawodnienie.
Pałac Ahmed-beja
Konstantyna, Algieria
Foto 1. Dziedziniec z ogrodem
Pałac Ahmed-beja
Konstantyna, Algieria
Foto 2. Schody na
dziedzińcu głównym
Pałac Ahmed-beja
Konstantyna, Algieria
Foto 3. Fontanna
w ogrodzie
Pałac Ahmed-beja
Konstantyna, Algieria
Foto 4. Rysunek techniczny
Collegium Maius,
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Najstarszy budynek Uniwersytetu Jagiellońskiego
załoŜonego w 1364 r. Budynek powstał w 1400 r.
Obecnie w Collegium znajduje się Muzeum
Uniwersytetu Jagiellońskiego. PKZ Arkona
opracowały projekty budowlane i konserwatorskie
związane z renowacją budynku i otoczenia.
Collegium Maius,
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Foto 1. Widok od frontu
Collegium Maius,
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Foto 2. Brama Ogrodu
Profesorskiego
Collegium Maius,
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Foto 3. Dziedziniec
Collegium Maius,
Uniwersytet Jagielloński
Kraków
Foto 4. Dziedziniec
Ulica Kanonicza
Kraków
Jedna z najstarszych ulic Krakowa, na której od
1400 r. zamieszkiwali księŜa zarządzający Katedrą
Wawelską – kanonicy. Przy ulicy znajduje się wiele
renesansowych i barokowych kamienic. PKZ Arkona
przygotowały i zrealizowały renowację i przystosowanie do
współczesnych warunków uŜytkowania następujących
budynków:
• restauracja Pizza Hut, ul. Kanonicza 12 (część budynku),
• Centrum Jana Pawła II “Nie lękajcie się”, ul. Kanonicza 18,
• Siedziba Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
ul. Kanonicza 24.
Ulica Kanonicza
Kraków
Foto 1. Widok ulicy
Ulica Kanonicza
Kraków
Foto 2. Widok ulicy
Rezydencja Prezydencka
Wisła
Rezydencja Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej
w Wiśle została zbudowana jako dar narodu
polskiego dla pierwszego prezydenta, Ignacego
Mościckiego. Została zaprojektowana przez
czołowych polskich architektów i artystów tamtych
czasów. Po odtworzeniu urzędu prezydenta w latach
90. XX wieku, budynki zostały poddane modernizacji.
Obecnie rezydencja posiada najbardziej eleganckie
górskie apartamenty dla prezydenta i jego gości.
Rezydencja Prezydencka
Wisła
Foto 1. Stare zdjęcie – widok od frontu – Zamek Górny
Rezydencja Prezydencka
Wisła
Foto 2. Obecny widok od frontu – Zamek Górny
Rezydencja Prezydencka
Wisła
Foto 3. Obecny widok z boku – Zamek Górny
Rezydencja Prezydencka
Wisła
Foto 4. Obecny wygląd – Zamek Dolny
Willa Decjusza
Kraków
Renesansowy pałac z 1585 roku, usytuowany
obecnie na obrzeŜach Krakowa. Po II wojnie
światowej słuŜył jako szpital dla dzieci. Obecnie, po
kompleksowym remoncie przywracającym obiekt do
dawnej świetności, pałac jest ośrodkiem kultury.
Willa Decjusza
Kraków
Foto 1. Widok od strony parku
Willa Decjusza
Kraków
Foto 2. Widok od frontu
Zamek śupny
– Muzeum śup Krakowskich
Wieliczka
Zamek został zbudowany w 1290 r. jako rezydencja
namiestnika kopalni soli i rolę tę pełnił przez 650 lat.
Był prawie doszczętnie zniszczony podczas II wojny
światowej. Został zrekonstruowany w swojej
XIV-wiecznej formie na podstawie projektów PKZ
Arkona. Obecnie pełni funkcję muzealną jako
naziemna część Muzeum śup Krakowskich
w Wieliczce, najstarszego i największego muzeum
tego typu w Europie.
Zamek śupny
– Muzeum śup Krakowskich
Wieliczka
Foto 1. Widok ogólny z wieŜy kościelnej
Zamek śupny
– Muzeum śup Krakowskich
Wieliczka
Foto 2. WieŜa
Pałac Konopków
– Instytut Pamięci Narodowej
Wieliczka
Późnobarokowy pałac z XVIII wieku, usytuowany
w pobliŜu Krakowa – w Wieliczce, znanej
z unikatowej kopalni soli (jednej z najstarszych na
świecie). Od XIX wieku pałac słuŜył jako mieszkanie
dla pracowników kopalni. Obecnie został
odrestaurowany i wyremontowany z przeznaczeniem
na archiwum państwowe.
Pałac Konopków
– Instytut Pamięci Narodowej
Wieliczka
Foto 1. Widok z boku
Pałac Konopków
– Instytut Pamięci Narodowej
Wieliczka
Foto 2. Widok od frontu
Pałac Czapskich
Kraków
Został zbudowany ok. 1879 r. Od samego początku
pałac miał przechowywać ogromną kolekcję
numizmatyczną: historyczne banknoty, monety
i medale, naleŜące do hrabiego Czapskiego. Cała
kolekcja i sam budynek zostały przekazane Muzeum
Narodowemu w Krakowie.
Pałac Czapskich
Kraków
Foto 1. Stara pocztówka – widok od frontu
Pałac Czapskich
Kraków
Foto 2. Widok od frontu przed renowacją
Pałac Czapskich
Kraków
Foto 3. Obecny widok od frontu
Pałac Czapskich
Kraków
Foto 4. Rysunek elewacji
Pałac Goetzów
Brzesko
Wybudowany w latach 1898–1900 dla załoŜyciela
i właściciela browaru Okocim. Pałac ma charakter
neobarokowy i neorokokowy. Powierzchnia pałacu
wynosi 5600 m2. Po II wojnie światowej został
znacjonalizowany i uŜytkowany jako szkoła. Obecnie
znajduje się w rękach prywatnych. PKZ Arkona
wykonały projekt kompleksowego remontu budynku
i jego adaptacji na hotel wysokiej kategorii.
Pałac Goetzów
Brzesko
Foto 1. Widok od frontu przed renowacją
Pałac Goetzów
Brzesko
Foto 2. OranŜeria przed
renowacją
Pałac Goetzów
Brzesko
Foto 3. Obecny wygląd – podczas prac renowacyjnych
Pałac Goetzów
Brzesko
Foto 4. Rysunek elewacji
Dawna zajezdnia tramwajowa
na Kazimierzu
Kraków
Dawna zajezdnia tramwajowa usytuowana w zespole
przemysłowym, załoŜonym w drugiej połowie
XIX wieku w dzielnicy Kazimierz. Została
odrestaurowana i zaadaptowana na funkcje Muzeum
InŜynierii Miejskiej, w którym eksponuje się między
innymi zabytkowe konne omnibusy, tramwaje,
autobusy, samochody i motocykle.
Dawna zajezdnia tramwajowa
na Kazimierzu
Kraków
Foto 1. Widok Muzeum
Dawna zajezdnia tramwajowa
na Kazimierzu
Kraków
Foto 2. Wnętrze jednej z hal Muzeum
Spichlerz na pl. Sikorskiego
Kraków
Budynek spichlerza został wybudowany w XVII wieku
tuŜ za murami obronnymi miasta Krakowa. Przed
II wojną światową był siedzibą Stowarzyszenia
Architektów. Obecnie jest remontowany dla potrzeb
wystawienniczych Muzeum Narodowego w Krakowie.
Budynek otrzyma wszystkie nowoczesne instalacje
wewnętrzne (w tym instalacje systemów
bezpieczeństwa) oraz windę dla osób
niepełnosprawnych.
Spichlerz na pl. Sikorskiego
Kraków
Foto 1. Obecny wygląd
Spichlerz na pl. Sikorskiego
Kraków
Foto 2. Obecny wygląd
Fort Kościuszko
Kraków
Jeden z najstarszych elementów twierdzy Kraków,
zbudowany w latach 1850–1856 przez Austriaków.
Usytuowany na wzgórzu nad Krakowem, jest
unikatem w skali europejskiej. Przedmiotem
trwających prac renowacyjnych jest odtworzenie jego
pierwotnego wyglądu i dostosowanie do
współczesnych warunków uŜytkowania.
Fort Kościuszko
Kraków
Foto 1. Nowy pomost między Bastionem nr 5
a terenem Kopca Kościuszki
Fort Kościuszko
Kraków
Foto 2. Nowy pomost między
Bastionem nr 5
a terenem
Kopca Kościuszki
Fort Kościuszko
Kraków
Foto 3. Widok Kaplicy bł. Bronisławy i Kopca Kościuszki
Fort Kościuszko
Kraków
Foto 4. Bastion nr 5
Fort Krzesławice
Kraków
Typowy fort artyleryjski, element Twierdzy Kraków,
zbudowany w latach 1872–1878. Został
odremontowany w latach 1995–2005
z przeznaczeniem na centrum kultury.
Fort Krzesławice
Kraków
Foto 1. Obecny wygląd
Fort Krzesławice
Kraków
Foto 2. Obecny wygląd
Kamienica przy ul. Kurniki
Kraków
Budynek mieszkalny z XIX wieku o pięknych
ceglanych elewacjach. Został odrestaurowany
z przeznaczeniem na hotel-apartamentowiec.
Kamienica przy ul. Kurniki
Kraków
Foto 1. Widok od frontu
przed renowacją
Kamienica przy ul. Kurniki
Kraków
Foto 2. Obecny widok
od frontu
Plac Szczepański
Kraków
Plac Szczepański jest drugim pod względem
wielkości placem zabytkowego centrum Krakowa.
W XIII wieku wszystkie budynki sąsiadujące z placem
zostały rozebrane w celu utworzenia nowoczesnej
przestrzeni miejskiej. Wszystkie obecnie otaczające
plac budynki są ciekawymi przykładami architektury
secesyjnej i modernistycznej w Polsce. Obecny układ
placu jest stylizowany na secesyjny salon w oparciu
o projekt wykonany przez PKZ Arkona.
Plac Szczepański
Kraków
Foto 1. Wizualizacja
Plac Szczepański
Kraków
Foto 2. Nocny widok podświetlonej fontanny
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej
Londyn, Wielka Brytania
Budynki Ambasady i Konsulatu Rzeczpospolitej
Polskiej zlokalizowane wśród zabytkowych kamienic
w centrum Londynu poddane zostały
kompleksowemu remontowi i konserwacji oraz
dostosowaniu do współczesnych potrzeb
nowoczesnych placówek dyplomatycznych.
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej
Londyn, Wielka Brytania
Foto 1. Ambasada – obecny wygląd
Ambasada Rzeczpospolitej Polskiej
Londyn, Wielka Brytania
Foto 2. Konsulat – obecny wygląd
www.arkona.krakow.pl
PRACOWNIE KONSERWACJI ZABYTKÓW
„ARKONA” SP. Z O.O.

Podobne dokumenty

pracownie konserwacji zabytków

pracownie konserwacji zabytków Foto 1. Stare zdjęcie – widok od frontu – Zamek Górny

Bardziej szczegółowo